Sovjet-kartan visar: Sverige ett kärnvapenslagfält om tredje världskriget brutit ut

10 juni 2020

https://www.friatider.se/sovjet-kartan-visar-sverige-mitt-i-karnvapenslagfalt-om-tredje-varldskriget-brutit-ut

Sverige hade hamnat mitt på slagfältet om ett krig, mellan USA och dess Nato-allierade och Sovjetunionen med övriga Warszawapakten, brutit ut. Åtminstone om man ska tro kartor som togs fram av polska militärstrateger under kalla kriget.

Det är den polska Facebooksidan Zimna Wojna, vilket betyder Kalla kriget på polska, som laddat upp en karta över södra Skandinavien och Östersjön som togs fram på 1980-talet.

Kartan visar hur polska strateger bedömde att en Nato-attack, via Östersjön, mot Warszawapakten skulle kunna se ut. I kartan delas Östersjön upp i olika sektorer där anfallsstyrkans olika delar skulle grupperas.

Av kartan med tillhörande bildtext att döma skulle Nato, vid en attack mot Sovjetunionen och dess allierade, hålla hangarfartygen utanför Östersjön, någonstans vid den svenska västkusten. I Östersjön, nordost och söder om Gotland, skulle två frontstyrkor med torpedubåtar försvåra en sovjetisk motoffensiv.

Runt de danska öarna skulle reservstyrkor beståendes av danska, norska och tyska trupper med bland annat torpedbåtar finnas till hands, om attacken mot Sovjet inte gick som planerat.

Det som kan tyckas mest iögonenfallande är att de polska strategerna tycks ha räknat med att Sverige skulle få fungera som bas för flygplansburna kärnvapen, med amerikanska bombflygplan av typen B-52. Uppemot hundra atombomber skulle stationeras i Östersjöområdet, siade de polska strategerna.

Zimna Wojna konstaterar att Sovjetblocket och Nato-ländernas prognoser och analyser av hur motståndarsidan skulle kunna tänkas agera under ett krig tillhör de mindre kända detaljerna av kalla kriget.

Bild:

Wallenbergs kör 5G i innerstaden mellan kl 03.00 – 08.00

Detta inslag kom som en kommentar på Bakom kulisserna och kan vara av intresse även här


2021-07-12

OBS!!! INFO: – I Stockholm innerstad Wallenberg / Investor /// kopplar på mycket höga mikrovåg 5G utrustning mellan klockan 03:00 på natten och 08:00 på morgonen för att folk skulle inte fatta mycket – då de har hälsobesvär under tiden de sover (som många misstänker beror på varmt väder)!!!!

Den uppmätta strålningen är mycket högre och farliga för inre organnivån!!!- Många fattar inte att om de har onormal hjärtfunktion eller andningsbesvär samt ont i skelettet ger svikt av inre organ i längden…

– Gott folk, vi borde klaga till ansvariga myndigheter som troligt också är mutade, men man borde reagera på folkmord och försämrad hälsa då electronik företag leker med 5G mikrovågsutrustning. Dessa Wallenberg företag är degraderade och åstadkommer massor av dumheter som är hälsofarliga för allmänheten. Wallenberg och dess ledning är degraderade som saknar egen tankeförmågan och alltid lyssnar på någon. Korrupt degraderad idioti med bara vokabulära förmågor – fam. ”W” är själva degraderade och har ingen analyskraft eller egen tankeförmåga –

VAKNA VAKNA VAKNA!

Fått mera info:

Under nätterna användes någon slags strålning, mikrovågor samt vissa påvisar på underjordiskt grävande av tunnlar då de som bor i höga hus markerar darrande av marken och små rörelser i husstomme  – om detta är strålning  testar de så det leder även att hus med tiden, i Stockholm kan börja rasa (speciellt höga hus) – man borde kräva svar – vad de sysslar med på nätterna- möjligtvis förbereder de masskrematorier under jorden då de till hösten förväntar sig massdödlighet av ”vaccinerade” och strålskadade … samt djupa tunnlar där de kan transportera främmande makts dödspatruller…. då de placerade i hela Stockholm  ”Chekpoint” stationer med tillfälliga temporära vagnstationer.

..mikrovågsstrålning försvagar hus… dess inre delar förvandlas till små smulor och sand!!!!

!!!!Folk beväpna er med vad som helst!!!!!

SWEXITDEBATT UNDER ALMEDALSVECKAN 6 JULI 2021

Unknown

Missa inte Swexitkoalitionens paneldebatt med rubriken ”Är dagens EU det vi röstade för 1994?” under Almedalsveckan tis 6/7 kl 16.00-17.30.

Länk för deltagande:
https://program.almedalsveckan.info/event/view/63137

8 debattörer från Sverige, Norge och UK kommer då att diskutera Sveriges hållning till EU.

Debatten har nu också blivit en del av EU’s konferens om Europas framtid:
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/20461?locale=sv

FOLKRÖRELSEN NEJ TILL EU

En tongivande organisation när det gäller opinionsbildningen för en folkomröstning är Folkrörelsen Nej till EU. Stöd dom gärna.

Söndagen den 18 juli kl 15.00 hålls ett pick-nickmöte i Solidaritetshusets trädgård i Stockholm:
http://stockholm.nejtilleu.se/2021/06/30/picknickmote-i-solidaritetshusets-tradgard-den-18-juli-kl-15-00/.

Anmälan om deltagande kan göras till peter.bylund13555@gmail.com eller ring 073-0405284

OPINIONEN MOT SVERIGES EU-MEDLEMSKAP ÖKAR

För andra året i rad ökar andelen av de som antingen är emot eller osäkra på Sveriges EU-medlemskap. Enligt den SCB-undersökning som presenterades den 8 juni representerar dessa nu 43,5 % av väljarkåren d v s dryga 3 miljoner väljare:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/tabell-och-diagram/eu–emu-sympatier/eu-sympatier/

Som ett komplement för att försöka spegla hur antalet aktiva EU-kritiker i Sverige utvecklar sig, har vi lagt upp den organisations-neutrala web-sidan www.samverkan.eu där vi har listat 20-talet åsiktsgrupper och organisationer (dock ej politiska partier) som i skrivande stund har ca 64 500 anhängare – en ökning med 1 350 den senaste månaden.

MEDLEMSKAP

Om du är intresserad att följa Swexitkoalitionen, går det bra att anmäla sig som medlem här:

Medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och är helt oberoende av om du är medlem i något annat parti.

Swexitkoalitionen är ett ”enfrågeparti” som driver som sin huvudfråga att Sverige får till en folkomröstning om EU-medlemskapet.

Sammanställning av vårt upprop för krav om offentligt i Public Service

2021-03-21

FolkRättsRörelsen (folkratt.com)

Vi har ett resultat =0)
– 0.01% av Sveriges medborgare som betalar public service avgift vill granska vad de betalar för.
Siffrorna :
Vårt upprop för krav på offentlig insyn i det offentligfinansierade public service startade 14 september 2020 och stängdes idag 21 mars 2021. Under dessa 6 månader uttryckte 659 medborgare en vilja att granska public service via offentlighetsprincipen i svensk grundlag….men hur många betalar public service avgiften? Dessa uppgifter är inte offentliga så jag gjorde ett förenklat överslag, kravet för att betala 1329:- är ungefär samma som för att rösta och 2018 var 7,4 miljoner medborgare röstberättigade varav 6,4 miljoner röstade. Jag gissar siffrorna för PS-avgiften är ungefär lika vilket ger att hela 0,01% av de medborgare som betalar public service avgiften vill veta hur den används, resterande 99,99% har inget intresse ta reda på var deras 1329:- tar vägen.
För säkerhets skull gjorde jag en röd ring runt oss 0,01% som vågade ställa krav i diagrammet.
Jag tackar er tappra själar som vågade ställa krav på vår demokrati.
2021-03-03 : Lagprövning public service avgift :
Nedan artikel är kopia av den inlaga som har sänts in av privatpersonen Peter Martinsson för lagprövning av public service avgiften utifrån demokrati, sanning och saklighet. Medlemmar som vill stödja denna talan kan göra så genom att sända epost till peter@folkratt.com där en klar och tydlig vilja uttrycks skriftligt om att delta i kravet undertecknat med ditt namn och ort. Tänk på att brevet kan komma att förevisas domstol som inlaga så skriv inga personliga detaljer som personnummer eller annat utan endast din uttryckta vilja att stödja talan ( gärna med en motivation eller argument om du vill) , ditt namn/ort och hur du kan kontaktas vid frågor.
————————————————————————————————————————-
Förvaltningsrätten ./.                                          Peter Martinsson


Rätt till rättvis prövning, EKMR (SFS 1994:1219), artikel 6, finansiering av public service.

– Har svenska medborgare rätt vägra finansiera osaklig förfalskad propaganda av public service företagen SVT AB, SR AB och UR AB ?

Bild : V : Hanna Stärne -Stefan Löfven,  H: Adolf Hitler – Joseph Goebbels som uppfann SVT’s metod.
Är Sverige en rättsstat ?
Påståenden om Sverige som ”rättsstat” synes vara skitsnack, bluff och lögner i konkret handling. Enligt FN’s grundläggande mänskliga rättigheter i svensk lag EKMR SFS 1994:1219 artikel 6 har jag rätt till rättvis prövning men enligt myndigheten Skatteverket har jag inte rätt till rättvis prövning så här är vi nu, hej domstol.

Det är bisarrt att jag som svensk medborgare har en klar juridisk ställning om jag köper tv-kanaler av eurosport, kanal 5 och tv3 genom konsumentköplagen medan samtliga rättigheter upphör när jag köper mina tv kanaler av svenska rättsstaten via ”public service”.

Domstolen ska i första steg avgöra min rätt till rättvis prövning och i nästa steg avgöra min juridiska ställning i förhållande till de bedrägerier som går under beteckningen ”public service”.

Bakgrund SVT propaganda.
Den 14 Mars 1933 utsåg Rikskansler Adolf Hitler Gauleiter Joseph Goebbels till ”Riksminister för allmän upplysning och propaganda”. Med offentliga skattemedel inrättade ”propagandaminister” Goebbels Tysklands ”propagandaministerium” som utan offentlig insyn hade till uppgift att producera bilder, skrifter och filmer med falska budskap för att skapa rädsla för en diffus judisk fiende och bankvälde. Adolf Hitlers utrensningar av politiska oppositionen förfalskades av Joseph Goebbels till en bild av att Hitler återställde ordning och reda genom att fängsla och skjuta dissidenter istället för den väpnade statskupp det var. Genom mord, bedrägeri och utrensningar utsågs Hitler 1 Augusti 1934 till Tysklands Führer och Rikskansler. Med Hitler som diktator ökades propagandaminister Joseph Goebbels resurser bygga upp en förfalskad verklighet av en hotbild mot Tyskland och tyska folket som tillät Adolf Hitler rusta för krig och slutligen ”i försvar” attackera flera grannländer. Sveriges ”public service” är en kopia av Adolf Hitlers upplägg med propaganda-ministerium där jag bevisat att SVT avsiktligt publicerar falsk propaganda, se bevisbilagor. Jag ställer kravet att på demokratiska grunder ha rätten vägra finansiera och delta i regeringspartiernas politiska, falska propaganda. Jag kräver rätt till grundläggande rättigheter som demokrati, allas lika värde, mitt veto delta i bedrägeri, korrigering av bedrägerier och offentlig insyn.

Ägarförhållanden ”public service”. 
Upplägget med skalbolag och pyramidbolag som regeringen använder för de privata företagen Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Utbildningsradion AB är kopierat av bedrägeriverksamheter. Företagen ägs av den registrerade stiftelsen Förvaltningsstiftelsen och utgör den så kallade ”public service koncernen”. Det existerar inget registrerat företag som heter ”Public Service” eller liknande utan uttrycket ”public service” används i bedrägligt syfte för att ge intryck av att allmänheten har juridiska rättigheter via sin ”public service-avgift”. Public service-avgiften ger färre rättigheter än t.ex. media som köps in från företag som Kanal 5, TV3 eller Eurosport via abonnemang. Förvaltningsstiftelsen är registrerad mitt i ett bostadsområde på Åsögatan 149 i Stockholm. Ägarstiftelsen av svensk ”public service” har 21 grannar i trappuppgången och lokalerna är censurerade på tex Google street view från offentlig insyn, den allmänhet som betalar kalaset får alltså inte ens se utsidan av ägaren till statstelevisionen. Ledamöterna och ordförande av Förvaltnings-stiftelsen är av och till diffusa men verkar just nu bestå av ordförande Helena Stålnert som har en bakgrund inom SVT och således jävig i nepotism. Flera ledamöter har anhöriga som äger produktionsbolag som säljer till SVT men denna del är hemlig för de svenska medborgare som betalar för dessa programinköp. För att ge sak perspektiv har Sveriges medborgare rätt till offentlig insyn i flera privata stiftelser som listats i bilagan till 2kap.§4, OSL och där ingår ej den offentlig-finansierade Förvaltningsstiftelsen till skillnad från privata stiftelser som Chalmers, Handels-högskolan Stockholm, Volvos pensionsfond m.fl. Privata stiftelser står alltså under offentlig insyn genom 2 kap.§4 OSL medan den offentligt tvångsfinansierade Förvaltningsstiftelsen som givits exklusiva konkurrensfördelar för sina mediakanaler är exkluderad all offentlig insyn.

Sändningstillstånden för SR AB, UR AB och SVT AB är utfärdade av regeringen genom kulturminister Amanda Lind den 5 december 2019. Tillstånd för 5 år med krav som :

Sändningstillstånd Sveriges Radio AB, regeringsbeslut 2019-12-05, §7, stycke 3:

”SR ska granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och andra maktsfärer”
Sändningstillstånd Sveriges Television AB, regeringsbeslut 2019-12-05, §13 :

”Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt. SVT ska beakta att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i tv.”

Upplägget med Förvaltningsstiftelse påstås vara ”för att garantera oberoende för public service” men det enda regeringen behöver göra är att dra in de sändningstillstånd de utfärdat för att tysta ”oberoende” ”public service, inget sändningstillstånd = inga utsändningar.

Finansiering av public service. 
Avgiften för public service kommer för år 2021 vara upp till 1329:- för varje skattepliktig medborgare och krävs in av myndigheten Skatteverket som slussar dessa offentligt betalda medel till ett konto hos Riksgälden som månadsvis betalar ut till de tre bolagen SVT AB, SR AB och UR AB. Avgiften tas ut av Skatteverket enligt Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst samt Skatteförfarandelag (2011:1244) men är enligt Skatteverket inte en skatt utan en ”frivillig avgift” som tas in med hot om indrivning av Kronofogde, även det en myndighet under samma regering som givits exklusiva rättigheter till falsk politisk propaganda betalade av Sveriges medborgare utan vetorätt, offentlig insyn eller rätt till rättvis prövning enligt Skatteverket. Sakligt är det alltså ingen skillnad i agerande mellan Sveriges regering och Adolf Hitlers diktatur avseende medborgarnas rättigheter att slippa delta i bedrägerierna.

Materiella frågor för rättslig prövning public service-avgift : 
Domstolen ska i lagprövning klargöra den juridiska statusen av ”public service-avgiften”. Om public service-avgiften som upptas av Skatteverket med hot om indrivning är en skatt är public service-företagen offentligfinansierade organ under grundlagarna. Om public service-avgiften är en avgift för inköp av tjänst är det således en avgift under konsumentköplagarna och avtalsrätten med samma juridiska rättigheter som övriga media kanaler med rätt avsluta kontraktet för tjänsten.

Första yrkande : Min rätt till rättslig prövning, EKMR SFS 1994:1219, artikel 6 : 

Domstolen ska först fastställa min rätt till rättslig prövning enligt svensk grundlag så som uttryckt i ”Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” artikel 6. Jag påminner domstolen EKMR är minsta acceptabla miniminivå enligt EU funktionsfördrag ratificerad av Sverige 2007-12-03 i Lissabon, Portugal.

EKMR; SFS 1994:1219 : Artikel 6 – Rätt till en rättvis rättegång :

1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag.
Andra Yrkande : Är public service-avgiften en skatt eller avgift för inköp av tjänst ? 
Public service-avgift krävs in av Skatteverket via 12 kap.§3f, Skatteförfarandelag (SFS 2011:1244) och §1, Lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (SFS 2018:1893) :

Lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (SFS 2018:1893) :
§1. En public service-avgift ska finansiera radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som är direkt anknuten till den..//.
Radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst finansierad med en avgift som tas in via hot om indrivning av Skatteverket uppfyller alla villkor för ”skatt” oavsett hur rättsinstanser vränger ord. Om radio- och TV-verksamheten är offentligfinansierad ska Sveriges grundlagar om legalitet, saklighet, offentlig insyn och allmän handling appliceras. Att upphäva svensk lagstiftning genom pyramidbolag och vrängande av lag ingår inte i en rättsstat.

Om Public service avgiften är en avgift för inköp av tjänsten ”media” i radio och TV ska domstolen redogöra mitt kontraktsförhållande för public service avgiften och fastställa mina rättigheter listade i lagar som Köplag (1990:931), Konsumentköplag (1990:932) samt Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Av extra intresse blir Avtalslagen, SFS 1915:218, §36 eftersom ”avtalet” tvingats på mig med hot om indrivning.

Avtalslagen, SFS 1915:218, §36:
36 § Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.
Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.
Rätten till publicering. 
Jag förbehåller mig rätten till publicering och offentliggörande i detta ärende. Frågan om tvångsfinansierad förfalskad politisk propaganda utan rätt till insyn eller veto för finansiärerna är känslig så för att förhindra domstolen ljuga i rättssak publiceras ärendet löpande för den allmänhet som betalar era löner för att upprätthålla medborgarnas lag.

Domstolens beslut borde vara enkelt. Att upprätthålla svensk lag kan för oinvigda synas vara domstolens kärnuppgift men vi som vet att domstolar är en plats för buskis och teater där domare med diverse pajaskonster framför farser och skådespel för att kringgå de lagar de får skattemedel i lön för att upprätthålla vet att ”rättvisa” handlar om att täppa till domstolens möjligheter ljuga. Jag tror mig ha täppt till de flesta vägar för er att ljuga er ur denna sak så nu kvarstår rena bedrägerier som blir betydligt enklare avslöja för den allmänhet som betalar era löner. Jag föreslår att enkelt upprätthålla svensk lag istället för att kringgå svensk lag. En domare som önskar respekt ska bevisa sig värdig respekt. Respekt erhålls genom att författa domslut enligt lag där lagrum, vad som anförts och vad som bevisats redovisas så som lag föreskriver istället för att utelämna bevisning, sakfråga eller välja och vraka i bevisning enligt beställning. Fortsättningsvis håller jag domare för den lögnaktiga pöbel och syltryggar de valt framställa sig fram till annan bevisning presenteras. Regeringens märkliga upplägg med pyramidbolag och bedrägeri för att runda svenska lagar är ett enkelt avgörande. Ytterst handlar frågan om att upprätthålla demokrati och en rättsstat under lagarna eller stötta falskspel, vrängande av lag och ordlekar i kopia av modern historias mest avskyvärda radarpar med metoder som hade gjort radarparet själva avundsjuka.

Karlskrona, Peter Martinsson, LexNoxa.com.
FRR / LexNoxa, publicerad FRR : 2021-03-03, Peter Martinsson.
———————————————————————————————————-
2020-09-29 : Organisering av ”grupptalan” om återbetalning av public service avgiften pga avtalsbrott.
Vi startar idag organiseringen av en ”grupptalan” mot skatteverket för återbetalning av public service avgiften.
I villkoren för public service avgiften ställs krav om saklighet, opartiskhet och demokrati men SVT har bevisligen brutit dessa regler upprepat så nu kräver vi tillbaka den avgift som tagits under falskt föregivande.
Om du vill delta sker det i två steg :
1. På den epostadress du använde för att registrera dig som medlem i Folkrättsrörelsen får du ett yrkande som du fyller i med ditt namn, bostadsadress och din signatur på sista sidan. Sedan skickar du själv in det till Skatteverkets registrator.
Yrkandet skickas ut 29 septemeber 2020 och sedan varannan dag eller på begäran i mån av tid.
2. Ensam är svag, många är starka.
För att stärka vår ”grupptalan” vill vi att du signerar denna namninsamling som du hittar här (länk) med ditt förnamn, efternamn och bostadsort. vill du få uppdateringar i frågan anger du frivilligt en epostadress.
Frivilligt, ickebindande.
Att delta i denna ”grupptalan” är frivilligt, gratis och icke-bindande. Vi gör detta för att vi vill stärka medborgarnas demokrati och rätt till ett opartiskt sakligt public service där vi genom offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen ges insyn och kan kontrollera saklighet, opartiskhet och demokrati genom offentlig insyn i den public service vi genom tvång finansierar.
Vänligen notera att lagarna kring källskydd och meddelarskydd regleras i just Tryckfrihetsförordningen, skydd av en källas identitet står över rätten till offentlig insyn.
Själva yrkandet som du fyller i och skickar in ser ut så här :
Välkommen delta i vår ”grupptalan” och upprop för att stärka grupptalan om ökad demokrati och lag. Grupptalan är egentligen inte möjligt i Sverige så detta är per defintion inte en grupptalan men med den samordning som sker genom folkrättsrörelsen ökar din styrka med oss andra. Om du är intresserad av att läsa mer om grupptalan rekommendera jag wikipedia (länk).
Välkommen, tillsammans är vi starka.
2020-09-14: Stöd vårt upprop om krav på offentlighet inom SVT.
Stöd vårt krav om offentlighet för public service. Med den obligatoriska public service avgiften upp till 1347:-/person/år blir SVT, SR, UR mfl. offentlig finansierat organ. Därmed bör rätten till offentlig insyn ges de medborgare som finansierar public service. Vi avser driva detta rättsligt om vi får ett stöd av 2000 personer. Det kostar inget, allt vi behöver är ditt mandat driva denna fråga i domstol. Du signerar vårt upprop här (länk) eller klicka på bilden ute till höger. Personuppgiftsansvarig är Peter Martinsson, LexNoxa, utgivningsbevis 17-00046.
Du hittar mer info i saken på LexNoxa här (länk).
Tack för din medverkan.
 
 
2020-08-31: Nytt försök.
Efter en tids paus gör vi ett nytt försök med Folkrättsrörelsen.
Folk måste få rätt.
Vi vill göra dig mer intresserad och delaktig i dina egna lagar. Det är förbannat märkligt att du som betalar för svensk lag har så liten insyn i hur de du avlönar utövar din lag. Vårt mål är att Sveriges författningssamlingar (lagar) ska upprätthållas av en Författningsdomstol, inte av en lekstuga med Justitieombudsmän som väljs på två år och sedan går tillbaka till de myndigheter JO granskat efter sin tid som ”granskare”.
Av Europas 44 länder har 27 länder författningsdomstol, Sverige är inte ett av dessa. Det är faktiskt väldigt oklart vem som upprätthåller Sveriges demokrati. När några av de riksdagsledamöter vi avlönar i vår riksdag vägrar prata med alla 349 förtroendevalda riksdagsledamöter så är det ett brott mot Sveriges första grundlag om representativt parlamentariskt statsskick. Så vem exakt upprätthåller Sveriges demokrati när demokrati-hatare bestämt sig sabotera vår demokrati ? Det är helt okej att ha olika åsikter men åtar man sig uppdraget att söka bästa lösningen för Sverige under demokratiska former i vår riksdag är det inte acceptabelt åsidosätta det uppdraget.
Vår önskan är att vi som betalar för utövningen av Sveriges lagar ska ha full insyn i hur våra lagar utövas genom en ”oberoende medborgarkommission”, en grupp medborgare som alltid har full insyn i alla myndigheter utan hinder av sekretess, lite som det var tänkt att JO skulle verka.
Varför FolkRättsRörelsen ?
Istället för att slösa miljoner av dina skattepengar på att reparera sönderslagna busskurer, parker och stadskärnor i upplopp och kravaller vill vi ställa krav på de vi betalar att utöva vår lag transparent och korrekt. Vi vill använda vår yttrandefrihet och föreningsfrihet för att under fredliga demokratiska former återupprätta svensk lag.
Lagarna.
Sverige har väldigt bra lagar. När du läser våra lagstiftares (riksdagsledamöternas) förarbeten som blir instruktionen för hur en lag ska användas inser du att våra lagar är ganska kloka och genomtänkta. Problemet är hur lagarna utövas.
Lagstiftare.
Enligt vår grundlag Regeringsformen 1 kapitel §4 är det våra 349 folkvalda riksdagsledamöter som beslutar Sveriges lagar, det är alltså du som valt dina lagstiftare :
Regeringsformen 1 kap.§4 (länk) :
4 §   Riksdagen är folkets främsta företrädare.
Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.
Lagutövare.
Enligt vår grundlag Regeringsformen 1 kap. §8 är det våra myndigheter som ”utövar” lagen. När en lag har beslutats av riksdagen registreras den i vår författningssamling och överlämnas till myndigheterna för att användas.
Regeringsformen 1 kap.§8 (länk) :
8 §   För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
Hur ska våra lagar utövas ?
Sveriges lagar ska utövas sakligt, opartiskt och objektivt. Ur Sveriges grundlag Rf 1 kap.§9 kommer något vi kallar ”objektivitetsprincipen”. Objektivitetsprincipen betyder att myndigheter ska vara objektiva, som exempel måste en åklagare som ska åtala en brottsling redovisa bevis både för och emot brottslingen om sådan bevisning finns, åklagaren ska enligt lag ”argumentera mot sig själv” vid ett åtal av en brottsling.
Saklighetsprincipen betyder att myndigheter ska ha stöd i fakta eller bevis för kärnfrågan vid ett avgörande. Det är alltså inte tillåtet att gissa, tycka, känna, anta eller tro vid myndighetsutövning, det är inte heller tillåtet att använda svepskäl, falska argument eller obevisade påståenden.
Regeringsformen 1 kap.§9 (länk) :
9 §   Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).
Problemet är att du inte får välja dina lagutövare. Lagutövarna i Sveriges myndigheter och förvaltningar är anställda med lön betalad av dig. Du har rätt till en viss insyn i lagutövningen men inom till exempel migrationsverket, försäkringskassan, domstolarna och socialtjänst kan lagutövarna själva hemligstämpla när de bryter mot lagen så att du inte ska kunna bevisa deras lagbrott, det är en väldigt bekväm sits du betalar.
Lagägare…?
Enligt vår grundlag Regeringsformen 1 kap.§4 är riksdagen lagstiftarna, enligt Rf 1 kap.§8 är Sveriges myndigheter och förvaltningar lagutövare men vem äger lagen ?
Det gör du. Du som via din skatt betalat lagstiftarnas löner när de beslutade lagen i den riksdag du betalar och sedan lämnade över lagen till de lagutövare du betalar lön för i Sveriges myndigheter och förvaltningar. Om du betalat hela kalaset med löner, lokaler, datorer, processer och arkiv äger du också lagen.
Tillsynen av lagutövarna.
Vem representerar dig, lagägaren, i lagutövningen ? När en lag ska stiftas frågar riksdagen lagrådet och olika remissinstanser, universitet, myndigheter, föreningar eller privatpersoner som har mycket kunskap om det man vill lagstifta om får bidra med sina kunskaper. Du som lagägare är alltså väl representerad i lagstiftningsprocessen, men vilken insyn har du i lagutövningen ?
Enligt Regeringsformen 13 kapitel ”Kontrollmakten” §6, är det riksdagens myndighet ”Justitieombudsmannen” som tillsammans med riksrevisionen granskar hur Sveriges lagutövare utövar din lag.
Regeringsformen 13 kap.§6 (länk) : Riksdagens ombudsmän
6 §   Riksdagen väljer en eller flera ombudsmän (justitieombudsmän), som i enlighet med den instruktion som riksdagen beslutar ska utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter. En ombudsman får föra talan i de fall som anges i instruktionen.
Ditt folkvalda parlament, riksdagen, väljer de granskare som i 2 år som Justitieombudsman ska upprätthålla Sveriges författningssamlingar (lagar), men….vad gör en justitieombudsman efter sina 2 år som JO ? Var söker en JO jobb efter sin tid som granskare ? En JO som åtalat en lagutövare enligt JO instruktion §6 kanske inte är välkommen var som helst inom vilken myndighet som helst ? Om en JO åtalat en åklagare för tjänstefel kanske denna JO inte är välkommen inom åklagarmyndigheten ?
Det är här det blir uppenbart Sverige har stora luckor. De flesta länder i Europa som Frankrike, Tyskland, Polen, Ungern, Portugal, Spanien (27 av Europas 44 länder) har en oberoende Författningsdomstol som har rätt granska myndigheter, regering och parlament. Oberoende betyder att domarna i Författningsdomstolen inte behöver ta hänsyn till vad deras beslut får för konsekvenser så som tex JO i Sverige behöver fundera över. En Författningsdomstol har fri jurisdiktion, nyligen dömde Tysklands Författningsdomstol att EU’s stödköp av krisande länders statsobligationer med tyska skattepengar var olagligt (länk), ett ganska kaxigt och beundransvärt domslut för att förvalta tyska medborgares skattepengar för rimligen bör väl tyska medborgares skattemedel gå till Tysklands skolor, sjukvård och samhälle ?
EU blev ganska missnöjda med detta beslut, Tyskland har precis som Sverige EU’s regler inskrivna i grundlagen så sista ordet om hur Tyska medborgares skattepengar ska användas är nog inte sagt ännu.
Regeringsformen 1 kap.§10 (länk) :
10 §   Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. Lag (2010:1408).
Sveriges rättsväsende, lekstugan.
Bristen på granskare av Sveriges rättsväsende har lett till en fullständig lekstuga med domare som ljuger och myndigheter som begår grova bedrägerier. Den vanligaste metoden myndigheter och domstolar använder för bedrägerier är att utesluta eller förfalska beslutsmotiveringen. Enligt lag ska alla beslut härledas med vad som anförts, bevisats och stöd av lag. Varje gång en myndighet begår bedrägeri hittar du det i beslutsmotiveringen. Antingen utelämnas beslutsmotiveringen helt som i domstolarnas prövningstillstånd som i strid med Rättegångsbalken 17kap.§12 skiter i beslutsmotivering för att begrava förfalskade domslut eller som JO, skriver ihop beslutsmotiveringar som är ren rappakalja. En annan metod lagutövare använder för att åsidosätta svensk lag är ”rättspraxis”. När domstolar inte vill följa lagen ljuger man ihop ett beslut om att ”så här har vi alltid gjort så nu gör vi så” istället för att följa svensk lag. Att rättspraxis finns i Sverige är ett exempel på hur svag tillsyn av rättsväsendet Sverige har när lagutövarna tillåts ta över lagstiftningen.
Om du som betalar minst halva din inkomst i skatt för detta är nöjd så fortsätt som du gör. Om du vill förändra och öka din rätt till rättvisa är du välkommen hjälpa oss, alla behövs.
Folkrättsrörelsen 2020-08-31, Peter Martinsson.

Chris Forsne om kartellen i riksdagen

I detta program samtalar Chris Forsne med Mikael Willgert om den politiska situationen i Sverige.

Hon säger att hon är jättearg. Hon tycker att de som vi har fört till makten är lata och gör inte det som de ska för att skapa ett gott samhälle. Istället talar socialdemokraterna om en ”familjevecka”.

Hon anser att det handlar om att riksdagen har bildat en kartell. Riksdagsledamöterna är inte intresserade av vad som pågår i samhället, de har bildat en kartell som har till syfte att behålla makten och positionera sig.

När Ulf Kristerson ”beredd att axla ansvaret” låter det som att offrar sig. Han borde istället vara mycket angelägen om att ta makten.
Medierna påstår att väljarna inte vill ha extraval. Hur vet de det? Det är nog snarare politikerna som inte vill ha extraval.

Hur kommer det sig att oppositionen inte är hungriga att gripa makten.
Mikael tar upp frågan om de socialdemokratiska nätverken (den djupa staten). Ska man se det som att även moderaterna är en del av detta, är det därför de inte är angelägna att ta över?

Socialdemokraterna vill inte ha makten för att göra bra saker utan därför att de anser att de ska ha makten. Hon vill att detta politikerskikt ska bort. Istället borde de ersättas av kvalificerade och hungriga unga människor, exempelvis Markus Allard.

Chris tror att det är fel personer som når toppen. Det är de som är nöjda med att sitta i säkra befattningar utan att åstadkomma något. Unga begåvade personer tröttnar innan de kommer upp.
Är M, KD och L i så hög utsträckning medskyldiga i alla problem att det är orsaken till att de inte opponerar sig.

Riksdagscentern har blivit ett helt annat parti jämfört med det Centerparti som finns i kommunerna. Uppenbarligen finns det många centerpartister som röstar på andra partier i riksdagsvalet.

Chris hoppas på ett extraval. Det ”andra laget” borde få en chans efter det ”första lagets” misslyckats fullständigt.

Kristerssons förflutna gör att han inte kan bli Statsminister, tänk på det!

Ulf Kristersson – Inte min statsminister! | Börje Peratt - Debatt
2021-06-28
Thommy T.
Hej, Talmannen. Vad DU än gör så gör inte bort dig.
Ulf Kristersson har gjort politisk karriär genom att köra över och sko sig på sjuka, hemlösa, bidragstagare och till och med oskyldiga utsatta barn. Ulf Kristersson kommer aldrig vara min statsminister.

Ulf Kristersson har i någon slags yra fått för sig att han ska bli Sveriges nya statsminister. Han ska leda landet mot bättre tider efter det ”förfall” som den rödgröna regeringen skapat. Att borgarna körde landet och välfärden i botten under åtta år och att S+Mp+V nu kämpat febrilt för att rädda skutan är inget han talar om. Här är några andra saker han inte talar om:

1. Under sin tid som socialborgarråd i Stockholm sålde Kristersson ut förskolor och assistansbolag till ett värde av 81 miljoner kronor – för 3,4 miljoner kronor. På bara tre år gjordes vinster på 65 miljoner i dessa verksamheter. Till exempel såldes Kulturkrabatens förskolor i Årsta för 635.000 kronor och redan året efter hade den nya förskolechefen tagit ut 9 miljoner i vinst och köpt en gård för bolagets pengar för 2 miljoner. Vantörs Hemtjänst såldes för 69.500 kronor och redan efter nio månader gjorde man vinst på 5,4 miljoner. Utförsäljningarna har i flera instanser, bland annat av regeringens egna utredare, dömts ut som olagliga men Kristersson och Moderaterna har avfärdat och stridit för att allt har gått rätt till.

2. Som socialborgarråd så bodde Kristersson i en fin lägenhet i central Stockholm. Enda problemet är att lägenheten tillhörde föreningen Ersta Diakonisällskap och var avsedd för svårt sjuka och hemlösa. Stockholm stad köpte tjänster av föreningen för flera miljoner och en förundersökning om mutbrott inleddes men lades snabbt ner.

3. 2005 uppdagades en stor barnhandelshärva där barn i Kina kidnappades och såldes för adoption till USA och Europa. Kristersson var vid tiden ordförande för Adoptionscentrum och valde att mörka skandalen, trots att flera av de adoptioner som gått genom Adoptionscentrum skett genom aktuella skandalbarnhem i Kina.

4. Under sin tid som socialförsäkringsminister bosatte sig Kristersson med sin fru i en attraktiv lägenhet i Stockholm. Lägenheten införskaffades utanför bostadskön, genom kontakter med bostadskapitalisten Stefan Ränk, VD för bolaget Einar Mattsson. Kristersson hade lämpligt nog tidigare sålt ut 1200 allmännyttiga lägenheter till bolaget för 6.600 kronor kvadratmetern. Kristersson fick dock bo kvar trots att han och hustrun bodde på andra adresser – ett regelbrott som hyresgäster i vanliga fall blir vräkta för.

5. Under större delen av 2001 anlitade Kristersson svart städhjälp och betalade en lön på 70-80 kronor i timmen.

6. Under 2015-2016 åkte Kristersson 668 taxiresor för skattebetalarnas pengar. Notan blev 113.000 kronor. Detta trots att alla riksdagsledamöter tilldelas ett gratis SL-kort och ska enligt lag åka kollektivt. När TV4 konfronterade Kristersson sa han att det var jobbigt att åka kollektivt eftersom han ofta har bagage med sig.

7. Under 2007, när Kristersson var socialborgarråd så åkte han och hans fru till Kina var trejde månad för 128.000 kronor. Självklart skattefinansierat. Kristersson påpekade att han var där för att föra samtal om mänskliga rättigheter och demokrati medan kritiker menar att i själva verket följde han med sin fru som för Swedish China Tradecouncils räkning sålde marknadsinformation.

8. När Kristersson valdes in i riksdagen i början av 90-talet sa han att hans mål var att ”bekämpa och avveckla välfärdsstaten.” I boken ”Non-working generation” 1994 jämför han det svenska välfärdssamhället och fackets inflytande med apartheidsystemet i Sydafrika.

9. 2013, under sin tid som socialförsäkringsminister, sa Kristersson att den som är anställd ska själv ansvara för att vara i form och kunna jobba längre. 2001 så uttalade han sig om att psykiskt sjuka borde gå till jobbet istället för att ligga sysslolösa hemma. I boken ”non-working generation” skriver han även att 40-talister är lata och skor sig själva och lämnar notan till de som kommer efter.

10. När den borgerliga regeringen föreslog att pensionsåldern skulle höjas så motiverade Kristersson detta med att ”man har ett ansvar att hålla sig i fysisk trim. I vissa jobb ingår det som en del av jobbet att hålla sig i trim. Andra tvingas fysiskt tänka på det, hur ska jag hålla mig i fysisk form?”

(11. Han togs med ett illegalt vapen! Förut fanns det på webben men NU borta!)

Ulf Kristersson har gjort politisk karriär genom att köra över och sko sig på sjuka, hemlösa, bidragstagare och till och med oskyldiga utsatta barn. Ulf Kristersson kommer aldrig vara min statsminister.

——Källor——
Utförsäljningarna:
https://aip.nu/2017/09/17/kristerssons-olagliga-affarer/
https://www.dn.se/ekonomi/utforsaljningar-med-miljonrabatt/

Lägenheten tänkt för sjuka och hemlösa/mutbrottskandal:
https://www.svd.se/m-topp-fick-bostad-av-ersta
https://youtu.be/4EQ0EVlH1u4
https://www.svd.se/lagenhetsaffar-blir-aklagarsak

Adoptionsskandalen:
https://www.aftonbladet.se/…/kristersson-svek-de-stulna-bar…
https://www.aftonbladet.se/…/kristersson-tystade-larm-om-st…

Lägenheten via riskkapitalbolag:
https://www.aftonbladet.se/nyhet…/a/rLz7n3/brot-mot-reglerna
https://www.svt.se/…/nya-ministern-fick-hyresratt-genom-kon…

Svart städhjälp:
https://www.svd.se/kristersson-kopte-svart-stadhjalp

Taxiresor:
https://www.svd.se/manga-taxiresor-for-kristersson
https://www.expressen.se/…/ulf-kristerssons-saftiga-taxino…/

Kinaresor:
https://www.svt.se/ny…/lokalt/stockholm/kritik-mot-kinaresor
http://www.dagensarena.se/redaktio…/best-of-ulf-kristersson/

Citat om sjuka och arbetstagare:
http://www.dagensarena.se/redaktio…/best-of-ulf-kristersson/
https://www.aftonbladet.se/…/psykiskt-sjuka-kan-tvingas-til…
https://www.aftonbladet.se/…/psykiskt-sjuka-ska-spotta-i-na…
https://www.dn.se/…/psykiskt-sjuka-kan-ordineras-att-ga-ti…/

Läckta uppgifter om förmodat valfusk

BY BAKOMNYHETERNA on  29 OKTOBER, 2018 • ( 3 )

Detta brev kom till mig i går kväll 2018-10-29 av en ”känd” person. I detta skede vill personen dock förbli anonym. Lägger även ut originallänkar då det visat sig att de förkortade inte alltid fungerar. Sprid detta i dina medier också!

2018-10-10

Ur ett brev från  en svensk  medborgare till professor i statsvetenskap Sören Holmberg.

Fem dagar före valet presenterades opinionsmätningen från  IPSOS som avvek från  de övriga, med bl.a. ett väljarstöd för  Sverigedemokraterna som enligt dem själv i media var långt över vad slumpen skulle ge https://tinyurl.com/fuskarde.

(Fungerar inte länken finns artikeln här: https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/valmatningarna-darfor-skiljer-de-sig-sa-mycket-at/, YH anm.)

Detta resultat var också precis det som skulle behövas för att behålla Miljöpartiet i Riksdagen  som enligt övriga väljarundersökningar bara fick 3 %, och sammantaget  exakt det resultat som skulle få bort Allianspartiernas majoritet över de rödgröna  som de enligt de andra undersökningarna hade fått, och exakt det resultat som skulle möjliggöra  för en S+Mp+C-regering i majoritet över övriga Allianspartier, också det omöjligt med övriga väljarundersökningarnas resultat. https://tinyurl.com/valbarometer

(Här ligger originalet: https://www.metro.se/artikel/yougov-sista-m%C3%A4tningen-inf%C3%B6r-valet-s%C3%A5-ligger-partierna-till, YH anm.)

Enligt mina efterforskningar är IPSOS ett stort internationellt företag (2,6 miljarder dollar i omsättning  2017) och del av samma finansiella maktelit  som bjöd in Stefan Löfvén och Annie  Lööf,  som de enda partiledarna  från  Sverige,  till deras Bilderbergerkonferens i USA åren 2013 resp. 2017. Den finansiella  eliten, med en kärna på ca 8 rika familjer, utövar  global kontroll  av alla samhällssektorer  genom olika stiftelser såsom AMA  (American  Medical Association),  Foreign  Commission och IBS (International Bank  of Settlement)  för att nämna  ett fåtal. IPSOS är ansvarigt  för stiftelsen Foundation for Political Innovation och dess chefer är medlemmar  i Bilderbergergruppen. 1)

Under 2018 har media flera gånger  kablat ut att underrättelsetjänsten misstänker  att främmande makt kan komma  att påverka  det svenska  valresultatet. Är det månne just det som skedde genom ett gigantiskt valfusk där förövaren  var den internationella finansiella makteliten?  Ett sådant valfusk kan ha ägt rum genom följande  scenario, och detta är i sig menar jag skäl nog för att ordentligt och transparent utreda eventuellt valfusk,  så att alla sådana misstankar kan avfärdas.

 1. Först flirten till Stefan Löfvén och Annie Lööf som i sig fick dem att stifta närmare bekantskap med varandra genom att resa tillsammans till USA?
  https://tinyurl.com/statsminister(Här ligger originalet: https://www.vn.se/article/ser-loof-som-en-potentiell-maktspelare/ YH anm)
 2. Sedan fem dagar före valet presentationen av en förvanskad opinionsmätning för att därmed få svenska folkets acceptans för ett nytt politiskt landskap som senare bekräftades i ett falskt valresultat.
 3.  Sedan två dagar före valet låta stöld av datorer från en av Länsstyrelserna för att få tillgång till valdatasystemet, kanske rentav den dator på vars hårddisk administratörsinloggningsuppgifterna fanns lagrade, om det nu är så att programmet kräver detta för total inrapporteringsbehörighet av röstsiffror. Varför stjäls datorer och telefoner från just Länsstyrelsen och varför just då av alla dagar på året som det skulle vara som lämpligast för ett planerat valfusk? https://tinyurl.com/inbrottinnanvalet(Här ligger originalet: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7039998, YH anm)
 4. Under de två dygnen fram till valdagen förbereder sig det valfuskande teamet med att fabricera preliminära, falska röstsammanräkningar från valdistrikten, eventuellt också för kommunal- och landstingsvalen.
 5. På valnatten från kl 20.30 och ca 3 timmar framåt, stänger valfuskarna av val.se för visning. Hela websiten är dock hela tiden fullt åtkomlig och funktionell i inloggat läge för de rapporterande valförrättarna runt om i landet liksom för det valfuskande teamet som allteftersom röstsammanräkningarna kommer in förvanskar dem i enlighet med utstakad plan. Kanske man också iscensätter en riggad hackerattack mot val.se genom ett program som skickar ut hundratusentals sökningar till sidan från olika ip-adresser för att på så sätt skapa ett skenbart skäl för sidans nedstängning. När sidan visas igen någon gång mellan kl 23 och 24 så är valresultatet påtagligt förändrat från före kraschen som visas i denna skärmdump https://tinyurl.com/innankraschen(Här ligger originalet: https://imgur.com/jOqm3zz YH anm)
 6. och mycket likt det som den avvikande opinionsmätningen presenterade. http://tinyurl.com/hemsidekrasch (Här ligger originalet: https://nyheter24.se/maktkamp24/914154-valmyndighetens-sajt-ligger-nere-oklart-vad-som-hant YH anm)

På grund av allvaret i denna teoretiska möjlighet av valfusk är begången så måste detta noga och transparent undersökas till dess motsatsen är bevisad, eller hur? Eftersom det är makteliten själv som i så fall ligger bakom fusket så är det oerhört viktigt med en så transparent och oberoende undersökning som det någonsin är möjligt att uppbåda.

Jag föreslår således att riksdagen genom en tillfällig lag tillsätter en undersökningskommission av en jurist med gott anseende och brottsfri historia, en IT-specialist kunnig på hacking, ett par statsvetare och ett par representanter för den drabbade parten, dvs. Sverigedemokraterna. Sistnämndas deltagande är viktigt eftersom de mer än någon annan part har ett naturligt intresse av att hela sanningen kommer fram. Undersökningskommissionens samtliga medlemmar skall ha åklagares befogenheter, dvs bl a ha rätt att undersöka sekretessbelagd information.

I kommissionens uppdrag skall ingå att beslagta arbetsmaterial som använts i opinionsmätningen inklusive obegränsad tillgång till alla dokument, e-post och telefonmeddelanden inom IPSOS utan tidsbegränsning bakåt och att kontakta och tillfråga samtliga personer som ingick i opinionsundersökningen under svarsplikt vad de svarande i undersökningen, och jämföra resultatet med IPSOS officiella resultat. Vidare skall de ta del av polisutredningen kring inbrottet i Blekinge Länsstyrelses lokaler och sätta sig in i valdatasystemets inloggnings- och redigeringsrutiner, ta del av samtliga 21 Länsstyrelsers underlag vid deras slutliga röstsammanräkning och jämföra detta med det officiella röstresultatet från respektive Länsstyrelse.

Undersökningskommissionens resultat skall offentliggöras i alla delar, dvs även sådant som normal sekretessbeläggs, pga den oerhörda vikten av att kommissionens arbete och resultat skall få allmänhetens fulla förtroende.

 1. Se rubrik ”3-3 IPSOS” i följande originaldokument på franska:
  https://tinyurl.com/IPSOS1234(Här ligger originalet: http://www.gauchemip.org/spip.php?article17794

eller översatt till svenska med Google Translate: https://tinyurl.com/IPSOS123

(Här ligger originalet: https://translate.google.se/translate?sl=fr&tl=sv&js=y&prev=_t&hl=sv&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.gauchemip.org%2Fspip.php%3Farticle17794&edit-text

Delar du min oro Sören för att ett sofistikerat valfusk är begånget? Om inte, varför inte? Om du delar min oro, vad tror du i så fall Sören om att gå samman med övriga statsvetare i ett gemensamt upprop i någon av de större svenska dagstidningarna för att få till stånd en sådan här eller liknande undersökningskommission, med artikeln skriven i samma anda som detta brev till dig?

Med vänlig hälsning

TEXT ÅKE SÖRBOM

Regeringslögnen avslöjad: Marknadshyra förbereds i hela beståndet

2021-06-20
Magnus Karlsson
https://aktuelltfokus.se/regeringslognen-avslojad-marknadshyra-forbereds-i-hela-bestandet/?fbclid=IwAR36OhyPs6hgJ2yb3YRxpJWHnxfJkU0ArGNiWo3Bf4QZD3MynA65btrhTE8

Regeringsdokumentet visar att Stefan Löfven och Annie Ljuger om fri hyressättning. Den kommer gälla hela hyresmarkanden och inte bara nyproduktion, som Januaripartierna påstår.

Under hela veckan har regeringen med stödpartier upprepat att utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion endast kommer gälla nyproducerade lägenheter. Både Stefan Löfven och Annie Lööf har påstått att endast en procent av dagens hyresbestånd berörs. Så sent som i fredags gick statsminister Stefan Löfven dessutom ut med att Socialdemokraterna aldrig kommer acceptera marknadshyror.

– Vi kommer aldrig att acceptera marknads-hyror. Det har aldrig varit aktuellt. Jag har samma uppfattning om marknadshyror som Vänsterpartiet. Det finns heller inget regeringsförslag utan det som finns är ett utredningsbetänkande om hyressättningen i nyproduktion, sa Stefan Löfven.

Men vid en närmare titt på regeringens eget dokument visar det sig att Stefan Löfven inte berättar sanningen för svenska folket. I Statens offentliga utredning 2021:50 kan man bland annat läsa att fri hyressättning även ska gälla lägenheter som har genomgått omfattande renoveringar.

Under punkten 3.6 på sidan 79-80 i SOU 2021:50 står det bland annat följande:

”I det befintliga bostadsbeståndet kan den lägenhet som utgör resultatet av konvertering av lägenhet som använts för annat ändamål eller sammanslagning eller uppdelning av olika lägenheter utgöra en ny lägenhet. Även en lägenhet som genomgått omfattande renoveringar kan betraktas som en ny lägenhet när ombyggnaden är tillräckligt genomgripande.”, står det i SOU:n.

Bild