”Åklagaren underskattar sin omgivning och domstolen”

Publicerad: 2021-03-22
Sara Johansson
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/aklagaren-underskattar-sin-omgivning-och-domstolen/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210322

I dag påbörjas hovrättsförhandlingarna mot Allra-topparna som i tingsrätten friades från samtliga brottsmisstankar.
Inför förhandlingarna har Ekobrottsmyndighetens kammaråklagare Thomas Hertz kritiserat försvarets sakkunnigbevisning och förenklat gärningsbeskrivningarna i en ny skrift till domstolen.
Alexander Ernstbergers försvarare Carl-Johan Malmberg är kritisk till åklagarens beskrivning:
– Det är på en nivå som att man sitter i en förskolegrupp och talar med femåringar, säger Carl-Johan Malmberg.

I dag inleds huvudförhandlingen i Svea hovrätt mot fyra åtalade med kopplingar till Allra Pension. Tingsrätten friade samtliga åtalade den 31 januari 2020 från samtliga brottsmisstankar bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt givande och tagande av muta.

Åklagaren har i målet påstått att Allra (tidigare SFS) köpt värdepapper för pensionsmedel till överpris och att några av de åtalade därigenom har kunnat tillgodogöra sig över 100 miljoner kronor av pensionsspararnas pengar. Åklagaren och Pensionsmyndigheten, som är målsägande, har överklagat den friande domen.

Översättning bör ej bekostas av staten

Drygt en vecka innan förhandlingarna skickar Ekobrottsmyndighetens åklagare Thomas Hertz in ett yttrande angående ett från försvaret åberopat sakkunnigvittne, Colin Knight. Dels påpekar han att sakkunnigutlåtandet bör översättas från engelska till svenska samt att detta inte bör bekostas av staten.

Åklagaren menar att sakkunnigvittnet har blivit ombedd att uttala sig om omständigheter som han anser inte har någon relevans för gärningspåståendet.

Åklagaren menar att sakkunnigvittnet har tillfrågats att svara på frågor om värdepapersförmedlaren Oak Capitals olika sätt att ta ut avgifter för sina tjänster, vilket snarare hade haft relevans om det hade påståtts trolöshetsbrott begånget i Oak Capital än i Allra Pension.

Åklagaren menar att den fråga som omfattas av gärningspåståendet handlar snarare om i vilken mån förvaltaren hade kunnat få ett för ägaren av tillgångarna mer fördelaktigt resultat genom att inte agera på det sätt som åklagaren påstår.

Allra Pensions grundare och vd Alexander Ernstbergs advokat Carl-Johan Malmberg konstaterar för Dagens Juridik att åklagaren inte har ändrat i sin gärningsbeskrivning inför hovrättsförhandlingarna. Han svarar även på åklagarens kritik mot sakkunnigutlåtandet.

– Vi uppfattar det som att åklagaren påstår att det är ett överpris och det värjer vi oss för. Allt det som har skett har skett till marknadspris. Det finns ingen bluff, ingen brottsplan och ingen har skojat.

Lättare beskrivning av gärningspåståendet

I åklagarskriften har Thomas Hertz förklarat med något lättare språk varför han anser att sakkunnigåtlåtandena snarare hade passat om gärningspåståendena rörde Oak Capital än Allra Pension, SFS.

”Skillnaden kan kanske lättare förstås genom att jämföra med fåraherden (SFS) som med uppdraget att vakta får (Pensionsfonder) åt en bonde (Pensionsmyndigheten) uppdrar åt en varg (Oak) att utföra uppdraget. Om bonden då upprörs över att vargen rivit 40 procent av fåren torde det sakna betydelse om det förekommer – is in line with market – att vargar river 10 eller kanske 40 procent av en fårskock om de får möjligheten”.

Vidare skriver han:

”Gärningspåståendet motsvaras i jämförelsen av att fåraherden klandras för att han anlitade en varg att vakta fåren eftersom det orsakade en skada uppgående till 40 procent av fåren. På motsvarande sätt hade det inte uppstått någon skada om vargen mot förmodan inte rivit några får. Sakkunnigutlåtandet från Colin Knight – och för den delen även de från Vikram Kapoor och Ibrahim Mardam Bey – motsvarar bevisning om förekomsten av vargskador på får”.

Åklagaren har tidigare yrkat sakkunnig ledamot i rätten

Åklagaren menar att sakkunnigvittnet Colin Knight fråntagits möjligheten att besvara frågor som har omedelbar betydelse för gärningspåståendet.

– Han får förklara vad han menar och ibland blir det obegripligt när han blandar in får och vargar. Det är helt obegripligt. Det är på en nivå som att man sitter i en förskolegrupp och talar med femåringar, säger Carl-Johan Malmberg.

Varför tror du att han har gjort denna beskrivning?
– Han underskattar sin omgivning, alldeles uppenbart, och hur han uppfattar sig själv ska jag inte uttala mig om. Han säger att domstolen inte förstår och har även föreslagit att domstolen ska besättas av dem som förstår och är kunniga. Han tror inte att folk förstår när han försöker säga vad han menar och plockar därför ned det till fablernas värld. Blandar man in en varg i det hela så blir det extra spännande.

Tidigare har åklagare Thomas Hertz yrkat att hovrätten ska förordna Eva Törning från Grant Thornton som sakkunnig ledamot i rätten i frågan om bokföringslagens krav. Men han drog sedermera in detta.

Svea Hovrätt var även redo att förordna före detta ämnedsrådet vid finansdepartementet Lars Gavelin som särskild ledamot och ekonomisk expert. Men detta stötte dock på patrull från försvararna som menade att han var partisk i detta mål.

Åklagarens sakkunnigbevisning

Kammaråklagare Thomas Hertz fick en del kritik i och efter tingsrättsdomen då han inte haft något eget sakkunnigt vittne.

Huvudfrågan i målet är om pensionsspararna har lidit skada och om arvodet, om 170 miljoner kronor, i värdepappersaffärerna var för högt. Tingsrätten konstaterade i domen att det är åklagaren som har bevisbördan och att för att ”åtalet ska anses styrkt måste åklagaren ha ställt utom rimligt tvivel att köpet av warranterna lett till skada för fondandelsägarna alternativt pensionsspararna. För detta är det inte tillräckligt att, som åklagaren gjort, anta att köpet lett till skada eftersom arvodet påstås ha använts för att finansiera en muta. Istället måste åklagaren visa att Oak tagit ut ett överpris för sina tjänster. Eftersom åklagaren inte fört någon bevisning till stöd för detta har åklagaren inte uppfyllt sin bevisbörda.”

Inför förhandlingarna i Svea hovrätt har han heller inte kallat in något eget expertvittne utan hänvisar istället till Pensionsmyndighetens nya sakkunnigvittnen Henrik Käll, som har arbetat tolv år på Nordea Markets och Phoebus Theologites, som har 28 års erfarenhet av handel med bland annat strukturerade produkter och derivatinstrument.

Har åklagaren kommit med någon ny bevisning eller är det detsamma som i tingsrätten?
– Nej, det är samma trams.

Han har alltså samma utgångsläge som i tingsrätten?
– Ja, han har egentligen sämre eftersom han har tingsrättsdomen också, säger Carl-Johan Malmberg.

Åklagare Hertz kritiserade redan under processen i tingsrätten försvarets sakkunnigvittne men domstolen konstaterade att det som Vikram Kapoor har anfört har haft haft betydelse för bedömningen av skäligheten av Oaks arvode.

Rättssäkra förhandlingar

För några veckor sedan skickade Allra förvaltningschefs försvarare Per E Samuelsson in ett yttrande till Svea hovrätt och yrkade att förhandlingarna skulle skjutas upp till covid-19-vaccinationerna var klara. Han pekade dels på att han själv inte, av personliga skäl, skulle kunna närvara under förhandlingarna men ansåg även att det skulle vara rättssäkert att delar av förhandlingen skulle ske via videolänk. Försvararkollegorna ställde sig bakom yrkandet men trots detta valde Svea hovrätt att ändå genomföra förhandlingarna men ändring så att förhandlingarna äger rum i större förhandlingssalar i Attunda tingsrätt i stället.

– Vi ställde oss bakom att folk inte skulle behöva inställa sig i rätten om de är rädda för Corona, säger Carl-Johan Malmberg.

Kan förhandlingarna genomföras rättssäkert?
– Ja, det tror jag. Jag har suttit i Attunda nu och det finns tre salar som skulle kunna fungera rent storleksmässigt (sal 11, 28 och 1). Det finns avancerad teknik, men i bland fallerar det med avancerad teknik, så är det. Men det finns alltid luckor i förhandlingsplanerna.

Hur många tror kommer vara på plats?
– Jag tror alla kommer vara på plats förutom Per E Samuelsson och eventuellt något vittne som kommer vara med på länk.

Försvarets sakkunnigbevisning

Förutom sakkunnigvittnet Colin Knight har försvararsidan laddat upp med vittnena finansanalytikern Vikram Kapoor och Ibrahim Mardam–Bey från Ankura.

Under tingsrättsförhandlingarna vägrade plötsligt Ibrahim Mardam–Bey höras men han är alltså återigen åberopad som vittne inför hovrättsförhandlingarna.

– Som jag förstår det så är han inte längre bunden av sekretess. I tingsrätten kunde han inte svara på frågor i vissa delar där han var bunden till sekretess och skulle han inte svara på dessa frågor så ville Hertz häkta honom. Det var åklagarens sätt att skrämma bort honom, säger Carl-Johan Malmberg.

Åtalet:

Alexander Ernstberger, som var vd på Allra, är åtalad för grov trolöshet mot huvudman, grovt mutbrott (tagande av muta) och grovt skattebrott.

Alexander Ernstberger försvaras av Slobodan Jovicic, på advokatfirman Salomonsson & Jovicic, och advokat Carl-Johan Malmberg, på Lex Advokatbyrå.

Åklagaren yrkar sju års fängelse.

David Persson Rothman, som var med och grundade Allra tillsammans med Alexander Ernstberger är åtalad för penninghäleri, grovt brott samt grovt skattebrott.

Åklagaren yrkar fem-sex års fängelse.

David Persson Rothman försvaras av advokat Thomas Olsson från Fria advokater.

Fondförvaltaren som hade ansvaret över förvaltningen av de i målet aktuella värdepappersfonderna. Åtalad för grov trolöshet mot huvudman.

Åklagaren yrkar fyra års fängelse.

Fondförvaltaren försvaras av advokat Simon Bergström, från advokatfirman Hundra, advokat Tobias Enochson från advokatfirman En & Son, 

Dåvarande vd för mäklarföretaget Oak Capital Group är åtalad för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grovt mutbrott (givande av muta).

Åklagaren har yrkat sju års fängelse.

Åtalet rör även Alexander Ernstbergers bolag S2 Invest AB samt David Persson Rothmans bolag DPR Invest AB för förverkande och företagsbot.

%d bloggare gillar detta: