En svensk tiger

  • Vittnesmål från poliser
    som vågat ryta ifrån

Av Hanne Kjöller
(2016)
Pia Hellertz – juli 2021

En svensk tiger : vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån (inbunden)”Antalet poliser har aldrig varit fler. Resurserna aldrig större. Andelen uppklarade brott aldrig färre. Så kan man kortfattat summera den svenska polisens dagsform”. 

Så inleder Hanne Kjöller sin bok ”En svensk tiger – Vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån” (2016) (s. 15). Författaren menar att alltför lång tid har ägnats åt att räkna ”antal huvuden” när det gäller polisens arbete men ”mindre intresse har ägnats åt hur myndigheten använder dessa huvuden” (s.15). Sen ägnar hon 290 sidor åt att granska detta. Trots en avsevärd resursökning löstes således inte fler brott.(2016) (s. 15).

Författaren menar att alltför lång tid har ägnats åt att räkna ”antal huvuden” när det gäller polisens arbete men ”mindre intresse har ägnats åt hur myndigheten använder dessa huvuden” (s. 15). Sen ägnar hon 290 sidor åt att granska detta. Trots en avsevärd resursökning löstes således inte fler brott.

Läs hela artikeln här: 

%d bloggare gillar detta: