160 procents beläggning när JO inspekterade Kumlaanstalten

2021-04-23
Willam Eriksson
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/160-procents-belaggning-nar-jo-inspekterade-kumlaanstalten/

Vid en JO-inspektion av Kumlaanstalten 2019 uppgick beläggningsgraden till 162 procent. (hade inte antalet kriminella minskat enl. Morgan Johansson??red.anm)

Såväl intagna som anstaltsledningen vittnade om ökad risk för konflikter till följd av platsbristen och JO ställer sig, i ett färskt beslut, tveksam till om det över huvud taget är lämpligt med dubbelbeläggning på just den anstalten.

Under våren 2019 inspekterade Justitieombudsmannen ett antal häkten samt Kumlaanstalten med anledningen av den tilltagande platsbristen.
Vid inspektionerna framkom, bland annat, att en majoritet av häktena haft en beläggningsgrad som under perioder legat över 100 procent. Vid JO:s inspektion av Kumlaanstalten uppgick beläggningsgraden till 162 procent.

JO konstaterar i sitt beslut att den ansträngda platssituationen under våren 2019 påverkade de intagnas möjligheter till såväl aktiviteter som kontakter med omvärlden under den tid de satt häktade. I vissa häkten hade exempelvis möjligheterna att ta emot besök blivit sämre ”eller obefintliga” och i ett av de inspekterade häktena användes ibland dagrummet på gemensamhetsavdelningen för placering över dygnsvilan.

På Kumlaanstalten vittnade de intagna om att det saknades möjlighet att gå undan från de övriga när de delade cell – och att det därmed var ”upplagt för konflikter”. En oro, som enligt JO, delades av anstaltsledningen.

Minst tio kvadrat för dubbelbeläggning

JO understryker i sitt beslut att utgångspunkten enligt den svenska regleringen är att intagna i häkte ska ha rätt till en egen cell, och att detta alltjämnt bör gälla. Dubbelbeläggning bör, enligt JO, endast komma i fråga om cellen har en golvyta om minst 10 kvadratmeter – exklusive toalett.
Det är enligt JO ”inte acceptabelt att intagna delat cell i flera veckor” och i beslutet slås fast att tiden som någon blir föremål för dubbelbeläggning ska begränsas.

Vad gäller den 160-procentiga beläggningen som rådde på Kumlaanstalten vid inspektionen ställer sig JO frågan om ”det över huvud taget är lämpligt att Kriminalvården dubbelbelägger celler på riksmottagningen” och understryker vikten av att Kriminalvården anpassar antalet platser till de behov som finns.

%d bloggare gillar detta: