Palme hotades av många stater – UD:s Bo Theutenberg i SwebbTV Vetenskap nr 30.

Samtal om Palmemordet. I studion finns Mikael Willgert och Bo Theutenberg.

Bo arbetade på UD som folkrättssakkunnig och ambassadör, och samarbetade med Olof Palme från 1976 fram till hans död 1986.
Han lärde känna Palme och fick en bild av honom som mannen han var då han inte stod i talarstolen och var mer konfrontativ.
Han såg hur Palme företrädde Sveriges intressen, samtidigt som han blev påverkad av de personer som hade intresserade åt vänster.

Bo berättar om en händelserik som kommer att forma Palmes politiska framtoning. Entouraget runt honom hade dock inte fullständig makt, det fanns händelser där Palme agerade åt ett annat håll.
Han var en USA-vän av stora mått berättar Bo.

Sedan mordet har Palme lyfts fram som en radikal politiker som stod för anti-kärnvapen och nedrustning, men den bilden motsvarar hela bilden av den verklige Palme, säger Bo.
Han kunde titta på olika håll, och var inte snabb i någon ideologi.

Bo har skrivit flera böcker om tiden på UD. Han beskriver där hur situationen såg ut.
Palme stod inför dilemmat att å ena sidan skydda Sveriges nationella intressen eller att befrämja de idéer om ”Gemensam säkerhet” som Palme-kommissionen hade lagt fram. I detta koncept ingick det kommunistiska Sovjetunionen som en viktig samarbetspartner – samtidigt som Sverige alltså skulle protestera mot de sovjetiska ubåtsintrången i Stockholms skärgård.

Det fanns flera hotbilder mot Palme tiden före mordet. Detta finns beskrivning i böckerna. Ett möte med Nato och flera svenska officerare påstås ha handlat om att mörda Palme, men detta är felaktigt säger Bo. Men han går inte in på det närmare.

Socialdemokraterna stödde bland annat ANC med enorma mängder pengar, trots att inga beslut fanns på detta. Det är som det svenska biståndet är säger Bo, man kan inte spåra eller följa det. Och mycket av det gick till krig och krigsförberedelser. Alla som råkat motta sk bistånd har blivit miljardärer.

Säkerhetstjänster i de stater som kände sig utsatta för sin konstitution var rädda, det var ju helt klart att Sverige ville störta den sydafrikanska regeringen, och högerregeringar runt om i Latinamerika.
De var lika rädda för Sverige som de var för KGB och CIA.

Sedan har vi Boforsaffären och Iran / Irak-affären där Palme spelade två roller.

Det blir sedan en komplicerad härva av händelser, som leder fram till ett stort missnöje mot Palme. Han ansågs ha arbetat emot Sovjetunionens intressen och han har inte hjälpt till med en kärnvapenfri zoon.
Sovjetunionen befann sig i en allvarlig situation i slutet av 1985, och några år senare faller sovjetunionen totalt. De fick inte den hjälp de hade räknat med.

Bo Theutenberg kommer in på hemliga källor och buggning bland annat, och det står ganska klart att hans böcker där finner med, beskriver och förklarar långt ifrån våra egna vardagliga liv med dagishämtning och matlagning.

Allt landar i att Palme är hotad från alla håll.
Att det skulle vara ett ”teatermord” är dock inte sannolikt säger Bo.
Allt har med den inre underrättelsevärlden att göra, och viljan att skydda partiet.

Kan det ha funnits personer inom partiet som på olika sätt hjälpt till för att alla skulle sluta på det här sättet frågar Mikael.
”Nu ställer du farliga frågor här”, svarar Bo.

Trav alla påtagliga hot så valde Olof Palme att gå utan vakter den aktuella kvällen. Varför får vi aldrig veta.

En tanke på “Palme hotades av många stater – UD:s Bo Theutenberg i SwebbTV Vetenskap nr 30.”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: