Ny undersökning: Så svårt är det för företagen att rekrytera – ”Allvarligt”

Stina Bengtsson
2022-03-29
https://www.tn.se/arbetsmarknad/ny-undersokning-sa-svart-ar-det-for-foretagen-att-rekrytera-allvarligt/

Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson och Mia Bernhardsen, ansvarig för rekryteringsenkäten, är överens om att alla drabbas när företagen har svårt att rekrytera. ”Det drabbar också den gemensamma välfärden. Ju färre som är i arbete, desto mindre skattepengar till vård, skola och omsorg”, säger Karin Johansson

Trots hög arbetslöshet och två år av kris är det fortfarande mycket svårt för svenska företag att rekrytera. Det visar en enkät från Svenskt Näringsliv. ”Det är en smärtsam paradox – och det blir inte bättre när vi nu har en ny flyktingvåg”, säger organisationens vice vd Karin Johansson.

Tre av tio rekryteringsförsök förra året misslyckades, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät, som presenteras idag. Trots att arbetslösheten är fortsatt hög, så förvärrades problemen med rekryteringar förra året. År 2019, innan pandemin, var siffran två av tio.

– Det finns en stark efterfrågan på arbetskraft. 68 procent av företagen försökte rekrytera under andra halvan av 2021, men det är fortfarande svårt, säger Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson.

Hon menar att rekryteringssvårigheterna får allvarliga konsekvenser för företagen. När företag inte kan rekrytera så påverkar det verksamheten. Den vanligaste konsekvensen för företag som inte hittar den kompetens de söker är att de får säga nej till uppdrag. 44 procent av företagen uppgav i rekryteringsenkäten att det har hänt dem.

Sverige står inför ett vägval: tiotusentals fler utlandsfödda i utanförskap, eller en ny modell för hur människor kan komma in på arbetsmarknaden?

– I ett längre perspektiv skadar det inte bara företagen, utan också Sveriges konkurrenskraft. Det drabbar också den gemensamma välfärden. Ju färre som är i arbete, desto mindre skattepengar till vård, skola och omsorg. Det är allvarligt, säger Karin Johansson.

Enkäten genomfördes i december 2021. Då var fortfarande coronakrisen högst påtaglig. Sedan dess har kriget i Ukraina brutit ut, något som bland annat kan innebära att 200 000 flyktingar kan komma till Sverige, enligt Migrationsverkets prognoser.

– Det här påverkar självklart även svensk arbetsmarknad och skapar nya utmaningar. Nu måste vi så snabbt som möjligt ge de ukrainska flyktingarna en chans att jobba och försörja sig själva.

Historiskt misslyckande

Karin Johansson menar att Sverige historiskt har misslyckats med att ge flyktingar en möjlighet att jobba.

– De måste snabbt få en fot in på arbetsmarknaden. Annars riskerar de att hamna i bidragsberoende. Vi har redan tillräckligt många som inte kan försörja sig i Sverige.

1,3 miljoner människor lever idag på bidrag eller ersättningar i stället för på en lön. Det visar beräkningar som Svenskt Näringsliv presenterade i höstas.

– Var fjärde person kan alltså inte försörja sig själv. Samtidigt söker företagen med ljus och lykta efter kompetens. Det är en smärtsam paradox – och det blir inte bättre när vi nu har en ny flyktingvåg, säger Karin Johansson och fortsätter:

– Sverige står inför ett vägval: tiotusentals fler utlandsfödda i utanförskap, eller en ny modell för hur människor kan komma in på arbetsmarknaden? Det borde vara ett lätt val för ansvariga politiker, men det kräver rätt reformer nu. Inte sedan.

Kan orsaka framtida problem

Maria Bernhardsen är policyexpert på Svenskt Näringsliv och ansvarig för genomförandet av rekryteringsenkäten. Även hon är orolig för att rekryteringsproblemen kan orsaka stora svårigheter framöver.

– Inte nog med att det redan fanns ett överhängande hot om att konjunkturuppgången efter coronakrisen skulle komma av sig – en ny flyktingvåg gör situationen än mer allvarlig, säger hon.

– Vem kunde tro att vi efter två år av pandemi skulle förhålla oss till ett krig?

Rekryteringsenkäten visar att störst problem att rekrytera finns inom den så kallade samhällsbyggnadssektorn, det vill säga företag som till exempel bygger ut infrastruktur, utvecklar städer och renoverar miljonprogram. Och bland installatörsföretagen, som bland annat drar ett tungt lass vad gäller elektrifieringen, hade nio av tio företag problem med sina rekryteringar.

− Där vet vi redan att det saknas 28 000 utbildade installatörer. Fortsätter problemen betyder det att den hållbara omställningen försenas ännu mer. Samtidigt har vi ju stora problem med energiförsörjningen – något som även det förvärras om inte installatörsföretagen kan anställa, säger Maria Bernhardsen.

Vem kunde tro att vi efter två år av pandemi skulle förhålla oss till ett krig?

Företagen behöver framför allt nya medarbetare med gymnasial yrkesutbildning. Idag är det 30 procent av en årskull som påbörjar en sådan utbildning.

− Det täcker inte på långt när de behov som företagen har. För att möta efterfrågan skulle 40 procent behöva avsluta en yrkesutbildning på gymnasiet. I praktiken innebär det 18 000 fler elever varje år, säger Maria Bernhardsen.

− Den som har en praktisk yrkesutbildning med sig från gymnasieskolan och dessutom har några års yrkeslivserfarenhet är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Behovet av yrkesutbildad personal bekräftas också av siffror från Ekonomifakta. 67 procent av dem som har gått fordons- och transportprogrammet på gymnasiet har jobb inom ett år efter examen. Motsvarande siffra för bygg- och anläggningsprogrammet är 62 procent.

A-kassenivåerna ytterligare bekymmer

Men det är inte bara brist på yrkesutbildade som ställer till det. Även a-kassenivåerna har visat sig vara ett problem.

− 38 procent av Visitas medlemmar angav att a-kassans ersättningsnivå orsakar rekryteringssvårigheter, säger Maria Bernhardsen.

Och just Visitas medlemmar, det vill säga företag inom besöksnäringen, tappade en stor andel av sina medarbetare under pandemin. Det är medarbetare som riskerar att inte komma tillbaka till näringen, utan som i stället har valt att byta karriär.

− Så trots att pandemin innebar att många företag inom besöksnäringen gick på knäna och fick säga upp massor av medarbetare, så kan återhämtningen förvärras av att medarbetarna nu inte längre finns att tillgå. Det har blivit ett moment 22, säger Maria Bernhardsen.

Att Sverige nyligen genomgick en historisk två år lång kris minskade ändå inte anställningsbehoven. Svårigheten att rekrytera lämpliga medarbetare är fortfarande en av företagens absolut största utmaningar.

− Om inte matchningen på arbetsmarknaden förbättras kan vi drabbas av en allvarlig kompetenskris, säger Maria Bernhardsen.

Hon instämmer med Karin Johansson om att det inte bara är företagen som drabbas när det är svårt att rekrytera.

− Det blir en ond cirkel. Rekryteringshinder skapar merkostnader och om företag dessutom måste tacka nej till uppdrag riskerar de att bli förbisedda och omsprungna av omvärlden.

När företagen ska rekrytera skulle det kunna vara naturligt att använda sig av Arbetsförmedlingen för att hitta medarbetare. Men så enkelt är det inte. I själva verket är det allt färre företag som väljer att använda Arbetsförmedlingen som rekryteringskanal.

− Av dem som ändå använder Arbetsförmedlingen svarade 64 procent att det har fungerat mycket dåligt eller ganska dåligt. Det är inget annat än ett djupt misslyckande, säger Maria Bernhardsen.

Läs rapporten: Växande rekryteringshinder ett allt större problem – Rekryteringsenkäten 2021/2022

Beskedet: Gröna satsningar blir utan el

Ekonomi (TT)
Johanna Cederblad/TT
2022-03-29
https://www.tn.se/ekonomi/beskedet-grona-satsningar-blir-utan-el/

En elchock bromsar den gröna nyindustrialiseringen i norr. Elnäten där hinner inte byggas ut snabbt nog, enligt ett förhandsbesked från Svenska Kraftnät.

Bara hälften av behovet kan klaras i första etappen, och nya gröna industrisatsningar får vänta.

Svenska Kraftnät klarar av att erbjuda nya elnät som ger upp mot 2 000 megawatt till de nya industrisatsningarna längs Norrlandskusten, meddelar myndigheten. Men behoven är mer än dubbelt så stora enligt de ansökningar som har kommit in, berättar Daniel Gustafsson, ansvarig för nätplanering på Svenska Kraftnät.

– Vi presenterar ett paket på 8,4 miljarder kronor som innebär ytterligare kapacitet på 2 000 megawatt. Men det räcker inte för behoven. Vi har ansökningar från industrier på mer än 5 000 megawatt, och vi vet om att det kommer ännu mer, säger han.

För lite och för sent

Industrierna har bett om mer kapacitet redan till 2026, men den elnätsutbyggnad som nu presenteras kommer att vara klar först mellan 2028 och 2030. Möjligen kan vissa delar släppas på innan dess, förklarar han, men i huvudsak innebär beskedet att det både blir begränsningar i elnätskapaciteten och i tid.

Det innebär att en hel del av industrierna i den nya gröna industrisatsningen längs Norrlandskusten nu får nobben, eller i alla fall får vänta längre på att sätta igång. Några blir utan, enligt Gustafsson.

Exakt vilka det blir avgörs av regionnätsföretagen Vattenfall och Skellefteåkraft, enligt Daniel Gustafsson. Men Skellefteåkraft, som batterifabriken Northvolt ska få sin el ifrån, har fått en stor del av sina behov beviljade i denna första etapp. Vattenfall, som ska försörja de gröna stålindustrierna Hybrit och H2Green Steel i bland annat Boden och Luleå står fortfarande en bra bit ifrån sina totala behov, förklarar han.

Daniel Gustafsson förstår att beskedet nu kan att slå ned som en bomb hos företagen. Men han försäkrar att han och Svenska Kraftnät har gjort allt som går för att få fram elen i tid.

– Men vi vet att vi behöver göra mer.

Kruxet är bara att industrierna placeras längs Norrlandskusten. Behoven på samma plats blir då så stora att det inte går att få fram elen lika snabbt som om en del av industrierna hade lagts även inåt landet, förklarar han.

Men alla andra instanser som hanterar tillstånd och elproduktion förutom Svenska Kraftnät behöver också göra sitt, förklarar han. Annars går det inte att få fram elen.

Daniel Gustafsson redogör för det paket för nya elnät som nu presenteras. Det är både det största och det snabbaste från Svenska Kraftnät någonsin, förklarar han. Så här kvickt och effektivt har det aldrig gått tidigare i deras egen del av planeringsarbetet, de har halverat planeringstiden. Men det går inte att få fram mer än så just nu, understryker han.

Tas i etapper

– Systemet är så enormt komplext, och det finns även internationella beroenden. När det blir så här stort så måste det tas i etapper, säger han.

Det skulle inte kunna gå fortare, och det är inte en penga- eller resursfråga, enligt Daniel Gustafsson. Däremot skulle regelförenklingar och en prioritering av el-infrastruktur som riksintresse kunna snabba på, förklarar han.

– Vi har aldrig tidigare gjort en tilldelning så här snabbt. Ansökningarna kom in i slutet av 2020 och 2021. Det här är rekord, säger han.

Nu ska nästa etapp av planering påbörjas direkt, berättar han.

– Nästa förhandsbesked om ny tilldelning kan komma i slutet av det här året eller i början av 2023, säger Daniel Gustafsson.


Fakta

I norra Sverige pågår flera satsningar som innebär en grön omställning. Fabrikerna behöver mycket el för produktionen.

I Skellefteå byggs batterifabriken Northvolt i flera etapper. I bland annat Luleå planerar LKAB, SSAB och Vattenfall att göra stål utan koldioxidutsläpp genom att använda vätgas i stället för kol. Flera nya anläggningar som behöver massor av el ska byggas.

I Boden pågår bygget av ännu en grön stålfabrik, H2 Green Steel, som också ska göra stål utan kol. Även den behöver mycket el.

Svenska Kraftnät, som ägs av staten, står för utbyggnaden av el-motorvägarna. Elnäten har visat sig vara en flaskhals för de nya industrierna, mycket stor ledningskapacitet behövs.

Enligt Svenska Kraftnät finns i dag ansökningar på drygt 5 000 megawatt i nya ledningar längs Norrlandskusten. Men fler ansökningar är på väg, enligt Svenska kraftnät.

Källor: Svenska Kraftnät, Northvolt, Hybrit och H2 Green Steel

EU godkänner Sveriges coronastöd

EU (TT:s korrespondent)
Wiktor Nummelin/TT
2022-03-29
https://www.tn.se/article/eu-godkanner-sveriges-coronastod/

Drygt 30 miljarder kronor är att vänta – fast först efter sommaren – när EU nu slutligen godkänner bidraget till Sverige ur det stora gemensamma coronastödet.

Sedan processen försenats rejält av fjolårets svenska regeringskriser är ett godkännande nu klart.

”Jag är stolt över att Nästa Generation EU (stödets formella namn, reds anm) kommer att ge ett betydande bidrag för att stödja Sverige att bli klimatneutralt så fort som möjligt”, hälsar kommissionsordförande Ursula von der Leyen i ett pressmeddelande.

”Goda nyheter för Sverige: vårt godkännande av planen för återhämtning och motståndskraft banar inte bara väg för 3,3 miljarder euro i bidrag utan också implementering av viktiga reformer och investeringar”, heter det i sin tur från ekonomikommissionären Paolo Gentiloni.

Sveriges plan var preliminärt färdig redan på försommaren i fjol, men ändrades sedan ett par gånger på grund av regeringskriserna på sommaren och hösten och de nya uppgörelser som nåddes i samband med det.

Åtgärderna i planen är inte nya, utan sådant som redan beslutats i tidigare budgetar.

– Vi har valt att fokusera på åtgärder som vi redan har diskuterat med kommissionen, för det är en snabbare väg framåt, sade finansminister Mikael Damberg (S) när regeringen skickade in planen för en dryg månad sedan.

Nästa steg blir nu att planen ska få godkänt även av övriga medlemsländer i EU:s ministerråd. Därefter väntas en första utbetalning av pengarna, på ungefär 11 miljarder kronor, under det tredje kvartalet i år.

Ledare: Så här oseriöst får inte politik bedrivas, S

Nicolina Söderqvist
28 mar 2022
https://www.tn.se/article/ledare-sa-har-oseriost-far-inte-politik-bedrivas-s/

När Socialdemokraterna ska säkra makten får inget stå i vägen. Det planerade miljardregnet över pensionärerna strax före valdagen är ansvarslöst på alla sätt, skriver Anna Dahlberg i en ledartext i Expressen.

”Enligt Shekarabi kan Sverige inte längre kallas ett anständigt samhälle om inte det så kallade garantitillägget till pensionärerna blir verklighet här och nu. Det är en häpnadsväckande retorik”, skriver Anna Dahlberg i Expressen.

Expressen: Så här oseriöst får inte politik bedrivas, S

Lennart Matikainen om förtalsanmälan: ”Åberg har stickat sin egen offerkofta”

 

Lennart Matikainen om förtalsanmälan: ”Åberg har stickat sin egen offerkofta”

Samhällsdebattören och YouTube-profilen Lennart Matikainen var den 8 mars på polisförhör efter en anmälan om grovt förtal. Den som står bakom anmälan är Tomas Åberg, frontfigur för angivarorganisationen Näthatsgranskaren. Anledningen till anmälan var intervjuer som Matikainen hade gjort med frisören och yttrandefrihetskämpen Åsa Westerberg efter att hon förlorat ett tvistemål i hovrätten mot just Tomas Åberg. Matikainen säger till Nya Tider att polisen dock inte hade något att komma med som styrkte deras tes, och att hans advokat gjorde ett fantastiskt jobb.
 

Sedan cirka fem år tillbaka är Lennart Matikainen en flitig samhällsdebattör, med YouTube som en viktig arena för sina inlägg om aktuella ämnen. Han är också verksam som programledare på Swebbtv, men är sedan i höstas också inkryssad som kyrkopolitiker i Stockholms stift för det nationalistiska partiet Alternativ för Sverige. Innan han blev fri samhällsdebattör och sedermera AfS-politiker hade han gjort sig känd för en bred publik då han som professionell relationscoach var med i Tv4:s program Relationshotellet. Han blev dock utkastad ur Tv4:s hägn efter att ha använt benämningen ”skäggbarn” om afghanska unga män i samband med massinvandringen kring år 2015. Detta ansågs vara alltför politiskt inkorrekt för att han skulle kunna få vara kvar som programledare.

Regering och riksdag med Magdalena Andersson i spetsen begår landsförräderi.

2022-03-08
Olle Ljungbeck
Magdalena Andersson | Biography, Husband, & Resigns | Britannica
Såsom regeringen under ledning av Magdalena Andersson hanterar den påstådda klimatförändringen handlar det självklart om landsförräderi.
Oavsett om vi har en pågående klimatförändring är det totalt fel att man avser lösa denna genom den sk reduktionsplikten och därmed en vansinnig prishöjning av drivmedlen etc. Hur långt har man för övrigt avsikt att driva den? Skall den drivas så långt att ingen har råd att köpa drivmedel längre, eller? Och om detta händer hur ersätter man då de icke körbara fordonen med andra? Eller skall man bara låta Sverige stanna? Har man någon plan för detta? Varför agerar man som om den påstådda katastrofen inträffar i morgon. Detta visar ju inte minst på att man saknar en plan över hur man skall hantera den icke bevisade ”kommande” katastrofen.
För att vidta så groteska åtgärder som regeringen nu gör så att Sverige först kommer att kollapsa av dessa galna åtgärder innan klimatet ens har förändrats  märkbart är dårskap och inget annat.
Att regeringen Magdalena Andersson tar till dessa överdrivna åtgärder trots att Sverige genom sina miljöåtgärder reducerat utsläppen så mycket att dessa åtgärder tar ut den påstådda förhöjda kvantiteten  av bl a växthusgasen koldioxid  visar på en helt besinningslös fanatism eller total okunnighet. Med andra ord.
Våra utsläpp på jorden i sin helhet motsvarar i dag vad en spottloska totalt höjer nivån i världshaven och därmed också höjer föroreningarna i hav och luft i motsvarande grad.
Denna fanatism är självklart av sjuklig art eftersom ingen forskare med hundraprocentig säkerhet kan påstå att klimatförändringarna påverkats av
människan utan är stadigt återkommande fenomen under miljontals år.
Att trots detta slå så mot företagande och de vanliga människornas behov av  färdmedel är inte endast sjuklig fanatism utan ett spel med ett lands och folks
framtid.
Lägg till detta att man i dag har en helt obildad och begåvningsmässigt svag finansminister som aldrig haft ett kvalificerat arbete och saknar utbildning. Denne man har nått sin position genom medlemskap i SSU och SAP. Men framförallt därför att fadern var kassör för partiet. Den som lyssnade på honom senast kan inte ha undgått hans okunskap i de frågor som nu nödvändigtvis måste lösas.
Med andra ord har Sverige i dag en regering som i stort saknar kompetens vilket syns dagligen och därför borde vara skrämmande för varje svensk. Inte minst inför den situation som råder i världen för övrigt.
Jag anser att alla företag där drivmedel är en nödvändighet för verksamheten skall ställa sina fordon tills regeringen sänkt priserna till max 15 kr litern.
Eller skall denna vansinniga politik tillåtas föra Sverige tillbaka till u-landsnivå?
En ny regering där SAP, MP och C inte ingår kan inte bli lika dålig.

Maktpolitikerna har varit oförlåtligt inkompetenta!”

Christopher Jarnvall

 – Publicerad 2022-03-07

Under loppet av ett par veckor har nu i stort sett hela det säkerhetspolitiska läget i Europa kraftigt förändrats – och givetvis till ett klart sämre och farligare läge. Som en respons – för att stödja det modiga och beslutsamma Ukraina – skickar nu Sverige tillsammans med stora delar av EU:s övriga medlemsstater vapen och annan hjälp till det ukrainska folket.

Och tydliga krav på en kraftfull militär försvarsuppbyggnad här hemma hörs nu från flertalet svenska riksdagspartier. I ett allvarstyngt tal uttalade statsministern just detta; att försvaret nu snabbt måste kraftsamla och stora resurser kommer tillföras till en militär uppbyggnad och förstärkning.

På en enda vecka kullkastas i stort sett hela den svenska politiska hållningen inom en rad helt centrala svenska samhällsområden. Försvaret ska snabbupprustas och det är även tydligt att flertalet riksdagspartier nu också kräver en rejäl förstärkning och utbyggnad av den svenska energiproduktionen.

Ett par slutsatser av allt detta: Maktpolitikerna i Sverige har varit oförlåtligt inkompetenta och har uppvisat en obegriplig och definitivt skadlig oförmåga till att bedöma vad fattade beslut i Sveriges riksdag faktiskt leder till för landet och det svenska folket.

Maktpolitikerna i Sverige begriper uppenbarligen inte – på fullt allvar – betydelsen av en pålitlig och effektivt fungerande inhemskt producerad energiförsörjning. Och att energin måste finnas tillgänglig överallt i vårt avlånga land.

Och alla ni politiker som bestämde att värnplikten skulle avskaffas: Hur svarar ni nu när de riktigt bra och relevanta frågorna ställs här och nu i början av mars, 2022?

”Det är tid för enighet” som Jimmie Åkesson nämnde i sitt mycket välformulerade tal i riksdagen förra måndagen. Men det känns samtidigt orimligt att inte påtala den exempellösa oförmågan bland Sveriges politiker att klara av en åtminstone basal bedömning av hur vår framtid formas av genomförda riksdagsbeslut. I det sammanhanget blir även den ofattbart omfattande migrationen in i landet en given utgångspunkt för ännu mera allvarlig kritik.

Miljoner outbildade människor har med öppna armar välkomnats in i landet. Och nu är konsekvenserna uppenbara; nämligen att hundratusentals av alla dessa invandrare inte har en möjlighet att klara av en egen försörjning. En av flera negativa konsekvenser av denna katastrof är – naturligtvis – den explosiva utvecklingen av en synnerligen allvarlig och skadlig kriminalitet – överallt i Sverige.

Hanteringen av migrationspolitiken är ytterligare ett exempel på hur totalt oansvarigt de svenska politikerna har agerat. Följande frågor måste nu ställas: Finns det allvarliga brister i det svenska politiska systemet – för hur kan man annars förklara att den svenska maktapparaten har kunnat tillåtas att driva Sverige fram mot dagens högst besvärliga och mycket allvarliga läge?

En ännu viktigare fråga borde vara: Kommer nu de svenska journalisterna att ställa maktpolitikerna mot väggen och kräva svar på de där riktigt viktiga och högst relevanta frågorna, bl a när det gäller nedrustningen av det svenska försvaret? Liksom frågor om nedstängningen av kärnkraftsverken i respektive Barsebäck och Ringhals.

Och hur det har varit möjligt att den svenska maktapparaten inte har klarat av att garantera en överföring av energiproduktionen från älvarna i norr till landets södra tredjedel, d v s där merparten av energibehoven finns? Ställ Sveriges riksdagspartier mot väggen och ställ alla dessa synnerligen välmotiverade frågor.

Låt företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med flera svara på frågorna. Utan omsvep! Kräv svaren och låt inte politikerna komma undan denna gång!

Gunnar Bergström

(Författaren är civilekonom och samhällsdebattör)


Vilket är värst?

Det Ryssland nu påstås göra mot Ukraina är inte värre än vad Sveriges regeringar alltsedan 2005 genom en vansinnig invandringspolitik utsatt det svenska folket för.
Sannolikt har fler svenskar mördats, lemlästats, våldtagits och terroriserats av
inkommande islamistiska barbarer än vad Ryssland påstås ha utfört i Ukraina.
Märk väl att de svenska regeringarna alltsedan 2005 låter detta massdödande,
bränder och sprängningar fortgå utan att utvisa barbarerna.
Utan att försvara det som Ryssland nu beskylls för är de svenska regeringarnas
brott mot svenska folket sedan 2005  ett värre brott än det Ryssland nu sägs stå för.
Om övriga världens stater vore ärliga skulle de kräva att de svenska regeringarna sedan 2005 ställs inför domstol och rimligtvis döma dåvarande och nuvarande regeringar till livstids fängelse.
Olle Ljungbeck

Smutskastningen av Ungern och det ungerska folket

Malmö 8-3-2022

Till Cecilia Uddén

Får väl tacka dig för smutskastningen av Ungern och det ungerska folket som du gjorde i P1 strax efter 07.30 idag där du påstod att många flyktingar från Ukraina inte stannade i Ungern p g a att folket där var främlingsfientliga och homofobiska.

Känner du inte till att Ungern är det land efter Polen som har tagit emot flest flyktingar  från Ukraina?

Det som händer i Ukraina idag är precis det som hände i Ungern 1956 då det ungerska folket reste sig mot den sovjetiska ockupationen så ungrarna vet precis vad det är frågan om. Mina föräldrar flydde från Ungern då och jag var själv med vid deras flykt över till Österrike fast jag bara var fyra år gammal då.

Dina smutskastningar angående ett land där normala värderingar fortfarande gäller såsom att man värnar om sin egen kultur, sin religion och sin framtid samt att man inte vill förvandla sitt land till det som t ex Sverige förvandlats till där mer eller mindre  vildar från s k skithålsländer i norra Afrika och Mellanöstern gör vardagen osäker för urbefolkningen är helt befängda. Osäker genom mord, våldtäkter, sprängningar, anlagda bränder, rån och andra primitiva handlingar som tydligen ingår i deras s k kulturer.

Så jag föreslår att du lämnar Budapest och återvänder till Kairo därifrån du kan fortsätta med dina inslag och intervjuer av MENA- folket om deras senaste krig och konflikter. Du har besudlat och smutskastat Ungern tillräckligt.

Sandor Herold

PATRIK ENGELLAU: Naturlig misstänksamhet eller paranoia?


https://detgodasamhallet.com/2022/02/28/patrik-engellau-naturlig-misstanksamhet-eller-paranoia/

Coronakommissionens slutrapport kom häromdagen. Regeringen får kritik för att ha gett Folkhälsomyndigheten alltför stort inflytande i början av pandemin. Regeringen skulle ha bestämt mer själv. Ha! Hallengren?

Men det är inte detta som särskilt stör mig. Det som stör mig är att man återigen ser exempel på bristande kompetens från myndigheters sida. En del av inkompetensen beror nog på politiskt korrekt inställsamhet och fjäsk för politiker men jag blir alltmer övertygad om att det till största delen handlar om slarv, hafs, sjabbel och vårdslöshet. Svenska ämbetsmän består av naturliga skäl alltmer av människor som i skolor och på universitet vant sig att det är större att tänka fritt än att tänka rätt, folk som inte lärt sig att respektera ens elementa som det sunda förnuftet och språkläran.

Coronakommissionen anser att myndigheterna borde ha handlat snabbare i början av pandemin. Bland annat borde Socialstyrelsen ha säkerställt tillgången på skyddsutrustning. Men Socialstyrelsen hade redan tidigt, efter en enkät, bedömt att landstingsregionernas tillgång på skyddsutrustning var ”begränsad men god”, något som kommissionen anser vara uppenbart fel med tanke på den kommande smittspridningen. Hur kunde Socialstyrelsen ha gjort en sådan felbedömning? frågar kommissionen.

Jo, Socialstyrelsen säger sig ha litat på en smittspridningsprognos från Folkhälsomyndigheten. Nja, svarar Folkhälsomyndigheten, det var väl inte riktigt en ”prognos” utan snarare en ”ögonblicksbild”. Vad jag kan förstå betyder det att Folkhälsomyndigheten trodde sig ha fått frågan ”Hur ser det ut idag?” medan Socialstyrelsen menade sig ha undrat ”Hur kommer det att bli om en månad?”

Det gav mig myror i huvudet. Det råder en avgörande skillnad mellan de två uppfattningarna. Det går knappt att tänka sig att två personer som behärskar svenska språket skulle kunna missförstå varandra på den här punkten. Det krävs mycket fantasi för att konstruera en situation där en sådan missuppfattning hade kunnat uppstå, till exempel att en byrådirektör på Socialstyrelsen får i uppdrag att ringa Folkhälsomyndigheten för att fråga och då säger hureremesmittspridningen? och får svaret vikanteselängreänttillimorron och därav drar slutsatsen att Folkhälsomyndighetens prognos är att det framöver blir ungefär som nu, typ.

När jag tänkt så långt beslöt jag mig för att detta slags misstag är omöjligt i ett modernt land. Jag måste därför gå till källorna och studera basfakta.

Observera att detta inte är strunt. Kommissionen utreder stora saker avseende det svenska samhällets organisation, om de normala beslutsfattarna i krissituationer ska behålla sina funktioner som det bestämdes efter tsunamiutredningen eller om det i stället borde inrättas ett särskilt krissekretariat som tar över kommandot just i krissituationer eller om någon annan ordning vore bättre. Sådant är statskonst i den högre skolan för vars utövande det tillsätts mäktiga kommissioner. Ska man bestämma i sådana frågor är det nödvändigt att veta vad som gått fel i den kris man är i färd med att utreda, i detta fall coronapolitiken. Om det då visar sig att problemen beror på att två högutbildade ämbetsmän inte förstår varandra på telefon vore det kanske bättre att lägga ned Skolinspektionen och Universitetskanslerämbetet än att ge mer makt till Lena Hallengren.

Jag tror att skälet bakom den svenska statens obegripliga tafflighet och oföretagsamhet visserligen till en del har med inställsamhet och politisk korrekthet att göra men alltmer handlar om sådant som tidigare kallades nonchalans eller till och med bristande karaktär.

Källan jag sökte är Coronakommissionens slutbetänkande. Här finns en statlig länk till rapporten. Jag har i ett dygn utan framgång försökt ladda ned rapporten via den länken. Jag har bett kompisar försökt ladda ned den men kompisarna har inte heller lyckats. Detta handlar om teknik som är så enkel att det krävs en synnerligen slarvig webbredaktör för att undanhålla den önskade informationen från en svensk webbsurfare.

Detta är ingen internationell konspiration med säte i Davos. Detta är hemmagjort schabbel. Ett schabbel är inget schabbel men tänk dig en hel statsapparat som slarvar.

HITTAT PÅ NÄTET: Islamistisk kampanj mot Sverige på flera fronter

Den islamistiska kampanjen mot Sverige pågår på flera fronter. Det skriver terrorforskaren Magnus Ranstorp på Twitter med anledning av en debattartikel signerad Faraj Semmo, verksam i Göteborgs moské.

I artikeln framställs en rad krav på socialtjänsten, lika dem som framförs av det islamistiska partiet Nyans. Dessutom förekommer flera faktafel.

HITTAT PÅ NÄTET: Islamistisk kampanj mot Sverige på flera fronter

Tillsätt en oberoende utredning som granskar socialtjänsten

Vi ser allvarligt på desinformationskampanjen mot socialtjänsten och vi tror att den fått fotfäste för att det råder brist på information om och förståelse för socialtjänstens arbete och om omhändertaganden enligt LVU, vilket har lett till att familjer känner sig otrygga och orättvist behandlade. Det finns saker som behöver göras för att stoppa den här utvecklingen, skriver Faraj Semmo, Göteborgs moské.

Desinformationskampanjen mot socialtjänsten är omfattande i sociala medier. Det påstås att muslimska barn kidnappas. Tonen är bitvis hård. Vissa tyckare tycker att omhändertagandena borde vara fler. Toppolitiker kallar familjerna för kriminella, vilket ökar polariseringen.

Göteborgs moské gick tydligt ut med att man ser allvarligt på det som sprids om Sverige. Vi berättade också att vi har öppnat upp för stödsamtal där familjer berättar om sina upplevelser. Många berättelser får oss att höja på ögonbrynen, vissa är sorgliga och ger en känsla av hopplöshet. Enskilda ärenden ger ingen rättvis bild av systemet. Utredningarna är sekretessbelagda och vi som moské har ingen som helst möjlighet att undersöka fallen.

Uttrycker oro

Det är dock svårt att bortse från att det förefaller finnas en brist på kommunikation och information. Vår upplevelse är att flertalet familjerna är nyanlända men några har bott länge i Sverige. Även familjer som ”fortfarande har” sina barn uttrycker oro för omhändertagande. Med korrekt information borde dessa familjer känna sig trygga att söka stöd och råd från det allmänna, i stället för att gå runt med en oro att barnen godtyckligt ska tas ifrån dem. Här tydliggörs hur sådana desinformationskampanjer utgör ett hot mot samhället. Men det visar samtidigt på en brist på information om socialtjänstens uppdrag och vad LVU-lagen innebär.

Det råder ingen tvekan om att socialtjänstens uppdrag är barnens bästa utifrån barnkonventionen som är fastställd i svensk lag. Inte heller är religion ett skäl att barnen ska omhändertas. Varje ärende prövas också av domstol.

Lågt förtroende

Däremot måste vi konstatera att socialtjänstens förtroende är oerhört lågt just nu hos många familjer. Därför lämnar vi några förslag på hur detta kan förändras och hur vi kan stoppa hatkampanjen.

Familjer upplever sig orättvist behandlade. Förutom bristen på förståelse för socialtjänstens arbete, samt lagar och regler så beror missnöjet också på bristfälligt integrationsarbete och tjänstemän som gör felaktiga bedömningar. För att motverka detta behövs det enhetliga riktlinjer och bedömningsunderlag i syfte att minska risken för godtyckliga bedömningar hos enskilda handläggare. Vi behöver också vara uppmärksamma på när brister i kommunikationen mellan socialtjänsten och familjerna kan bero på kulturkrockar och språkförbistring.

Vi föreslår att Socialstyrelsen startar en oberoende extern utredning som sakligt utreder socialtjänsten och nämndernas arbete baserat på fakta och gällande lagstiftning, samt hur LVU tillämpats. Vad behöver man förtydliga eller förändra för att ta itu med de konflikter som uppstår?

Bristande föräldraförmåga och barnets bästa är inte juridik utan expertbedömningar där socialsekreterarnas ord står oemotsagda

Socialtjänsten utreder och skriver förslag till beslut. Tvångsvård enligt LVU är en sista utväg som bara ska användas när frivilliga alternativ är uttömda. Både kommunernas socialnämnder och förvaltningsdomstolarna är låsta till de underlag och bedömningar socialtjänsten skrivit. Bristande föräldraförmåga och barnets bästa är inte juridik utan expertbedömningar där socialsekreterarnas ord står oemotsagda. Åtminstone domstolarna borde anlita en oberoende sakkunnig expert som kan hjälpa genom att självständigt granska de bedömningar och vårdplaner socialtjänsten gjort, vilket skulle ge ett mer rättssäkert underlag.

Ringa in brister

Utredningen bör också kartlägga familjernas berättelser. Till exempel: hur upplevdes utredningen? Förstod man varför barnen omhändertogs? Fick man stöd? Vilka insatser har gjorts för att utbilda föräldrarna och förbereda att barn kan återvända till sina familjer. Utredningen bör analysera informationen och ringa in brister som upplevs för att konkretisera problematiken som framkommer i föräldrarnas berättelser. Den bör mynna ut i konkreta förslag om vilka förändringar som behövs eller förtydligas. Lyckas man åstadkomma förslag som förbättrar socialtjänstens rutiner och därtill reparerar förtroendet vore det en positiv utveckling.

Vi föreslår även att man öppnar en stödlinje där familjer får ringa in och berätta om sina upplevelser, rädslor och ställa frågor om barnuppfostran och föräldraskap i Sverige helt utan att ”dumma” frågor riskerar att vändas emot dem.

Förbättrad information och integration är i sig välbehövligt och samtidigt en kraftfull åtgärd för att undanröja hatkampanjen.

Faraj Semmo, ordförande Göteborgs moské