Journalist filmade i sin bil – blev oprovocerat misshandlad av polisman

2021-09-30

Noteras särskilt; i samband med pågående vaccinering på Hahrska gymnasiet i Västerås.

BÖRJE PERATT; GÖR ETT UPPROR BEHÖVS I SVERIGE OCH I RESTEN AV VÄRLDEN FÖR ATT STOPPA UTVECKLINGEN MOT ETT ALLTMER MÄNNISKOFIENTLIGT SAMHÄLLE

  • EN FRÄMMANDE FIENTLIG MAKT HAR TAGIT ÖVER…..
  • DOM SOM BEDRIVER DET HÄR ÄR LANDSFÖRRÄDARE….

Börje Peratt är journalist sedan tidigt sjuttiotal och har arbetat som fotograf och gjort uppdrag för flera större dagstidningar. Han blev under hösten kontaktad av kvinnor som ville anlita honom i syfte att dokumentera samtal om för- och nackdelar med läkemedel. Dessa samtal skulle ske i samband med pågående vaccinering på Hahrska gymnasiet i Västerås.

Den 23 september på förmiddagen anlände man till gymnasieskolan men fick inte tillgång till skolans rektor eller den klinik där eleverna fick sina doser. Efter att man nekats åtkomst till skolans personal beslutade Peratt att sätta sig i sin bil, men blev då konfronterad av två poliser som av oklar anledning beordrade honom att sluta filma. När detta inte skedde inledde en polisman ett övergrepp mot Peratt och började att dra och rycka i hans arm då han satt i sin bil. Efter överfallet uppges journalisten ha svåra smärtor i sin arm, axel och nacke.

Han uppger för Perspektiv att han anser att ett uppror behövs i Sverige och i resten av världen för att stoppa utvecklingen mot ett alltmer människofientligt samhälle.

LYSSNA PÅ INTERVJUN MED BÖRJE PERATT OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Nu när Kurm snart visar omskakande Estonia-bilder kommer svenska Haverikommissionen med a..let ur vagnen

 

Monday, 27 September 2021 
Henning Witte
http://www.whitetv.se/en/the-sinking-of-ms-estonia/2729.html

Det är hårresande hur den nya Haverikommissionen i Sverige fortsätter med sitt kriminella mörkläggningsarbete mot Estonia-sanningen. Först ljög Jonas Bäckstrand om att vattnet var så oklart under sommaren att man måste vänta tills våren 2022 för att filma vraket. Sedan kommer den estniska Haverikommissionen under juli 2021 och är irriterad på den svenska p g a deras fulspel. Esterna filmar från en egen ny båt som de kör dit och bilderna blir superskarpa, förmodligen de som visas nu i radion.

För att blockera de farliga bilderna så mycket som möjligt hemligstämplas dem av Jonas Bäckstrand med svepskäl. Sedan gör privata aktörer från Estland under Margus Kurm en ny undersökning av vraket just nu sedan i onsdags och då finns risken att de kommer med ännu bättre bilder.

Då får svenska Haverikommissionen panik och går till SR, de som är minst lämpade att sprida filmer. Sedan säger Bäckstrand om sprängskador att de inte är sådana, men Lars Ångström får läxa upp honom.

Se närmare ett fint inslag från Samnytt med ref till SR och SVT. På SR:s hemsida visas en intressant filmsnutt.

Pressmeddelande från Margus Kurm-gruppen, 27.09.2021 16:34 sv tid

SA Mare Liberums expedition: djuphavsrobot gick in på bildäck i Estland.

På söndagseftermiddagen skickade SA Mare Liberum skapat på initiativ av de anhöriga till dem som dödades i katastrofen i Estland en djuphavsrobot till bildäck på den sjunkna färjan, som upptäckte att två dörrar som leder till de nedre däcken är intakta och stängda.

”Vi tror att det här är en viktig upptäckt”, säger Margus Kurm, chef för SA Mare Liberum och expeditionen. ”Vi kunde filma de två dörrarna på höger sida av bildäck, med hjälp av vilka människor kunde röra sig mellan övre och nedre däck. Det visade sig att de är intakta och stängda”, tillade Kurm.

Margus Kurm förklarade att forskargruppen ställde sju huvudfrågor innan de startade expeditionen som de hoppas få svar på. ”En av frågorna var hur exakt de olika delarna av fartyget fylldes med vatten, det vill säga hur vattnet kom till däcken nedanför bildäck. Tidigare forskning tyder på att dörrarna på bildäcket krossades av vattentryck. Eftersom det nu visar sig att dörrarna fortfarande är intakta måste vattnet ha kommit under bildäcket någon annanstans, ”förklarade Kurm vikten av upptäckten. Det var inte möjligt att undersöka alla dörrar i bildäckets centrala del, eftersom åtkomsten blockeras av skadade fordon.

På frågan om hur denna upptäckt kommer att påverka expeditionens fortsatta arbete svarade Kurm att framtida expertstudier inte längre kan anta att dörrarna till bildäckets centrala del förstördes: ”Beräkningar och simuleringar måste nu utföras på antagandet att dörrarna är intakta.”

Enligt tillgänglig information är Mare Liberum-expeditionen den första, under vilken en robot trängde så djupt in på Estonias bildäck, medan han noggrant studerade och filmade den. Roboten färdades längs bildäck i cirka 50 meter. I morse stoppades forskningen tillfälligt när roboten fastnade ett tag när skruvarna fastnade i en plastpåse. ”Eftersom inspektionen av bildäck är farlig och sikten är mycket dålig kommer vi förmodligen inte att åka dit igen”, förklarade Kurm.

Mare Liberum-expeditionen på forskningsfartyget RS SENTINEL började utreda förlisningsplatsen på Estonia på onsdagen i förra veckan. Under sex dagar undersöktes vraket och dess omgivning med hjälp av ett multibeam-ekolod och en undervattensrobot. Igår gick dykare också under vattnet, men på grund av dålig sikt fick de sluta arbeta. Dessutom tar undervattensrobotar tusentals bilder av Estonia för att skapa en detaljerad 3D-bild med fotogrammetrisk teknik.

Totalt kommer 43 personer att delta i expeditionen, inklusive 18 skeppsbesättningsmedlemmar och sex mediarepresentanter. Resten av deltagarna kommer att vara delaktiga i planeringen och genomförandet av undervattensarbetet. Fartyget har olika ekolod, två grupper undervattensrobotar och fyra dykare med nödvändig forsknings- och inspelningsutrustning. All nödvändig hjälputrustning finns också tillgänglig, till exempel en kran, en luftlyft för borttagning av lös mark och olika mätinstrument.

Dykexpeditionen kommer att genomföras med RS SENTINEL. Fartyget tillhör det tyska företaget RS OFFSHORE som förvaltas och ägs av Kurt Rohde och opererar under maltesisk flagga. RS SENTINEL är ett fartyg anpassat för undervattens- och dykning. Det byggdes grundligt om 2010 och utrustades med modern utrustning och teknik.

Material som samlats in under utredningsprojektet kommer att analyseras av dr. Andrzej Jasionowski, vars Singapore-företag SophusQuorum Pte. Ltd. specialiserat sig på expertundersökningar av sjöolyckor. Dr Jasionowski har redan behandlat ämnen som rör Estonia tidigare – 2005-2008 var han medlem i det vetenskapliga konsortiet SSPA, som genomförde ett antal olika studier om Estonia under den svenska regeringens order. Vetenskaplig analys bör vara klar till nästa vår.

Verksamheten och utredningsprojektet för SA Mare Liberum finansieras från donationer och försäljning av mediarättigheter. Den största anhängaren från Estland är Postimees Group som bland annat äger sådana mediekanaler som Postimees, Kanal 2, BNS och Radio Kuku.

SA Mare Liberum är en fond som grundades i juli i år på initiativ av nära släktingar till efterlevande. Förvaltaren av fonden är Margus Kurm. Medlemmarna i rådet är Piret Kergandberg, Raivo Hellerma och Carl Eric Laantee Reintamm.

Information, bilder och video som samlats in under expeditionen kommer att publiceras på SA Mare Liberums webbplats: www.mare-liberum.ee

Om du vill arrangera en intervju eller har ytterligare frågor, vänligen skriv till: estonia@agendapr.ee

Läs även: NEWS.POSTIMEES.EE

Frågan om kvinnors och mäns lika rättigheter ska vara universell

IS etablerar sig i Afghanistan – Strider mot både afghanska armén och  talibanerna

2021-09-22

Olle Ljungbeck

Detta borde vara den tandlösa tigerns – Förenta Nationernas – främsta mål. Alla
andra frågor får komma därefter.

Av erfarenhet vet vi att det finns ett hinder att hos USA, Ryssland, och bla Kina
nå en absolut enighet i alla frågor. Detta hinder borde rimligtvis inte finnas vad gäller kvinnors och mäns lika rättigheter när det gäller de tongivande staterna i världen. Men för att nå dit får det inte endast pratas och daltas.

Sverige är ett praktexempel på att man verbalt, tydligt markerar sin anslutning till humanistiska värderingar. Men när det kommer till de konkreta fallen händer inte mycket. I stället daltar man med förtryckarna.

Under Stefan Löfvéns regeringstid har vi tagit in fler manliga individer – någonsin -från stater som förnekar kvinnor samma rättigheter som männen. Därför har vi under hans regering fått ett våld mot svenska kvinnor som aldrig tidigare förekommit i sådan  storlek, och som tar sig uttryck i såväl mord, våldtäkter, terror och allt slags förtryck av aldrig tidigare omfattning. Detta skulle vi givetvis kunna minimera om orden följdes av handling. Innebärande hårda straff och därefter återförvisning av alla invandrade män som i sin dagliga gärning inte lever upp till att respekterar kvinnors likaberättigande.

Vi skall inte heller ta emot individer som bekänner sig till islam grundat på koranens barbari.

I stället får vi dagligen läsa politikernas – inte minst de kvinnliga politikernas och kvinnoföreningarnas tjat om kvinnors rättigheter utan att de verkligen arbetar för detta i riksdag och regering. I stället hittar de ständigt förmildrande omskrivningar om männens våld. Dessa män som från födseln indoktrinerats med kvinnohat från jordens värsta och mest barbariska religion.

Den återgång till barbarsamhället vi nu ser i Afghanistan borde inte vara möjlig om varje ”civiliserad” stat tar sitt ansvar genom att verka för att FN:s deklaration  om de mänskliga rättigheterna blir en realitet.

Självklart kommer talibanerna inte att lyssna eller rätta sig efter FN:s deklarationer. Men lika självklart är att om de sju stormakterna och ytterligare merparten av världens övriga stater konsekvent och stenhårt går in för att krossa talibanstyret, men också kvinnoförtrycket i Iran etc, så skulle dessa barbarer inte kunna fortsätta sin terror mot kvinnor. Det är självklart inte genom krig vi löser detta.

Enas de stater som jag nämnt kan dessa genom en total blockad på alla områden inom ett års tid ha krossat de barbarer etc som nu tagit över Afghanistan. Med denna eniga front mot kvinnoförtrycket skulle inte minst de tre ledande staterna visa världen att de står på humanismens grund.
Men därför krävs det att flertalet övriga stater – inte minst regeringen i Sverige – slutar med sitt daltade med dessa barbarer och behandlar dem därefter. De skall konsekvent oskadliggöras och efter avtjänat straff ovillkorligen utvisas.

Den främsta uppgiften för svenska politiker skall därför bli att som enda punkt verka för vad jag föreslagit ovan. Når man det resultat jag kräver, kan vi visserligen inte visa överseende med den hittills förda politiken rörande kvinnor de senaste ca 7 åren, men en vi kan känna en större hoppfullhet om att svenska politiker framdeles kommer att arbeta mer seriöst med kvinnors rättigheter.

Vi ska inte ha vaccinpass – skriv du också till Socialdepartementet m.fl

SISTA CHANSEN att klaga på regeringsförslag om vaccinpass är 24/9. 
Längst ner hittar du förslag till text som du kan kopiera och undertecka.

SÅ HÄR GÖR DU!

 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 24 september 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till petra.zetterberg.ferngren@regeringskansliet.se.

 

 

Dina åsikter ska bifogas i ett dokument, INTE direkt i mailet

Skriv under med ditt namn och personnummer. 

Ange diarienummer S2021/06359 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Be även om ett vändande dagboksblad.

 

Skicka kopia till dessa partiledare + pressekreterare för kännedom:

ulf.kristersson@riksdagen.se;

elisabeth.svantesson@riksdagen.se;

camilla.waltersson.gronvall@riksdagen.se;

ulf.kristersson@riksdagen.se;

johan.carlson@folkhalsomyndigheten.se;

anders.tegnell@folkhalsomyndigheten.se;

info@sd.se;

info@socialdemokraterna.se;

info@moderaterna.se;

annie.loof@riksdagen.se;

info@centerpartiet.se;

info@vansterpartiet.se;anna.starbrink@liberalerna.se

nooshi.dadgostar@riksdagen.se;

info@kristdemokraterna.se;

nooshi.dadgostar@riksdagen.se;

info@liberalerna.se

Nyamko.Sabuni@riksdagen.se;

info@mp.se;

per.bolund@riksdagen.se;

statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se;

socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se;

kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se;

elin.aarflot@regeringskansliet.se;

Slut citat

Här är förslag till bifogat brev du kan skicka med dina egna persondata och uppgifter ifyllda.

 

Arlanda och de skyddsbehövande

9 september 2021
Rebecca Weidmo Uvell

https://uvell.se/2021/09/09/arlanda-och-de-skyddsbehovande/

Efter min artikel om att dra in flyktingstatus för asylsökande som fått uppehållstillstånd och påstått sig behöva fly från sina hemländer hörde flera personer av sig. 

Bland annat en flygplatsanställd som arbetar med incheckning som jag intervjuat men anonymiserat. 

Arlanda-personen berättar följande:

“För närvarande har vi inte mindre än 5 flighter per dag till Istanbul med flygbolagen Turkish och Pegasus, som det i stort sett bara flyger så kallade flyktingar med. Personer från Turkiet, Irak, Iran, Syrien, Afghanistan etc. Istanbul är ju hub för hela Mellanöstern och Afrika. Dessutom har vi dagliga Emirates och Qatar-flighter som många även flyger med. Dagliga Ethiopian som somalierna, eritreaner etc reser med. I sommar hade vi även direktflighter till Beirut. Periodiskt har vi även haft dagliga direktflighter till kurdiska delen av Irak, dvs Erbil, Kirkuk m fl destinationer samt direktflighter till Jordanien. 

Under pandemin har i stort sett alla dessa flighter gått som vanligt och “flyktingar” rest hem som aldrig förr. Innan det blev sommar och Europa och världen öppnade sig lite mer, efter att vaccineringen kommit igång var det upp till 80-90 % bara “flyktingar” som reste från/till Arlanda. Ofta hela familjer med en massa barn som gladeligen reser hem på semester till länderna de sagt sig flytt ifrån och behöva skydd ifrån. För oss som arbetar här är det ytterst provocerande att se detta resande. Att döma av mängden bagage de har med sig reser de ofta hem för lång tid också. Många har även med sig TV-apparater och dylikt som de checkar in. 

Många kommer även “hem” till Sverige efter långa utlandsvistelser, de behöver då vård de inte kan få lite enkelt och avgiftsfritt i hemlandet. 

Vi som arbetar här har även noterat att många av dem verkar ha det gott ställt att döma av de kläder, resväskor, mobiler och prylar i övrigt de reser hem med. Att flyga hem med 3-6 småbarn som många gör lär inte heller vara billigt. Senast härom dagen såg jag en somalisk familj på 10 personer som reste hem med en massa bagage. I mina och alla kollegors ögon är det alldeles uppenbart att vi som nation blir sjukt utnyttjade av massa människor som uppenbarligen bluffat till sig asyl i Sverige. Vissa dagar kan det röra sig om tusentals som reser till sina forna hemländer. Och många som inte pratar ett ord svenska men ändå kommer med svenska pass eller permanenta uppehållstillstånd (LMA-kort) i sina händer. “

Jag fick även lite bilder personen tagit på Arlanda på just det många sett som råkat checka in när en av dessa flighter går – köer som ringlar långa med människor som med stor sannolikhet är asylsökande som fått uppehållstillstånd. Och vi har alla tänkt – kan de verkligen vara på väg hem till sina hemländer? Eftersom de ju ändå flytt därifrån? Men alla i kön ser ut att ha samma bakgrund, samma etnicitet. Ändå har åtminstone jag tänkt att så här kan det ju inte vara ofta, jag måste ha råkat se en av de få flighter som går. 

   

   

Det står utom tvivel att vi måste göra flera saker här. 

Införa en karens på säg fem år från att en person fått permanent uppehållstillstånd att resa tillbaka till de länder de påstår sig fly ifrån är det första. Och därför införa regelbundna kontroller på flygplatser av gränspolis ihop med personal från Migrationsverket för att kontrollera de som landar från sådana resor som våra grannländer gör. 

Har man brutit mot karensen ska ens skyddsbehov dras in omedelbart och man får söka uppehållstillstånd på annan grund eller lämna landet. Personer med tillfälligt uppehållstillstånd ska inte ha rätt att återvända hem om man inte har ett permanent. Det spelar ingen roll hur lång tid. Har du TUT får du inte kommer tillbaka om du lämnar landet. I USA bryter du mot visumregler om du lämnar landet, enligt en viss uppsättning regler. Då får du inte återvända. Vi känner alla folk som drabbats av det. 

Jag tycker inte det är en orimlig regel alls. 

Vi måste också införa kontroller av folk som går på bidrag men ändå åker på semester.

När du är arbetslös och lever på a-kassa får du inte hur som helst resa på semester för du ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Många på försörjningsstöd är folk som inte har a-kassa men är arbetslösa. Då är det rimligtvis emot reglerna att lämna landet ens för en helg. 

Och det är ju uppenbart att den av Moderaterna föreslagna bidragsreformen måste genomföras. Har man råd att köpa flygbiljetter till 10 personer och TV-apparater etc har man solklart för höga bidrag. Nu vet inte jag om just dessa personer lever på bidrag men det blir ju ett fall för Socialtjänsten. 

Det borde betraktas som fusk med bidrag att ta bidraget och resa hem på semester när man ska söka jobb och lever på pengar andra tjänat ihop. Den nya myndigheten sossarna vill skapa kan få uppdraget att även kontrollera att personer som lever på bidrag inte lämnar landet när de ska söka jobb.  

Fattig är man dessutom inte om man har råd att resa på flera veckolånga eller månadslånga vistelser i hemländerna. Och nej, så länge du lever på andra har du inte rätt till semester för du jobbar inte. Att dina barn kan ha rätt att åka på läger och kollo i Sverige är en annan sak, den sortens semester betalar gärna många skattebetalare åt barn i fattiga familjer som lever på bidrag. 

Inte sällan reser dessa personer på samma pass från hemlandet de sa sig tappat bort när de sökte asyl. Så gränspolis och Migrationsverket skulle också få i uppgift att kontrollera detta.

Jag tror helt ärligt många som kommer hit garvar över hur lättlurade vi svenskar är.

Jag har även fått vittnesmål från folk som arbetar på Arbetsförmedlingen som jag skriva om i ett annat inlägg. 

………….

 

Sveriges Radios märkliga syn på SwebbTV

Kan vara en bild av 1 person

2021-09-20
Michael Willgert

Först vill jag tacka för ert stöd och sen berätta att vi glädjande nog idag har blivit uppmärksammade i ett reportage i Sveriges Radios Medierna. De kunde inte fortsätta att tiga om Swebbtv som närmast har blivit en rörelse som följs av många hundra tusen personer.

Sveriges Radio kan naturligtvis inte säga något som ger en realistisk bild av Swebbtv utan de berättar i dagens program istället en konspirationshistoria om Swebbtv. Intervjun med mig gjordes för flera månader sedan innan vi fick det paradigmskifte som Corona innebar. Men resten av programmet, berättelsen och påannonseringen mm är gjord nyligen.

SR Mediernas program om Swebbtv blev en närmast komisk konspirationshistoria om en IT-miljonär, hemliga inspelningsplatser, kopplingar till partier och stora ekonomiska vinster.

Den miljon tittare som har tagit del av Swebbtvs program har nog svårt att känna igen sig i SR Mediernas beskrivning av Swebbtv. Palmemord, terrordåd och annat lyfts fram i den konspirationshistoria som Sveriges Radio väver ihop om Swebbtv.

Inte ett ord om våra 27 program som belyser Corona, våra program om den ekonomiska utvecklingen eller hundratals program som framförallt granskar makthavare, dvs det som Sveriges Radio undviker att göra.

När SR Medierna tar upp vår kritik av att äldreboenden såsom Vasen, Vintertullen, Dianagården med fler över hela Sverige, omvandlas till migrantboenden och att politikerna ljuger om orsaken till att de gamla avhysts, förklarar berättaren i programmet att hon fått fram att vi ”har fel”.
Avhysningen av de gamla och i många fall dementa människorna är en fruktansvärd skandal som Sveriges Radio är noga med att sopa under mattan. Att det handlar om att ge plats för migranter är uppenbart och min jämförelse med det moraliska dilemma som gällde för inflyttarna i Tyskland under andra världskriget är svårsmält, men tyvärr helt korrekt.

Detta är en skandal som Sveriges Radio inte vill röra vid och som är i klass med det som också sker nu, att de gamla får morfin i stället för syrgas på våra äldreboenden. De dör i tusental och politikerna kan med sin brist på agerande också räkna antalet frigjorda lägenheter i tusental. Sveriges Radio kunde inte fortsätta att tiga om Swebbtv och när de ska informera om Swebbtv kan det alltså bara ske genom skandalisering. Jag var medveten om detta men ju fler som får höra talas om oss desto bättre, tänkte jag när jag blev uppringd av berättaren i programmet som med sammetslen röst förklarade att hon gör ett reportage för SR Medierna om alternativmedia. Hon ville till varje pris komma till vår studio och våra lokaler med förevändning att spela in bakgrundsljud. Jag sa ett klart nej till detta. Vi tar inte in personer som vi inte vet att vi kan lita på. Vi var överens om att lokalerna inte skulle diskuteras i intervjun men hon höll inte sitt ord och det blev naturligtvis ett huvudnummer i SR Mediernas konspirationsteori om Swebbtv.

Nu finns resultatet på https://sverigesradio.se/artikel/7469713

Programmet är inramat med högstämd påannonsering och mystisk bakgrundsmusik hörs när man vill påskina att man har spännande uppgifter att avslöja om ekonomin för Svensk Webbtelevision eller dess moderbolag som är det av mig ägda utvecklingsbolaget Mighty Systems.

Programmet består säkert av hundratals klippningar där man vill lyfta ut exakt de ord som passar in i den konspirationshistoria som vävs ihop av berättaren i programmet. Berättaren ska förklara för lyssnaren hur det ligger till istället för att den intervjuade ska få göra det.

Det är lätt att tänka sig att det inom statsmedia finns många journalister som är trötta på allt ljug och vilseledande och att de faktiskt vill lyfta fram en kanal som Swebbtv. Samtidigt vet dessa journalister i statsmedia att deras enda möjlighet att kunna göra det är genom att svartmåla och skandalisera. Låt oss hoppas att det är detta som ligger bakom och förklarar att SR Mediernas beskrivning av Swebbtv hamnar så långt ifrån verkligheten.

Mikael Willgert

SSU-topp avslöjad av Exakt24 – försökte sabotera Lamottes journalistiska arbete i Lund

Avmaskerad. Personen bakom sabotageförsöket var SSU-toppen Magnus Sturm som är kampanjledare för Socialdemokraternas ungdomsförbund i hela Skåne. Han är den som har det yttersta ansvaret för Socialdemokraternas skolbesök och kampanjer riktade mot ungdomar i regionen. Förutom att han också leder partiets ungdomskampanjer är han också ordförande för SSU föreningen i Lund.

Den 8 september befann sig medborgarjournalisten Joakim Lamotte i Lund för att prata med lokalbefolkningen om den ökade otryggheten med anledning av konflikten mellan två invandrarklaner som resulterade i våldsamma storbråk dagen innan. När Lamotte pratade med vanliga människor om otryggheten i staden dök en man upp och försökte sabotera samtalet med Lundaborna med hjälp av en megafon. Nu kan nyhetskanalen Exakt24 avslöja att fridstöraren är en SSU-topp som ansvarar för samtliga ungdomskampanjer från SSU:s sida i hela Skåne.

Den 7 september skakades universitetsstaden Lund i Skåne av tre våldsamma bråk mellan två rivaliserande invandrarklaner. Dessa kravaller fick staden att nästan likna en krigszon, och såväl politiskt etablissemang och vanliga Lundabor var skakade.

Med anledning av invandrarkravallerna begav sig medborgarjournalisten Joakim Lamotte dagen efter till Lund för att sända ett livereportage om den ökade otryggheten. Lamotte har under de senaste åren sänt reportage som har fått stor spridning på både YouTube och Facebook. Han har bland annat besökt orter där kvinnor utsatts för invandrarrelaterade våldtäkter, men han har också rest till Trollhättan, Gävle och Upplands Väsby norr om Stockholm för att pejla vanligt folks åsikter och känslor kring invandrarrelaterad otrygghet, gängkriminalitet och våldsbrottslighet. Dessa livereportage har mött blandade reaktioner. Från vänsterliberalt mediaetablissemang har reportagen ömsom hånats, ömsom beskyllts för att göda så kallad ”rasism”. Hos vanliga svenskar har Lamottes besök däremot varit mer uppskattade.

https://fb.watch/7Xaeki334q/

Många undviker att ta ställning i samhällsfrågor av rädsla för näthat


En ny riksomfattande undersökning visar att de allra flesta svenskar är överens om att näthat är ett hot mot demokratin. Och många låter bli att ta ställning i samhällsfrågor av rädsla för att utsättas för näthat.

Resultatet av undersökningen visar att nästan nio av tio, 87 procent, ser näthat som ett hot mot demokratin. Men det är ändå relativt få, bara sju procent av de svarande, som faktiskt blivit utsatta för näthat det senaste året.

Fyra av tio säger att de är rädda för att få kränkande kommentarer när de lägger ut saker på sociala medier. Och två tredjedelar undviker i någon utsträckning att ta ställning i samhällsfrågor av rädsla för att utsättas för obehagliga kommentarer.

– Det är främst oron för näthat som påverkar oss. Vi kan se det i svaren, hur folk begränsar sitt sätt att utrycka sig och ta ställning i olika frågor, säger Lukas O Berg, vd på Insight Intelligence, i ett pressmeddelande.

Enligt undersökningen är Facebook den plats där flest säger sig uppleva näthat. På frågan vad man upplever att näthatet främst handlar om är det vanligaste svaret migration, invandring eller integration.

Få polisanmäler

En majoritet av de tillfrågade, 67 procent, tycker att samtalstonen är för hård på sociala medier. Men samtidigt tycker nästan hälften, 47 procent, att man i viss mån måste tåla ett hårt språk eller förolämpningar när man är online.

Resultatet av undersökningen visar också att endast tre procent av de som upplevt näthat har polisanmält det. Och fem procent svarar att de själva utsatt andra för näthat det senaste året.

Undersökningen har tagits fram av Insight Intelligence tillsammans med TietoEVRY, Trygg-Hansa, Göteborgs Stad och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Den innefattar svar från 1 000 svenskar mellan 16 och 70 år under juni och juli 2021.

Vem skjuter vem?

Damberg i SVT Agenda: Så ska skjutningarna stoppas | SvD

Till Mikael Damberg och Morgan Johansson

TV-apparaten hann inte ens svalna efter att jag stängt den efter att ha tittat på  senaste Agenda som helt och hållet handlade om den  s k gängkriminaliteten då ytterligare två skjutningar skedde i Stockholm.

Man vet faktiskt inte om man skall skratta eller gråta efter att ha sett detta program. För det första så är det inte frågan om gängkriminalitet i första hand utan det är frågan om invandrarkriminalitet.

I studion satt det nästan bara invandrarkvinnor varav de flesta såg ut att komma från Somalia eller något annat land i norra Afrika.

Framme i talarstolen stod inrikesminister Mikael Damberg som fick höra från dessa kvinnor att dom var ledsna och att deras hjärtan blöder när dom som mammor får uppleva att deras ungdomar dör varje dag.

En kvinna sa till Damberg att ”vi vill jättegärna att du delar med oss idag och kunna göra någonting och vi vill bilda en föräldragrupp där du vara med”.

Nu svarade inte Damberg på om han ville vara med i denna föräldragruppen eller inte, men vad han skulle ha sagt till dom samlade mammorna var enligt min mening följande :

Men kära mammor, vilka är det som skjuter och mördar? Det är ju era ungdomar som i princip står för allt skjutande och mördande. Det är väl ni som har uppfostrat dom och som har allt ansvar för att era ungdomar  har blivit hänsynslösa mördare som inte ens drar sig för att skjuta barn och poliser. Är det inte så eller vems ansvar är det?

Ni har kommit till Sverige och ni påstår er ha flytt hit undan våld och förföljelse och så håller era ungdomar på med precis detta och förpestar bostadsområden så till den milda grad att boende där knappt vågar sig ut.

Hur har det kunnat bli så här? Tycker ni att det är på detta sätt man skall visa sin tacksamhet mot det folk och det land som har gett er en fristad med allt vad det innebär av bostad, ekonomiskt stöd, fri sjukvård, fri tandvård, skola och utbildning både till er och era barn, fri språkundervisning i det svenska språket mm.

Säkerligen har dom flesta av er som sitter i den här lokalen inte jobbat en enda dag utan gått hemma i åratal sedan ni kom hit och man tycker i varje fall att ni hade kunnat uppfostra era ungdomar till att bli normala medborgare i Sverige och inte kallblodiga mördare som ägnar sig åt allsköns grov kriminalitet. Vad har ni sysslat med under alla dom åren ni varit i landet? Vad är det som gör att det är just barn till ”flyktingar” komna från s k MENA-länder som nästan uteslutande håller på med detta skjutande och mördande?

Eftersom allting tyder på att detta kommer att pågå i fortsättningen och det bara eskalerar så måste vi nog ta till ganska drastiska metoder för att förhindra detta och dom metoderna kommer att bli följande, nämligen att vi kommer att sända tillbaka dom ungdomar som i fortsättningen håller på med dessa skjutningarna till dom länder därifrån dom en gång kom. Och det gäller inte bara ungdomarna utan samtliga familjemedlemmar också.

Vi och det svenska folket har fått nog och vi kommer inte att tolerera att vårt en gång så fridfulla land förvandlas till ett helvete där våld och konflikter förpestar tillvaron här. Är det förstått eller skall jag ta det en gång till?

Det ni nu skall göra är att informera era landsmän att det nu kommer att råda andra villkor för den som ägnar sig åt grov kriminalitet och skjutande.

Jo en sak till, ovanstående kommer att ske oavsett om man är svensk medborgare eller inte.

Ovanstående kommer naturligtvis inte att ske i Sverige och absolut inte så länge vi har mesar som Mikael Damberg och  Morgan Johansson som ministrar.

F ö så har nog Damberg redan gått med i den nybildade föräldragruppen i Järva som naturligtvis kommer att drivas med stöd av både kommunala och statliga bidrag. Ännu ett totalt onödig utgift som inte kommer att leda till någonting av värde.

Och kanske redan i kväll får vi i TV ta del av ännu några skjutningar.

Sandor Herold, invandrare av den tamare sorten