Visselblåsarna som avslöjade Macchiarini-affären anmäler Sverige

2021-07-08

sara.johansson
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/visselblasarna-som-avslojade-macchiarini-affaren-anmaler-sverige/

Paolo Macchiarini (t.v) och Oscar Simonson och Karl-Henrik Grinnemo

Forskarna som avslöjade en av Sveriges största medicinska skandaler stämplades själva som medskyldiga till forskningsfusk av Karolinska Institutet.
Med hjälp av Centrum för rättvisa anmäler visselblåsarna Sverige till Europadomstolen för att de inte har tillförsäkrats ett effektivt domstolsskydd mot ogrundade repressalier.

Fyra visselblåsare som avslöjat allvarliga missförhållanden och forskningsfusk på Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset (KS) anmäler idag, med hjälp av Centrum för rättvisa, Sverige till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, Frankrike, för att de inte har tillförsäkrats ett effektivt domstolsskydd mot repressalier.

– Det är obegripligt att en myndighet kan rikta osakliga och ogrundade anklagelser mot en enskild person utan att man får någon möjlighet att försvara sig, säger professor Karl-Henrik Grinnemo, som är en av de klandrade forskarna.

Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio avslöjade den så kallade Macchiarini-affären. Ett avslöjande som i The Washington Post har beskrivits som den största medicinska skandalen i Sveriges historia.

Ytterligare en skandal som uppdagades

Parallellt med Macchiarini-affären uppdagade Katarina Le Blanc en annan skandal på KI. Ett sjuttiotal svårt sjuka patienter hade utan korrekta tillstånd behandlats med experimentella injektioner av moderkaksceller, i flera fall med hjärtattacker och hjärnblödningar som följd.

I ett beslut år 2018 slog KI fast att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk. Men i samma beslut stämplade KI även visselblåsarna som medskyldiga till fusket, utan att de fått möjlighet att bemöta anklagelserna i domstol. Trots att beslutet fått allvarliga konsekvenser för deras forskarkarriärer fick det enligt lag inte överklagas.

Nu vill de få upprättelse

Med hjälp av Centrum för rättvisa vänder sig visselblåsarna nu till Europadomstolen för att få upprättelse.

– Rätten att få överklaga ingripande myndighetsbeslut till domstol för att kunna försvara sig mot allvarliga anklagelser är grundläggande i en rättsstat. Det är viktigt både för visselblåsarskyddet inom medicinsk forskning och för patientsäkerheten i Sverige att det här fallet prövas av Europadomstolen, säger Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för visselblåsarna.

Vad har hänt:

Hösten 2010 rekryteras Paolo Macchiarini som gästprofessor till Karolinska Institutet, KI, för att bedriva grundforskning inom området regenerativ medicin/stamcellsbiologi. Samtidigt anställs han på deltid som överläkare och kirurg på Karolinska Universitetssjukhuset.

Mellan 2011 och 2012 genomför Paolo Macchiarini tre transplantationer av stamcellsbeklädda syntetiska luftstrupar på Karolinska Universitetssjukhuset. Enligt sjukhuset genomförs operationerna som vård på så kallad vitalindikation – det vill säga ett försök att rädda patienternas liv när inga andra alternativa behandlingar återstår. I november 2011 publicerar Macchiarini en artikel i The Lancet som beskriver operationen av den första patienten.

2012 avlider den andra patienten av de tre patienter som opererats vid Karolinska Universitetssjukhuset avlider några månader efter operationen.

2013 stoppar Karolinska Universitetssjukhuset alla fortsatta operationer med syntetiska luftstrupar och beslutar att inte förlänga Paolo Macchiarinis anställning som kirurg.

I december 2013 inleder Paolo Macchiarini kliniska studier i Krasnodar, Ryssland, där patienter ska opereras i forskningssyfte. Det är en bisyssla som har godkänts av hans institution på KI.

I januari 2014 avlider den första patienten som opererats vid Karolinska Universitetssjukhuset i juni 2011.

I juni 2014 inkommer en första anmälan, av en belgisk forskare, till KI. Denne anmäler Paolo Macchiarini för oredlighet i forskning, forskningsfusk. Rektor, som enligt högskoleförordningen är skyldig att utreda misstanke om oredlighet i forskning, vänder sig till KI:s etikråd för yttrande.

I juni, augusti och september 2014 lämnar två olika anmälningar om misstanke om forskningsfusk in av fyra läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Enligt anmälarna har forskningsresultat beskrivits på ett alltför positivt sätt i sju av Paolo Macchiarinis vetenskapliga artiklar som de menar felaktigt återspeglar patienternas tillstånd och implantatens funktion efter operationerna. De fyra läkarna är även forskare vid KI och tre av dem är medförfattare till några av de anmälda artiklarna.

I april 2015 friar KI Paolo Macchiarini och menar att han inte gjort sig skyldig till forskningsfusk enligt den anmälan som lämnades in av den belgiske forskaren i juni 2014.

I maj 2015 överlämnar Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, som sakkunnig sitt särskilda yttrande till Karolinska Institutet. Hans slutsats är att Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning i de artiklar som de fyra läkarna anmält.

I augusti 2015 konstaterar KI vid en sammantagen bedömning att Paolo Macchiarini inte gjort sig skyldig till forskningsfusk, men säger samtidigt att hans forskning inte uppfyllt KI:s och vetenskapssamhällets högt ställda krav på kvalitet.

I november 2015 Paolo avslutas Macchiarinis gästprofessur vid KI och han får en tidsbegränsad anställning som forskare vid KI till och med 30 november 2016.

I februari 2016 tillsätts en extern utredningav Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet. Den ska granska Karolinska Institutets hantering av hela ärendet – från rekryteringen av Macchiarini 2010 och framåt.

I mars 2016 fattar personalansvarsnämnden beslut om att avskeda Paolo Macchiarini från sin tidsbegränsade anställning som forskare vid KI.

I maj 2016 skickar de fyra läkarna som anmälde Paolo Macchiarini 2014 in ytterligare en anmälan om misstanke om oredlighet i forskning.

I juni 2016 delger åklagare Paolo Macchiarini misstanke om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

I december 2016 fattar KI beslut att Macchiarini och tre medförfattare anses vara skyldiga till oredlighet i forskning när det gäller artikeln i Nature Communications från 2014. För två av författarna, som är mer juniora, finns förmildrande omständigheter.

I mars 2017 avlider den sista av de tre patienter som fått en artificiell luftstrupe inopererad av Paolo Macchiarini på Karolinska Universitetssjukhuset på ett sjukhus i USA.

I oktober 2017 beslutar åklagare att lägga ned förundersökningen mot aolo Macchiarini. Förundersökningarna har omfattat fem operationer på fyra målsägare under perioden 2011−2013.

I januari 2018 fälls fyra forskare för oredlighet i forskning.

I juni 2018 fälls sju forskare för oredlighet i forskning. Tre av författarna, varav en fälls för oredlighet och två anses klandervärda, var bland de så kallade visselblåsarna som 2014 anmälde Paolo Macchiarini för misstanke om oredlighet i forskning i de aktuella artiklarna.

I december 2018 återupptar överåklagare Mikael Björk förundersökningen kring operationer av patienter som fått syntetiska luftstrupar inopererade vid Karolinska Universitetssjukhuset. Kirurgen Paolo Macchiarini är nu skäligen misstänkt för två fall av vållande till kroppsskada, grovt brott.

I juni 2019 kommer Högsta förvaltningsdomstolen med beskedet att något prövningstillstånd inte kommer att ges till de forskare som förklarats oredliga den 25 juni 2018 och som överklagade beslutet rättsligt.

I september 2020 meddelar överåklagare Mikael Björk att Paolo Macchiarini kommer att åtalas, misstänkt för grov misshandel i samband med tre operationer på Karolinska universitetssjukhuset.

Källa: Karolinska Institutet

%d bloggare gillar detta: