Förundersökning inledd om Ericssons misstänkta Irakmutor

20 apr 2022

TT
https://www.expressen.se/dinapengar/forundersokning-inledd-om-ericssons-irakmutor/

Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning efter avslöjandet om Ericssons misstänkta mutbrott i Irak.

– Ja, det kan jag bekräfta, men närmare vad som gäller där kan jag inte gå in på eftersom den precis är inledd, säger åklagaren Leif Görts, vid Riksenheten mot korruption, till TT.

Det ska handla om brott begångna 2014, 2015 och framåt i tiden.

Ericssons misstänkta mutor till terrororganisationen IS i Irak har varit hett nyhetsstoff hela våren. Enligt Ericsson fanns en intern, hemlig rapport i huset färdig 2019 som tydligt visade på att misstänkt korruption hade skett i Irak åren innan.

Sedan har det varit locket på från bolaget, något den högsta ledningen fått hård kritik för, och som bland annat ledde till att styrelsen och vd Börje Ekholm nekades ansvarsfrihet på bolagsstämman härom veckan.

Sedan tidigare är det känt att de amerikanska rättsvårdande myndigheterna har fått viss information om Irak-härvan, oklart hur mycket. USA:s justitiedepartement delade härom året ut en jättebot mot själva bolaget Ericsson, på runt tio miljarder kronor, för tidigare korruptionsaffärer, i bland annat Djibouti och Kina. Nu finns farhågor om att mer böter väntar Ericsson efter Irak-härvan.

Rättegång i Solna

I Sverige har åklagare drivit fall relaterade till enskilda personer som jobbat för Ericsson och som misstänks för inblandning i de tidigare mutaffärerna.

Detaljer om Irak-mutorna och vad för slags misstankar det handlar om, vill Leif Görts, vid Riksenheten mot korruption, inte alls gå in på i det här läget.

På måndag inleds en rättegång i Solna tingsrätt mot fyra före detta Ericssonchefer, misstänkta för grov bestickning av höga tjänstemän i afrikanska Djibouti för att vinna kontrakt, något som ska ha skett för tio år sedan.

Dessutom pågår en förundersökning för liknande brott i Kina, enligt Leif Görts.

BITTE ASSARMO: Kriminalitet bland ensamkommande svenskarnas fel, enligt narkotikapolis


https://detgodasamhallet.com/2022/04/13/bitte-assarmo-kriminalitet-bland-ensamkommande-svenskarnas-fel-enligt-narkotikapolis/

”Upprepa inte misstagen med de ensamkommande”, manar narkotikapolisen Lennart Karlsson i en debattartikel i Dagens Nyheter. När afghanerna kom stängde nämligen samhället dörrarna, menar han. Vi – du och jag – drev helt enkelt de ensamkommande männen in på brottets bana, menar han.

Det enda jag känner när jag läser Lennart Karlssons text är en närmast förlamande trötthet. Hela texten är en lång och utdragen anklagelse mot hela det svenska samhället, mot alla oss svenskar, för hur illa vi betett oss mot de flyktingar vi tog emot under flyktingkrisen 2015-16, och framför allt då mot de afghanska männen som kom hit. De som kom hit fulla av entusiasm, ivriga att göra något gott och bra med sina liv, men fick kalla handen överallt och hade inget annat val än att bli kriminella…


Artikeln av Bitte Assarmo är verkligen läsvärd och jag kan bara instämma med det hon skriver till 100 %.

Angående att stå tillbaka i operationskön för att s k ”utsatta” grupper eventuellt går före har jag precis själv fått ta del av. Har i mer än två år lidit av artros i båda knäna och till slut blev situationen ohållbar varför jag sökte vård och fick en tid den 1 december för läkarbesök  förra året i Trelleborg där man beslutade att jag skulle opereras. Men när jag skulle komma till visste man inte och till slut så tog jag kontakt med en privat klinik där jag för precis en vecka sedan blev opererad  och fick en protes i höger knä. Nu återstår bara det vänstra. Är det någon som känner för att få ”njuta” av en knäprotes så kontakta mig så skall jag förmedla klinikens uppgifter. Kan bara säga positiva omdömen om denna, vänliga och kunniga anställda samt jättefina lokaler.

Hade jag inte tagit denna kontakt så hade jag kanske inte ens blivit opererad i år.

Vad det gäller att vi stängde dörrarna för dom ensamkommande afghanska ”barnen” så stängde i varje fall jag inga. Visserligen så öppnade jag inte heller några vilket jag inte heller har gjort för några ukrainska flyktingar. Däremot så har jag skänkt pengar till en organisation som arbetar i Ukraina där hjälpbehovet är enormt.

Hittills så har jag än så länge inte hört något om att ukrainska flyktingar begår mord, misshandlar svenskar, anlägger bränder, våldtar svenska kvinnor i grupp, bedrar svenska åldringar och andra liknande händelser som ju var och är vanligt bland utomeuropeiska s k flyktingar.

Sandor Herold

Att köpa sex av barn blir artbrott efter HD-avgörande

2022-04-12
ISAK BELLMAN
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/att-kopa-sex-av-barn-blir-artbrott-efter-hd-avgorande/

Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling innefattar en påtaglig kränkning av den personliga integriteten som medför en fängelsepresumtion med hänsyn till brottets art, enligt Högsta domstolen.
Vid straffmätningsvärden på tre månader eller lägre kan skyddstillsyn vara aktuell, men annars är det inte en tillräckligt ingripande påföljd.

En 20-årig man åtalades vid Göteborgs tingsrätt för våldtäkt mot barn för att i juli 2020 med våld ha tvingat en 14-årig flicka att ge honom oralsex.

14-åringen hade före händelsen inte träffat mannen tidigare, men de hade haft kontakt via nätet och stämt träff. Vid gärningstillfället utförde flickan oralsex på mannen, som i två överföringar betalade sammanlagt 700 kronor, som han swishade till en bekant till flickan som väntade på henne medan hon utförde oralsexet utomhus, bakom en byggnad. Efteråt berättade flickan för pojken som tog emot betalningen en kompis till honom att hon ”sugit av” mannen.

Drog henne i armen

Vid tingsrätten uppgav flickan att 20-åringen dragit iväg henne i armen, att hon då försökt gå mot ett annat håll men att mannen fått med sig henne och tryckt upp henne mot en husvägg.

20-åringen bekräftade att flickan hade gett honom oralsex men menade att detta skett frivilligt. Enligt mannen hade flickan dessutom i deras chattdialog skrivit att hon var 16 år.

Flickan hade pratat i telefon med en av pojkarna när hon gick i väg bakom byggnaden – och hade då inte uttryckt att något var fel. Tingsrätten ansåg inte heller att det var styrkt att 20-åringen tvingat flickan till den sexuella handlingen – eller att han varit oaktsam i förhållande till att hon inte deltagit frivilligt. Det var heller inte bevisat att flickan gjort klart att hon var 14 – eller att mannen haft anledning att misstänka det.

Tingsrätten friade

Åtalet för våldtäkt mot barn ogillades därför. Eftersom brottet utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling inte omfattades av åklagarens gärningsbeskrivning kunde 20-åringen inte heller dömas för denna gärning.

I Hovrätten för Västra Sverige justerade åklagaren dock gärningsbeskrivningen till att även omfatta utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Domstolen anslöt sig till tingsrättens bedömning att mannen inte kunde fälls för våldtäkt mot barn. Det var dock klarlagt att mannen betalat för oralsexet. Det krävs inte att ersättning ges direkt till den underåriga – ersättningen kan helt eller delvis i stället ges till någon annan, konstaterade hovrätten.

Sammantaget ansåg hovrätten att ersättningen – som delvis betalats i förväg och delvis i efterskott – hade varit en förutsättning för att flickan skulle genomföra den sexuella handlingen. Mannen dömdes därför för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling till skyddstillsyn. Han ålades även att betala 5 000 kronor i skadestånd till flickan.

RÅ överklagade

Två ledamöter var skiljaktiga beträffande påföljden och ansåg att mannen – med hänsyn till kränkningens allvar – skulle dömas till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, med ett alternativt fängelsestraff på sex månader.

Riksåklagaren, RÅ, har överklagat och krävt att Högsta domstolen, HD, i stället ska döma mannen till ett fängelsestraff som är längre än fyra månader.

HD gör nu också en ändring i påföljdsdelen, men dömer inte ut något fängelsestraff.

Den som förmår någon under 18 att mot ersättning företag eller tåla en sexuell handling döms för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling till fängelse i högst fyra år.

Straffmätningsvärdet för den gärning som mannen gjort sig skyldig till motsvarar enligt domstolen fyra månader – och det är därmed inte så högt att det bryter den grundläggande presumtionen mot att döma till fängelse. Den avgörande frågan för vilken påföljd som ska väljas blir om fängelse krävs som påföljd med hänsyn till brottslighetens art och straffvärden.

Högstra domstolen

Artbrott

Frågan om utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling är brottslighet har ett artvärde som motiverar en särbehandling vid påföljdsvalet har inte berörts vare sig i lagmotiven eller i HD:s praxis. Domstolen har också uttalat att utrymmet för att i praxis utöka skaran brott med artvärde är begränsat. Om man överväger en sådan särbehandling måste domstolen bland annat överväga om det finns ett särskilt behov av normbildning som den aktuella brottstypen kan föranleda. Det måste också göras en individualiserad bedömning där man inte bara ser till brottstypen utan avgör hur starkt brottslighetens art talar för fängelse i det enskilda fallet.

När straffskalan för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling skärptes i januari 2020 uttalade regeringen följande:

”Det är av utomordentlig vikt att skydda barn och ungdomar från att dras in i prostitution. Den tekniska utvecklingen har väsentligt ökat möjligheterna för vuxna att i sexuella syften komma i kontakt med barn. De sexuella handlingar som köpare efterfrågar av unga är generellt av ett mer hänsynslöst slag, eftersom unga som säljer sex har betydligt svårare att sätta gränser än vuxna. Barn och unga som har sålt sexuella handlingar drabbas ofta av omfattande skadeeffekter. Skyddsaspekterna för barnet är därför särskilt framträdande. Även för det samhälleliga intresset av att motverka att barn utnyttjas genom köp av sexuella handlingar är kriminaliseringen av stor betydelse. Det är därför viktigt att det av lagstiftningen tydligt framgår att brottet är oacceptabelt och att det innebär en grov kränkning av barnet.”

Presumtion för fängelse

Ett köp av en sexuell handling från ett barn får därför anses innefatta en sådan påtaglig kränkning av den personliga integriteten att brottets art bör tillmätas betydelse för påföljdsbestämningen, konstaterar HD. Det finns med andra ord en presumtion för fängelse.

En utgångspunkt kan här vara att villkorlig dom och förening med samhällstjänst kan komma i fråga vid utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling om straffmätningsvärdet inte är högre än tre månaders fängelse. Med hänsyn till straffmätningsvärdet kan dock detta inte anses som en tillräckligt ingripande påföljd i mannens fall.

HD beslutar i stället att bestämma påföljden till skyddstillsyn och samhällstjänst. Antalet timmar samhällstjänst skulle med hänsyn till straffmätningsvärdet bestämmas till 100, men mannen har övervakats i ett år och är nu inne i slutfasen av en sexualbrottsbehandling som är ett av Kriminalvårdens mest omfattande program. Antalet timmar samhällstjänst bestäms med hänsyn till detta till 80.

Ett justitieråd är dock skiljaktigt och anser att utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling bör ha en fängelsepresumtion först vid straffvärden på sex månader och högre. Det saknas därför anledning att ändra påföljden om skyddstillsyn och behandling som hovrätten dömt ut. (Blendow Lexnova)

Så har SD förändrats: ”Borde satt ner foten mot vaccinpass”

Så har SD förändrats: "Borde satt ner foten mot vaccinpass"
 
 
 
Riksdagsledamoten Roger Richthoff, som nyligen lämnade Sverigedemokraterna, anser att partiet har gjort en rad positionsförflyttningar på sistone i frågor som han tycker är viktiga. Däribland vaccinpass och EU.
Bland annat i frågan om vaccinering. Man har sagt att det är en partilinje, men det anser inte jag. Jag anser att man bestämmer själv. Man har inte ens rätt att fråga mig om jag är vaccinerad. Jag tycker det är ett grundlagsskydd jag har. Och man ska inte stänga ute någon från detta.
 
Och när det gällde vaccinpassen borde partiet ha ”satt ner foten direkt”, enligt Richthoff.
 
Han berättar också att han gick med i den stora demonstrationen mot vaccinpass, vilket inte heller sågs med blida ögon.
 
Enligt Richthoff har han inte heller fått vara med och resonera i frågor som Nato, trots att han arbetat som FN-officer i många år och har stor kunskap i ämnet.
 
– Vilka för- och nackdelar finns det med Nato? Anses inte intressant. Så uppfattar jag det. Man diskuterar inte. Och jag har ju varit rätt väl insatt i försvarsfrågan, men jag är inte ens med och diskuterar en eventuell positionsförändring.
En annan fråga är EU, där Sverigedemokraterna tidigare var väldigt kritiska. Men även i EU-frågan har det skett vissa positionsförflyttningar, säger Roger Richthoff.
 
Enligt Richthoff har Sverigedemokraterna också blivit alldeles för otydliga. Folk vet inte längre var partiet egentligen står i olika frågor. Var står SD till exempel när det gäller regeringens eventuella grundlagsändringar?, undrar han. Jag vet var jag står: blankt nej till den här förändringen.
 
Vidare förklarar han att det även blev trubbel när han medverkade i Swebbtv. Han fick en direkt uppmaning att inte medverka, eftersom det inte ansågs vara en ”lämplig plats”. Och då kände jag: vart är vi på väg?
 

Ericsson utesluts från antikorruptionssamarbete

2022-04-09

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ericsson-utesluts-fran-antikorruptionssamarbete-initiativ?fbclid=IwAR0a_zYAjBgrw6SdL0XbkzxL5TVCGSmWi5uXfH68msKvSJRqK-_tj1Ekegs

Efter avslöjandet om Ericssons misstänkta mutor i Irak utesluts nu företaget från World Economic Forums antikorruptionssamarbete. Det bekräftar World Economic Forum till franska Le Monde.

Det svenska telekombolaget är ett av ett hundratal företag som undertecknat World Economic Forums initiativ mot korruption, men i början av april ströks de från listan efter tvivelaktigheter rörande företagets uppriktighet att förbättra affärsetiken.

Beslutet om uteslutning ska ha fattats ”efter en intern diskussion, som inkluderade de artiklar som publicerats i pressen de senaste veckorna”, skriver Le Monde.

Företagets rykte skadat

Enligt tidningen är uteslutningen en direkt följd av företagets korruption och misstänkta mutor i Irak till terroristgruppen Islamiska staten som bland annat SVT:s Uppdrag granskning avslöjade i februari i samarbete med journalistnätverket ICIJ.

Att de inte längre står med på listan är också ett tecken på att företagets rykte har skadats så pass mycket att deras närvaro i samarbetet inte längre anses vara lämpligt, skriver Le Monde.

SVT har i veckan sökt Ericsson som säger att de avstår från att kommentera uteslutningen.

Påverkade bolagstämman

Avslöjandet om Ericssons misstänka mutor i Irak påverkade också företagets bolagstämma i slutet av mars. Företagets vd Börje Ekholm och styrelsen valdes om, men ingen av dem beviljades ansvarsfrihet.

”Vi har försökt att få klarhet i vad som skett utan att lyckas. Och röstar därför mot ansvarsfrihet” sa bland annat aktieägaren Swedbank Robur inför omröstningen.

Ericssons bolagsstämma: Styrelsen nekas ansvarsfrihet

Efter avslöjanden om IS-mutorna har det stormat rejält kring Ericssons styrelse och ledning. På företagets bolagsstämma på tisdagen nekades vd och styrelsen ansvarsfrihet – samtidigt som styrelsen får sitta kvar.

SVT:s Uppdrag Granskning tillsammans med journalistorganisationen ICIJ avslöjade tidigare i år de interna dokument som Ericsson dolt.

Efter avslöjandet dök aktien.

Nekas ansvarsfrihet

Inför tisdagens stämma hade ägare, som representerar över tio procent av aktiekapitalet, sagt att de tänker neka vd och hela eller delar av styrelsen ansvarsfrihet. Tio procent är det som krävs för att beslutet ska gå igenom.

Ägarna anser sig inte ha fått tillräcklig informationen från ledningen efter avslöjandet om Irakmutorna.

Vid 17-tiden – drygt två timmar in i stämman – kom beskedet. Ericssons styrelse och vd nekas ansvarsfrihet. Samtidigt får styrelsen sitta kvar, som valberedningen föreslagit.

Swedbank Robur, Cevian, Nordea Fonder, Första AP-fonden och Folksam var några av de större ägarna som röstade mot ansvarsfrihet.

Nekad ansvarsfrihet är en förutsättning för att bolaget ska kunna stämma styrelsen eller delar av styrelsen.

Inga svar om IS

Inför omröstningen skedde en kort frågestund.

Men trots frågor från aktieägarna kring varför internrapporten inte kommunicerades eller hur mycket pengar som kommit IS till gagn kom inga svar. Ericsson hänvisade istället till att saken fortfarande utreds.

– Vi är begränsade i vad vi kan säga om Irakutredningen och relaterade frågor. Och det är på grund av vårt samarbete med de amerikanska myndigheterna och eventuella rättstvister. Jag förstår verkligen att det här är frustrerande, sa vd Börje Ekholm under stämman.

Även beslutet att hålla bolagsstämman digitalt ifrågasattes av aktieägarna. På frågan om Ericssons ledning valt att göra stämman digital för att undvika jobbiga frågor och debatt, svarade Börje Ekholm att beslutet fattades tidigare under pandemin.

SVT har sökt vd Börje Ekholm och styrelseordförande Ronnie Leten. Ericssons presstjänst meddelar att ingen av dem är tillgängliga för en kommentar.

FAKTA: VAD INNEBÄR DET ATT INTE FÅ ANSVARSFRIHET?

Normalt enligt aktiebolagslagen innebär ej beviljad ansvarsfrihet inte automatiskt skadeståndsansvar. Men det är en förutsättning för att bolaget ska kunna stämma styrelsen eller delar av styrelsen.

Att ett sådant beslut fattas betyder dock inte att man måste gå vidare till domstol. Om talan i domstol inte väcks inom ett år får den gamla styrelsen automatiskt frihet från ansvar.

Ny bristvara riskerar stoppa 97 procent av alla lastbilar

Jakob Stenberg

https://www.tn.se/naringsliv/ny-bristvara-riskerar-stoppa-97-procent-av-alla-lastbilar/

Utan reningsvätskan AdBlue kan lastbilar inte köra. Redan nu flaggar tillverkare för en brist som snabbt förvärras om naturgasen stryps från ryskt håll. ”97 procent av alla lastbilar som rullar i Sverige kommer inte att rulla längre”, säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.

För att minska utsläpp av kväveoxid från dieselbilar används reningsvätskan AdBlue. Bakgrunden är ett krav på att få ner få ner det så kallade NOx-värdet och förbättra luftkvalitén i städerna. Att använda AdBlue är ett certifieringskrav för alla moderna fordon och omfattar de flesta lastbilar och närmare 600 000 personbilar som rullar i Sverige.

– Om man inte har tankat med AdBlue fungerar inte fordonet. Det sitter en sensor inuti som läser av att det är tankat och att det är just ett Ad

Mattias Bergman, vd på Bil Sweden

Men på senare tid har priset på vätskan stigit kraftigt, sedan årsskiftet har den blivit dubbelt så dyr. En utveckling som inleddes redan under hösten, men som har förstärkts efter den ryska invasionen av Ukraina och de efterföljande sanktionerna från väst.

– Det stigande priset är helt och hållet kopplat till råvarupriset på naturgas. Primärt är det rysk naturgas som är källan för att producera AdBlue, säger Mattias Bergman.

97 procent av alla lastbilar kan sluta rulla

Han beskriver läget som allvarligt, men inte akut. Om däremot tillgången till naturgas skulle strypas helt från rysk sida blir läget ett annat.

– Utan det uppskattar vi att 97 procent av alla lastbilar och mellan 10-12 procent av alla personbilar som rullar i Sverige inte kommer att rulla längre om inget görs, säger han.

Några lager av AdBlue eller någon beredskap finns inte, uppger Jan-Olof Olsson på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Borås Tidning.

Företagare: ”För oss är det flera miljoner kronor vi pratar om”

En som har påverkats av prisökningen är Morgan Stahlgård, vars åkeri har 40 lastbilar i trafik.

– Nu har det precis kommit här, men det är klart att det blir mycket dyrare. För oss är det flera miljoner kronor vi pratar om, säger han till Ekot.

En akut brist på AdBlue skulle innebära ett hårt slag mot hela samhället, spår han.

– Det märker vi svenskar rätt fort. Då blir det ingen mat i butiker. Det blir ingen ren tvätt på sjukhusen. Det kommer inget läkemedel fram. Ingen som hämtar soporna, säger Morgan Stahlgård till Ekot.

”Våra medlemsföretag har fått mindre mängd av AdBlue än de beställt”

Transportföretagen har samlat in information genom medlemsföretag inom buss- och åkerinäringen, men även andra aktörer som Drivkraft Sverige och Sveriges åkeriföretag.

– Just nu är det ingen akut brist på produkten, men vi vet inte hur snabbt det kan minska. Om tillgången på naturgas minskar drastiskt, kan läget förändras. Alla fem tillverkare i Sverige har flaggat för brist. Våra medlemsföretag har fått mindre mängd av AdBlue än de beställt, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Han fortsätter:

– När vi kunde konstatera att det verkligen finns en risk för brist så informerade vi Infrastrukturdepartementet för att se till att de var medvetna om situationen.

Två vägar framåt

Om läget skulle bli akut finns det två vägar att gå, enligt Mattias Bergman på Bil Sweden. Viktigast är att säkra leverantörskedjorna.

– Vårt huvudspår i så fall är att se vad det finns för andra leverantörer av naturgas eller andra gaser, som biogas, för att ha en alternativproduktion så att det inte blir brist, säger han.

Om inte det alternativet är på plats arbetar Bil Sweden och flera andra aktörer för att få till ett EU-undantag från emissionskraven, ett krav som i så fall gäller hela Europa. Undantaget innebär att man mjukvarumässigt låser upp och ändrar inställningarna i fordonen.

– Detta är inget som vi vill göra, eftersom det är negativt för luftkvalitén och innebär ett enormt arbete att ta in alla fordon till verkstäder. Men om det inte finns andra alternativ och det hotar våra varutransporter så är det min bedömning att det är det som måste ske.

Bil Sweden hade ett möte med regeringen häromdagen, hur gick det?

– Vi informerar regeringen för att ge dem full insyn och fakta om hur läget är. De har tagit det till sig och vet vilka alternativ som finns till buds och får fatta sina beslut utifrån sina processer.

SR: Åkerier drabbas av dyrare reningsvätska – ”För oss är det flera miljoner”

TT: Risk för brist på rening till dieselbilar

Aldrig en konsekvensanalys!

2022-03-30

Olle Ljungbeck

Generaldirektörerna vid de stora och betydelsefulla myndigheternas klagade alltsedan den Löfvénska regeringens tillträde på att denna aldrig gjorde några konsekvensanalyser. Grundlagen säger nämligen att regeringen var gång den sänder ett förslag till ny lag för granskning till myndigheterna (det är man skyldig till) så skall man ha gjort en konsekvensanalys. Tyvärr skedde detta aldrig under Löfvéns tid och inte nu heller.

När man i dagarna hör vad som händer om och hur Sverige är rustat för ett eventuellt krig blir frågan om konsekvensanalys åter aktuell.
Då visar det sig att regeringen med Miljöpartiet som regeringspartner fortfarande

inte gjort/gör några konsekvensanalyser. För hade man gjort detta kunde man självklart inte beslutat om den s k reduktionsplikten som snart gör det omöjligt att ha bil eller annat fordon. I ett eventuellt krig måste alla fordon vara möjliga att använda. Inför ett sådant kan man självklart inte knäcka jordbrukare, åkare etc etc som behövs i händelse av ett sådant.

Redan nu har många jordbrukare lagt ner sina jordbruk för att inte klara drivmedelskostnaderna etc. Hur går det då med självförsörjningen på en rad områden som är nödvändiga eftersom vi inte kan importera det vi tidigare gjort utan i stället måste odla själva. Men när jordbruken är nedlagda är detta försent!

Att det sedan skulle vara människan som orsakat klimatförändringar genom höga koldioxidutsläpp är inte skilt som SAP och MP m fl sig om eftersom politikerna i dessa är fanatiker och inte realister.