KASTRERAD KRIGMAKT: Vem snodde kulorna, och varför vill allt fler partier ansluta oss till Nato? Hur gick det till när en malaj och ättlingen till en cirkusartist berövade oss vår försvarsförmåga – och varför gjorde de det? Del 1

18 mars 2022
 • Göran Persson minskade armén till en tiondel av vad den varit 20 år tidigare, flyg och flotta minimerades
 • Fredrik Reinfeldt såg ”försvaret som ett särintresse”, inte som en nödvändighet för nationen
 • Socialdemokrater lovade oss fred i vår tid och att vi inte längre behövde kunna försvara oss

Året är 1976. Jag står ungefär i mitten på en rad med 30 unga män. I korridoren står det en stank av sprit och dåligt vin. Cigarettrök också. Förstås. Nästan alla har dragit några snabba bloss innan det är uppställning.

Jag är garanterat den ende i ledet som är vare sig bakfull eller full. Och som har putsade kängor och uniformen i ordning. Snaggad.

Kompanichef Svärd vandrar längs med ledet, när han kommer till slutet av korridoren hoppar han upp på en bänk och låter sin ondskefullt blängande blick svepa över oss och ryter ungefär:

”Ni är fanimig den sorgligaste församling jag sett. Ni ser ut precis som ni luktar.”

Han tystnar. Låter blicken svepa över oss igen. Den svarta blicken stannar på mig. Han stirrar en stund, pekar med hela handen mot mig och kommenderar:

”Ni där, kliv ett steg fram. Ni andra, titta noga.”

Kamraterna följer ordern och 29 par blodsprängda ögon vänds mot mig.

Svärd fortsätter:

”Så där ska en svensk soldat se ut. Vad heter ni?”

”Benulic, kapten.”

Svärd såg ut som om han tänkte något i stil med ”aldrig får man vara glad”, men gav mig ändå en nådig och uppskattande nick.

Där någonstans föddes nog min tro på den svenska krigsmaktens viktiga roll. Inte bara när det gällde att försvara nationen, utan när det gällde att skapa en känsla av samhörighet. Det var en plats där man lärde sig lyda, se sin roll i en hierarki – något som inte bara är nödvändigt i strid och krig – utan i varje sammanhang. Och pojkar blev män, även om de inte blev av med alla barnsliga beteenden.

Och precis som cykeln en gång spelade en stor roll i Bergslagens små brukssamhällen och bondbyar för att motverka inavel, kom de svenska regementena att spela en än större roll på det området; när Skånepågar hamnade i Boden och norrlänningar i Visby.

USA har aldrig varit en stor smältdegel för många nationaliteter, det landet har mer varit som en såspanna där allt skurit sig.

Den svenska krigsmakten var däremot en smältdegel för den egna nationen – för det är inte givet att det i en nation uppstår en känsla av samhörighet mellan de individer, klasser och skikt som utgör nationen. Den samhörigheten uppstod dock i värnpliktens vardag.

Att jag under den där uppställningen var den ende utan alkohol i kroppen och med allt i ordning berodde på att jag var där för att lära mig bruka vapen för en framtida röd revolution – och för att försvara landet om så behövdes. Den torra, teoretiska insikten om det senares nödvändighet, omvandlades under värnplikten till en känsla av praktisk självklarhet, och en tro på landet, dess invånare och förmåga.

På samma sätt ingav värnpliktsarmén civilisterna en känsla av att landet var starkt. I trettiotalet regementsstäder fanns det alltid kullar med tusentals unga män iförda uniform.

När vår krigsmakt utplånades försvann också antalet. män. Inte så att de bytte kön. Eller jo, lite grann kanske, på sätt och viss. En nation som inte organiserar sina män till försvar blir till slut en nation utan män – och det kommer att rubba balansen i det civila samhället.

Vi får en nation av valpar, vilket inte är bra när det finns stora, raggiga hungriga hundar utanför kenneln.

Önskat tillstånd

Nu har vi inte en krigsmakt längre.

Och mycket till känsla av samhörighet finns inte heller – ens mellan svenskar.

Och det här är nog ett tillstånd det varit meningen att vi ska hamna i.

Det finns ett samband mellan uttalanden om att ”det inte finns någon svensk kultur” och påståenden om att ”vi måste gå med i Nato”.

En nation utan egen armé kommer att förvirrat se sig om efter andra som kan ge den skydd, ungefär som en orkeslös man som ringer till grannen och frågar: ”Jo, du, jag orkar inte riktigt längre, kan du kommer över och lägra frugan?”

”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade” som Fredrik Reinfeldt skrev i sin bok Det sovande folket. Nu kommer någon att invända, och säga att det gäller ju enbart när det gäller tron på att allt ordnar sig med bidrag från staten. Men ställ det vid sidan Reinfeldts ord om att:

”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”

Eller ett Reinfeldt-citat jag grubblat mycket över:

”Jag är en typisk svensk. Min farfarsfar var frukten av en romans mellan en färgad amerikansk cirkusartist och ett lettiskt hembiträde. Det är svenskt.”

Jag har inget emot färgade amerikanska cirkusartister – och definitivt inget mot lettiska hembiträden. (Fast… ska jag vara helt ärlig har jag faktiskt problem med cirkusartister – alla cirkusartister – oavsett kulör och ursprung.)

Alltså: hos Reinfeldts moderatgeneration renodlades ett månghundraårigt folkförakt som fanns i delar av den svenska överheten. Märk väl – inte i alla delar av den svenska överheten; det fanns brukspatroner, adliga godsägare, handelsmän och ämbetsmän (som ofta arbetat sig upp från enklare förhållanden i ett fattigt bonde-Sverige) som hade respekt för de andra stånden … men det är inte givet att det gällde ättlingen till en färgad amerikansk cirkusartist.

Avsky för Sverige

Det finns ett avstånd till – för att inte säga en avsky mot – vanliga svenskar i Reinfeldts moderatgeneration, en vilja att se sig som förmer.

Kanske uttrycks det bäst av den nyliberala falangen, som när en av dess företrädare – Frihetsfrontens Mattias Svensson – i ett brev till Värnpliktsverket i slutet på 1990-talet förklarade:

”Det finns ingenting som skiljer värnplikten från andra former av slaveri.”

Killen ville liksom inte göra lumpen – det var ”slaveri”.

Mattias Svensson blev sedemera ledarskribent på SvD och DN – och där – och i andra sammanhang har han aldrig försummat att uttrycka sin tacksamhet för att Ronald Reagan höll tal vid Berlinmuren, krävde att den skulle rivas, och därmed likt en halvt dement Harry Potter trollade bort Sovjetunionen.

Alltså: vi har en ung man som bor i ett land som i sin närhet fortfarande har en stormakt som främst ser till sina egna intressen. Men han vill inte göra sin värnplikt – för det är slaveri.

Men han uttrycker konstant sin tacksamhet till USA för att Sovjetunionen inte finns.

Och där har vi den mentalitet som kännetecknar de politiska krafter som började riva ner den svenska krigsmakten. Människor som inte tycker om det svenska, och som anser sig för själsfina för att dra på sig en uniform och som ser upp till USA och tycker det landet ska ta hand om allt här i världen (såvida presidenten inte heter Donald Trump).

Det kom att märkas snabbt när Reinfeldt bildade regering.

Försvarsbudgeten som andel av BNP gick från 1,3% 2006 till 1,1% 2014.

I förordningen till Försvarsmakten försvann formuleringen “Hela Sverige skall kunna försvaras”.

Värnplikten avskaffades helt 2009.

Reinfeldt kallade krigsmakten ”ett särintresse”. Det som skulle värna landets oberoende degraderas till att bli en bland alla andra bidragsäskande myndigheter.

Och Sverige hade i fem år en moderat försvarsminister som vapenvägrat – mellan 2007 och 2012 var han den som hade det politiska ansvaret för krigsmakten.

Men regeringen Reinfeldt fullföljde egentligen bara det som regeringen Persson inlett. Under Göran Perssons tioåriga styre – från 1996 till 2006 – minskar försvarsbudgeten som andel av BNP från från 2,2 procent 1996 till 1,3 procent 2006.

Slakten inleds

Regeringen Persson och dess försvarsminister Björn von Sydow lägger fram propositionen “Det nya försvaret” där det förklaras att:

“Regeringen anser att Sverige behöver ett militärt försvar som är betydligt mindre till sin volym än tidigare, men som har hög kvalitet och som är allsidigt användbar till en mängd olika typer av insatser. I stället för ett invasionsförsvar behövs ett insatsförsvar där möjligheten till framtida anpassning är en viktig planeringsförutsättning.”

Den som undrar vad alla dessa ord betyder kan se på resultatet:

 • 85 procent av arméns stridsförband försvann
 • 90 procent av lokalförsvarsförbanden försvann
 • hemvärnet halverades
 • flygvapnet halverades
 • tre fjärdedelar av marinen försvann

Från att Sverige varit en militär stormakt satt vi nu med ett försvar som möjligen kunde vunnit ett krig med Vatikanstaten eller San Marino.

Orsaken till detta var också att socialdemokratin liksom den svenska högern hade förvandlats.

Högern blev moderaterna och togs över av människor som föraktade Sverige och i alla avseenden ville riva alla former av gränser.

Socialdemokraterna hade utvecklats till ett parti som på alla sätt var avskärmat från folkrörelser och folkdjup – kvar fanns bara intresset av att behålla makt och kunna köpa röster.

För båda dessa partier var krigsmakten ett problem – inte bara för att den kostade pengar utan också för att den stod för något för partierna främmande – tanken på att det fanns något värt att försvara; något som förenade arbetare, tjänstemän och direktörer.

Den grundläggande enighet som funnits mellan höger och socialdemokrati om att nationen var värd att försvaras och skulle försvaras var nu ersatt med en ny enighet: det fanns inget värt att försvara, och om det fanns behövde det inte försvaras – för det fanns inga hot.

Sverige gjorde sig av med 25 utbildningsregementen och smått obegripliga mängder materiel. Men socialdemokraterna var ändå inte nöjda. Leni Björklund lägger fram propositionen “Vårt nya försvar”, vilket bland annat leder till att stridande förband ytterligare minskas – de halveras och blir en tjugondel av vad de var 20 år tidigare. Lokalförsvarsförbanden försvinner helt – från att ha varit den största gruppen 20 år tidigare.

Håkan Juholt, ordförande i försvarsberedningen förklarar det hela med att:

”… omfattande väpnade angrepp ifrån en annan stat mot Sverige ser vi inte framför oss i närtid.”

Alla dessa krig

Men hur såg verkligheten ut under de här åren?

Vi har det albanska inbördeskriget 1997, kriget i Abchazien 1998, Dagestankriget 1999, andra tjetjenska kriget 1999–2009, krisen i Kodori i Georgien, uppror i Makedonien 2001, strider i Kosovo 2004, 2008, 2014, ingusjetiska inbördeskriget 2007–2015, rysk-georgiska kriget 2008, uppror i norra Kaukasus 2009 till i dag, rysk-ukrainska kriget som egentligen pågått sedan 2014.

Dessförinnan hade vi upplevt inbördeskrigen i det forna Jugoslavien och som en avrundning på det Natos långvariga bombning av Serbien.

Det mesta hände lite, lite längre bort än Ukraina. Men inte så långt bort.

Under denna period byggde Nato också medvetet ut sina positioner i östra och centrala Europa och i Baltikum – något som rimligen bidrog till att öka spänningarna mellan USA och Ryssland. Vilket vi ser resultatet av i dag.

Mitt i allt detta säger den socialdemokratiska försvarsministern Björn von Sydow 1999:

”Tio år efter Berlinmurens fall har vi dragit konsekvenserna av den förändrade säkerhetspolitiska situationen.”

Det han menar är att det är lugnt nu – trots att det pågått och pågår fler krig och väpnade konflikter i Europa och dess randområden än det gjort sedan andra världskrigets slut.

Vi har alltså en situation där enorma värden som hela det svenska folket arbetat ihop för att bekosta en krigsmakt som kan försvara landet bara kastas bort – och det görs med hänvisning till att det inte behövs.

Men vi berövades inte bara vår förmåga att försvara oss mot yttre fiender, vi berövades en institution som format och fostrat pojkar till män.

Det var dock inget som vare sig socialdemokrater eller moderater hade något mot. Män var inte något som passade in i det samhälle de ville se.

JFK 1963 och M/S Estonia 1994

2022-02-15
Anders Björkman

Funderingar kring JFK och Estonia vintern 2021/

2’inkomna handlingar behöver inte diarieföras i Sverige’ när mörkläggning sker och ‘sprängskador’ i skrovet finns bara inte och, om de finns, har starka ‘bottenhavströmmar’ täckt över dem med sand och lera sedan 1994, osv

href=”http://heiwaco.com/cv.htm”

Estoniaolyckan september 1994 är en riktigt sorglig, svensk, kriminell historia och ett fiasko vintern 2022. Man har nyligen konstaterat att  är bucklad och knäckt, pga en explosion under vatten oktober 1994, och rampen har 2001 lossats från vraket och placerats att dölja en sprängskada i förskeppet under finska kustbevakningens uppsikt. Det är ett nytt gravfridsbrott som jag har polisanmält. Jag antar att förövarna är svenskar, men finnarna, som bevakar vraket, har hjälpt till. I Estland har det blivit heltyst.

Sverige har en ny, socialdemokratisk regering sedan 30 november 2021. Tidigare fanns det alltid en korrupt eller inkompetent minister som hanterade gamla och nya frågor kring Estoniaolyckan 28 september 1994, och som deltog i mörkläggningen, men idag 2022 finns ingen sådan minister.

Regeringskansliet hänvisar till olika funktionärer som sedan avgår eller försvinner eller inte vill uttala sig klart. Media tiger. Polis och åklagare tittar i taket. Ingen är längre ansvarig för Estonia. Anledningen är att Estonia är det största lagbrottet i Sveriges historia, där regeringen aktivt skyddat terroristerna som sänkte Estonia och sedan organiserat mörkläggningen med start 1994. Jag sammanfattar läget nedan.

http://heiwaco.com/jfkestonia.htm?fbclid=IwAR2w9ndaSr1l_3IGD05k-JsVaGkwYcmqEJXXfc0l37fnCVXl1yj_xzfibIs

Expert: Bonnesen kommer att åtalas

 Birgitte Bonnesen, tidigare vd för Swedbank.

Misstänkt penningtvätt i Swedbank

Misstänkt mörkläggning av interna rapporter och hittills okända FI-dokument. Det är faktorer som kan leda till åtal inom kort. Läget för Birgitte Bonnesen, Swedbanks tidigare vd, blir allt mer besvärande.

Birgitte Bonnesen är unik i svensk bankhistoria.

Aldrig tidigare har en före detta verkställande direktör på någon av de fyra storbankerna delgetts misstanke om brott.

Ny dom slår Tillväxtverket på fingrarna – företagare har rätt till korttidsstöd

Karin Myrén

26 jul 2021
https://www.tn.se/naringsliv/kammarratten-ger-ratt-till-stod-for-arslon/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Morgonkoll&utm_content=tn-morgonkoll-2021-07-26

Egenkonsulten Boel Mörner fick avslag på sin ansökan om korttidsstöd för att hon tar ut sin lön en gång om året och inte per månad. Hon överklagade och nu ger Kammarrätten henne rätt och slår fast att lön behöver inte alls betalas ut månadsvis för att anses vara en ”regelmässigt utgående lön”.

Boel Mörner driver Earheart Coaching, en konsultfirma inom ledarskap, team- och organisationsutveckling. När pandemin slog till förra våren störtdök hennes verksamhet. Alla utbildningar ställdes in och resten av aktiviteterna gick ner på sparlåga.

När hon i maj 2020 ansökte om korttidsstöd fick hon avslag direkt med motiveringen att hon varken hade tagit ut lön eller betalat in arbetsgivaravgift för det som Tillväxtverket såg som jämförelsemånad, januari. Det hade hon inte heller eftersom hon alltid väntar tills bokslutet är klart så att hon vet resultatet innan hon tar ut en lön för hela året på ett bräde och betalar in motsvarande arbetsgivaravgifter.

– Att jag gör så har mycket att göra med att jag vill klara mig själv. Jag har aldrig tagit emot något stöd förutom föräldrapenning – jag har aldrig varit sjukskriven eller använt mig av andra stödåtgärder som finns för bolag.

Boel Mörner blev besviken på Tillväxtverkets avslag som hon tyckte var orimligt med tanke på att hon ju tar ut lön regelbundet varje år om än inte månadsvis, och att hon uppgett det i sin ansökan.

– Det kändes riktigt surt och orättvist att vissa skattebetalare får stöd medan andra inte får det. Jag har betalat skatt och arbetsgivaravgifter som vilket bolag som helst och delar jag min årslön med 12 får jag fram den siffra som TV vill åt – en månadslön som gott och väl kommer upp till brytgränsen.

Hon överklagade beslutet och Förvaltningsrätten gav Tillväxtverket rätt i sin tolkning. Men när hon tog det vidare och överklagade till Kammarrätten fick hon rätt.

I domen som kom i slutet av juni konstaterar Kammarrätten att lagtexten säger att den som söker korttidsstöd måste ha varit anställd under jämförelsemånaden och att löneutbetalningar ska ske med regelbundna intervaller. Men samtidigt anser Kammarrätten att det ”inte finns grund för att tolka in ett krav på att lön måste betalas ut månadsvis för att det ska anses vara en regelmässigt utgående lön i enlighet med lagen om stöd vid korttidsarbete”.

Kan företaget visa att löneutbetalningarna sker med ”ett visst givet och regelbundet intervall bör kravet på regelmässigt utgående lön vara uppfyllt och en ordinarie lön kunna fastställas.”.

Kammarrätten skriver vidare att avsaknaden av deklarerade arbetsgivaravgifter inte nödvändigtvis innebär att en arbetstagare inte varit anställd under en specifik månad och därmed kan det, varken under jämförelsemånaden eller under månaderna före, vara ett absolut krav att bolaget ska ha betalat arbetsgivaravgift.

Nu har Tillväxtverket överklagat kammarrättens dom till högsta förvaltningsdomstolen och Boel Mörner har fått beskedet att det kan ta upp till sex månader innan hon får svar eftersom domstolarna har så stor arbetsbelastning.

– Fram till dess blir det ett slags vakuum vilket är frustrerande. Det slår väldigt hårt även mot mitt privata liv att behöva vänta så länge på stödet. Samtidigt driver jag inte ärendet enbart för egen skull utan också ur ett samhällsperspektiv – för alla småföretagares skull.

För räkenskapsåret 2019 tog Boel Mörner ut lönen i december samma år och hon kan inte låta bli att tänka på hur det hade varit om hon hade sökt stödet en månad tidigare, och TV hade använt december som jämförelsemånad.

– Då hade jag aldrig hamnat i det här eftersom jag då tog ut en väldigt stor lön, för ett helt år, och betalade arbetsgivaravgifter för den.

Boel Mörner är fortfarande korttidspermitterad men har fortfarande inte fått en enda krona i stödpengar eftersom hon har fått fortsatt avslag på grund av sitt överklagande.

Hon är kritisk till att både lagstiftningen och Tillväxtverket är så fyrkantigt i sin tolkning av lagen och betonar att anställningar och företag inte ser ut på ett enda sätt. Att Sverige är så framgångsrikt beror till stor del på att det finns så många innovativa människor och så många olika sätt att driva företag, konstaterar hon.

– Många har liksom jag betalat in stora summor i skatt och har aldrig har tagit ut något stöd i någon form. Då blir ett sådant här beslut ett slag i ansiktet. Är pengarna som jag betalar in inte lika mycket värda bara för att jag inte driver ett storbolag som betalar ut månadslön till de anställda?

Tidningen Näringslivet har varit i kontakt med Tillväxtverket som avböjer att kommentera fallet.

Här är gängen som sätter skräck i Stockholm

21-åringen pekas ut som ledare för Husbynätverket. Han är en av nästan 700 män som ingår i polisens hemliga kartläggning över gängkriminella i Stockholmsområdet.21-åringen pekas ut som ledare för Husbynätverket. Han är en av nästan 700 män som ingår i polisens hemliga kartläggning över gängkriminella i Stockholmsområdet.

Av: Johanna Rapp, Mattias Sandberg, Christoffer Nilsson
19 JULI
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/weExro/har-ar-gangen-som-satter-skrack-i-stockholm

30 kriminella nätverk styr gäng-Stockholm

Aftonbladet har tagit del av polisens hemliga kartläggning med 676 personer kopplade till gängen och kan nu avslöja att 36 minderåriga ingår, de yngsta 13 år gamla.

Här är männen som mördar, hotar och skjuter – och som kostar samhället mångmiljonbelopp.

På Årstabron i södra Stockholm hittades han, av några som råkade gå förbi.

Skjuten, blodig och död på en cykelväg.

Mannen hann leva i 27 år, dömas närmare 30 gånger och sitta häktad i över 100 dagar misstänkt för att ha skjutit ihjäl en annan man vid en idrottsplats i Hagsätra några år tidigare.

Han var 16 år när han dömdes första gången, till ungdomsvård för rån och narkotikabrott. När han dog hade han samlat på sig skulder till Kronofogden på närmare 300 000 kronor.

Att han skulle hinna bli 27 år var långt ifrån självklart.

Det här var inte första gången som någon sköt honom.

Han tillhörde ett kriminellt nätverk i södra Stockholm.

Han är – eller var – en av 676 personer som ingår i polisens hemliga kartläggning över gängkriminella i Stockholm under år 2020.

Aftonbladet har tagit del av materialet och kan nu berätta om personerna kopplade till nätverken.

Det handlar om 674 män och två kvinnor.

Aftonbladets granskning innehåller gängens ledare och underhuggare.

Den innehåller också springpojkarna. Som killen som fastän han är 13 år gammal redan finns med i polisens register över de som kopplas till gängen.

Han är en av två 13-åringar i kartläggningen – som sammanlagt innehåller 36 minderåriga.

Underrättelseuppgifterna som Aftonbladet bygger granskningen på är från 2020 och flera personer som kopplas till gängkriminalitet men som avtjänar långa fängelsestraff finns inte med. Nya personer tillkommer också allteftersom – samtidigt som andra försvinner, såsom 27-åringen på bron.

Under tiden som Aftonbladets kartläggning har pågått har några dömts till långa fängelsestraff, som Dödspatrullens ledare Mohamed Ali som nyligen dömdes till livstids fängelse i Danmark för att ha skjutit ihjäl två män i det rivaliserande Rinkebygänget Shottaz.

Mohamed Ali, 22, ledare i gänget Dödspatrullen sköt den 25 juni 2019 ihjäl två Shottaz-medlemmar då de satt i en svenskregistrerad bil i Herlev utanför Köpenhamn.Mohamed Ali, 22, ledare i gänget Dödspatrullen sköt den 25 juni 2019 ihjäl två Shottaz-medlemmar då de satt i en svenskregistrerad bil i Herlev utanför Köpenhamn

Granskningen visar att:

 • Nio av tio är tidigare dömda för brott.
 • 276 har sammanlagda skulder på över 38 miljoner kronor, som mest är en 28-årig man skyldig staten över 4 miljoner kronor.
 • 393 nolltaxerar enligt deras senaste fastställda deklarationer. Åtta har haft en årsinkomst på över en halv miljon kronor, under något av de senaste tre åren. Samtidigt visar Aftonbladets kartläggning hur gängkriminella lämnar falska inkomstuppgifter till Skatteverket, på upp till närmare en halv miljon kronor i årslön, för att kunna visa upp en vit inkomst.
 • Under de senaste fyra åren har 109 fått aktivitetsstöd/utvecklingsersättning, 86 har fått underhållsstöd och 106 av personerna i granskningen har fått sjukpenning från Försäkringskassan.

Aftonbladets granskning innehåller 30 olika nätverk utspridda över och omkring Stockholm.

Många har ett stort våldskapital med tillgång till skjutvapen och medlemmar som dömts eller misstänkts för allvarliga våldsbrott.

Vissa av de kriminella nätverken har funnits i decennier medan andra är betydligt nyare konstellationer. Hur de försörjer sig varierar också.

I vår kartläggning av de 676 utpekade personerna har vi granskat deras företagskopplingar.

Abraham Aho har under lång tid pekats ut som en av ledarna i Södertäljenätverket, men uppger själv i en personutredning från i år att det ”inte finns någon som förväntar sig att han ska utföra olagliga handlingar i syfte att tjäna pengar”. Hans advokat vill inte kommentera att Aho pekas ut som ledare. Hamo Boodaghian har dömts till fängelse för mord och kopplas till Vårbynätverket. Ilija Jurkovic är den tidigare fotbollstalangen som polisen pekar ut som ledare för ett kriminellt gäng, något han inte velat beskriva sig som i en intervju med Aftonbladet. Abraham Aho har under lång tid pekats ut som en av ledarna i Södertäljenätverket, men uppger själv i en personutredning från i år att det ”inte finns någon som förväntar sig att han ska utföra olagliga handlingar i syfte att tjäna pengar”. Hans advokat vill inte kommentera att Aho pekas ut som ledare. Hamo Boodaghian har dömts till fängelse för mord och kopplas till Vårbynätverket. Ilija Jurkovic är den tidigare fotbollstalangen som polisen pekar ut som ledare för ett kriminellt gäng, något han inte velat beskriva sig som i en intervju med Aftonbladet.

Aftonbladets granskning visar att:

 • Ett 60-tal kan kopplas till ett 100-tal konkurser – där bolag bland annat har tömts på pengar före konkursen, företag lämnats med mångmiljonskulder, där misstänka målvakter satts in i styrelsen på slutet, och hur bolag i ett antal fall fått statlig lönegaranti i samband med konkurserna.
 • Ett 20-tal i dag företräder aktiva bolag, med en total omsättning på omkring 100 miljoner kronor.

Granskningen visar att det finns en rörlighet bland de gängkriminella – de kan i flera fall kopplas till två olika grupperingar och några har också bytt konstellation.

Kartläggningen av gängen visar hur vissa nätverk samarbetar och hur andra skjuter mot varandra. Vissa av konflikterna har pågått under många år och har kostat många liv.

Och de fortsätter att skörda dödsoffer.

I skrivande stund ser det ut som att antalet skjutningar i år kan komma att nå ett nytt rekord.

Från den 1 januari 2020 fram tills den 17 september har det skett 97 skjutningar i region Stockholm, vilket resulterat i 37 skadade och 15 döda.

Det är fler skjutningar än någon gång tidigare jämfört med samma period från 2016 fram till i dag.

Här är de 30 kriminella nätverken

Brandbergen

Bandidos MC
I polisens hemliga kartläggning som Aftonbladet tagit del av ingår ett 20-tal män, där majoriteten är födda på 80-talet. Den äldste är i 50-årsåldern. Klubben har dock betydligt fler medlemmar och har en fast struktur kring hur organisationen ska skötas och det hålls möten som protokollförs och medlemmarna betalar en medlemsavgift. Varje medlem och andra som aktivt stödjer Bandidos måste också teckna ett sekretessavtal, enligt en rapport från NOA. Bandidos har ett stort våldskapital genom flera underklubbar. Mannen som har pekats ut som klubbens president har dömts för bland annat vapenbrott och narkotikabrott. Mannen som har pekats ut som vice presidenten friades förra året för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Året innan gjorde polisen ett tillslag mot två stulna bilar i ett parkeringsgarage – och hittade bland annat ett stort antal vapen, magasin och patroner. Polisen påträffade även stora mängder narkotika och sprängmedel. Polisen slog senare till mot Bandidos klubblokal, där vice presidenten greps. Han åtalades bland annat för synnerligen grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Tidigare i år återförvisade hovrätten målet till tingsrätten. I september 2020 häktades en av medlemmarna, en 32-årig man, för försök till mord. Ett antal medlemmar, i polisens kartläggning, har haft uppdrag i företag inom byggbranschen som har gått i konkurs.
Bad Breed MC
I alla fall ett dussin män kopplas till medlemsklubben, som är en undergruppering till Bandidos. Till skillnad från många av nätverken kopplade till stadsdelar är deras medlemmar äldre, med bland annat två män i 55-årsåldern. Tidigare i år dömdes en 32-årig medlem till fängelse i två år för bland annat grovt vapenbrott, efter att ha stoppats av polis med en skapladdad pistol i sin bil. Precis som i moderklubben Bandidos finns flera kopplingar till företag som gått i konkurs. En av medlemmarna har tidigare arbetat för ett ungdomshem, som fick sina tillstånd indragna. I IVO:s beslut bedömdes mannen som olämplig. Bad Breed-medlemmen var tidigare dömd för ett antal brott.
Brandbergens nätverk
Åtminstone ett dussintal män kopplas till nätverket, den yngste är i tonåren och bara ett fåtal är äldre än 25 år. De flesta har dömts för narkotikabrott och många har funnits på myndighetens radar sedan tonåren. Bland annat en våldsdömd idrottstalang som spred skräck i skolan under gymnasietiden, enligt en dom. En 23-årig gängmedlem dömdes nyligen till 16 års fängelse för medhjälp till mordet på Ndella Jack och det senare mordförsöket på hennes man. En annan man dömdes till 12 år för medhjälp till mord. Motivet ska ha varit en konflikt mellan 23-åringen och Ndella Jacks man. Maken tros ha varit den egentliga måltavlan när Ndella Jack sköts ihjäl. 23-åringen var best man på parets bröllop. På grund av konfliktrisken med andra kriminella aktörer har 23-åringen hållits isolerad under sin tid som frihetsberövad.

Bredäng

Bredängsnätverket
Ett 20-tal män och en kvinna kopplas till Bredängsnätverket. Den äldste som ingår i Aftonbladets kartläggning är 36 år gammal men medelåldern är 25 år. Narkotikaförsäljning är enligt polisen Bredängsnätverkets främsta inkomstkälla. Även om deras brottslighet utgår från Bredäng är nätverkets medlemmar kriminellt verksamma över större geografiska områden och enligt polisen har de goda kontakter med flera andra kriminella nätverk i Stockholmsområdet, bland annat har grupperingen medlemmar som också pekas ut att tillhöra Bandidos och och deras undergruppering. Dessutom har gängmedlemmar kopplingar även till gäng i Göteborgsområdet – polisen bedömer att medlemmar i Bredängsnätverket och Tynneredsnätverket haft kontakt och besökt varandras geografiska områden i ”vänskapligt och stöttande syfte”.Bredängsnätverket har under åren väckt stor uppmärksamhet på grund av sin blodiga konflikt med Östberganätverket, som skördat flera dödsoffer. Den startade för sju år sedan, i vad som tros ha varit ett bråk om en kokainaffär, där en medlem ur Östberganätverket blev skjuten med sex skott i benet – och där skytten misstänktes tillhöra Bredängsnätverket. Därefter har flera mord och mordförsök följt, från båda sidorna.

Botkyrka

Botkyrkanätverket
En intern konflikt skapade två falanger i nätverket år 2018. I april 2020 avlossades flera skott mot en av falangmedlemmarnas bostad vilket gjorde att konflikten vaknade till liv igen.Botkyrkanätverket har även kopplingar till flera andra grupper – som Vårby och Södertälje – och polisen ser därför en risk att andra våldskapabla nätverk kan dras in i konflikten.

Flera tongivande kriminella i båda falangerna har dömts för bland annat vålds- och narkotikabrott. Flera har också åtalats för mord och mordförsök, men friats. När 12-åriga Adriana sköts ihjäl i Botkyrka var två medlemmar de egentliga måltavlorna, enligt Aftonbladets uppgifter.

Bro

Bronätverket
Ett 15-tal män ingår i polisens hemliga kartläggning över nätverket, där majoriteten är födda i slutet av 90-talet. Den utpekade ledaren är en 32-åring med ett digert brottsregister. Enligt polisen har mannen ett ”stort inflytande” i de kriminella miljöerna i Bro. Gänget blev omskrivet efter en handgranatsattack mot en barnfamilj i Upplands-Bro i somras.Flera medlemmar ska ha plågat boende i tätorten Bro genom att busköra med motocrosscyklar.

Familjen som utsattes för en granattack ska ha polisanmält buskörandet.

Gänget har även kopplats ihop med en uppmärksammad misshandel av en småbarnspappa på Valborgsmässoafton 2018. Utredningen lades ned efter att vittnen hoppat av.

Nätverket kopplas till en uppmärksammad skjutning då två män hittades döda med hundra meters mellanrum nära en förskola i Bro i februari 2019. Enligt Aftonbladets uppgifter ska två bröder, båda medlemmar i nätverket, ha beskjutits av en tredje man. Den ena brodern dog – varpå den andra brodern först misstänktes ha hämndskjutit ihjäl den tredje mannen. Han har suttit frihetsberövad men släpptes i brist på bevis.

Rinkeby

Dödspatrullen
Under 2020 har minst ett 15-tal män kopplats till grupperingen – men endast spillror återstår av det hänsynslösa nätverk som kommit att kallas för Dödspatrullen och som gjort sig stora pengar på knarkhandel. Medlemmarna är unga: födda under 00-talet eller slutet av 90-talet.I slutet av augusti dömdes ledaren Mohamed Ali, 22, till livstids fängelse för morden på två rivaliserande Shottaz-medlemmar i Köpenhamn. Även Mansoir Ismail, 20, och Benjamin Owusu Afriyie, 25, dömdes till livstid. Två yngre medlemmar fick i stället 20 års fängelse.

Konflikten mellan de två nätverken från Rinkeby är väl omskriven och sträcker sig tillbaka till 2015. Ett bråk efter ett rån slutade med att en 19-åring sköts ihjäl. Mordet delade upp de tidigare vännerna i två fiendeläger. Ett tiotal mord och mordförsök har kopplats till konflikten.

Trots att ledarskiktet i gänget slagits ut finns ett flertal individer kvar – och våldet fortsätter. Enligt Aftonbladets uppgifter kopplas en skjutning i Vällingby i september till Dödspatrullen och Shottaz undergruppering.

Dalen

Dalen-nätverket
Ett 30-tal kopplas till nätverket, varav en är en kvinna i tonåren. Flera tonåringar kopplas till nätverket – den yngsta i polisens kartläggning av Dalen-nätverket är 14 år gammal. Enligt polisen sysslar Dalennätverket främst med att sälja narkotika och alkohol. Under de senaste åren har polisen kunnat se hur nätverket gått från att vara relativt löst sammansatt till att få tydligare strukturer och hierarkier.Man började även att rekrytera yngre personer till gänget. Flera våldshandlingar har kunnat sättas i samband med att nätverket försökt utöka sin verksamhet, enligt polisen.

Nätverket skakades av vad som tros ha varit en intern uppgörelse i slutet av 2018. Den dåvarande ledaren misstänks ha mördats av sin närmaste, en man i 20-årsåldern. Mannen friades både i tings- och hovrätten.

Edsberg

Edsbergsnätverket
Polis kopplar över 40 män till nätverket – där flera är dömda för grov brottslighet. Enligt kartläggningen finns det en hierarki med ett övre skikt, ett mellanskikt samt en svans där majoriteten är tonåringar. En 48-årig ledargestalt har dömts för omfattande brottslighet. Mannen dömdes 2011 i Norge för bland annat grov misshandel, människorov och olaga frihetsberövande till fängelse, men flyttades till Sverige där han frigavs 2013. Efter det har han dömts till ett längre fängelsestraff för nya grova brott, bland annat utpressning och försök till grov utpressning. Under sin tid i fängelse har han fått flera varningar av Kriminalvården. En annan ledargestalt dömdes 2019 till fängelse i tre år för rån mot en bank och han har även dömts för flera andra brott. Enligt polisen kopplas skjutningar i området till nätverket.

Fagersjö / Farsta

Fagersjö-Farstanätverket
Runt 25 män kopplas till nätverket. Den äldsta är 38 år gammal men majoriteten av männen är födda på 90-talet. En 35-årig man med tidigare starka kopplingar till ett mc-gäng pekas ut som framträdande. Tillsammans med två andra i nätverket satt han häktad för mordet på en 25-årig rappare i Farsta men släpptes sedan. Mordet är ännu ouppklarat men motivet tros gå att hitta i en konflikt i den undre världen.35-åringens bror, även han utpekad medlem, har bland annat dömts till fängelse för narkotikabrott efter att ha förvarat kokain.

Nätverket har tillgång till vapen och två medlemmar har nyligen dömts till fängelse för grova vapenbrott.

Flemingsberg

Flemingsbergsnätverket
Ett 30-tal män mellan 17 och 35 år kopplas till nätverket. En utpekad 24-årig ledare för nätverket dömdes nyligen till sex års fängelse. 24-åringen dömdes för att tillsammans med flera medgärningsmän ha misshandlat en 38-årig man brutalt. Offret hittades bakbunden och misshandlad till oigenkännlighet utomhus. Enligt domen var tillståndet livshotande.Motivet bakom misshandeln ska ha varit ett bråk om pengar.

24-åringen har tidigare dömts för narkotikabrott och våldsbrott. I fjol dömdes han även för att med obscena gester ha ofredat två fältassistenter i Flemingsbergs centrum.

På kort tid under 2018 sköts tre tonåringar i samma område på grund av en konflikt mellan medlemmar ur Flemingsbergnätverket och kriminella i Alby och Vårby. Konflikten kretsade kring knarkrevir.

Täby

Grön grupp
Närmare 20 män kopplas till nätverket i Täby, enligt polisens kartläggning. Samtliga är födda på 1980- och 1990-talet. Många är dömda för brott som dopingbrott, ringa narkotikabrott eller narkotikabrott. Nätverket kopplas til få grova våldsbrott och en av medlemmarna friades i år för synnerligen grov misshandel, efter att en man blev misshandlad i en lägenhet av tre maskerade män. Gärningsmännen misshandlade, knivhögg och hällde ett frätande ämne på offret, som låg på sjukhus i en månad och fick både ansiktet och armarna kraftigt ärrade. I hovrätten var en nämndeman skiljaktig och ansåg att Grön grupp-medlemmen skulle fällas för medhjälp till misshandel av normalgraden. Fyra utpekade medlemmar dömdes till fängelse under 2020 för grov stöld.

Hagsätra

Hagsätranätverket
I polisens hemliga kartläggning under 2020 kallas de för Hagsätranätverket, men de har även blivit kända under andra namn, bland annat Kostymerna. Runt 25 män mellan 22 och 52 år kopplas till konstellationen som har ägnat sig åt bland annat utpressning och beskyddarverksamhet, men även varit verksamma inom krogbranschen. Flera i nätverket är dömda för grov brottslighet och nätverket anses ha ett stort våldskapital. Polis har tidigare pekat ut två bröder som ledare. Den yngsta brodern, en 46-årig man, friades i hovrätten för stämpling till mord för två år sedan. Han har tidigare dömts för grova brott. Den äldre brodern, en 52-årig man, har det senaste decenniet dömts för mindre brott. Nätverket har kopplats till bland annat Hells Angels och Östberganätverket. En 39-årig man, som enligt polisens kartläggning tillhör nätverket, dömdes till fem års fängelse 2017, efter att ha skjutit en man med två skott i centrala Stockholm. Enligt polis har nätverket försvagats och det ska ha skett en splittring i grupperingen.

Bromma

Hells Angels MC Capital City
Ett 15-tal män ingår i polisens kartläggning över Hells Angels-medlemmar. Men klubben har betydligt fler medlemmar, både i Stockholm och runt om i Sverige. Enligt uppgift till Aftonbladet har flera positioner i klubben i Stockholm ersatts sedan 2019 och medlemmar har lämnat. Däribland uppges mannen som var Hells Angels president för Bromma, den äldsta avdelningen i Stockholm, ha gått ur. Flera medlemmar har fått hembesök av kronofogden de senaste åren och företag med HA-koppling har förlorat sina uppdrag. För drygt två år sedan dömdes en dåvarande medlem till tre års fängelse för grov utpressning, efter att han pressat en man på över en miljon kronor. Den utpressade mannen hade bland annat fört över pengar till en stiftelse i Hells Angels regi. Enligt polis har supporterklubbar till Hells Angels använts till att utföra våldsdåd och det är vanligt att HA-medlemmar i stor utsträckning begår sin brottslighet tillsammans med personer utanför organisationen.

Husby

Husbynätverket
Ett 20-tal personer kopplas till nätverket, enligt polisens hemliga kartläggning. Kärnan i gruppen är ung men polisen tror att det också finns äldre tongivande kriminella som styr. Det är vanligt förekommande att gängmedlemmar utnyttjar sociala medier för att posera med vapen. Den yngste som polisen kopplar till nätverket är 13 år. Gänget ligger bakom narkotikaförsäljningen i Husby – och har kunnat bedriva den mer eller mindre öppet. Brottsligheten består även av grova butiksrån och stölder i hela Stockholm. Medlemmar som tidigare dömts för grova narkotikabrott är nu tillbaka på gatan. Två kända artister pekas av polis ut som medlemmar. Husbynätverket har varit inblandade i flera våldsbrott de senaste åren. När en medlem misshandlades till döds i Tensta i somras påbörjades en ny konflikt med Shottaz undergruppering, Rinkeby 1. Polisen misstänker att Husbynätverket hämnades genom att mörda en ledargestalt bland fienderna i Rinkeby. Mordet skedde i en park där lekande barn befann sig. Fler hämndaktioner befaras av polis.

Kalhäll

Husbynätverket
Ett 20-tal personer kopplas till nätverket, enligt polisens hemliga kartläggning. Kärnan i gruppen är ung men polisen tror att det också finns äldre tongivande kriminella som styr. Det är vanligt förekommande att gängmedlemmar utnyttjar sociala medier för att posera med vapen. Den yngste som polisen kopplar till nätverket är 13 år. Gänget ligger bakom narkotikaförsäljningen i Husby – och har kunnat bedriva den mer eller mindre öppet. Brottsligheten består även av grova butiksrån och stölder i hela Stockholm. Medlemmar som tidigare dömts för grova narkotikabrott är nu tillbaka på gatan. Två kända artister pekas av polis ut som medlemmar. Husbynätverket har varit inblandade i flera våldsbrott de senaste åren. När en medlem misshandlades till döds i Tensta i somras påbörjades en ny konflikt med Shottaz undergruppering, Rinkeby 1. Polisen misstänker att Husbynätverket hämnades genom att mörda en ledargestalt bland fienderna i Rinkeby. Mordet skedde i en park där lekande barn befann sig. Fler hämndaktioner befaras av polis.

Hässelby

Lejonen
Det är ett 20-tal män som ingår i polisens hemliga kartläggning av nätverket, där två 28-åriga män pekas ut som ledare och en 30-årig man också anses ha en ledarroll. Lejonen har sin bas i Hässelby och uppstod efter att flera personer från Hässelby fängslades, efter ett rån mot ett posttåg på huvudpostterminalen i Göteborg 2008. I tomrummet från de fängslade rånarna började det kriminella nätverket som skulle få namnet Lejonen att ta sin form. Namnet fick grupperingen efter att en av ledarna började kalla sig ”Simba”, efter filmen Lejonkungen. Under 2013 drog Lejonen till sig polisens uppmärksamhet genom att de var inblandade i flera skottlossningar och under åren fortsatte våldsdåden. Under 2017 sköts Lejonens dåvarande ledare ihjäl med flera skott i huvudet. Mördaren Lanko Aziz dömdes till livstids fängelse.

Enligt Aftonbladets uppgifter har Lejonen, efter att ha legat lågt i några år, återigen börjat bli mer brottsaktiva. Deras huvudsakliga inkomst bygger på gatuförsäljning av narkotika och viss beskyddarverksamhet.

Vårby

May
Knappt tio personer ingår i polisens hemliga kartläggning av nätverket som kallas för May. Samtliga är födda på 90-talet. Nätverket har under många års tid befunnit sig i konflikt med Vårbynätverket, enligt Aftonbladets uppgifter. Den beskrivs som ett öppet sår med återkommande prat om hämnd. Det är en konflikt som tros ha skördat flera dödsoffer. Bland annat mördades en ung man i början av 2017 med koppling till medlemmar i Vårbynätverket. Han sköts med automatvapen och träffades med minst fem skott. Polisen misstänkte att en medlem i Nätverket May – som tidigare blivit beskjuten – låg bakom mordet men misstankarna mot honom lades sedan ner och ingen har ännu åtalats för mordet. Istället dömdes mannen för grovt vapenbrott efter att ha haft två automatkarbiner, en pistol samt ammunition och sju handgranater. Tidigare i år försattes mannen på fri fot, även om han i skrivande stund häktats på nytt misstänkt för bland annat grovt vapenbrott. Enligt uppgift till Aftonbladet var han en av flera tongivande aktörer som frigavs från fängelsestraff varpå konflikten blossade upp på nytt. Enligt poliskällor fruktade man våldsdåd och båda de rivaliserande nätverken har kontakter med andra kriminella nätverk och aktörer. Dessutom fruktar polisen att konflikten även ska sprida sig, då bland annat en utpekad medlem av nätverket May har flera personliga kontakter till misstänkt kriminella personer i mellansverige.

Märsta

Märstanätverket
Det är närmare 30 personer som ingår i polisens hemliga kartläggning av Märstanätverket. Ligan leds av en 38-årig man med flera företagskopplingar, men det finns även medlemmar födda på 00-talet. Flera är dömda för grov brottslighet. Polis har lagt stora resurser på kampen mot Märstanätverket. Enligt polisens misstankar ligger nätverket bakom grova våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet. De kopplas även till flera sprängningar. En högt uppsatt medlem dömdes nyligen till fängelse för att ha försökt spränga en pizzeria i Småland. I våras greps ledaren misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Enligt tingsrätten fanns det dock inte skäl nog att hålla mannen häktad – så han släpptes efter bara några dagar. Ledaren har tidigare åtalats men friats för flera brott. Tillsammans med en annan framträdande medlem friades han för inblandning i mordet på Bredängnätverkets ledare som sköts ihjäl efter en vild biljakt i Bromma 2017. I samma mål friades även Östberganätverkets utpekade ledare för anstiftan till mord.

Rinkeby

Rinkeby 1
I polisens hemliga kartläggning under 2020 kopplas i alla fall ett 20-tal personer til nätverket, där flera medlemmar är födda efter millennieskiftet. Under 2018 så växte nätverket Shottaz med en undergrupp som benämns som Rinkeby 1. Rinkeby 1 och Shottaz begick flera våldsbrott ihop mot Dödspatrullen och deras allierade Tenstanätverket. Natten mot nyårsafton förra året sköts en 20-årig Shottaz-medlem till döds i en parkerad bil. Men polis misstänker inte att mordet var ett resultat av konflikten med Dödspatrullen – utan att mannen sköts av sina egna. Fyra av de som häktades för mordet var medlemmar i Rinkeby 1, enligt polis, och ytterligare en man som häktades var en Shottaz-medlem och känd artist. Alla försattes senare på fri fot. Misstankarna avskrevs tidigare i höstas efter att åklagaren bedömt att man inte kommer kunna nå ända fram. I slutet av augusti i år dömdes Dödspatrullens ledare Mohamed Ali, 22, till livstids fängelse för morden på två ”Shottaz”-medlemmar i Köpenhamn under 2019. Flera i nätverket Rinbkeby 1 är dömda för grov brottslighet. Två av medlemmarna misstänks för att ha legat bakom ett mycket stort antal så kallade vishing-bedrägerier under 2019 mot i första hand äldre kvinnor, som lurats på mångmiljonbelopp.
Shottaz
Under 2020 har omkring 10 personer ingått i polisens hemliga kartläggning. Medlemmarna är födda på sent 80-tal eller på 90-talet. Nätverket Shottaz har sedan i mitten av 2015 befunnit sig i konflikt med Dödspatrullen. I slutet av augusti i år dömdes Dödspatrullens ledare Mohamed Ali, 22, till livstids fängelse för morden på två Shottaz-medlemmar i Köpenhamn under 2019. Redan året innan hade konflikten resulterat i att sju unga män dött och att två unga män hade skottskadats. Personerna som tillhör de två nätverken består av unga män från Rinkeby och Tensta som har vuxit upp i samma områden, begått brott tillsammans, men som blivit fiender. Bakgrunden är ett rån under 2015 som resulterade i en konflikt, där en man sköts i ett skogsområde samma kväll och senare avled. Dagen efter sköts en ung pojke ihjäl på en bensinstation och sedan var våldsspiralen igång. En 24-årig man, som enligt polis, har en ledande roll i Shottaz dömdes under 2018 till fängelse för grovt vapenbrott. Polisen bedömer att en känd artist tillhör Shottaz inre kärna. Mannen dömdes i maj 2018 till fängelse för grovt vapenbrott. I början av 2020 häktades han misstänkt för mordet på en en man som också var en Shottaz-medlem, natten till nyårsafton, men i mars försattes artisten på fri fot igen. Misstankarna avskrevs tidigare i höstas efter att åklagaren bedömt att man inte kommer kunna nå ända fram.

Rissne

Rissnenätverket
Polisens hemliga kartläggning fokuserar på ett tiotal män som kopplas till nätverket. Den äldsta är en man födda på 80-talet, men de flesta är födda på sent 90-tal eller efter millennieskiftet. Under året misstänks Rissnenätverket ha varit inblandade i olika konflikter med andra kriminella aktörer, vilket resulterat i flera skjutningar. I mars skedde ett mordförsök som kopplas till Rissnenätverket och, enligt Aftonbladets uppgifter, kopplas åtminstone tre skjutningar kort därefter till nätverket. Flera tongivande medlemmar i Rissnenätverket har högt våldskapital och tillgång till skjutvapen. Nästan alla män i Aftonbladets granskning som kopplas till nätverket är dömda för brott, de mest vanligt förekommande är ringa narkotika brott eller trafikbrott. Brottsligheten har för medlemmarna i flera fall startat mycket tidigt. En då 18-årig man, som enligt polis är medlem i nätverket, dömdes förra året för grovt vapenbrott efter att ha haft en skarpladdad pistol i Mall of Scandinavia i Solna.

Sätra

Sätranätverket
Polisen kopplar ett tiotal män till nätverket, där medlemmar även har kopplingar till Bredängnätverket enligt polisens hemliga kartläggning. De flesta medlemmar är födda på sent 90-tal eller början av 00-talet och flera är dömda för narkotikabrott. Flera våldsdåd har inträffat i Sätra de senaste åren – bland annat ett dubbelmord 2019, där två unga män hittades skjutna i ett källarförråd, känt för narkotikahandel. En man friades senare för dubbelmordet i hovrätten. Några dagar innan dubbelmordet kidnappades en pojke som då var under 15 år och fördes till ett vindsförråd, som ligger nära platsen där de två männen hittades mördade. Pojken misshandlades av flera personer och tappade medvetandet. Två av männen som dömdes kidnappningen av pojken tillhör Sätranätverket, enligt polisens hemliga kartläggning. Tre av medlemmarna misstänks för misshandel på en näringsidkare vid Sätra Torg. Enligt förhör med offret ska en av gärningsmännen sagt att ”han äger centrum”.

Södertälje

Södertäljenätverket
Det är ett 40-tal män som ingår i polisens hemliga kartläggning av nätverket. Den stora majoriteten är födda på 80- och 90-talet. Södertäljenätverket är ett av Sveriges mest kända kriminella nätverk och enligt polisen består nätverket av betydligt fler individer, som i många fall vuxit upp ihop eller är släkt. Flera av de som dömdes i den stora härvan mot Södertäljenätverket 2014 har i dag ledande roller i nätverket och ingår i den inre kärnan. Enligt polisens kartläggning ägnar sig Södertäljenätverket åt olika typer av kriminalitet – alltifrån narkotikabrott till utpressningar, indrivningar, vapenbrott och organiserade stölder. Ekonomisk brottslighet pekas ut som ett viktigt ben för nätverket som också ägnar sig åt illegalt spel och låneverksamhet. Enligt polisen har nätverket ”en mycket god förmåga att omsätta och återinvestera brottsvinster”. De senaste åren kan nätverket kopplas till flera skjutningar och de har ett stort våldskapital och en mycket god tillgång till vapen. Poliser vittnar om att nätverket agerar med stor våldsamhet om någon upplevs inkräkta på ”deras” territorium – och i Södertälje har de en monopolställning på den kriminella marknaden. Södertäljenätverket ingår även i polisens hemliga kartläggning av släktbaserade kriminella nätverk, så kallade klaner, som har fått stor uppmärksamhet under 2020.

Tureberg

Turebergsnätverket
Ett tiotal män från Turebergsnätverket ingår i polisens hemliga kartläggning. Den äldsta medlemmen är en man i 45-årsåldern. Nätverket har hållit Tureberg – med Malmvägen i centrum – i sitt grepp i decennier. En släkt är tongivande i nätverket och polisen har uppgett hur de började smuggla in narkotika i Sverige redan i slutet på 70-talet. Förra sommaren sköts två unga män som tillhör släkten med automatvapen, varav den yngsta – en 17-åring – dog på platsen. Under våren har bland annat en man som pekas ut att tillhöra nätverket suttit häktad misstänkt för grovt vapenbrott, men han försattes på fri fot i somras och misstankarna mot honom har försvagats.

Vårberg – Skärholmen

Vårberg-Skärholmennätverket
Polisen kopplar närmare 30 män till nätverket. Majoriteten är födda på 90-talet och den yngsta personen som ingår i polisens hemliga kartläggning har precis fyllt 16 år. Enligt polis har det funnits en konflikt mellan medlemmar i Vårberg-Skärholmennätverket och medlemmar i Vårbynätverket. Konflikten sträcker sig flera år tillbaka och har kopplats till både mord och skjutningar. En medlem i Vårberg-Skärholmennätverket har dömts för grovt vapenbrott, efter en skjutning med automatvapen. Enligt åklagare var målet en medlem i Vårby-nätverket och skjutningen ska ha varit en hämndaktion efter ett mord på en 20-årig man. Flera medlemmar har dömts eller misstänkts för grova narkotikabrott. Nätverket har ett stort våldskapital och en medlem har tidigare dömts till fängelse efter en tortyrliknande misshandel på Långholmen i centrala Stockholm, där offret bland annat tvingades klä av sig naken och simma i det 16-gradiga vattnet.

Vårby

Vårbynätverket
I polisens hemliga kartläggning finns närmare 30 män kopplade till Vårbynätverket. Ålderspannet är stort och det skiljer nästan tre decenneier mellan den älsta och den yngsta medlemmen som är 17 år. Polisen beskriver nätverket som multikriminellt med inriktning mot främst narkotikaförsäljning och bedrägerier och med tillgång till vapen. De har flera unga killar som fungerar som springpojkar. Bland annat vittnar tidigare orosanmälningar gällande en av nätverkets yngre medlemmar om hur han i tidiga tonåren började sälja narkotika åt äldre kriminella. Flera utpekade medlemmar i nätverket har varit misstänkta för inblandning i olika skjutningar runt om i Stockholmsområdet. Bland annat sitter en 23-åring som kopplas till nätverket häktad misstänkt för mord och mordförsök vid Kungens kurva i januari tidigare i år. I bilen ska bland annat en gängmedlem från ett konkurrerande nätverk befunnit sig. En av nätverkets utpekade medlemmar, Hamo Boodaghian, dömdes förra året för mordet på en lärarstudent. Boodaghian sköt enligt domen fel person, som utseendemässigt liknande det tilltänkta offret från ett konkurrerande nätverk.

Jordbro

Zeronätverket
Under 2020 finns i alla fall 25 personer kopplade till nätverket, i polisens hemliga kartläggning. De äldsta är födda på 80-talet, men merparten är födda på andra hälften av 90-talet eller senare. Den yngsta personen som ingår i polisens kartläggning är 17 år. “Låg självkontroll och hög impulsivitet”, så beskriver sig en av de unga männen som kopplas till nätverket. Han är en av flera tonåringar i som kopplas till nätverket. Precis som många av de andra unga männen i nätverket har han sedan unga år varit föremål för sociala insatser och har sedan tidiga tonåren stoppats iklädd skyddsväst och säljande narkotika. Flera av männen som polisen kopplar till nätverken har också misstänkts för inblandning i olika mord. En man som polisen kopplar till både Zeronätverket och Rinkeby 1 satt exempelvis häktad för ett mord på nyårsafton i Spånga, där en man som ska ha tillhört nätverket Shottaz blev skjuten. Det mordet misstänks ha varit en intern konflikt i Rinkeby – men där är alla misstankar nu avskrivna då åklagaren bedömt att man inte kommer längre i utredningen. En man som kopplas till nätverket begärdes i slutet av sommaren häktad misstänkt för mord på en ung man i Nynäshamn, men där ansåg inte tingsrätten att det fanns tillräckliga skäl att häkta honom. Några av de utpekade medlemmarna kopplas även till Bredängsnätverket.

Älvsjö

Älvsjönätverket
Närmare 20 personer kopplas till nätverket i polisens hemliga kartläggning av gängkriminella. Merparten är födda på 90-talet och den yngste är 16 år. Nätverket startade som ett kompisgäng med lokala ungdomar som bodde i området. De håller främst på med narkotikaförsäljning. Enligt polis som arbetar i området handlade det till en början mest om cannabis för att senare utvecklas till att även omfatta narkotikaklassade tabletter och kokain. Från början beskrevs nätverket som en homogen kompisgrupp utan någon tydlig ledare och utan att polisen märkte av några direkta våldshandlingar. Men sedan 2018 märkte polisen hur något förändrades – man började beslagta skjutvapen och nätverket började bli mer våldsamt. Under förra året vittnade polisen om hur man märkt en konflikt inom nätverket – vilket verkar ha berott på att personer kommit utifrån och splittrat det som verkade vara ett gäng med barndomskompisar. Tre unga män, som enligt Aftonbladets uppgifter kopplas till nätverket åtalades, för att ha skjutit två män kopplade till andra kriminella grupperingar, när de stod vid en bil i Bandhagen och blev beskjutna med flera skott av en man på en moped. Trion friades dock från medhjälp för mordförsöken och dömdes istället för skyddande av brottsling i samband med skjutningen.Ytterligare män kopplade till nätverket har varit misstänkta för inblandning i olika skjutningar i södra Stockholm.

Östberga

Östberganätverket
I polisens hemliga kartläggning kopplas åtminstone ett 20-tal personer till Östberganätverket. Majoriteten är födda på 90-talet och de yngsta har precis fyllt 18 år. Nätverket har enligt polisen en tydlig struktur med ledare i toppen och springpojkar längst ner. De tjänar sina pengar främst genom narkotikahandel, bedrägerier och utpressningar. Genom året har medlemmar i nätverket tagit till våld för att styrka sin makt eller agera mot andra nätverk. Framförallt har Östberganätverkets krig med Bredängsnätverket skördat flera dödsoffer och skadade i skjutningar. 2013 räknas som startskottet – när en medlem i Bredängsnätverket ska ha anklagat en från Östberga för att ha stulit kokain. Den utpekade kokaintjuven blev sedan skjuten i benet med sex skott. Kommande år sker flera skjutningar och mord – som bedöms ha en hämndkaraktär. Bland annat mördades den utpekade Östbergaledarens bror i augusti 2017 i ett garage. Senare samma år mördas den utpekade ledaren för Bredängsnätverket. Polisens uppfattning är att nätverket försvagats sedan mordet på brodern i garaget. Östberganätverket har bedömts ha en stark påverkan på lokalsamhället och har varit inblandade i bilbränder och ordningsstörningar.

Skjutningar i Stockholm 2016–2020

1 januari 2020– 17 september 2020:
97 bekräftade skjutningar med 15 avlidna och 37 skadade.

1 januari 2019– 17 september 2019:
71 bekräftade skjutningar med 15 avlidna och 20 skadade.

1 januari 2018– 17 september 2018:
72 bekräftade skjutningar med 6 avlidna och 30 skadade.

1 januari 2017– 17 september 2017:
90 bekräftade skjutningar med 12 avlidna och 28 skadade.

1 januari 2016– 17 september 2016:
89 bekräftade skjutningar med 7 avlidna och 34 skadade.

Wallenberg, aristokraterna för svenskt näringsliv och Serafimer Orden

by Henrik Palmgren, RedIceCreations.com

http://www.illuminati-news.com/2007/0116a.htm

Sourcehttp://www.redicecreations.com/article.php?id=354

De svenska Wallenbergs är som motsvarande USA: s Rockefeller’s eller Europas Rothschild’s.

SVT har precis kört en tredelad dokumentär om Wallenbergs, och den innehåller några intervjuer med de annars reserverade familjemedlemmarna. Serien verkar ha väckt ett visst intresse, så det kan vara bekvämt att kort förmedla lite information om dem här. Jag har bara sett delar av serien hittills, men jag kommer att screena det själv snart och jag kan skriva något mer om det senare.

Här är några utdrag ur en ny artikel om Wallenbergs från thelocal.se:

Vem är de och varför är de kända?

Wallenbergs är Sveriges starkaste ekonomiska familj. För drygt 150 år sedan började André Oscar Wallenberg bokstavligen prägla det när han grundade Stockholms Enskilda Bank. Sedan dess har familjens makt blivit nästan kunglig i sitt omfång. I själva verket var en av dem, Marcus ”distriktsdomare” Wallenberg, riddare av Serafimer Orden.

Familjen har bildat ett till synes obrytbart band med den svenska ekonomin. År 1916 startade de Investor, ett investeringsbolag med stort intresse i Scania, Ericsson, Saab, ABB, Electrolux, AtlasCopco, AstraZeneca och ett löjligt antal andra.

Hur som helst, varför är dessa Wallenbergs i nyheterna?

Nationella sändaren SVT har precis kört en tredelad dokumentär om familjen, som har planterat luffare praktiskt taget på platser över hela landet.

Varför? De låter bara som en massa kostymer med synliga historiska fläckar.

Ah ja, men just dessa kostymer utgör själva tyget i det svenska samhället. Och de ger mycket sällan intervjuer. Om vi ser på Sverige, som delat mellan stat och kapital, har de levererat das Kapital.

Och socialdemokraterna har varit der Staat?

Exakt. Och eftersom vi har kommit över alla tyska, det är förmodligen värt att nämna att Wallenbergs har en hjälte från andra världskriget i sina led. När han var på affärsresor till kontinenten konfronterades Raoul Wallenberg snart med behandlingen av judar av Nazityskland. I Budapest förvärvade han diplomatisk status och räddade tusentals ungerska judar genom att utfärda till dem falska skyddspass och hävdade att de väntade på hemtransport till Sverige.

Bra jobbat! Behandlades han som en hjälte när han återvände till Sverige?

Tyvärr återvände han aldrig. Han arresterades av de framåtryckande sovjetstyrkorna, som tog honom för en amerikansk spion. Han sågs aldrig mer.

Ett tragiskt slut …

Faktum är att det finns andra tragiska berättelser också. Kommer du ihåg banken som började familjeframgången?

Ja.

Marc Wallenberg var dess verkställande direktör när den 1971 skulle slås samman med en annan bank för att bilda det som nu är SEB. Marc begick självmord samma år, möjligen för att bördan för honom blev för stor. Hans far, Marcus ”Dodde” Wallenberg, hade drivit samman fusion mot hans önskemål.

Dodde verkar ha varit en central Wallenberg.

Ja, det var han. Han var också en baddare i tennis och tävlade för det svenska Davis Cup-laget i mitten av 1920-talet.

Bra för Dodde. Finns det några andra Wallenbergs med fånigt smeknamn?

Åh ja, massor av dem. Det fanns till exempel Jaju (Jakob), som var Doddes äldre bror. Båda var inblandade i ”Bosch-affären” i slutet av andra världskriget, vilket ledde till att de anklagades av USA för samarbete med Nazityskland. SVT-dokumentären ger bröderna fördelen av tvivlen om denna poäng, särskilt Jaju, vars namn blev lera efter att skandalen bröt ut.

Som om det inte var illa nog att kallas Jaju! fortfarande?

Ja. Det finns naturligtvis Pirre (Peter) född 1926 och fortfarande en stor kraftfull mäklare i det som allmänt kallas ”Wallenbergsfären”. Sedan finns det hans son Poker (Peter), som sitter i Investors styrelse. Och Husky (Marcus), som är styrelseordförande i SEB.

Vad kommer att bli av dem nu när de har gett luft till denna TV?

De kommer förmodligen att återgå till mottot som har tjänat familjen så bra genom åren: Esse non videri – att verka, utan att synas.

Du kan läsa hela artikeln här: http://www.thelocal.se/6104/20070115/ , även om det inte finns mycket mer intresse om du frågar mig.

Uppenbarligen finns det mycket mer att säga och skriva om dessa killar – men det här korta stycket kan fungera som en trevlig introduktion för framtida artiklar och skrivande.

Du kan läsa mer (men inte så mycket) om Wallenberg-familjen på denna wikipedia-tråd .

En annan sak som det är värt att nämna igen är att Marcus Wallenberg Sr (1864–1943), var riddare i Serafimer Orden. Denna Orden är exklusiv för Sverige och jag tycker det är intressant eftersom Seraphim är hebreiska för en klass av ängel (den högsta). Jag tror att detta ytterligare stärker bevisen för en hebreisk / kabbalistisk koppling till Sverige och ”originalspråket” som jag utarbetade i artikeln om Johannes Bureus och de forntida runorna med titeln: Dees 007, Tubal-Cain och Rune of the ” Originalspråk ”

På insignierna i Serafimer Orden finns också de tre kronorna. Ursprunget till de tre kronorna och kopplingen till runorna och Kabbala diskuteras också i den här artikeln: Johannes Bureus, renässansruntrollkarl

Och eftersom vi har kopplat till John Dee och hans Enokiska magi så kan vi läsa om Seraferna i Enoks bok:

I Enoch-boken från 2000-talet f.Kr. nämns också seraferna, men den använda termen är de grekiska drakonerna (δράκονες som betyder ”ormar”). Enok accepterades aldrig i den hebreiska kanonen, men den lästes och citerades allmänt av tidiga kristna – särskilt i Judas brev, som ingick i Nya testamentets kanon. Från användningen av ordet ”saraph” i den här sena texten identifierar kristen exeges orm som är ansvariga för de hädande israeliternas död i 4 Mosebok kapitel 21: ”Och HERREN sände eldiga ormar.

Och om vi fortsätter att läsa om seraferna ser vi att det finns några intressanta namn som tillskrivs denna ängelorden:

Namnen tillskrivs denna ängelorden

Genom att utarbeta den kristna himmelska hierarkin som skapades av Areopagiten Pseudo-Dionysius, har den växande moderna litteraturen för ängelologi tilldelat de namnlösa seraferna många namn.

• Seraphiel
• Metatron
• Uriel
• Nathanael
• Gabriel
• Jehoel
• Chamuel (Kemuel, Shemuel)
• Lucifer
• Satan
• Abaddon
• Asmodeus
• Astaroth
• Leviathan
• Samael
• Semyazza

Är Serafernas Orden verkligen de fallna änglarnas orden?

Vi måste återgå till det i en annan artikel. Under tiden kan du läsa några mer officiella men ändå intressanta saker:

Serafimer Orden

Seraphim-orden (på hebreiska för en kategori änglar) eller Hans majestät kungens orden (svenska Serafimerorden eller Kungl. Maj: ts Orden) är en svensk kunglig orden som skapades av kung Frederik I av Sverige den 23 februari 1748, tillsammans med Svärdsorden och Polarstjärns Orden. Efter omorganiseringen av orden 1975 tilldelas orden endast till utländska statschefer och medlemmar inom den kungliga familjen. Orden har bara en klass med värdighet, Riddare (medlem för kvinnor och präster) och är Sveriges främsta orden.

När en riddare av Orden dör hängs hans vapen i den tidigare kungliga begravningskyrkan Riddarholmskyrkan i Stockholm, och när begravningen äger rum ringer kyrkklockorna ständigt från kl. 12.00 till 13.00.

Insignier
Riddare och ordensmedlemmar bär märket på en krage (kedja) eller på ett ordensband på höger axel och stjärnan på vänster bröst:

 

ANNIE LÖÖF ÄR POLITIKENS KRISTI BRUD

Kan vara en bild av 2 personer

Runar Sögaard

2021-06-30

Sverige befinner sig mitt i den största politiska krisen på decennier, och kaoset i landet är monumentalt. Landets parlamentariska läge är i princip nästan omöjligt att kunna hantera för många av landets folkvalda.

Det kaos som Socialdemokraterna och Miljöpartiet med Stefan Löfven i spetsen har skapat, gör att sjukvården går på knäna, pensionärerna blir allt fattigare, skolan ligger i botten i västvärlden i tillägg till att integrationen och invandringen har kraschat. Och som om inte detta vore nog, så skjuts det nästan dagligen ihjäl människor medan bilar brinner, bomber sprängs och gängkriminaliteten exploderar.

Aldrig någonsin har så många kvinnor varit rädda för att bli våldtagna, föräldrar varit så oroliga över sina barns trygghet och den ekonomiska ängsligheten för framtiden varit större.

Tack vare sossarnas maniska maktbegär och miljömupparnas verklighetsfrånvända agenda, så har statsminister Löfven lyckats köra det anrika svenska folkhemmet och Sverige allt längre ner i ett avgrundsdjupt dike. Ivrigt påhejade av en Annie Lööf med hybris hoppandes på dörrmattan Vänsterpartiet.

Tills nu.

Äntligen fick vänsterledaren Nooshi Dadgostar nog av Socialdemokraternas politiska övergrepp. Heder till denna partiledare som fick nog av överförmynderiet. Det en gång så stolta, konservativa och hederliga Centerpartiet, har med Annie Lööf vid rodret förvandlats till en rödgrön giftcocktail som kontaminerar allt i sin väg. I synnerhet Stockholms elitistiska centerpartister.

Annies högfärdiga och självuttalade förakt för oliktänkande, hennes hatfyllda beskrivningar av politiska motståndare samt hennes kroniska lögner och fula spel, har gett det politiska och oförsonliga hatet ett ansikte. Expressen krönikör Ann-Charlotte Marteus skrev nyligen en artikel med titeln ”Annie Lööf borde starta en frikyrka” Annie Lööf kommer visserligen från frikyrkans vagga, Värnamo, där jag redan som liten snorunge sprang runt mellan frikyrkornas bänkrader medan min far och hans kompis Jan-Erik Pettersen sjöng outtröttligt på stadens ekumeniska väckelsemöten. Annie var inte ens född då, men hon har uppenbarligen helt tappat det småländska sunda förnuftet och den moraliska kompassen, som mina vänner och bekanta i Värnamo med omnejd alltid så beundransvärt uppvisat. Men det är något helt annat med Annie Lööf.

Något obehagligt har hänt med henne. Borta är den hurtiga och charmiga tjejen från 2011 som kom in som en frisk fläkt i Centerpartiet. Vad hon nu uppvisar däremot, är ett otäckt och avslöjande hat och ett politiskt svek som är fullständigt motbjudande att bevittna.

Och ingen sko har hon ätit upp än! Annie har inte enbart rött hår längre, utan de flesta av hennes värderingar har smittats av sossarnas mörkröda ideologi där hon ser rött så fort hon hör klassiska konservativa värderingar. När hon sen hör ordet Sverigedemokraterna eller Jimmie Åkesson, så blir hon omedelbart fullständigt svart i blicken.

Då kokar hon över av förakt och brister ut i falska formuleringar och obehagliga lögner. Att politiker har olika uppfattningar, övertygelser, värderingar och åsikter är en självklarhet. Så måste det självklart vara, och så kommer det alltid förbli. Det är nämligen demokratins skönhet. Att man får tycka olika. Man får ha fel.

Och man måste låta tiden få skapa mognad och ge perspektiv hos olika människor. Vi lever i en tid av oerhörda polariseringar, ett oerhört utbrett utanförskap och enorma utmaningar, där enskilda individer helt håller på att tappa fotfästet och där viktiga samhällsstrukturer vittrar sönder därför att historielösa och militanta människor kräver att allt och alla ska förändras. Från ledande politiker talas det om att ”vara de vuxna i rummet” och hur ”samförstånd och tolerans” måste skapas för allas bästa.

Problemet är bara det, att de som gapar högst och vevar mest, är de som är de mest omogna och minst toleranta av alla. Och packet leds av ingen mindre än Stefan Löfven och Annie Lööf.

Lösningen på Sveriges problem är garanterat inte att Annie startar en frikyrka! Därför att hon blivit politikens ”Kristi brud” Lika obehaglig, otäck, beräknande och förförande som galningen i Knutby. Och lika äcklig och pervers i sin skepnad. Precis lika förledande, välformulerad och ven som Åsa Waldau, men också lika falsk, ohederlig och sekteristisk som Kristi Brud.

Ingen annan än HON är bra nog, bättre lämpad och mera förtjänad än henne att sätta agendan, avgöra vad som är rätt och fel samt bestämma vem eller vilka som är tillräckligt ”rena” att samtala med. För SD är i hennes värld orena, bruna och vidriga människor. Åsa Waldau vägrade prata och umgås med människor som tyckte, kände och trodde annorlunda än hon. För hon ansåg sig vara den utvalda bruden.

Nu anser Annie själv att hon är lika ren, redo och förträfflig som den vitaste brud. Annie Lööf har på fullaste allvar gått ut i TV och tidningar och sagt att hon kan tänka sig bli statsminister för Sverige med enbart 8 % av landets röster. Hon avslöjar dagligen sin hybris och maktfullkomlighet genom att upprepa lögner och demonisera såväl Vänsterpartiet som Sverigedemokraterna medan hon upprepar sin egen ypperlighet och helighet.

Hennes sjuka och skruvade självbild är minst sagt tragisk, och hon har nu blivit själva symbolen för förakt och oförsonlighet för ett helt land. Annie Lööf påminner inte enbart om Åsa Waldau. Hon beter sig som henne, agerar likt henne och låter som henne. Hon har utnämnt sig själv till landets frälsare, blivit politikens Kristi Brud och hon utnyttjar det parlamentariska läget enbart för sina själviska syften.

Enda skillnaden är att den sexuella makten bytts ut mot den politiska makten. Men mönstret är det samma. Hon utnyttjar allt från barnflickor till bönder och akademiker för att skapa sitt eget Knutby. Låt oss alla be om ett mirakel, hoppas på en förändring och samtliga verka för en djupgående förändring. För det är precis vad Sverige behöver nu.

”Inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från Annie Lööf. Låt landets politiker försonas och åter igen samtala och respektera varandra oavsett åsikter och tidigare misstag, för att genom detta kunna hitta gemensamma och bestående lösningar för landets bästa.”

Amen

Sverige infiltrerat av KGB, Del 1-2; UD:s Bo Theutenberg i SwebbTV

Bo Theutenberg var anställd i flygvapnet på 1960-talet, attaché på Utrikesdepartementet som 24 åring och verkade utomlands fram till 1976 då han utnämnde av regeringen Fälldin som folkrättsexpert vid UD till 1987. Han lämnade UD och protesterade mot den svenska Sovjetpolitiken och lämnade Sverige 1988.

Theutenberg har skrivit dagbok under alla år vilka nu utkommit i fem volymer, med särskilt fokus på Sovjetunionen och Olof Palme. Han menar att Sverige har låtit sig infiltreras av Sovjetunionens och Östblockets, särskilt DDR / Östtysklands, underrättelsetjänster.

Alla ryska imperier betraktar både Nordpolen och Östersjön som sina hav måste det enorma landet behöver nå är gratis hav någonstans.
Gränsdragningsproblem med Sovjetunionen angående Gotland var speciellt angeläget för Theutenberg och samtal kunde gå fel om hanterades för undfallande från Sverige. En ”krypande jurisdiktion” kunde inträda där ett neutralt fiskeriområde kunde övergå inom annan statistik nationsgräns.

Theutenberg förhandlade om den framtida territorialgränsen vid Gotland med Sovjetunionen men hade inte den socialdemokratiska regeringen bakom sig.
Inom UD fanns en socialdemokratisk grupp som byggde på en eftergiftspolitik sedan utrikesminister Östen Undén och diplomaten Sverker Åström med tradition ända tillbaka till Hjalmar Branting (varje framgår av boken Naftasyndikat av Fredrik Malm (L)). Theutenberg vägrade dela Östersjön i två delar utan att ta hänsyn till Gotland, där var Sovjets krav.

En liknade diskussion hade uppstått när Danmark utifrån den danska ön Hesselö borrade i Kattegatt efter olja och då hade Palme reagerat genom att inta samma position angående landsgränser från öar som Theutenberg förordade gentemot Sovjet.
1985 var Bo Theutenberg i Moskva på en hemlig sondering och fick bra resultat i förhandlingarna till Sveriges fördel, 75 % mot Sovjets 25% av det omstridda området.
Sovjet / Ryssland har alltid velat nu öppet hav och både Östersjön och Svarta Havet är idag inringat av fientliga Nato-länder, Danmark och Turkiet. I detta geopolitiska sammanhang är Sverige ett möjligt och försvarsmässigt lätt område att inta, förr och idag.

Ryska ubåtskränkningar skedde i norra Sverige under 1980-talet för att förbereda eventuella intrång mot Norrland och vidare mot Natolandet Norge.
Statsminster Tage Erlander stod bakom den svenska upprustningen som fick kunskap och teknik från USA enligt hemliga antal sedan 1954 med utbyte av hemlig underrättelseinformation. Vi hade kvalificerad amerikansk teknik i våra flygplan Flygande Tunnan och Lansen. Vi hade dessutom ett eget kärnvapenprogram på 1960-talet där demonterades efter moralisk kritik från socialdemokratiska kvinnoförbundet, som var infiltrerat av ryska agenter.

Sovjetunionen och Östblocket hade en stor kontroll över sina agenter utomlands och tog livet av dem vid behov, ofta med gåva. Liknade giftmord sker idag menar Theutenberg med hänsyn till försök att giftmörda avhoppare och oppositionsmän.
Bo Theutenberg har kommit över en lista i England på svenska KGB-agenter eller kolloboratörer inom UD (t ex diplomaterna Rolf Sohlman och Sverker Åström). Utrikesminister Östen Undén (S) var speciellt påverkad av Sovjetunionen efter 1945 och ville inte ingå i ett försvarsförbund med Danmark och Norge med hänsyn till Sovjets makt, särskilt i Finland.

https://theutenberg.wordpress.com
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Bo J Theutenberg
https://theutenberg.wordpress.com/
https: //theutenberg.wordpress. com / 7-dagbok-fran-ud-vol-5-juni-1985-september-1988 /

En profitör mindre i värdegrundsbranschen

Varje tidsålder har sina värdeladdade modeord – symbolerna som behövs för att signalera: ”Jag är god, jag är rätt i tiden”. Om någon ”kämpar för mänskliga rättigheter” är det underförstått om att denne ställer upp på vår samtids lite vaga grundackord att man är för det goda och mot det onda.

Några som sannolikt såg möjligheterna i detta klarare än någon annan var stiftelsen Teskedsorden, som nyligen försatte sig själv i konkurs. Organisationen grundades med syftet att skapa ett rättvist samhälle. Styrelsen fylldes med kändisar, bland andra Jason Diakité och Lill Lindfors. Pengarna rullade in från Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Stiftelsen inskärpte att dess arbete handlade om mänskliga rättigheter och att motarbeta diskriminering. Hur mycket den lyckades stärka de mänskliga rättigheterna eller om de hann ingripa mot någon diskriminering förblir oklart.

Men vad som är säkert är att Teskedsordens verksamhet genomsyrades av en radikal ideologi. Stiftelsen anordnade föreläsningar i skolor om konspirationsteorin som gör gällande att alla vita, medvetet eller omedvetet, är sammansvurna i en komplott mot icke-vita.

Den fick pengar för att utarbeta appen ”Rassekollen”, en dejtingapp som skulle sortera bort presumtiva partners som exempelvis inte förstod att kulturministerns dreadlocks var ett problem. Frisyren är nämligen ett uttryck för rasism. Att en person med vit hy iklär sig en annan grupps attribut är kränkande, menade Teskedsorden.

Stiftelsens själva affärsidé var att ta omtvistade och spekulativa teorier om rasism och ras från amerikanska universitet och göra dem praktiskt applicerbara, kanske rentav lite folkliga.

Teskedsorden var självutnämnda antirasister som befann sig snubblande nära rasism. Den skulle förstås, likt de många tjänstemän och företagsledningar som i flera år gav dem miljoner kronor i bidrag, protestera mot en sådan beskrivning.

LÄS MER: Rasprofitörerna du betalar för

Men många i våra inflytelserika offentliga institutioner bottnar inte kunskapsmässigt. De flyter med och ställer inga besvärliga frågor eller petar på de knepiga hypoteserna om ras, makt och förtryck. Säg något om hur viktigt det är att granska vita privilegier eller avslöja strukturell rasism och de undrar hur många miljoner du vill ha.

Om besvärjelserna – antirasism och mänskliga rättigheter – yttras så stängs tankeverksamheten av. Då agerar i stället instinkten om vad det odiskutabelt goda är. Det visste Teskedsorden och det är därför stiftelsen kunde överleva så länge som den gjorde.

Den gick inte i konkurs för att deras donatorer – däribland den svenska staten – insåg att det handlade om en djupt politiserad (närmast extrem) verksamhet. De gick i konkurs på grund av inre konflikter och vanstyre.

Men det är egentligen mindre intressant varför verksamheten lade ned. Många står dessutom redo att ta deras plats för att mjölka staten och storbolag på värdegrundskronor. Det intressanta är att organisationer som Teskedsorden är så omfamnade och prisade av eliterna i vår samtid.

LÄS MER: Det västerländska självhatet förblindar oss

Den fyller nämligen rollen som insamlare av vår tids kollekt. I de abrahamitiska religionerna har alltid funnits ett ritualiserat sätt att köpa sig fri från skuld. Organisationer som Teskedsorden spelar för stora bolag, stater och andra mäktiga organ en liknande roll i en sekulär samtid: Ge dem allmosor och ni kan visa att ni förstår att era privilegier bygger på århundraden av förtryck mot icke-vita och andra minoriteter. På liknande vis har den omtvistade organisationen Black lives matter kunnat inkassera miljonstöd från internationella storbolag.

Teskedsorden levde på avlidna svenskars tillgångar, levande svenskars skattepengar och bolags dåliga samvete. Men det är viktigt att komma ihåg att stiftelsen inte bars upp av gräsrötter utan av den ideologi av skam och skuld som genomsyrar den västerländska offentlighetens institutioner.

Det är eliternas aningslöshet i kombination med deras längtan efter att framstå som rättfärdiga och progressiva som slog på pengakranen. Värdegrundsentreprenörer som Teskedsorden är därför egentligen inte huvudskurken i det här dramat. De såg en öppning i marknaden och utnyttjade den.