Inget prövningstillstånd i HD för Lundin – utredningen fortsätter

Alex Schneiter, vd, och Ian Lundin, ordförande

WILLIAM ERIKSSON
2021-07-30
https://www.dagensjuridik.se/naringsliv/inget-provningstillstand-i-hd-for-lundin-utredningen-fortsatter/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210730

Högsta domstolen har beslutat att inte pröva frågan om att stoppa förundersökningen avseende folkrättsbrott som pågår mot Ian Lundin, Alexandre Schneiter samt Lundin Energy.

Förundersökningen mot Ian Lundin, Alexandre Schneiter och bolaget Lundin Energy har pågått i över tio år.
I både tings- och hovrätt har de hävdat att den långa tiden som har förflutit sedan förundersökningen inleddes har kränkt deras rätt till prövning inom skälig tid. Domstolarna har dock ansett att så inte har skett och därmed låtit åklagaren fortsätta.

Efter att Svea hovrätt fastställt tingsrättens beslut gick Lundin, Schneiter och Lundin Energy vidare till Högsta domstolen och yrkade att få prövningstillstånd.

Ombuden pekade i sina överklaganden, liksom tidigare, på att åklagaren redan i november 2018 slutfört den utredning som han ansåg vara nödvändig. Alexandre Schneiter uppgav att han väsentligt påverkats av brottsutredningen och att hans rättighet till en rättvis rättegång inom skälig tid har kränkts, även om åklagaren sedermera skulle avsluta förundersökningen.

Nu står det dock klart att det inte blir något prövningstillstånd i Högsta domstolen och att utredningen därmed kan fortgå.

%d bloggare gillar detta: