Peeter Ude: Vi hittade källan till den mystiska signalen

Undervattensfyr bredvid vraket av MS Estonia

30. September 2021
Sander Punamäe
Madis Veltman
https://news.postimees.ee/7350241/peeter-ude-we-found-the-source-of-the-mysterious-signal

Hydrograf Peeter Ude, som arbetar som en del av den privata MS Estonia-expeditionen, har ännu inte hittat de fraktcontainrar som han tror ligger bredvid vraket av MS Estland. Emellertid lotsade ett autonomt undervattensfordon (AUV) som leds av Ude på tre säregna metallkonstruktioner toppade av vad som verkar vara en fyrliknande pelare.

Objekten ligger ungefär 100 meter norr om vraket och har tydligt lagts dit av människor, vilket är exakt vad expeditionsledare Margus Kurm har hoppats hitta för att förstå om de kan vara kopplade till katastrofen.

”Jag vet inte vad de är, fråga Peeter Ude,” sa Kurm till Postimees. Hydrograf Ude sa att föremålen är undervattensfyrar som sannolikt var nedsänkta när ansträngningar gjordes för att täcka vraket i betong för att skydda offrens viloplats. Planen övergavs på grund av starkt motstånd från anhöriga.

Används för att underlätta navigering

Ude sa att sådana enheter gör det lättare för AUV:er att navigera i området. Fyrarna används för precisionsarbete och skickar ut signaler från fasta geometriska positioner för att underlätta navigering. ”De är helt enkelt enheter som gör det lättare för AUV att navigera,” sa han.

Hydrografen tillade att fyrarna sannolikt placerades dit för att övervaka arbetet med att kartlägga MS Estonia-vraket. ”Eftersom skrovet ligger på en sluttning och ibland glider ner, har någon troligen installerat fyrarna för att göra det lättare att undersöka det.”

Sådana enheter är inte billiga, vilket väcker frågan om varför skulle någon lämna dem på havsbotten. ”De har lämnats på plats för att fixa skrovets position och undvika eventuella misstag vid installation av nya”, sa Ude, som också deltog i Estlands säkerhetsutredningsbyrås expedition i somras. Arbetet med att studera skrovet och det omgivande området med hjälp av ekolod stördes av en mystisk signal då.

Ude tror att han har hittat källan till den signalen nu. ”Om man tittar på brusriktningen finns det 90 procent chans att fyrarna var i drift när vi försökte få våra bilder”, föreslog han och tillade att han tror att sådana fyrar kan aktiveras och avaktiveras på avstånd.

Växlande signaler

På frågan om vilka enheter som togs till katastrofplatsen MS Estonia för decennier sedan kan få sin energi, sa Ude att det är den mest mystiska aspekten. ”Jag kan inte berätta vad som utlöste dem och fick dem att störa vårt arbete förra gången,” sa han. Hydrografen tror att enheterna kunde ha varit källan till störningen eftersom bullret han såg på sina skärmar under sommaren var förändringsbart. ”Själva tanken med dessa enheter är att skicka ut alternerande signaler som gör det möjligt att triangulera AUV-positionen,” sade Ude.

Dykaren Kaido Peremees, som också följde med statens officiella expedition, instämde i att enheterna kunde vara nedsänkta fyrar. ”Det är ett åldrande system, med nyare och lättare alternativ som används idag. Det går att gissa – och jag skulle betona att detta bara är en gissning – att fyren tystnade eftersom batteriet gick slut i kylan och det inte gjordes ansträngningar för att återställa det, ”erbjöd Peremees.

Arbetet ombord på RS Sentinel fortsatte under onsdagen. Eftersom sikten är dålig 70-80 meter under försökte besättningen återigen undersöka skador på styrbordssidan av skrovet. Därefter studerades föremål runt vraket, upptäckta med hjälp av RS-sentinels multibeam -ekolod. Det senare inkluderar olika bitar av färjan, livflottskydd, förtöjningar, lådor och olika andra föremål.

%d bloggare gillar detta: