Filip Sjöström var en av initiativtagarna till den så kallade tusenmannamarschen som gick av stapeln lördagen den sjätte mars i Stockholm. För att ha varit delaktig i initiativet blev han tilldelad ett vite om 20 000 kronor för att ha brutit mot pandemilagen. På lördag den första maj arrangerar Filip ännu en demonstration, även denna gång under parollen ”för frihet och sanning”. För detta har länsstyrelsen utannonserat att de kommer att utfärda ett vite på 30 000 kronor och att Sjöström framöver kommer att påläggas ytterligare vite på samma belopp för varje gång han tar initiativ till protester med deltagare över åtta personer.