Jakob Olszewski som dök vid Estonia: någon har flyttat på rampen

Den erfarna dykaren, som har varit vid M/S Estonias vrak sex gånger, säger att Finland borde veta om någon har besökt vraket 2019–2021

Krister Kivi
Madis Veltman
16. July 2021

https://news.postimees.ee/7296333/jakob-olszewski-who-dove-to-the-wreck-of-estonia-someone-has-moved-the-ramp

Hur var rampen när du dök vid M/S Estonia?

Den var på sin plats men inte helt stängt. Mellan rampens kant och skrovet var det en spricka, jag skulle säga 80 centimeter till en meter bred, genom vilken man kunde ha kommit in på bildäcket.

Men själva rampen var där på sin vanliga plats och passade ganska tätt. Den var där 2000 och 2001 och även 2019 när jag kontrollerade ARV-roboten under den norska expeditionen.

Så rampen var kvar där 2019? Ingenting hade förändrats under de mellanliggande 18 åren?

Jag dök inte själv under 2019 men jag såg genom ROV-kameran (fjärrstyrt fordon) att rampen fortfarande var fäst vid skrovet. Jag måste erkänna att jag inte kunde se hela rampen eftersom sikten var dålig och rampen inte låg i fokus för oss vid den tiden. Men jag tror att den var i samma form som för 18 år sedan.

Vad kan enligt din åsikt ha orsakat separationen av rampen under dessa två år?

Det är svårt att säga, det skulle kräva en utredning. Det är möjligt att rampen bröt av sig själv, eftersom skeppsbrottet inträffade för nästan trettio år sedan och rampen hade korroderat. Den andra möjligheten är att någon tog bort den. Och inte av misstag utan medvetet.

Hur illa korroderad var rampen och bilagorna enligt din åsikt?

De var korroderade men jag antar att det är i ett ganska bra tillstånd eftersom vatten är mycket kallt där nere och innehåller lite syre. Sådana förhållanden hjälper till att bevara skrovet. Jag märkte ingen signifikant försämring av skrovet på 18 år.

Vad tycker du, varför var rampen på samma sätt?

Jag är ingen expert på fartyg men det är teoretiskt möjligt att någon försökte öppna rampen 1994 eller tvärtom stänga den. Men det gick inte. Jag kan inte säga vad som kan ha orsakat rampens partiella öppning.

Det finns spekulationer om att strömmar kan ha öppnat rampen. Vad tror du?

Detta verkar omöjligt. För det första är rampen väldigt tung, den väger flera ton, för det andra finns inga märkbara strömmar vid vraket, åtminstone inte vid de tillfällen när jag var där nere. Strömmarna är bara vid de första tem metrarna och det beror mycket på vädret.

Förresten, hur var synligheten?

Sikten är mycket bra. Naturligtvis är det inget dagsljus, men om du använder en kraftfull ljuskälla kan du se så långt som, säg sex till åtta meter. Det beror också på säsong.

(Jag skickar en ny video av Jakob Olszewski av rampen under den aktuella utredningen. Svaret kommer snart)

Baserat på den här videon är det svårt att säga varför rampen har lossnat, eftersom dess gångjärn inte kan ses. Men jag skulle säga att rampen inte kunde röra sig så utan hjälp utifrån. Om gångjärnen hade rostat igenom, borde rampen enligt min mening ha flyttat i en annan riktning. Så är inte fallet i förevarande fall. Därför skulle jag säga att någon flyttade rampen för att få tillgång till bildäcket.

Vem skulle ha velat komma in på bildäcket?

Professionella. Kanske militärdykare, marinen? Finlands gränsbevakning övervakar området 24 timmar. Varje gång jag var där var finländarna också. Ibland väntade de redan på oss, kom ibland lite senare. Men det är omöjligt att göra någonting där utan Finlands vetskap.

Men tänk om du använder en mycket liten båt som radarn inte kan upptäcka? Eller en ubåt?

(Tveksamt). Möjligen, men du bör fråga det av experter på fartyg.

Vad tror du, kan vi fastställa om rampen ramlade av på grund av naturkrafter eller på grund av mänsklig störning?

Det bör vara möjligt att fastställa. Det kunde också upptäckas om någon försökte ta bort något från bildäcket, skära hål i ett fordon eller något liknande. Allt lämnar spår.

Och nu med rampen helt av borde det vara lätt att studera bildäcket?

Ja självklart. Det var nästan omöjligt förut, det fanns risken att ROV-kabeln skulle fastna. Utredning av bildäck är nästa logiska drag.

Du kom in på bildäcket genom den spruckna rampen under Jutta Rabes utredning och så vitt vi vet är du den enda personen som gör det.

Ja, officiellt är jag den enda. Men jag tror inte på det.

Hur långt gick du?

Inte för långt, några meter. Strax bakom rampen finns det ett litet utrymme, cirka sju-åtta meter och det var där jag var.

Varför gick du inte längre?

Det är ganska farligt att vara på bildäcket. Det kan finnas lösa kablar eller fragment, något kan falla uppifrån – det är alltid riskabelt att komma in i ett vrak eller en grotta. Man måste också komma ihåg att ingången är 90 meter djup. Jag studerade ingången i slutet av mitt dyk och jag hade inte tillräckligt med syre för att gå längre.

Mannen som klämde igenom sprickan

Jakob Olszewski är en Tysklandbaserade tekniska dykare, vilket innebär svårare och mer komplicerad dykning än fritidsdykning för skojs skull. Olszewski har dykt i mer än 30 år och har undersökt undervattensgrottor och vrak och har dykt till ett djup av 125 meter där man inte kan andas luft och måste använda en speciell gasblandning som innehåller helium. Olszewski har studerat företagsekonomi och arbetar som försäkringsexpert för ett tyskt företag på sin lediga tid vid sidan av dykning.

Svenskarna är tveksamma till att komma in i vraket

Jonas Bäckstrand, chef för den svenska utredningskommissionen, antydde på STV att de ifrågasätter det praktiska med att komma in i vraket M / S Estonia.

Enligt Bäckstrand diskuteras för närvarande om vraket ska undersökas. ”Vi diskuterar i vilken utsträckning vi ska komma in i fartyget. Om vi ​​går in, har vi av respekt för de döda en praktisk anledning”.

Bäckstrand var ovillig att spekulera i orsakerna till att rampen lossnade eller det nyupptäckta skrovet, men om brotten nämnde han att dessa kan ha hänt när fartyget sjönk. ”Havsbotten är solid och stenig nära vraket. Det är ännu inte klart om det kan relateras till skadan, sade han.

Rolf Sörman, en överlevande efter skeppsbrottet som var närvarande för att bevittna utredningen, sa att nyheterna om rampen med öppen bog väcker nya frågor. Men ”naturliga förklaringar” kunde inte uteslutas.

”Tjugosju år har gått och en detaljerad utredning är nödvändig. Om visiret återhämtats, bör rampen också återställas, säger Sörman, som tillade att undersökningar under vatten är naturligt komplicerade.

Kommentarer
Så omfattande förändringar är inte helt naturliga

Arvo Veskimets, maritim expert

Jag är orolig för att en sådan förändring ger grund för ytterligare utredning och nya omständigheter kommer troligen att uppstå som vi för närvarande inte kan föreställa oss. Jag kan föreställa mig två skäl till varför bogrampen öppnade. Antingen var det en naturlig process på grund av vrakets försämring eller någon försökte komma in. Dessa två alternativ är uppenbara.

Utöver tvivel var bogrampen i den positionen under den första undersökningen och det är ett faktum att den spelades in i samma position för två år sedan och nu är situationen helt annorlunda. Jag skulle vilja veta mer exakt hur det ser ut där nere hur rampen hade fallit av. Det måste finnas några spår. Det är inte naturligt att sådana förändringar har ägt rum på två år.

Omfattningen av rampens öppning är bara en detalj

Mihkel Kõrgesaar, professor vid Tallinn University of Technology Kuressaare college

Det faktum att bogrampen är öppen bekräftar versionen av utredningsrapporten att rampen öppnade och vattnet flödade in. Jag påminner mig om att den inofficiella rapporten uppgav att vatten kom in i fartyget genom bogvisiret. Rapporten ansåg att vattnet kom in i skeppet genom bogrampen enligt de beräkningar som gjorts hittills kom vatten inte in på något annat sätt. I vilken utsträckning rampen var öppen är en fråga som verkligen borde undersökas men det här är helt enkelt en detalj.

Det verkar som om svenskarna vet mer än vi.

Raivo Hellerma, representant för de anhöriga till offren för skeppsbrott

Den initiala situationen kan för närvarande inte undersökas. Jag hoppas att den moderna utrustningen och våra professionella utredare får reda på sanningen. Eftersom bogrampen var på plats under tidigare studier väcker den nya upptäckten naturligt frågor. Men eftersom jag inte har någon bra version själv är jag öppen för utredning med utrustning på högsta nivå. Först måste det naturligtvis bestämmas om rampen lossnar på grund av mänsklig interaktion eller av andra orsaker. Det orsakade förvirring.

Det är min personliga åsikt men det verkar för mig att svenskarna hela tiden vet lite mer än vi gör. Jag betonar att inget steg som främjar utredningen bör uteslutas. Jag är nöjd med utredningen, informationsnivån, att informera allmänheten och gå in i detaljer. De utplacerade också undervattensroboten som ursprungligen hade varit ifrågasatt. Det verkar som om den estniska sidan åtminstone kommer till botten. Jag hoppas att lagarbete inte misslyckas och alla deltagare är överens.

%d bloggare gillar detta: