27 personer röstade igenom historiens största rån!

2021-03-26

Då har Riksdagen sagt sitt och släppt igenom århundradets största rån, som våra generationer framöver ska vara med och betala. Jag har kollat alla medier, men det är knäpptyst över allt. Finns det ingen opposition värd namnet?

Borde inte ett sådant beslut vara förankrat i 100 %-ig närvaro och omröstning av sådan dignitet?
Nu har 27 personer fått styra över hela det svenska folket utan att vi ens har blivit tillfrågade genom en omröstning.  Var fanns alla dessa 293 som valde att inte dyka upp för omröstning? Tror de, att genom sin frånvaro, är de inte skyldiga till detta gigantiska brott mot kommande generationer?? Deras tysta medgivande talar dock sitt eget tydliga språk.

293/(27+15+14+293) = 293/349 = 0,8395 = 84 % frånvarande.
Måste ju bero på Corona… 😁 😁 😁

Varför ska Sverige vara med och betala för andra länders misskötsel? Vore det inte mer relevant att dessa länder gick igenom en ordentlig skuldsanering och lägger om sin politik så att den gynnar det landet. Nu står det ju dem fritt fram att fortsätta med sitt slöseri – för det är ju alltid nån annan som betalar…

Kom ihåg när det är nästa val. C, MP och L ska ut ur Riksdagen, helst även S, men tror att de har för många gråsossar som fortfarande stöttar dem. KD och M ska aktivt revidera vad de nyss har bidragit till, även om de avstod. De kunde ju ha röstat NEJ!

Så vad återstår nu, finns det överhuvudtaget något parti att rösta på? Det enda alternativet är SD och Alternativ för Sverige. Med dem vid rodret tror jag, att det blev en ordentlig uppstädning inom svensk politik. Det behövs en ny kursändring nu!

Vi fortsätter bekämpa den planerade moskén i Karlstad

Det fria Sverige, det svenska folkets intresseförening, fortsätter sitt arbete för att stoppa moskébygget i Karlstad. Nu har föreningens jurister tagit fram en ny överklagan, den här gången till Mark- och miljödomstolen.

Kampen mellan å ena sida Islamiska kulturföreningen, understödd av Karlstads kommuns politiker, och å andra sidan boende i närheten, understödda av föreningen Det fria Sverige, fortsätter.

Den muslimska föreningen vill bygga en moské; hur den ska finansieras är fortfarande oklart men mycket tyder på att islamistiska stater kommer hjälpa till i ett försök att påskynda byggandet av ett kalifat i Europa. Boende i närheten har reagerat och Det fria Sverige, det svenska folkets intresseförening, genomförde förra året en dörrknackning i området för att få en bild över situationen.

Kort därefter skred våra jurister till verket och författade en överklagan av bygglovet och vi kunde fungera som ombud åt en handfull boende i närheten. Länsstyrelsen gick på Det fria Sveriges linje och stoppade bygglovet, men då ryckte Karlstads politiker ut till islamisternas försvar och bygglovet godkändes — trots ny överklagan från boende i området genom Det fria Sveriges jurister.

I går, den 9 mars, lämnade Det fria Sverige, som fortsatt agerar ombud åt en handfull boende i området, in en ny överklagan — den här gången till Mark- och miljödomstolen.

Det fria Sveriges ordförande Dan Eriksson förklarar:

”Vårt mål är att stoppa moskébygget på Rud i Karlstad, och vi kommer använda alla lagliga till buds stående medel för att göra detta. Är det så att politiker fortsätter stötta islamisterna och till slut godkänner ett bygglov när alla juridiska vägar att stoppa bygget är uttömda, så ska det åtminstone ha kostat väldigt mycket tid och pengar för så väl islamister som byråkrater.

Vi har ännu inte den politiska makten att stoppa islamiseringen av Sverige, men det betyder inte att vi inte redan nu kan agera med alla de medel som finns. Tack vare våra tusentals medlemmar och våra jurister som arbetar pro bono för föreningen kan vi bedriva en aktiv kamp mot islamisering och folkutbyte även utan politiska mandat.”

overklagan-9mar2021-moske-karlstad-med-bilagor-anonymiserad.pdf (kinstacdn.com)

Vaccinpass diskriminering och mot mänskliga rättigheter. Öppet brev till Sveriges Regering, Riksdag och Politiker

Öppet brev till Sveriges Regering, Riksdag och Politiker. Brevet kräver svar och att det diarieförs.

Härmed vill jag uppmana Sveriges regering att omedelbart upphöra med fortsatt planering och införande av vaccinationspassen med tanke på hur det skulle diskriminera olika grupper som av diverse anledningar inte kan eller vill ta vaccin. Jag hänvisar till människor med allergier, tidigare reaktioner på vaccin, ingredienser i vaccinet, psykologiska faktorer, religion, samt livsstil.

Idag är det i Sverige frivilligt att vaccinera sig och vi måste värna om rätten till valfrihet, mänskliga rättigheter och den fria rörligheten. Familjer kommer att splittras till följd av dessa vaccinationspass. Många svenskar lever och bor utomlands och besöker varandra och alla familjemedlemmar kommer kanske inte att kunna eller vilja vaccinera sig.
Människor skulle bli tvungna att visa upp sin medicinska status för att kunna vara med på olika kulturevenemang, gå på restaurang, använda kollektivtrafiken och nyttja diverse samhällstjänster och utan denna handling skulle man nekas tillträde. Det blir ett slags medicinskt apartheid. Med facit i hand vet vi vad som hände i Sydafrika, vi vet vad som pågick under Hitlers styre och vi vet vad som har skett historiskt i USA beträffande behandlingen av mörkhyade och följaktligen vet vi vad sådan diskriminering kan leda till.
Det skall vara frivilligt att vaccinera sig och det är direkt förkastligt att Sveriges folkvalda väljer att gå på denna enormt tunna is och trotsa mänskliga rättigheter samt den fria rörligheten. Avsluta detta vansinne omgående och äventyra inte era medborgares fortsatta förtroende genom att ge sken av att vara handlingskraftiga på vår bekostnad!

Detta vaccinpass för tankarna till Nazi-Tyskland och Andra Världskriget då minoriteter tvingades inneha dylika pass men då i stigmatiserande syfte.[1]

Med vänliga hälsningar
Börje Peratt

”Åklagaren underskattar sin omgivning och domstolen”

Publicerad: 2021-03-22
Sara Johansson
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/aklagaren-underskattar-sin-omgivning-och-domstolen/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210322

I dag påbörjas hovrättsförhandlingarna mot Allra-topparna som i tingsrätten friades från samtliga brottsmisstankar.
Inför förhandlingarna har Ekobrottsmyndighetens kammaråklagare Thomas Hertz kritiserat försvarets sakkunnigbevisning och förenklat gärningsbeskrivningarna i en ny skrift till domstolen.
Alexander Ernstbergers försvarare Carl-Johan Malmberg är kritisk till åklagarens beskrivning:
– Det är på en nivå som att man sitter i en förskolegrupp och talar med femåringar, säger Carl-Johan Malmberg.

I dag inleds huvudförhandlingen i Svea hovrätt mot fyra åtalade med kopplingar till Allra Pension. Tingsrätten friade samtliga åtalade den 31 januari 2020 från samtliga brottsmisstankar bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt givande och tagande av muta.

Åklagaren har i målet påstått att Allra (tidigare SFS) köpt värdepapper för pensionsmedel till överpris och att några av de åtalade därigenom har kunnat tillgodogöra sig över 100 miljoner kronor av pensionsspararnas pengar. Åklagaren och Pensionsmyndigheten, som är målsägande, har överklagat den friande domen.

Översättning bör ej bekostas av staten

Drygt en vecka innan förhandlingarna skickar Ekobrottsmyndighetens åklagare Thomas Hertz in ett yttrande angående ett från försvaret åberopat sakkunnigvittne, Colin Knight. Dels påpekar han att sakkunnigutlåtandet bör översättas från engelska till svenska samt att detta inte bör bekostas av staten.

Åklagaren menar att sakkunnigvittnet har blivit ombedd att uttala sig om omständigheter som han anser inte har någon relevans för gärningspåståendet.

Åklagaren menar att sakkunnigvittnet har tillfrågats att svara på frågor om värdepapersförmedlaren Oak Capitals olika sätt att ta ut avgifter för sina tjänster, vilket snarare hade haft relevans om det hade påståtts trolöshetsbrott begånget i Oak Capital än i Allra Pension.

Åklagaren menar att den fråga som omfattas av gärningspåståendet handlar snarare om i vilken mån förvaltaren hade kunnat få ett för ägaren av tillgångarna mer fördelaktigt resultat genom att inte agera på det sätt som åklagaren påstår.

Allra Pensions grundare och vd Alexander Ernstbergs advokat Carl-Johan Malmberg konstaterar för Dagens Juridik att åklagaren inte har ändrat i sin gärningsbeskrivning inför hovrättsförhandlingarna. Han svarar även på åklagarens kritik mot sakkunnigutlåtandet.

– Vi uppfattar det som att åklagaren påstår att det är ett överpris och det värjer vi oss för. Allt det som har skett har skett till marknadspris. Det finns ingen bluff, ingen brottsplan och ingen har skojat.

Lättare beskrivning av gärningspåståendet

I åklagarskriften har Thomas Hertz förklarat med något lättare språk varför han anser att sakkunnigåtlåtandena snarare hade passat om gärningspåståendena rörde Oak Capital än Allra Pension, SFS.

”Skillnaden kan kanske lättare förstås genom att jämföra med fåraherden (SFS) som med uppdraget att vakta får (Pensionsfonder) åt en bonde (Pensionsmyndigheten) uppdrar åt en varg (Oak) att utföra uppdraget. Om bonden då upprörs över att vargen rivit 40 procent av fåren torde det sakna betydelse om det förekommer – is in line with market – att vargar river 10 eller kanske 40 procent av en fårskock om de får möjligheten”.

Vidare skriver han:

”Gärningspåståendet motsvaras i jämförelsen av att fåraherden klandras för att han anlitade en varg att vakta fåren eftersom det orsakade en skada uppgående till 40 procent av fåren. På motsvarande sätt hade det inte uppstått någon skada om vargen mot förmodan inte rivit några får. Sakkunnigutlåtandet från Colin Knight – och för den delen även de från Vikram Kapoor och Ibrahim Mardam Bey – motsvarar bevisning om förekomsten av vargskador på får”.

Åklagaren har tidigare yrkat sakkunnig ledamot i rätten

Åklagaren menar att sakkunnigvittnet Colin Knight fråntagits möjligheten att besvara frågor som har omedelbar betydelse för gärningspåståendet.

– Han får förklara vad han menar och ibland blir det obegripligt när han blandar in får och vargar. Det är helt obegripligt. Det är på en nivå som att man sitter i en förskolegrupp och talar med femåringar, säger Carl-Johan Malmberg.

Varför tror du att han har gjort denna beskrivning?
– Han underskattar sin omgivning, alldeles uppenbart, och hur han uppfattar sig själv ska jag inte uttala mig om. Han säger att domstolen inte förstår och har även föreslagit att domstolen ska besättas av dem som förstår och är kunniga. Han tror inte att folk förstår när han försöker säga vad han menar och plockar därför ned det till fablernas värld. Blandar man in en varg i det hela så blir det extra spännande.

Tidigare har åklagare Thomas Hertz yrkat att hovrätten ska förordna Eva Törning från Grant Thornton som sakkunnig ledamot i rätten i frågan om bokföringslagens krav. Men han drog sedermera in detta.

Svea Hovrätt var även redo att förordna före detta ämnedsrådet vid finansdepartementet Lars Gavelin som särskild ledamot och ekonomisk expert. Men detta stötte dock på patrull från försvararna som menade att han var partisk i detta mål.

Åklagarens sakkunnigbevisning

Kammaråklagare Thomas Hertz fick en del kritik i och efter tingsrättsdomen då han inte haft något eget sakkunnigt vittne.

Huvudfrågan i målet är om pensionsspararna har lidit skada och om arvodet, om 170 miljoner kronor, i värdepappersaffärerna var för högt. Tingsrätten konstaterade i domen att det är åklagaren som har bevisbördan och att för att ”åtalet ska anses styrkt måste åklagaren ha ställt utom rimligt tvivel att köpet av warranterna lett till skada för fondandelsägarna alternativt pensionsspararna. För detta är det inte tillräckligt att, som åklagaren gjort, anta att köpet lett till skada eftersom arvodet påstås ha använts för att finansiera en muta. Istället måste åklagaren visa att Oak tagit ut ett överpris för sina tjänster. Eftersom åklagaren inte fört någon bevisning till stöd för detta har åklagaren inte uppfyllt sin bevisbörda.”

Inför förhandlingarna i Svea hovrätt har han heller inte kallat in något eget expertvittne utan hänvisar istället till Pensionsmyndighetens nya sakkunnigvittnen Henrik Käll, som har arbetat tolv år på Nordea Markets och Phoebus Theologites, som har 28 års erfarenhet av handel med bland annat strukturerade produkter och derivatinstrument.

Har åklagaren kommit med någon ny bevisning eller är det detsamma som i tingsrätten?
– Nej, det är samma trams.

Han har alltså samma utgångsläge som i tingsrätten?
– Ja, han har egentligen sämre eftersom han har tingsrättsdomen också, säger Carl-Johan Malmberg.

Åklagare Hertz kritiserade redan under processen i tingsrätten försvarets sakkunnigvittne men domstolen konstaterade att det som Vikram Kapoor har anfört har haft haft betydelse för bedömningen av skäligheten av Oaks arvode.

Rättssäkra förhandlingar

För några veckor sedan skickade Allra förvaltningschefs försvarare Per E Samuelsson in ett yttrande till Svea hovrätt och yrkade att förhandlingarna skulle skjutas upp till covid-19-vaccinationerna var klara. Han pekade dels på att han själv inte, av personliga skäl, skulle kunna närvara under förhandlingarna men ansåg även att det skulle vara rättssäkert att delar av förhandlingen skulle ske via videolänk. Försvararkollegorna ställde sig bakom yrkandet men trots detta valde Svea hovrätt att ändå genomföra förhandlingarna men ändring så att förhandlingarna äger rum i större förhandlingssalar i Attunda tingsrätt i stället.

– Vi ställde oss bakom att folk inte skulle behöva inställa sig i rätten om de är rädda för Corona, säger Carl-Johan Malmberg.

Kan förhandlingarna genomföras rättssäkert?
– Ja, det tror jag. Jag har suttit i Attunda nu och det finns tre salar som skulle kunna fungera rent storleksmässigt (sal 11, 28 och 1). Det finns avancerad teknik, men i bland fallerar det med avancerad teknik, så är det. Men det finns alltid luckor i förhandlingsplanerna.

Hur många tror kommer vara på plats?
– Jag tror alla kommer vara på plats förutom Per E Samuelsson och eventuellt något vittne som kommer vara med på länk.

Försvarets sakkunnigbevisning

Förutom sakkunnigvittnet Colin Knight har försvararsidan laddat upp med vittnena finansanalytikern Vikram Kapoor och Ibrahim Mardam–Bey från Ankura.

Under tingsrättsförhandlingarna vägrade plötsligt Ibrahim Mardam–Bey höras men han är alltså återigen åberopad som vittne inför hovrättsförhandlingarna.

– Som jag förstår det så är han inte längre bunden av sekretess. I tingsrätten kunde han inte svara på frågor i vissa delar där han var bunden till sekretess och skulle han inte svara på dessa frågor så ville Hertz häkta honom. Det var åklagarens sätt att skrämma bort honom, säger Carl-Johan Malmberg.

Åtalet:

Alexander Ernstberger, som var vd på Allra, är åtalad för grov trolöshet mot huvudman, grovt mutbrott (tagande av muta) och grovt skattebrott.

Alexander Ernstberger försvaras av Slobodan Jovicic, på advokatfirman Salomonsson & Jovicic, och advokat Carl-Johan Malmberg, på Lex Advokatbyrå.

Åklagaren yrkar sju års fängelse.

David Persson Rothman, som var med och grundade Allra tillsammans med Alexander Ernstberger är åtalad för penninghäleri, grovt brott samt grovt skattebrott.

Åklagaren yrkar fem-sex års fängelse.

David Persson Rothman försvaras av advokat Thomas Olsson från Fria advokater.

Fondförvaltaren som hade ansvaret över förvaltningen av de i målet aktuella värdepappersfonderna. Åtalad för grov trolöshet mot huvudman.

Åklagaren yrkar fyra års fängelse.

Fondförvaltaren försvaras av advokat Simon Bergström, från advokatfirman Hundra, advokat Tobias Enochson från advokatfirman En & Son, 

Dåvarande vd för mäklarföretaget Oak Capital Group är åtalad för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grovt mutbrott (givande av muta).

Åklagaren har yrkat sju års fängelse.

Åtalet rör även Alexander Ernstbergers bolag S2 Invest AB samt David Persson Rothmans bolag DPR Invest AB för förverkande och företagsbot.

Ödmjuka s-politiker döper gator och torg efter sig själva i Kalmar

Av Pettersson

21 mars, 2021
https://petterssonsblogg.se/2021/03/21/odmjuka-s-politiker-doper-gator-och-torg-efter-sig-sjalva-i-kalmar/

Kommunfullmäktiges ordförande i Kalmar, Roger Kaliff (S), borde få ett eget torg i staden. Det anser Socialdemokraterna i Kalmar, rapporterar Sveriges Radio.

  • Lantmäteriet är kritiskt till att nu levande personer får namnge gator och torg i Kalmar.
  • ”Det tycker vi är direkt olämpligt”, säger Lennart Dehlin på Lantmäteriets ortnamnsfunktion.
  • Frågan är aktuell efter att det beslutats var bland andra komikern Robert Gustafssons gata och politikern Roger Kaliffs torg ska ligga.
  • ”Vi tycker att det finns ett behov av att lyfta fram och hylla människor som gjort stora insatser för vår kommun”, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

-Pettersson har inte följt Roger Kaliffs karriär men är övertygad om att det finns de som inte är så nöjda med socialdemokraten gärning. Jag tycker det liknar personbilen i vissa diktaturer.

Tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar

Malmö 21-3-2021

Till Roger Kaliff (s), kommunfullmäktiges ordf. i Kalmar

Ber att få inlämna ett förslag till namn på det torg som ni socialdemokrater föreslår skall få bära ditt namn.

Förslaget som jag tycker verkligen med all önskvärdhet visar på att ni håller på att  islamisera Sverige är ”Rogers Kalifattorg”.

Med mitt förslag så kommer ju hela ditt namn med samt den inriktning som ni har i politiken. Kan ju knappast bli bättre, eller hur Roger?

Vore roligt om du skickade ett mail där du skriver vad du tycker om mitt förslag.

Allha Aukhbar på dig Roger, eller hur det nu stavas. Men det vet nog du bättre än mig.

M V H

Sandor Herold, Malmö

Vaccinstorm – då hukar storägaren Wallenberg

Illustration: Liv Widell

Wallenberg kontrollerar aktier för 43 miljarder kronor i världens mest uthängda läkemedelsbolag just nu. Astra Zeneca är internationellt men dess rötter svenska – och när det nu blåser upp till storm hukar dess storägare.

Vad kan det bero på..?
Trist av Svd att inte ta upp att aktieinnehavet inte speglar att dessa 4 % av aktierna handlar om preferensaktier som ger 96.6 % av röstantalet….vilket många numera känner till.
En av de mest intressanta titlarna i litteraturen om Wallenberg är en byggmästare A Högström som 1895 lät ge ut en bok med titeln: ”För att vederlägga alla de osanningar som kaptenen Wallenberg utsprider….”
vederlägga = motbevisa
Av en ledare i Expressen framgår följande:

”Heter Du Wallenberg och äger en A – aktie i Ericsson innebär det en röst på bolagsstämman. Heter Du Svensson och äger en B – aktie i samma bolag har Du bara en tusendels röst.”
”Bara 600 meter bort från Stureplans vårdcentral finns en mer anonym svensk huvudrollsinnehavare i det globala vaccindrama som just nu utspelas.
Invid Blasieholmstorg syns en oansenlig glasdörr. Bakom den finns huvudkontoret för Sveriges finansfamilj nummer ett, Wallenberg. Här huserar de stormrika stiftelserna som familjen kontrollerar och Investor AB – det börsnoterade investmentbolaget och det främsta verktyget för familjens ägande i svenska storföretag.
Varav ett är Astra Zeneca.
Även om läkemedelsbolaget har sitt huvudkontor i brittiska Cambridge och vd:n, franske Pascal Soriot, leder det operativa arbetet från sitt hem i Australien är det här, på Arsenalsgatan 8C i Stockholm, som den mest tongivande ägarmakten över världens just nu mest omtalade läkemedelsföretag finns.
Investor har aktier för 43 miljarder kronor i Astra Zeneca, drygt tio miljarder kronor mer än vad man har investerat i Ericsson. Investor, med cirka 4 procent av rösterna, är en av få aktiva ägare bland Astra Zenecas storägare, som till stor del består av utländska och i huvudsak passiva fondbolag.
Marcus Wallenberg har en nyckelroll i sammanhanget. Han är också en länk i ett arv där Jacob Wallenberg den äldre, hans farfars bror, ledde utvecklingen av Astra under 1930- och 40-talen.
Det är klart att Astra Zeneca är jätteviktigt för Investor.
Mattias Häggblom, analytiker på Handelsbanken
Marcus Wallenberg har suttit Astra Zenecas styrelse i 22 år. Det är mer än dubbelt så länge som den som suttit där näst längst. Vilket för övrigt råkar vara Leif Johansson, en annan svensk, som även är styrelsens ordförande sedan 2012.
– Det är klart att Astra Zeneca är jätteviktigt för Investor. Och Leif Johansson sitter ju där av en anledning. De var säkert centrala i inspelet att han skulle bli ordförande, säger Mattias Häggblom, ansvarig för aktieanalys inom hälsovårdssektorn på Handelsbanken.
Han fortsätter:
– Investor är både stolta och aktiva i det här innehavet.
Men just nu ligger Wallenberg lågt. I alla fall utåt. När Astra Zeneca är i blåsväder och tiotals miljarder står på spel är också familjens rykte hotat.
SvD har bett Marcus Wallenberg om en intervju angående det som sker i Astra Zeneca, om familjens engagemang i bolaget och om det som nu spelas upp kan påverka bilden av Investorsfären.
Han avböjer. Marcus Wallenberg tackar även nej till att svara på skriftliga frågor. Istället skickar han en kommentar:
“Vi har ett långsiktigt perspektiv och engagemang i våra innehav. Det gäller definitivt också Astra Zeneca.”
Marcus Wallenberg, som hänvisar “operativa frågor till bolaget”, fortsätter:
“Sverige har en av Europas starkaste miljöer för life science-forskning och vår tro är att den har haft och har betydelse för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Från Wallenbergstiftelsernas sida har vi under det gångna året gjort två särskilda satsningar inom området – vi har anslagit cirka 235 miljoner kronor till covid-relaterad forskning och testkapacitet och vi går in med drygt 3 miljarder kronor i finansiering av ett tioårigt program för datadriven life science-forskning.”
Mer än så vill Marcus Wallenberg inte säga. Eventuella krismöten, extra styrelsemöten och strategiska kommunikationsplaner förblir okända.
Astra Zeneca har gått från att ses som en hjälte, ett bolag som tar fram vaccin utan egen vinning, till att bli globalt utskälld och uthängd i världens alla medier.
Kortfattat pressas bolaget från två håll.
Det akuta läget handlar om misstänkta biverkningar från vaccinet. Det har fått en lång rad länder, inklusive Sverige, att dra i nödbromsen och stoppa vaccineringen, om än tillfälligt.
I skrivande stund väntar Folkhälsomyndigheten på ett utlåtande från EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) som ska komma under torsdagen. Redan på onsdagen gick WHO ut och sa att organisationen inte såg några skäl att vaccinationer bör avbrytas.
Statsepidemiolog Anders Tegnell talar om misstänkta biverkningar som blodpropp i kombination med blödning hos individer som fått Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Nu handlar det om att avgöra om det finns ett orsakssamband till vaccinet eller inte.
Den andra huvudvärken rör leveranserna av vaccin. Även här har ilskan mot Astra Zeneca ökat i styrka.
Bolaget kom i förra veckan med ett besked som uppfattades som en kalldusch inom EU. De utlovade 150 miljonerna doserna under det första halvåret kapades i ett slag till hälften, 75 miljoner doser.
För Sveriges del innebar det att 5,6 miljoner doser vaccin från Astra Zeneca krympte till 2,3 miljoner under första halvåret.
Bolaget har länge haft produktionsproblem i sin belgiska fabrik men hoppades ändå kunna skeppa över stora mängder vaccin från sina tillverkningsenheter i USA, Indien och Storbritannien. Men plötsligt låste sig den lösningen. Exportrestriktioner i USA och Indien stoppade alla leveranser därifrån. I Storbritannien är det kontraktsmässiga skäl som lägger hinder i vägen.
Den svenska vaccinsamordnaren Richard Bergström har inte gjort någon hemlighet av sin besvikelse.
– Det är det hårdaste slaget hittills mot vaccineringen, sade han i en intervju i Dagens Nyheter.
Kallduschen för Sverige resulterade heller inte då i någon kommentar från Investors huvudkontor, eller direkt från Marcus Wallenberg. Det kan tyckas gå stick i stäv med familjen Wallenbergs budskap utåt, att man har främjandet av just svenska intressen som grundpelare och princip.
”Långsiktigt och engagerat arbete för Sverige” är rubriken högst upp på familjen Wallenbergs hemsida.
Astra Zenecas ordförande Leif Johansson har varit något mer pratsam.
I en intervju i Ekonomiekot Extra i Sveriges radio för några veckor sedan blev det tydligt att han, Marcus Wallenberg och de andra nio ledamöterna i styrelsen hade grubblat rejält innan de tog beslut om att påbörja industrialisering och tillverkning av ett vaccin mot covid-19.
Vaccin är nämligen ett helt nytt område för Astra Zeneca.
– Det var ingalunda självklart för oss. Vi vägde för- och nackdelar, berättade Leif Johansson i radiointervjun.
Han återkom flera gånger till en nyckelfras.
– Kan vi hjälpa till?
Det var den frågan vi ställde oss och den frågan Oxford University ställde till oss. Vårt svar blev ja, det kunde vi. Vi har bra forskare och också väldigt duktiga personer inom tillverkning, sade Leif Johansson.
Jag är helt övertygad om att det var rätt beslut att kliva på.
Leif Johansson, ordförande för Astra Zeneca
Han fick också frågan om han i dag ångrade beslutet.
– Jag är helt övertygad om att det var rätt beslut att kliva på. Men vi har engagerat oss i något som berör 100 procent av världens befolkning och därmed aktuellt för 100 procent av världens politiska ledare och kanske ”150” procent av världens media. Det är en ny erfarenhet för oss.
Leif Johansson sade också att han förstod den frustration som uppstår då leveranserna inte kommer som utlovat. Han var också självkritisk till att Astra Zeneca inte varit mer öppet m
ed om osäkerheter som alltid är förknippade till alla leveransåtaganden.
Samtidigt som läkemedelsjätten har bombarderats med dåliga nyheter har Astra Zenecas aktie, med ett totalt börsvärde på över 1 100 miljarder kronor, klarat sig hyggligt på börsen.
Kursen står på plus några procent i år (vilket kan jämföras med plus 13 procent för Stockholmsbörsen) och fem procent upp sedan mars 2020. Den enkla förklaringen till att aktien ligger på plus trots problemen är att huvuddelen av bolagets vinster och intjäning kommer från andra områden, huvudsakligen från olika cancermediciner.
Mattis Häggblom, aktieanalytiker på Handelsbanken, är övertygad om att Investor noggrant följer alla turer kring Astra Zeneca och vaccinet.
– Självklart lär de notera precis som vi andra att Astra Zeneca nämns i media i princip dagligen och inte bara med positiva ordalag. Det finns massor av bolag som är inne i vaccinracet, men det är bara ett som hängs ut frekvent i världens media. Och det är Astra Zeneca.
Mattias Häggblom anser att det pågår ett geopolitiskt spel för närvarande. Och i det spelet finns, säger han, både intressenter och nationer som försöker skjuta fram sina positioner – kanske på bekostnad av andra aktörer.
Johan Unnerus, läkemedelsanalytiker på Redeye, är inne på ett tema som flera experter som SvD talar med pekar på; att Wallenbergs inflytande i Astra Zeneca är större är det faktiska ägandet.
Trots att det är en gigantisk aktieplacering sett till pengar, 43 miljarder kronor, är Investors andel av rösterna begränsat till cirka 4 procent i Astra Zeneca. Det gör investmentbolaget till den sjätte största ägaren.
– Investors historik i bolaget och den industriella kompetensen i sfären gör att man har en större påverkan
i bolaget än vad procenten i ägarlistan indikerar, säger Johan Unnerus.
Ett tydligt tecken på det är Marcus Wallenbergs över två decennier långa närvaro i Astra Zenecas styrelse.
– Att påstå att Leif Johansson är Investors man är kanske att ta i. Men det är klart att det finns nära band mellan honom och Marcus Wallenberg. Han var ju tidigare i sin karriär vd för Electrolux och ordförande för Ericsson, båda Wallenbergbolag, säger Johan Unnerus.
Att kontakten dem emellan är intensiv idag kan man nog att utgå ifrån. EMA:s besked om huruvida vaccinet kan kopplas ihop med allvarliga biverkningar lär hålla Marcus Wallenberg och Leif Johansson på helspänn.
Väntar gör man också på Stureplans vårdcentral och på många andra ställen runt om i landet. Vaccinationssprutorna är efterlängtade – och vaccinet är i många fall från Astra Zeneca. Kan vaccineringen återupptas snart?”

Samtliga fyra åtalade frias i jaktbrottshärvan

Publicerad: 2021-03-19
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/samtliga-fyra-atalade-frias-i-jaktbrottsharvan/

Västmanlands tingsrätt frikänner samtliga åtalade i den uppmärksammade jaktbrottshärvan, däribland industrimannen Karl Hedin.
Tingsrätten anser att åklagaren lagt allt för stor vikt vid Karl Hedins åsikter om varghållningen i Sverige – vilket domstolen anser saknar betydelse.

Det var i september förra året som åklagaren Lars Magnusson väckte åtal mot fyra personer i den uppmärksammade jaktbrottshärvan, däribland industrimannen Karl Hedin som åtalades för bland annat grovt jaktbrott.
Karl Hedin påstods, tillsammans med en annan man, ha jagat varg i september 2018.

Karl Hedin och en tredje man åtalades också för försökt till grovt jaktbrott då åklagaren påstår att de hanterat giftet karbufan i syfte att döda varg. En kvinna, som från början benämndes som åklagarens huvudvittne, åtalades också för medhjälp till försök till grovt jaktbrott eftersom hon påstås ha deltagit i paketeringen av giftet.

Samtliga fyra åtalade frikänns

Västmanlands tingsrätt skriver i ett pressmeddelande att åklagarens bevisning inte har räckt för att döma Hedin och den medåtalade för det grova jaktbrottet.

Vad gäller åtalspunkterna som gäller gifthanteringen konstaterar tingsrätten att de tilltalade visserligen befunnit sig på platsen såsom åklagaren hävdat och även letat efter varg inför älgjakten, men att åklagaren inte bevisat att de sökte efter varg i syfte att döda den.

Åklagaren har lagt stor vikt vid Hedins åsikter

Tingsrätten skriver i domen att åklagaren, i sin bevisning avseende det grova jaktbrottet, ”lagt stor vikt vid Karl Hedins åsikter om hur vargförvaltningen i riket sköts”. Den bevisningen avfärdas dock helt av domstolen som skriver att den ”saknar betydelse för bedömningen av åtalet”.

Domstolen anser inte heller att den bevisning som lagts fram i form av de avlyssnade telefonsamtalen med tillräcklig styrka binder Karl Hedin och den medåtalade mannen till det grova jaktbrottet.

Inte heller sammantaget är bevisningen, enligt tingsrätten, sådan att de ska dömas för de åtalade brotten.

Läs domen här

AVSLÖJAR: Pengaregn över Veronica Palm (S) – fick nästan tre miljoner från staten

 

När Veronica Palm lämnade riksdagen i oktober 2015 såg hennes framtidsutsikter lysande ut: med en utbildning i ett bristyrke skulle hon få ett nytt jobb direkt. Men verkligheten blev annorlunda – i fem år tog hon emot riksdagens inkomstgaranti till en total kostnad för skattebetalarna på 2 865 345 kronor.

I samband med att hon lämnade Riksdagen hösten 2015 uppgav Palm följande i en intervju till Aftonbladet:

 

– Även om det kanske inte är så dramatiskt objektivt, att lämna ett uppdrag efter så lång tid, så för mig personligen är det skräckinjagande. Både riktigt, riktigt spännande och riktigt läskigt att kasta sig ut och testa sina vingar.

Det skulle inte vara komplicerat att återgå till ett mer vanligt arbetsliv eftersom Palm är utbildad barnskötare – något som hon inte hymlade med:

Men när Samnytt börjar granska Palms ekonomi visar det sig snabbt att istället för att arbeta som barnskötare tog hon ut riksdagens inkomstgaranti – i fem år.

 

Utbetalningsspecifikationer från Statens Tjänstepensionsverk som Samnytt har tagit del av visar att under 2020 fick Palm drygt 40 tusen kronor per månad – totalt 406 tusen kronor från skattebetalarna för de tio månaderna.

Läs hela artikeln på ovanstående länk

Socialförsäkringen har slutat fungera

Debattören: Människor går under – vad tänker ni göra åt det, politiker?

2021-03-09
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wen0P4/socialforsakringen-har-slutat-fungera

Människor går under i ett socialförsäkringssystem som inte längre fungerar. Försäkringskassans agerande som satt rättssäkerheten ur spel måste få ett slut.

I dag lanserar Funktionsrätt Sverige en idéskrift och ställer politiker mot väggen – vad vill ni med socialförsäkringen?

Under flera år har våra medlemsförbund vittnat om en allt mer restriktiv tillämpning hos Försäkringskassan – en myndighet som ska ge stöd när livet drabbar extra hårt. Resultat från vår enkätundersökning genomförd hösten 2019 bekräftar bilden av misstänksamhet, långdragna granskningar, avslag och indragningar – oavsett ersättningsform.

Så här lyder en röst ur enkäten:

”Det är precis som att de letar anledningar för att kunna neka, och hittar de inga så hittar de på – precis som när man blir mobbad.”

Bland våra 46 medlemsförbund, som rymmer medlemmar med kroniska sjukdomar samt psykiska, fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar, finns otaliga exempel där människor istället för rehabilitering och nödvändigt stöd, blir utförsäkrade och ställda utan försörjning.

I stället för steg närmare arbete, tas rejäla kliv mot utanförskap med katastrofala följder för den enskilde och dennes anhöriga. Ekonomin, hälsan och livet rämnar, på grunder som man kanske inte ens förstår.

För i dag behöver Försäkringskassan inte relatera den arbetsförmåga som prövas till något mer konkret, och krav ställs på läkarintyg som vården inte kan leva upp till.

Kan vi ha det så att den som är sjuk inte kan lita på sitt intyg från vården?

Dagens socialförsäkring är rättsosäker och oförutsägbar. Den hårda prövningen i rehabiliteringskedjan får helt orimliga följder för människor som haft oturen att drabbas av sjukdom och funktionsnedsättning.

Det här har lett till en systemkollaps. Vi har en socialförsäkring som läcker och belastar våra andra system.

Arbetsförmedlingen har länge larmat om att de får ta emot människor som är för sjuka för att söka jobb. Unga med omfattande och livslånga funktionsnedsättningar har blivit en ny målgrupp på socialkontoren, liksom allt fler sjukskrivna som efter avslag tvingas dit. Till priset av att alla besparingar måste ha använts för att få del av stöd. Till och med den egna bostaden kan behöva säljas.

Behovet av reformer är skriande. För varje timme, dag och månad eskalerar frustrationen. Gränsen är nådd – sedan länge.

I dag lanserar Funktionsrätt Sverige en idéskrift om socialförsäkringen. Med den vill vi väcka samtal om socialförsäkringens samhällsbärande funktion, men också kräva våra politiker på svar. För någonstans har vi tappat bort vad vi egentligen ville med försäkringen. Vilken roll ska den fylla i vårt samhälle? Och inte minst – kommer vi ha en socialförsäkring kvar?

Försäkringskassans restriktiva tillämpning i kombination med dagens regelverk har på ett akut sätt allvarligt skadat förtroendet för försäkringen. Utredningen ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” har levererat väl underbyggda förslag färdiga att fatta beslut om. De skulle innebära avgörande steg i rätt riktning.

Men mer behövs också göras, exempelvis inom arbetsmarknadsområdet som påverkar försäkringen och sjuktalen. Hur kan fler få plats i arbetslivet – trots funktionsnedsättningar och hur kan ohälsa förebyggas?

Vi riktar oss till er riksdagspolitiker. Ideologiska låsningar kan inte få stå i vägen för en socialförsäkring som måste fungera när den väl behövs. Ni behöver ta de nödvändiga kliv framåt som vi alla såväl behöver. För vårt system har upphört att fungera.

Det är ni politiker ytterst ansvariga för.