Öppet Brev till all legitimerad Sjukvårdspersonal i Sverige angående Etisk prövning

2021-08-23

Öppet Brev till all legitimerad Sjukvårdspersonal i Sverige angående Etisk prövning men också speciellt till läkarna Fredrik Sund IVA – Uppsala och Smittskyddsläkare Jan Smedjegård i Västmanland, Medicinsk försöksverksamhet.


Det pågår i Sverige en omfattande utprovning av en ny metod av ett experimentvaccin i form av en mRNA-teknik. Detta större försök beräknas vara slutfört i början av 2023 då en riktig utvärdering ska göras, då främst av Pfizer-Biontech och Modernas injektioner. Efter det stora historiska misstaget med massiva medicinska försök i nazistiska koncentrationsläger under tidigt 1940-tal, ville man efter följande rättegångar stävja sådana inhumana metoder genom att upprätta spärrar , vilket gjordes i Nürnbergkonventionen, senare omformulerad som Helsingforsdeklarationen. Deras innehåll kan man föredömligt finna på Etikprovningsmyndighetens hemsida www.etikprovingsmyndigheten.se /etikprovningens-historia/

%d bloggare gillar detta: