SVT viker sig: ”Gunilla von Platen” slipper frågor om klankoppling

27 oktober 2021
https://www.friatider.se/svt-viker-sig-gunilla-von-platen-slipper-fragor-om-klankoppling

I december är finanskvinnan Gunilla von Platen, född Günel Anip, gäst i SVT:s intervjuprogram ”Min Sanning”. Men några frågor om sin bror – gangster­advokaten Edip Samuelsson – får hon inte. Det har SVT nämligen lovat henne på förhand, skriver Journalisten.

Samuelsson var advokat åt en klan i Angered men uteslöts ur Advokatsamfundet i somras efter att ha läckt hemliga uppgifter till klanen. Beslutet om uteslutning fattades av Högsta domstolen.

Innan Gunilla von Platen ställde upp i SVT krävde hon att inga frågor om Edip Samuelsson fick ställas i programmet. Något som SVT gick med på.

”Då och då kommer önskemål från våra gäster och i de fall önskemålet gäller omständigheter som ligger utanför gästens ansvarsområde händer det att vi respekterar denna önskan”, skriver program­ledaren Anna Hedenmo i ett mejl till Journalisten.

Enligt Hedenmo tvekar SVT ”aldrig” att ställa svåra frågor i Min Sanning om gästens egna förehavanden, men när det gäller att mörka gästens släktband är det en helt annan sak.

Tredje gangsteradvokat får yrkesförbud

13 juli 2021
https://www.friatider.se/tredje-gangsteradvokat-far-yrkesforbud

Efter att gangsteradvokaterna ”Kungen” och ”Prinsen” uteslutits ur Advokatsamfundet utesluts nu även den syrianske gängadvokaten Edip Samuelsson, enligt ett beslut av Högsta domstolen.

Edip Samuelsson, som företrätt klanen Ali Khan i flera mål, kom undan med 50.000 i böter i Advokatsamfundets disciplinnämnd efter en rad grova överträdelser av advokatetiska regler och svensk lag.

Tre åklagare i Västsverige hade anmält honom för att ha brutit mot häktningsrestriktioner och förmedlat information mellan de häktade, bland annat så att de skulle kunna ge en samstämmig version i förhör.

Ändå uteslöts han inte av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

– Uteslutning är ett mycket starkt ingripande, det innebär yrkesförbud, förklarade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander för media i samband med att den milda påföljden presenterades.

JK överklagade Advokatsamfundets beslut till Högsta domstolen som nu alltså drar in mannens advokattitel och utesluter honom ur samfundet.

%d bloggare gillar detta: