Domedagssekten

https://slideplayer.se/slide/1881559/

Publicerades av Lars-Olof Åkesson

DOMEDAGSSEKTER – Vad är det?

2 Först ska vi definiera ”sekt”:
Karl-Erik Nylund (präst inom Svenska kyrkan) karakteriserar manipulativa och farliga sekter med fyra A.

 Aggression (intern kritik accepteras inte)
Aversion (motvilja mot utomstående)
Alienation (känsla av främlingskap, stänger av samhället utanför)
Absolut sanning

%d bloggare gillar detta: