Nu blir det obligatoriskt att lämna fingeravtryck för nationellt id-kort

2021-07-29
WILLIAM ERIKSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nu-blir-det-obligatoriskt-att-lamna-fingeravtryck-for-nationellt-id-kort/

Från och med den 2 augusti måste den som ansöker om ett nationellt id-kort lämna både fotografi och fingeravtryck.
Reser man inom EU med sitt kort måste man dessutom låta sig fotograferas och lämna sitt fingeravtryck vid en gränskontroll.

I dagsläget är det endast krav på fotografi när man ansöker om ett nationellt id-kort, men från och med den 2 augusti utökas kraven till att även gälla fingeravtryck.
Detta är i linje med de krav som gäller för pass och de nya kraven införs mot bakgrund av en ny EU-förordning. Kravet gäller dock inte för barn under sex år och personer som av fysiska skäl inte kan lämna fingeravtryck.

Den som reser inom EU och Shengen med sitt nationella id-kort, utfärdat efter den 2 augusti i år, är också skyldig att låta sig fotograferas och lämna sitt fingeravtryck vid en gränskontroll. Detta i syfte att myndigheterna ska kunna kontrollera att dessa överensstämmer med uppgifterna som finns sparade i id-kortets chip.

Syftet med de nya kraven är att ge myndigheterna bättre möjligheter att kontrollera äktheten på id-korten.

%d bloggare gillar detta: