Slutet för Socialdemokraterna

22 feb 2021 14:01

Skrämselstrategin säkrade Löfven regeringsmakten år 2018. Sannolikheten att det skulle fungera ännu en gång är däremot minimal. Ty väljarna är inte dumma, varken de egna eller andras.

I totalitära stater är rädslan regimens främsta bundsförvant. Genom hot och repressalier kan man hålla en hel befolkning i schack. Ett historiskt andetag i varje fall. Förr eller senare kommer alltid en motreaktion som försätter skräckväldet i gungning.

En sådan motreaktion kunde i realtid beskådas i blicken hos den rumänske diktatorn Nicolae Ceausescu morgonen den 21 december år 1989. Det finns ett före och ett efter – ett före av spelad lojalitet, ett efter när de drygt 100 000 utkommenderade åhörarna börjar bua.

Läs mer>>>

%d bloggare gillar detta: