Brun betyder nazistisk – MP förgiftar debatten

Publicerad 14 okt 202
https://www.expressen.se/debatt/brun-betyder-nazistisk-mp-forgiftar-debatten/?fbclid=IwAR3uvihwfRXBqQV9MAK28KQryg10l3hpdZDB-lLnAeWScPA70avtcPSr0SE

Av Sven-Göran Malmgren

F.d. huvudredaktör för Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien och Svenska Akademiens ordlista
Professor emeritus i svenska språket, Göteborgs universitet

Att brunmåla politiska motståndare är detsamma som att hävda eller antyda att de är nazister. 

Per Bolund och Märta Stenevi tar på sig ett tungt ansvar om de fortsätter kränka minnet av nazismens brott, skriver Sven-Göran Malmgren, fd huvudredaktör för Svensk ordbok och Svenska Akademiens ordlista.

DEBATT. Så här skrev rabbinen och författaren Dan KornBulletin: ”Det är inte bara Ebba Busch som Märta Stenevi kränker när hon kallar den politiska oppositionen i Sverige blåbrun. Hon kränker dem som överlevt nazismens fasor, varav en del ännu finns bland oss. Hon kränker minnet av nazismens brott genom sin skamlösa relativisering. Hon kränker exempelvis minnet av Regina Korn, min farfars mor, och alla de av hennes barn och barnbarn som brutalt mördades. Därmed kränker hon även mig. Det är svårt att förlåta sådant.”

Det var synd att Stenevis språkrörskollega Per Bolund tydligen inte hade läst detta inför partiledardebatten. I så fall hade han nämligen knappast använt ordet blåbrun två gånger, varav en gång efter att Jimmie Åkesson med rätta hade reagerat.

Skyller på Språkrådet

Efteråt fick Bolund förklara sig och hänvisade då till Språkrådets nyordslista 2014, där ordet blåbrun introducerades med en förklaring som märkligt nog inte kopplade efterleden brun till nazismen. Det hela kommenterades sedan i DN av Språkrådsmedarbetaren Ola Karlsson, som i viss mån tog avstånd från Bolunds retorik.

Det minsta man kan säga är att ordet blåbrun har nazikonnotationer.

Det var utmärkt, men när han lade ut texten om ordet blåbrun blev det en smula vagt: ”Poängen var att det sedan lång tid använts i medierna med en ganska urvattnad betydelse för konservativa partiers samarbete med partier som kan betecknas som högerextrema eller högerpopulistiska”. Han tillade dock att Språkrådet nog inte hade tagit med ordet i dag.

Men det var precis lika olämpligt att ta med ordet 2014 utan att koppla dess senare del till 30-talet och nazismen. Man måste skilja på två saker.

Betydelsen nazistisk är inte alls urvattnad

Det är sant att ordet blåbrun (och även ordet brun) har använts flitigt av vänstern i syfte att svärta ner politiska motståndare på högerkanten, mest systematiskt kanske av Vänsterpartiets förre ledare Jonas Sjöstedt. Dessa motståndare har förvisso sällan varit nazister, något som t ex Sjöstedt varit mycket väl medveten om, men syftet har så gott som alltid varit att sätta en naziststämpel på dem.

Språkvetare talar om konnotationer (associativa betydelser), och det minsta man kan säga är att ordet blåbrun har nazikonnotationer. Betydelsen av ordet brun i politiska sammanhang är därför inte urvattnad, den är och kommer troligen alltid att vara ’nazistisk’. Precis som betydelsen av ordet nazist inte urvattnas bara för att en del vänsterdebattörer kallar icke-nazistiska högerpopulister för nazister.

Skamlös relativisering

Att brunmåla politiska motståndare som tillhör partier som är representerade i riksdagen är därför detsamma som att hävda eller antyda att de är nazister. Som Ebba Busch erinrade om här i Expressen har Miljöpartiet ”beklagligt nog, ansvar för demokratifrågorna i regeringen.” Och hon fortsatte: ”Likväl har partiet inga svårigheter att jämföra borgerlig politik med den institutionaliserade ondska och det industrialiserade folkmord som nazismen innebar.”

Partiets språkrör tar på sig ett tungt ansvar om de, kanske i förhoppning att vinna över en och annan V-väljare, fortsätter med att ”[kränka] minnet av nazismens brott genom sin skamlösa relativisering”.

Springare: Jerzy Sarnecki är politikens fikonlöv

Jerzy Sarnecki är professor i kriminologi. Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT / Privat

9 okt 2021
Peter Springare
https://bulletin.nu/springare-jerzy-sarnecki-ar-politikens-fikonlov

Det handlar inte om snällism eller tro på heliga socioekonomiska faktorer. Sarneckis forskning och många Brå-rapporter fungerar som fikonlöv, designade för att polis och politiker ska slippa agera i politiskt känsliga frågor.

Många skribenter inom olika medier har redan hunnit kommentera Jerzy Sarneckis totala tondövhet när det gäller att förstå och se sambandet mellan ökad invandring, importerad krigsinspirerad kriminalitet och den eskalerande grova våldsbrottslighet vi ser i dag. Men fenomenet Jerzy Sarnecki är mer sofistikerat och komplext än så. Är den kände kriminologiprofessorn bara en harmlös och förvirrad gammal forskare, en som fastnat i sin egen unkna och inskränkta filosofi om att det är social misär och fattigdom som påverkar och driver på kriminaliteten? Det vanliga vänstermantrat som medborgarna för länge sedan tappat tålamodet med? Nej, det är han definitivt inte. Hans uppdrag är ett annat.

Att han ohämmat och år efter år får verka som en taltratt och aktivist för Brottsförebyggande rådet (Brå), när det kommer till frågor om kriminalitet, är en stor skandal. Jag skulle vilja påstå att Jerzy Sarneckis mångåriga och korkade utspel och konklusioner om kriminalitetens orsaker och verkan, är och har varit till uppenbart förfång för vår demokrati och brottsbekämpning, liksom för medborgarnas känsla av samhällelig trygghet.

Brå är den främsta inspirationskällan för våra högre polischefer och verksamhetsarkitekter inom rättsväsendet. Även våra ledande politiker generellt är okritiskt hänförda över varje liten ”hostning” i ”rättsforskning” som kommer från just Brå, och inte så sällan via Jerzy Sarnecki. Anledningen är mycket enkel. Staten kan beställa olika rapporter utifrån ett visst specifikt syfte. En väl inpackad rapport levereras sedan, som många gånger tjänar som alibi i vissa jobbiga frågor, vilka inte anses politiskt korrekt att ta tag i. Hög ohämmad invandring och dess påverkan på eskalerande grov våldsbrottslighet är ett exempel på en sådan fråga. Med en Brå-rapport signerad Jerzy Sarnecki kan exempelvis staten eller polismakten bygga kulisser och stötta med alibin för att skydda polisens varumärke – och staten slipper hantera politiskt känsliga frågor.

Jerzy Sarnecki har i flera årtionden tillåtits politisera kriminologiska frågor som rör invandring och kriminalitet. Han har inte haft viljan att förhålla sig till uppenbara fakta kring just kriminella invandrares påverkan på den alltmer utbredda och eskalerande grova våldsbrottsligheten. I stället problematiserar han och omvandlar förhållandevis enkla slutsatser, utefter ett slags pragmatisk empiri, till något stort och komplext i stället. Därefter via ett akademiskt härskarmönster, förminskas både själva frågan, trots att den gjorts komplex, och den som framfört frågan. Inte sällan placeras den personen in i ett rasistiskt eller främlingsfientligt fack. Allt för att narrativet om invandrare och kriminalitet måste kunna följa en för tillfället rådande politisk linje. Sarnecki har genom detta vilselett rättsväsendet i åratal och därför har hans agerande under många år undergrävt och allvarligt rubbat rättstryggheten och demokratin i landet.

Läs även: Springare: Det är Polismyndigheten, dumskalle!

Som exempel på Jerzy Sarneckis korkade slutsatser och beteenden kan nämnas hans argumentation kring invandrad kriminalitet och grova våldsbrott i samband med intervjun i SVT i programmet 30 minuter med Anders Holmberg. Sarnecki ville själv i en specifik fråga ta ett exempel. Trots allt prat om den eskalerande våldsbrottsligheten, ville Jerzy S nämna det dödliga våldet och att detta låg på lägre nivåer än 1990 men att en viss uppgång kunde ses de senaste åren. Här ville han uppenbarligen använda antalet avlidna inom ramen för ”det dödliga våldet”, för att insinuera att den dödliga kriminaliteten inte kunde härledas till invandringen, när den konstant visat en nedåtgående trend sedan 1990. Exemplet visar hur man uppenbarligen inom kriminologin (i vart fall Jerzy Sarnecki), sofistikerat trixar med siffror för att manifestera och bevisa en tes inom ramen för ”forskning”.

Läs även: Lindberg: Jerzy ”Bagdad-Bob” Sarnecki gör det igen

Vi som jobbar och har jobbat med den grova våldsbrottsligheten under en lång följd av år, har naturligtvis sett att det ”dödliga våldet” kraftigt har eskalerat, främst när det gäller skjutningar och då näst intill alltid med invandrade kriminella som gärningsmän. Faktum är dock att över tid så framgår med all önskvärd tydlighet att sjukvården (ambulans, akutvård och kirurger) blir bättre och bättre och mer effektiva att rädda livet på påskjutna eller nerstuckna offer.

Flera gånger per år, de senaste åren jag jobbade med grova våldsbrott, hade jag kontakter med bland annat kirurger och akutpersonal i olika ärenden där offer för ”dödligt våld” räddats till livet. Fler än en gång per år berättade sjukhuspersonal också att hade detta hänt för 15–20 år sedan, skulle inte patienten överlevt. Därför finns ett stort antal ärenden gömda i kategorin försök till mord eller dråp, inte i kategorin avlidna som Jerzy Sarnecki hänvisar till i sina slutsatser. Därför går det inte att slå fast att en konstant minskning av ”det dödliga våldet” stadigt minskat sedan 1990.

När kvinnorna avvecklade Sverige och shiamuslimer i Malmö

2021-09-28

ISLAM & INVANDRING. Filmen om paradoxen att kvinnor i större utsträckning än män stöder en politik som undergräver kvinnors säkerhet, välmående och rättigheter.

Titta på filmen med barnvagnsparaden. Detta är alltså Malmö av idag och svensken fortsätter alltså val efter val att rösta på dom partier som för en politik som möjliggör att detta bara gynnas mer och mer.

Denna parad skulle alltså ha ägt rum i lördags i Malmö och varför den ägde rum vet jag inte.

Troligtvis en maktdemonstration för att framföra budskapet att vi snart är fler än ni och att det bara är att konstatera att landet tillhör Islam. Budskapet har i varje fall gått hem hos mig med allt vad det innebär.

Var och en som har lite sunt förnuft i kroppen förstår ju att det är kört för Sverige när man ser detta och att det bara är att acceptera det Nya Sverige eller flytta.

Skämmas borde alla dom svenskar  som genom sin feghet och naivitet och tystnad möjliggjort denna utveckling och avveckling av alla svenska normala värderingar.

Det är direkt skrattretande när alla miljötalibaner gapar och skriker om att vi måste värna om miljön med tanke på vad det är för en framtid vi lämnar över till nästkommande generation när man i filmen med all önskvärd tydlighet ser vad det är för framtid nästa generation är på väg emot.

Men för miljötalibanerna är tydligen den islamiska framtiden värd all respekt och något som nästkommande generationer bara skall var stolta över att få leva i.

Det kan vara ett misstag från min sida men jag tyckte mig se Märta Stenevi med barnvagn i paraden och i så fall var det väl ett barnbarn som satt i vagnen. Hur var det med det Märta, såg jag rätt eller fel?

F ö efter att ha sett filmen är jag nu ännu gladare över att jag fyller 70 år i slutet av detta år och har det mesta av mitt liv bakom mig och slipper förhoppningsvis att få njuta för mycket av vad det Nya Sverige har att erbjuda.

Sandor Herold, Malmö

Peeter Ude: Vi hittade källan till den mystiska signalen

Undervattensfyr bredvid vraket av MS Estonia

30. September 2021
Sander Punamäe
Madis Veltman
https://news.postimees.ee/7350241/peeter-ude-we-found-the-source-of-the-mysterious-signal

Hydrograf Peeter Ude, som arbetar som en del av den privata MS Estonia-expeditionen, har ännu inte hittat de fraktcontainrar som han tror ligger bredvid vraket av MS Estland. Emellertid lotsade ett autonomt undervattensfordon (AUV) som leds av Ude på tre säregna metallkonstruktioner toppade av vad som verkar vara en fyrliknande pelare.

Objekten ligger ungefär 100 meter norr om vraket och har tydligt lagts dit av människor, vilket är exakt vad expeditionsledare Margus Kurm har hoppats hitta för att förstå om de kan vara kopplade till katastrofen.

”Jag vet inte vad de är, fråga Peeter Ude,” sa Kurm till Postimees. Hydrograf Ude sa att föremålen är undervattensfyrar som sannolikt var nedsänkta när ansträngningar gjordes för att täcka vraket i betong för att skydda offrens viloplats. Planen övergavs på grund av starkt motstånd från anhöriga.

Används för att underlätta navigering

Ude sa att sådana enheter gör det lättare för AUV:er att navigera i området. Fyrarna används för precisionsarbete och skickar ut signaler från fasta geometriska positioner för att underlätta navigering. ”De är helt enkelt enheter som gör det lättare för AUV att navigera,” sa han.

Hydrografen tillade att fyrarna sannolikt placerades dit för att övervaka arbetet med att kartlägga MS Estonia-vraket. ”Eftersom skrovet ligger på en sluttning och ibland glider ner, har någon troligen installerat fyrarna för att göra det lättare att undersöka det.”

Sådana enheter är inte billiga, vilket väcker frågan om varför skulle någon lämna dem på havsbotten. ”De har lämnats på plats för att fixa skrovets position och undvika eventuella misstag vid installation av nya”, sa Ude, som också deltog i Estlands säkerhetsutredningsbyrås expedition i somras. Arbetet med att studera skrovet och det omgivande området med hjälp av ekolod stördes av en mystisk signal då.

Ude tror att han har hittat källan till den signalen nu. ”Om man tittar på brusriktningen finns det 90 procent chans att fyrarna var i drift när vi försökte få våra bilder”, föreslog han och tillade att han tror att sådana fyrar kan aktiveras och avaktiveras på avstånd.

Växlande signaler

På frågan om vilka enheter som togs till katastrofplatsen MS Estonia för decennier sedan kan få sin energi, sa Ude att det är den mest mystiska aspekten. ”Jag kan inte berätta vad som utlöste dem och fick dem att störa vårt arbete förra gången,” sa han. Hydrografen tror att enheterna kunde ha varit källan till störningen eftersom bullret han såg på sina skärmar under sommaren var förändringsbart. ”Själva tanken med dessa enheter är att skicka ut alternerande signaler som gör det möjligt att triangulera AUV-positionen,” sade Ude.

Dykaren Kaido Peremees, som också följde med statens officiella expedition, instämde i att enheterna kunde vara nedsänkta fyrar. ”Det är ett åldrande system, med nyare och lättare alternativ som används idag. Det går att gissa – och jag skulle betona att detta bara är en gissning – att fyren tystnade eftersom batteriet gick slut i kylan och det inte gjordes ansträngningar för att återställa det, ”erbjöd Peremees.

Arbetet ombord på RS Sentinel fortsatte under onsdagen. Eftersom sikten är dålig 70-80 meter under försökte besättningen återigen undersöka skador på styrbordssidan av skrovet. Därefter studerades föremål runt vraket, upptäckta med hjälp av RS-sentinels multibeam -ekolod. Det senare inkluderar olika bitar av färjan, livflottskydd, förtöjningar, lådor och olika andra föremål.

Öppna er hjärtan och plånböcker

Radiohjälpen

2021-09-30

I morgon fredag den 1 oktober  har alla svenskar chansen att skänka av sitt ”överflöd” för då sänds den årliga insamlingsgalan Världens barn i TV 1 kl 20.00 och galan leds denna gången av Anne Lundberg, Sofia Rågenklint och ingen mindre än hela Sveriges lille afrosvenske mascot Tusse.

Den lille afrosvenske mascotens medverkan i galan är naturligtvis ingen tillfällighet utan utstuderat på så sätt att det skall väcka känslor för alla dom afrikanska barn som inte ännu lyckats med att ta sig till Sverige utan lever kvar i fattigdom i sina hemländer.

Jag tänker bara se på programmet så länge att jag kan konstatera om Tusse har några nya ringar på sina fingrar och vilken färg han har målat sina naglar med.

Något av mitt ”överflöd” tänker jag inte heller skänka denna gången till detta spektakel, men säkerligen kommer många svenskar att göra detta i tron att dom genom sin gåva på något sätt löser något av dom problemen som finns i samband med barn i s k fattiga länder.

Anledningarna till att jag inte tänker skänka något är flera, bl a att jag redan via den skatt som dras på min pension redan betalar s k bistånd till olika projekt som t ex pengaslukaren SIDA driver vars budget nu uppgår till närmare 60 miljarder per år. Av precis denna anledning så åker alla tiggarbrev från olika organisationer direkt ner i papperskorgen oöppnade.

Sedan misstänker jag att en hel del av dom pengar som kommer in till denna gala som vanligt försvinner  ner i fel fickor precis som en del av det biståndet som den humanitära stormakten Sverige snor av sina egna medborgare och skänker till andra länders medborgare.

Ingen av liknande insamlingsgalor eller organisationer har lyckats att lösa fattigdomen någonstans och den enkla men tragiska  orsaken till detta är helt enkelt att det föds barn i dessa outvecklade länder i den omfattningen att oavsett hur mycket pengar och hjälp man skickar så blir fattigdomen bara värre.

F ö så har jag fullt ut tagit ansvar för dom barn jag själva har och jag tänker inte ta något som helst ansvar för det oansvariga barnafödandet som nu håller på att förstöra denna planet genom överbefolkning.

Under dom timmar som denna gala pågår så har det kanske tillkommit några tiotusentals nya världsmedborgare som skall räddas från fattigdom och elände. Snacka om Moment 22!

För ca trettio år sedan så var det ett inslag i en nyhetssändning i TV från mellanöstern där en äldre man beklagade sig för den svenske reportern att han inte hade mat till sina barn och att kylskåpet var tomt varpå han öppnade dörren och det stod verkligen inte mycket där inne.

Reportern frågade då mannen hur många barn han hade och svaret blev sjutton stycken!

Säkerligen så hade mannen redan problem med försörjningen när han ”bara” hade sju barn och att då sätta ytterligare  tio till världen visar med all önskvärdhet att Världens barngalan inte kommer att lösa något av det som man samlar in pengar till så länge denna primitiva inställning till barnafödande råder i stora delar av vår planet.

Men om nu någon anser sig lätta sitt samvete genom att skänka några kronor så gör gärna det.

Jag har inte något som helst dåligt samvete angående detta så härifrån kommer inte en krona.

Sedan må lille Tusse mascot även ha målat sina tånaglar i regnbågens alla färger.

Sandor Herold, Malmö


I detta program får vi exempel på olika asylbedrägerier och andra bedrägerier mot svenska myndigheter.
Vi får också bildbevis på TV4:s insamlingsbedrägeri i Manila tillsammans med SOS Barnbyar.

Christer Bigander är en entreprenör som bor med sin familj…


https://swebbtv.se/w/6ZBFzpkSydu9my41bZrTCQ

Sverige slösar tiotals miljarder på dåliga USA-tillverkade försvarssystemet Patriot för att behaga krigiska USA

Sverige slösar tiotals miljarder på dåliga USA-tillverkade försvarssystemet Patriot för att behaga krigiska USA

I kvälls-serien “Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…


Sverige slösar tiotals miljarder på dåliga USA-tillverkade försvarssystemet Patriot, som inte kan stoppa houthiernas drönare mot angriparen Saudiarabien.

 

Houthierna som leder försvaret av Jemen mot Saudiarabiens brutala USA-stödda anfallskrig sedan mars 2015 har nyligen lyckats slå ut halva oljeproduktionen i Saudiarabien med en attack med drönare, som man enligt egen uppgift vidareutvecklat från utländska drönare. Vad man vet har Saudiarabien köpt USA:s Patriotsystem för många miljarder dollar. Tydligen var de inte till någon nytta i sammanhanget…

Som väntat:– skyller Saudiarabien och utrikesminister Pompeo på att Iran ligger bakom attacken, vilket Iran dementerar.
– har inte Saudiarabien eller USA presenterat några belägg för detta. a-Arabiya
– påståenden utan belägg för den kritiskt tänkande.


Sverige köpte Patriot i stället för billigare och bättre vapensystem.

Sveriges Radio rapporterade 31 mars:
* “Enligt en hittills hemligstämplad rapport från Försvarets materielverk saknas både resurser, tydlig styrning och beräkningar av hur dyrt luftvärnssystemet blir för Sverige.”

* “Kritiken har bland annat handlat om att det politiska beslutet klubbades igenom av riksdagen utan att tillräckliga kostnadsanalyser gjorts.”
* “Själva anskaffningsavtalet skrevs strax efter att riksdagsbeslutet togs i augusti och i ett första steg betalar Sverige 12,1 miljarder kronor för Patriot-systemet.”
* “Enligt brittiska och amerikanska erfarenheter utgör anskaffningen ofta en tredjedel till en fjärdedel av den totala kostnaden, säger Martin Lundmark, Försvarshögskolan.”

Rapport: Risker med köpet av Patriot

Svd skriver Dyrare Patriotaffär ställer skattebetalarna i riskzonen.

Men någon debatt har det inte blivit efter vad jag kan se. Men det gäller ju bara några tiotals miljarder…

Förra sommaren diskuterades och kritiserades beslutet att köpa Patriot. Finns skäl att påminna om detta.

I. Den store USA- och Nato-vännen Carl Bildt kritiserar affären i Dagens Industri
19 juni 2018 “Carl Bildt dömer ut Patriotaffären.”

“Tyskland satsar nu på nytt system för 360 graders prestanda för att ersätta sina Patriotsystem. Borde Sverige också Sverige titta på”. Så twittrade Bildt i tisdags i förra veckan efter nyheten att Tyskland slutför förhandlingarna om ett nytt luftvärn MEADS.

Han trycker alltså på en svag punkt hos Patriot som måste riktas mot målet och har en radar som bara täcker 120 grader. MEADS/SAMP/T, David´s Sling och andra moderna luftvärnssystem av medellång räckvidd:
a) har en radar som täcker 360 grader.
b) Missilen behöver heller inte riktas mot målet utan avfyras rakt upp i luften. Detta innebär att en och samma robotlavett kan skjuta ned fler samtidigt inkommande mål från alla riktningar. […]

Carl Bildts twittrande om Patriot utmanar nu såväl Vita Huset som den amerikanska vapenjätten Raytheon. Han är det enda tunga namnet i svensk politik som vågar ifrågasätta Patriotaffären. Han utmanar samtidigt partilinjen. Moderaterna har ställt sig bakom försvarsminister Peter Hultqvist i valet av Patriot trots att affären fullt genomförd kommer att kosta cirka 28 miljarder kronor i inköpspris. (Från Dagens Industri 19 juni). Alliansfriheten.se

II. Foreign Policy som traditionellt står nära USA:s regering skriver 29/3 2018 Patriot Missiles Are Made in America and Fail Everywhere. Patriotmissilerna tillverkas i USA och misslyckas överallt.

“The evidence is in: the missile defense system that the United States and its allies rely on is a lemon.
On March 25, Houthi forces in Yemen fired seven missiles at Riyadh. Saudi Arabia confirmed the launches and asserted that it successfully intercepted all seven.
This wasn’t true. It’s not just that falling debris in Riyadh killed at least one person and sent two more to the hospital. There’s no evidence that Saudi Arabia intercepted any missiles at all. And that raises uncomfortable questions not just about the Saudis, but about the United States, which seems to have sold them — and its own public — a lemon of a missile defense system”. Foreign Policy

”Beviset finns: missilförsvarssystemet som USA och dess allierade litar på är en citron.
Den 25 mars avlossade Houthi -styrkor i Jemen sju missiler mot Riyadh. Saudiarabien bekräftade lanseringarna och hävdade att det lyckades fånga upp alla sju.
Detta var inte sant. Det är inte bara att fallande skräp i Riyadh dödade minst en person och skickade ytterligare två till sjukhuset. Det finns inga tecken på att Saudiarabien alls fångat upp några missiler. Och det väcker obehagliga frågor inte bara om saudierna, utan om USA, som verkar ha sålt dem – och sin egen allmänhet – en citron av ett missilförsvarssystem ”

Dagens Industri skriver 1/8 2018 ”Samtidigt kan Di publicera ett hemligt brev där Försvarets Materielverk lovordar alternativet Aster 30 SAMP/T. Myndigheten vädjar till fransmännen att hålla på de eldenheter som Sverige erbjudits i fall Patriotaffären faller.”

Priset för det franska systemet Aster30 SAMP/T var 8,7 miljarder, medan Patriot är avsevärt dyrare. För detta belopp skulle Sverige få 4 eldenheter SAMP/T och 100 Astermissiler. Astersystemet används av 9 andra länder. Det förordades av bl.a. FMV:s chef brigadgeneral Anders Carell. Hemliga brevet avslöjar – FMV:s toppchef hyllar Patriots konkurrent

Varför köper då Sverige Patriot? Det korta men enkla svaret är att Sveriges regering och ledande oppositionspolitiker är blinda och farliga anhängare till Nato och USA, världens i särklass mest krigiska stat, världsmästare i:
– folkrättsbrott;
– statskupper mot demokratier;
– olaglig inblandning i andra länders val.

För Sveriges säkerhet avskeda inkompetente, USA-fixerade Peter Hultqvist och lägg om till en säkrare försvarspolitik, med samarbete även med Ryssland!

De ekonomiska kostnaderna är stora – men de säkerhetspolitiska är ännu större!

Relaterat.
Nato: En olaglig organisation med allvarliga psykologiska problem.
Radovan Karadzic får livstid, Milosevic frikänd för andra gången – men när ska Nato & Co ställas inför rätta?
Möte 24/3 – 20 år efter det att USA:s/Natos kriminella bombning av Jugoslavien startade.

Ämnet har behandlats i många artiklar även på bloggen Jinge.se, bland annat:
USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder.
USA inkräktar nu i Rysslands och många andra länders val. Ny rapport!

Bör försvarsminister Hultqvist avsättas?
Varför ska man ha krigsövningen Aurora 17?
Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

Varför avgick Margot Wallström som utrikesminister efter många beslut i USA:s intresse?

Varför avgick Margot Wallström som utrikesminister efter många beslut i USA:s intresse?


Varför avgick Margot Wallström som utrikesminister efter många beslut i USA:s intresse?

Nyligen meddelades att Margot Wallström avgår dom utrikesminister. Inte helt överraskande. Hon ville först skriva på FN:s förslag till kärnvapendeklaration, men USA:s främste stöttepelare i regeringen Peter Hultqvist – landets största säkerhetspolitiske risk? – vann. Efter påtryckningar från USA ändrade regeringen åsikt. (enl.Q-drops ”retired” blev hon avskedad, red.anm)

Säkerligen har motsättningarna om detta bidragit till att hon avgår. I bästa fall är det huvudorsak.

* Jag får väl fråga en av mina handlare, på en liten närbelägen affär som jag regelbundet besöker för att handla basvaror. Han har berättat att Margot Wallström också är kund där. Hon bor visst 500 meter från mig, men jag har aldrig sett henne i trakten. Däremot har jag varit i radiodebatt med henne för över 20 år sedan om Sveriges alkoholpolitik då hon var socialminister. Ingen större stjärna precis.

* Margot Wallström pläderade för erkännande av Palestina som ny utrikesminister, vilket skedde i oktober 2014, som 135:e stat i världen. Bra.
Sverige blev medlem i FN:s säkerhetsråd under hennes tid, vilket inte innebar något särskilt. Löfven menar vidare att Wallström är en politiker som står upp för det hon tror på.

“De här fem åren har varit omvälvande i världspolitiken. I denna oroliga omvärld har Wallström alltid stått upp för jämställdheten och jämlikheten, för diplomatin och freden. Jag tror att det är en förklaring till att hon är så omtyckt och respekterad – både i Sverige och i världen.” Aftonbladet

Men hon har väsentligen varit ett språkrör för en politik i USA:s intressen.

* Syrien. Hon har konsekvent stött de illegala sanktionerna mot Syrien och gång efter annan talat för att president Assad måste bort (oberoende av befolkningens uppfattning).

Demokratifrågor.

* I regeringens utrikespolitiska deklaration 13/2 inför tom kammare (Vad gjorde våra riksdagsmän då?) betonade utrikesminister Wallström att Sverige ska främja arbetet för demokrati. Hon sa att regeringen ville ha “en fredlig och demokratisk lösning” på problemen i Venezuela. Regeringens utrikespolitiska deklaration: Har utrikesministern basal kunskap i demokrati? Bör hon avgå?

Vid den utrikespolitiska debatten sa utrikesministern “Jag har talat i telefon med Guaidó, och som Kerstin Lundgren (riksdagsledamot från Centerpartiet) väl vet har vi varit mycket tydliga med att vi ser honom som den som nu har till uppgift att leda processen mot att hålla nya val. Vi stöder honom som nationalförsamlingens ordförande.”

Samtidigt betonade hon att Sverige och EU stödjer Guadio som hon påstod ha valts. Hon sa att hon ringt och pratat med honom till och med. Venezuelas folkvalde president tog hon bestämt avstånd från.

Hon nämnde att Venezuela har stora ekonomiska problem, vilket stämmer. Men hon nämnde inte – förstås – att USA:s olagliga sanktioner sedan 2015 var en viktig orsak till detta. All skuld lades på Maduro.

Venezuela har haft över 20 fria val på 20 år – betydligt fler än t.ex. Sverige där 85 % uppger att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt Demokratiutredningen.

Ukraina: Hon har hela tiden blundat för den USA-stödda statskuppen i Kiev 22/2 2014 och enbart kritiserat Rysslands återinförlivning av Krim, folkrättsvidrigt.

Ryssland: Hon har konsekvent varit osakligt kritisk mot Ryssland, och bidragit till att försämra Sveriges säkerhetspolitik.

Mike Pompeo talar i Stanford

USA: Hon träffade i våras USA:s krigiske utrikesminister Pompeo och betonade det positiva med samarbetet med USA. Wallström: “Vi har mycket gemensamt med USA” (med dess brutala krig som dödar miljoner, dess illegala sanktioner och (kärnvapen)upprustning).

Efter möte med utrikesminister Pompeo sa hon att hennes viktigaste budskap har varit att lyfta fram hur viktigt samarbetet mellan EU och USA är. “Man kan inte låta handelskonflikter skymma att vi har mycket gemensamt när det gäller att försvara demokratin i världen. Vi vill inte att det ska finnas en fientlighet mot EU utan vi är en vän, partner och allierad. Det har vi försökt vara tydliga med under alla våra möten här under dagen”.

Terrorister: Hon har helt tigit om USA:s väl belagda stöd till terrorister, och betonat sin uppskattning av Vita hjälmarna, som visat sig vara främst en propagandaorganisation för al-Qaida.

Sammanfattningsvis har hon bidragit till att försämra, ja närmast avveckla Sveriges självständighet och ökat beroende av världens farligaste och mest brutala stat – USA. Risk finns att Sverige får en ännu svagare utrikesminister.

Relaterat.
Öppet brev för fredlig demokratisk lösning i Venezuela överlämnas till utrikesminister Wallström
Öppet brev till Utrikesminister Margot Wallström från en lång rad föreningar!
Utrikesminister Wallström är en stöttepelare åt Trumps odemokratiska, krigiska svält- och statskuppspolitik.

Svenska makthavares kryperi inför USA

Svenska makthavares kryperi inför USA

Den här artikeln 23/9 av Tommy Frost har först publicerats på .
Synapze


Svenska makthavares kryperi inför USA.

Nu får det vara nog med de svenska makthavarnas återkommande kryperi inför USA och dess olika spion- och säkerhetsorganisationer.

Tidigare har ”vår” utrikesminister Ann Linde snabbt lagt locket på vad gäller företaget Crypto AG i Schweiz där Sverige och USA:s underrättelsetjänst CIA samarbetade med att ta fram spionprogram som såldes till andra länder och som Sverige och USA sedan kunde plocka fram uppgifter från.

Så här skrev SVT Nyheter 2020-02-20

”Ett krypteringsföretag med svenska kopplingar ska under mer än 50 år ha förmedlat underrättelseinformation från minst 120 länder till CIA. Operationen har kallats en av kalla krigets bäst bevarade hemligheter.”

Nu sker det åter igen. Och ”vår” Försvarsminister Peter Hultquist som vid två tillfällen i Rapport lovat att redovisa allt för riksdagens Försvarsutskott om den amerikanska underrättelsetjänsten NSA:s underrättelseverksamhet (via NATO medlemmen Danmark) och spioneri på svenska riksdagsledamöter, företag och svenska intressen.

Två gånger har han alltså kallats in till riksdagens Försvarsutskott utan att redovisa någon information.
Idag hade han kallats till Försvarsutskottet en tredje gång (20210923) för informera riksdagens försvarsutskott. Han säger sig inte ha någon information och ber sedan försvarsutskottet att nu måste vi gå vidare.

Jag anser att dessa ministrar genast ska avsättas och åtalas för landsförräderi genom att gå främmande makts (USA) ärenden och undanhålla viktig information för Sveriges folkvalda, information som hela det svenska folket nu kräver fullständig klarhet i och om.

Förtroendet för er två är förbrukat.
Det Socialdemokratiska partiets trovärdighet är fläckad.

Ann Linde måste avgå!
Peter Hultquist måste avgå!


Relaterat

Stora risker i Peter Hultqvists försvarspolitik.
Peter Hultqvist ute på mycket tunn is…
Bör Hultqvist avgå/avskedas? Den svenska regeringens farliga utrikes- och säkerhetspolitik.
Peter Hultqvist vill minska yttrandefriheten – får kritik av pressombudsmannen.
Avsätt utrikesminister Ann Linde! Bra ide?!