Skam, skam, skam!

Åklagare kritiserar kort häktningstid för unga - Nyheter (Ekot) | Sveriges  Radio

Åklagaren Linda Wiking yrkar på 10 års fängelse för misstänkte polismördaren

Advokat Hans Palm har inte haft det lätt den här veckan. Hans uppgift: Att få rätten att tvivla på att hans 17-årige klient var den som mördade polismannen Andreas Danman. Bevisningen är stark, något som advokaten själv säger. Åklagare Linda Wiking yrkade på ”inte mindre än” tio års fängelse.


2021-11-13
Olle Ljungbeck
Åklagaren Linda Wiking yrkar bara tio års fängelse för  polismördaren pga av hans ålder. Skam, skam, skam! Självklart skall han ha livstid. Han är en avart av människa och skall aldrig mer få vara på fri fot.
Hur länge skall godhetsapostlarna få bestämma över rättsväsendet? Självklart måste vi se över och ändra lagstiftningen så vi får ett  rättssamhälle som gör skäl för namnet.
Sverige folk. Gör uppror mot de som bryter ner vårt samhälle. Bland andra godhetsapostlarna som genom sin ”tycka synd om”,  mentalitet är på väg att sänka vårt land från allt vad ett civiliserat samhälle representerar.
Fängelse och därefter utvisning av alla invandrare/emigranter som bryter mot svenska lagar.

Är en invasion på G?

Kan vara en bild av text där det står ”Regeringen Ärendeförteckning! regeringssammanträde 2021-11-11 Underprotokoll A Nr 48 Infrastrukturdepartementet Expeditionschefen Fredrik Ahlén Föredragande: statsrädet Ygeman Ärende: 1 Ansökan om tillstand till luftfarti regelbunden trafik pả sträckan Minsk Stockholm/ Arlanda v.v. I2021 I2021/02747 2 Tilläggtill beslut om godkännande av överenskommelse om utväsling av tillstand för internationella vägtransporter mellan Sverige och Ryssland samt utväxling av sảdana tillstand I2021/02155 /02155”

Varför förstöra en bra story med faktakoll?”, twittrar Ygeman.
 
”EU beslutade om sanktioner mot Belarus för ett halvår sedan. Sanktionerna förhindrar belarusiskt flyg från att trafikera luftrum och flygplatser i unionen. Det hindrar dock inte flygbolag från att ansöka om sådana linjer. En sådan begäran från ett flygbolag avslogs idag av regeringen”, fortsätter han.
Ann Linde: ”Cyniskt spel med människor som insats”
 
Det är det belarusiska flygbolaget Belavia-Belarusian Airlines som fortsätter förbjudas att trafikera sträckan mellan Stockholm och Minsk.
 
”Belarus politiska ledning bedriver ett cyniskt spel med människor som insats”, säger utrikesminister Ann Linde (S) i ett uttalande som skickats till TT.
Den 25 maj återkallade Transportstyrelsen trafiktillståndet för flygbolaget för flygningar mellan Sverige och Belarus.

DEBATT: Ulf Kristerssons oskicklighet riskerar efterlängtat maktskifte

Mats Bergh. Foto: Privat/Fredrik Persson/TT

8 nov 2021
Mats Bergh
https://bulletin.nu/debatt-ulf-kristerssons-oskicklighet-riskerar-efterlangtat-maktskifte

Politik är att vilja. Ett företag som ställs inför svåra situationer löser problemet, ibland med oortodoxa medel. Det gör den vuxne i rummet. Ulf Kristersson har aldrig velat eller förmått ta makten. Häng med.

Ulf Kristersson invaldes som riksdagsledamot redan som 28 åring. Han har bortsett från ett par år därefter enbart arbetat och försörjt sig inom den politiska sektorn. Han var statsråd och socialförsäkringsminister under den delvis misslyckade Reinfeld 2-regeringen. Han har varit Moderaternas partiledare och oppositionsledare sedan 2017. Han har kort sagt varit en central politisk spelare under 30 års tid. Under denna tid har han lojalt verkat för Decemberöverenskommelsen, ingått överenskommelser med Miljöpartiet samt underlåtit att ta makten, trots att den möjligheten funnits.

Det har sedan 2014 i allmänhet, men sedan 2018 i synnerhet, funnits en majoritetsopposition. Ulf Kristersson har valt att inte förvalta denna möjlighet till regeringsmakt och inflytande över Sveriges utveckling. Att detta inte skulle ha varit möjligt är en myt och vittnar om oerhört dålig fantasi samt bristande ambition och ledarskap.

Sommaren 2021 visade Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet ryggraden genom att medverka till att avsätta regeringen. Detta gav av naturliga skäl Vänsterpartiet en tillfällig opinionsuppgång, men öppnade också åter för Ulf Kristersson att ta makten. Mot bakgrund av Liberalernas sidbyte var situationen nu ännu mer gynnsam. Han hade i praktiken två möjligheter.

Läs även: Gudmundson: Därför gör Nooshi Dadgostar succé

Den första att locka över ett par riksdagsledamöter genom att erbjuda ministerposter och därigenom bilda en M, KD, L och SD regering. Ulf Kristersson förde inte ens sådana samtal och vägrade pröva sitt stöd i riksdagen.

Den andra som, mot bakgrund av Nooshi Dadgostars agerande, borde ha prövats vore möjligheten till en bredare oortodox kris- och samlingsregering som enbart skulle verka fram till att en ny regering efter valet 2022 kunde tillträda, i praktiken 1,5 år. Det borde ha diskuterats grundligt. Vänsterpartiet skulle ha haft alla incitament i världen att ge sig på Socialdemokraterna och sannolikt en gång för alla ta en stor del av deras väljare genom en stenhård markering. V, M, KD, L och SD borde allvarligt ha diskuterat möjligheten till en gemensam krisregering som, för att blidka alla parter, enbart skulle ha prioriterat kriminaliteten, den offentliga sektorns kris samt reglerad migration. Ulf Kristersson förde inte ens sådana samtal och vägrade pröva sitt stöd i riksdagen. Han kapitulerade igen.

Om några veckor kommer riksdagen att ännu en gång välja statsminister med möjlighet att redan våren 2022 ha akut lagstiftning på plats. Härvid följer också utnämningsmakt med mera. Ulf Kristersson kommer åter vika ner sig.

Inför valet 2022 har Ulf Kristersson, uppenbart i strid med pragmatiska delar av Moderaterna, klargjort att vägen till valvinst är att använda SD som dörrmatta. Så lär inte bli fallet. Ulf Kristerssons dogmatiska och föga konstruktiva besked krattar manegen för ett fortsatt regeringsinnehav för de mer verklighetsförankrade Socialdemokraterna, alternativt ett nyval 2023 på grund av Ulf Kristerssons rigida inställning.

Läs även: Kristerssons drag – vänder sig till S-väljare inför valet

Sammanfattningsvis saknar Ulf Kristersson ledaregenskaper och är inte en lämplig oppositionsledare, utan tvärtom en uppenbar del av problemet. Han har gång efter annan visat mycket bristande ledarskap och att han vare sig har förmågan eller viljan att axla statsministerposten. Väljarna kommer att se igenom detta och taktikrösta på framför allt Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, vilket sannolikt ökar möjligheten till ett pragmatiskt regeringsskifte. Moderaterna får då finna sig i att både tappa positionen som största oppositionsparti och statsministerposten. Moderaterna riskerar ett svidande men välförtjänt valnederlag 2022. Sverige riskerar fortsatt misskötsel.

SD utesluter Bertil Malmberg för att han sa sanningen

Malmö 9-11-2021

I kommentarerna angående uteslutningen av Bertil Malmberg så läser jag ett flertal där man skriver att man kommer att gå över till Afs.

Jag är lika förbannad över uteslutningen av Bertil Malmberg som dessa personer och skulle mycket väl kunna tänka mig att rösta på Afs i valet men jag kommer som jag gjort innan att lägga min röst på SD.

Anledningen till detta är att en röst på Afs är totalt bortkastad och det av den anledningen att när man tittar på den senaste väljarundersökningen så hamnar Afs bland övriga partier på 1,6 % och att dom skulle kunna komma in i riksdagen är helt uteslutet. Lägg märke till bland övriga partier. Afs har troligtvis inte ens 1,6 % i undersökningen.

SD ligger i samma undersökning på drygt 20% och är det enda hoppet för att få stopp på det vansinne som har pågått i Sverige under dom senaste 40 åren och som möjliggjort en total förvandling av landet till det mångkulturella helvete vi idag har.

Så jag ber alla dom som nu med en gång p g a av uteslutningen av Bertil Malmberg skriver att dom skall gå över till Afs att besinna sig och tänka längre än vad näsan räcker. Vad tjänar det till oavsett vilken bra politik Afs har att rösta på dom när dom ändå tyvärr inte kan förändra någonting. Detta är den enkla men måhända bistra sanningen.

Att lägga sin röst på ett parti som omöjligt kan komma in i riksdagen är verkligen att spela i händerna på dom partier som förstört Sverige med sin vansinniga politik.

Är det vad ni vill?

Sandor Herold, Malmö

Calle Blomkvist – Carl Norberg 2021-11-08

Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) var en statlig biståndsmyndighet som 1995 uppgick i det då nybildade Sida. BITS syfte var att främja tekniskt samarbete och ekonomisk och social utveckling i av UD anvisade låg- och medelinkomstländer. BITS verksamhet omfattade projekt och insatser inom områden där Sverige hade kompetens, kunskap och teknologi, och den bärande idén var att samarbetsländerna skulle få tillgång till denna erfarenhet inom områden som var av specifikt intresse för dem.

De biståndsmetoder som användes var främst krediter, internationella kurser och KTS (kontraktsfinansierat tekniskt samarbete). KTS som samarbetsform utformades för att möta efterfrågan på svenska kunskaper och erfarenheter i länder där Sverige annars inte bedrev långsiktigt utvecklingsarbete, såsom exempelvis i medelinkomstländer. Målet med KTS är att ”främja kapacitetsutveckling i samarbetsländerna samt utifrån svenska erfarenheter förmedla kunskap inom områden som är av strategisk betydelse för samarbetsländernas utveckling”. Metoden kräver kostnadsdelning och att mottagarparten tar en ledande roll, samt att samtliga projektförslag skall ha ett tydligt fattigdomsperspektiv.

Den nya formen av u-krediter som tillkom i slutet på 1970-talet sökte kombinera inhemska intressen, såsom att stärka svensk industris konkurrenskraft, med biståndspolitiska intressen. Syftet med u-krediter var flerfaldigt, dels sågs de som ett sätt att skapa utvecklingssamarbete med länder som inte tillhörde de fattigaste länderna; dels såg man dem som en möjlighet att mobilisera nytt kapital för investeringar i dessa länder; och dels fungerade u-krediterna som ett sätt att starkare engagera näringslivet i biståndet. U-krediterna kom att administreras av BITS och blev således en skild verksamhet från biståndet i övrigt (som sköttes av SIDA). U-krediterna blev ett sätt för svenska företag att etablera sig, eller stärka sina positioner, på ett antal viktiga, växande marknader, såsom exempelvis Kina. ”Det finns en bild av Sverige som en humanitär stormakt.

När andra länder duckar, tar Sverige ett kliv framåt. Det gäller inte minst biståndspolitiken där svenska politiker sedan lång tid tillbaka gjort en stor sak av att Sverige anses vara en av världens främsta biståndsgivare. ”Sverige har ett effektivt bistånd i världsklass samtidigt som regeringen står fast vid enprocentsmålet”, slog utrikesminister Ann Linde (S) fast i 2021 års utrikesdeklaration. Men trots detta bistånd i världsklass har det svenska biståndsarbetet återkommande gånger fått kritik för allvarliga och systematiska brister. 2016 kunde SVT:s Uppdrag granskning avslöja att ett korrupt bondekooperativ i Zambia förskingrat ekonomiskt stöd på upp till 30 miljoner kronor från biståndsmyndigheten Sida.

Samma år kritiserade Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), en statlig kommitté som utvärderar och granskar biståndsarbetet, Sveriges långvariga bistånd till Tanzania. Under de 50 år Sverige varit verksamt i landet bidrog svenska biståndspengar bara marginellt till fattigdomsreduceringen i landet. Och i år kunde EBA visa på svaga resultat för det svenska biståndet till Afghanistan, ett arbete vars biståndssatsningar under de senaste tjugo åren uppgått till 14 miljarder kronor.”

Ledaren nr 110 – Myndigheter som BRÅ skapar ett farligare samhälle för kvinnor

2021-11-09

Expressen kunde man den 3.e augusti 2016 läsa en artikel av Brottsförebyggande Rådets utredare Klara Hradilova Selin. Rubriken var: Sanningen bakom den dystra statistiken. Hon påstod att det inte var ensamkommande asylsökande ungdomar som var skyldiga till festivalövergreppen på unga flickor. Sådana har, som hon sa, ”alltid ägt rum på festivalområden där ungdomen samlas tätt dag och natt och konsumerar diverse substanser”.

Avlyssning, polislöner – och sovande nämndemän

Publicerad: 2021-11-05
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/avlyssning-polisloner-och-sovande-namndeman/

Hemliga tvångsmedel i preventivt syfte, poliserna som vill lämna yrket – och sovande nämndemän i Uppsala.
Allt detta i veckans avsnitt av Dagens Juridik-podden.

https://www.podbean.com/ew/pb-fp3ek-1122d37