Polisen börjar använda elchockvapen nästa år


Polisen kommer från och med nästa år att börja använda elchockvapen i yttre tjänst.

Tanken är att elchockvapnet (taser) ska användas i ingripandesituationer för att på så vis minimera skador på polis och gärningspersoner. Samtidigt är det tänkt att det ska fungera som ett komplement till annan utrustning.

– Gärningspersonen behöver inte ramla men får svårt att röra sig. Effekten håller i sig så länge man överför ström, vanligtvis i fem sekunder, säger Anders Hall, utvecklingschef på polisen, i ett pressmeddelande.

Sedan 2018 har försöksverksamhet pågått kring användningen av elchockvapen. Enligt Hall har poliser som ingått i projektet upplevt att våldet minskat och man känner en högre grad av trygghet såväl som mindre stress vid hotfulla situationer.

– Bara att poliserna vet om att elchockvapnet finns tillgängligt gör att de upplever en större trygghet och säkerhet. Det leder i sin tur till att man upplever sig bli mer verbal i sin framtoning. Kommunikationen blir bättre och en hotfull och stressad situation kan oftare avhjälpas med dialog.

Reflektioner runt Första Maj

Det är enklast att samla tankarna efter en god natts sömn emellan.

Dagen efter den stora manifestationen i Stockholm fick jag i lugn och ro träffa de två arrangörerna för årets Första Maj manifestation, Max Winter och Filip Sjöström.

Så här sa Max Winter den 2:a maj:

“Jag har en vision om Enighet”.

Och han lånar gärna några tänkvärda rader från USA:s tredje president Thomas Jefferson.

“När regeringen fruktar folket då kan vi ha en demokrati – men när folket fruktar regeringen, då har vi en tyranni”

Filip är den som blickar framåt: ”Första Maj i år var en stor dag och de som deltog kommer verkligen att minnas någonting. Jag kommer att fortsätta att skapa förutsättningar för att alla ska kunna vara fria. Jag arbetar vidare med att genomföra nästa stora manifestation för Frihet och Sanning den sjätte juni”.

Vi som var med, vi minns 

Vi kan verkligen understryka orden att minnas. Det var många som var där första gången och fick uppleva den glädje och kärlek som utspelades under marschen från Norra Bantorget till Vasaparken och inte minst på plats, där hjärtan och röda ballonger stod för kärlekens färger. Dagen efter träffade jag också flera personer – de som är extra känsliga – och som rest till Stockholm för att träffa likasinnade. För dem kanske dagen hade den allra största betydelsen. De hade under Coronaåret 2020 och speciellt nu i år intuitivt känt att någonting verkligen var fel. Inte minst att flera också hade problem inom familjen och med den egna vänkretsen. Den som hade mer eller mindre mobbat dem för att få dem att ta vacciner.

I manifestationen hade de känt sig hemma. I den skrämselpropaganda som tutats i oss från maktens flerfaldiga megafoner krävs det mycket för att stå emot rädslan och mobbningen från den omgivande skocken. Första Maj var det annorlunda. Där kunde man känna den genuina samhörigheten och få bekräftat att man inte var ensam.

Veteranen bland folket. Pensionerade narkossköterskan Margit

Journalisten
Själv hade jag bestämt mig för att kvart i två inta journalistens roll på den historiska platsen: Norra Bantorget. Att vara den observerande åskådaren – men också medmänniskan som vill stå för en dialog mellan de som makten sänt till plats för att uppfylla pandemilagens intentioner, dvs polisen och de som var det brokiga folket och som gick med i det tusenhövdade tåget. Före start blev det alltså lite snack med poliserna i de mer än tio piketbilar stora styrkan med bortemot fyra poliser i varje. Jag kollade att de var på gott humör, så att inte rädslan styrde deras handlingar – och att de förutom att de kände till pandemilagen också visste att det fanns en grundlag – som i flera avseenden står i motsatsställning. Flera poliser hade varit med tidigare, den 6:e mars och 20:e mars så de visste ju att bara de inte provocerade själva med pepparspray och annat så hade de inget att frukta från folket. Jag träffade en av cheferna, Susanne, och vi önskade oss själva lycka till. De lite mer garvade poliserna ser ju på demonstranterna som just det folk de är satta att värna.

Så det blev en balansgång för poliserna att å ena sidan lyda order dvs uppmana till att avbryta både demonstrationståg och tal och musik, och å andra sidan att allt gick städat till. Ja till och med i början av tåget stod några poliser på led för att skydda demonstrationståget.

Råttornas lek med katten
Hela manifestationen kännetecknades av råttornas (de tusendes) lek med katten (polisen). Genom list var det arrangörerna som undgick polisens gillrade bakhåll genom att helt sonika ta andra vägar fram mot slutmålet Vasaparken. Någon munsbit fick dock katten när man på smågatorna från Odenplan stängde av gatorna, så att svansen på demonstrationståget gick av och flera hundra frihetsdeltagare lite förvirrade om slutmålet bara försvann.

Nästintill självklart fick de då och då handplocka en och annan av deltagarna, och denna gången fastnade jag också i klorna och minuten efteråt i deras fordon. Privatskjuts någon kilometer bort till Valhallavägens slut, där jag släpptes. Jag visade självklart bevis på att jag var journalist och legitimerade detta med en medhavd AlmaNova. För mig personligen var det väl litet av en petitess, även om det var en nyttig erfarenhet. Men hur brukar man betrakta regimer som behandlar sitt lands journalister på ett sådant sätt? Och hur gör etablerade media som gråter krokodiltårar över sådana övergrepp på andra ställen i världen?

Självfallet begicks det några övergrepp av en del poliser, exempelvis hur de misshandlade journalisten Jesper Johansson, men det var undantagen i en tillställning som andades fred, frihet och sanning.

Den historiska aspekten: Lenin och Deutsche Bank                                                     

Norra Bantorget har verkligen varit en plats där historiens vindar svept fram. Hit samlades den första och kanske största Förstamaj-demonstrationen någonsin när man på mycket tidigt 1900-tal demonstrerade mot den nedsläckningspolitik som regeringen Hammarskjöld stod för – 50 000 deltagare den gången. Det var en avgörande händelse för att alltmer makt skulle förskjutas till Arbetarrörelsens sida – och för demokrati. Under Första Maj 2021 hade arbetarrörelsen blivit rädslans fångar och kunde inte genomskåda att det hela rörde sig om en plandemi.

I april-maj 1917 skedde en historisk händelse runt Bantorget. Den ryske revolutionären Vladimir Iljitj Uljanov, sedermera Lenin, hade övernattat hos sina kamrater i den svenska arbetarrörelsen i Vasastadens kvarter. Han var på hemresa från sin landsflykt i Schweiz för att på plats delta i denna ryska revolutionära rörelsen i S:t Petersburg. Lenin tillhörde också den Socialdemokratiska rörelsen som på den Andra Internationalen 1914 dyrt och heligt lovat varandra att om globalisterna i Europa skramlade till krig så skulle man uppmana att arbetarna skulle vägra ta till vapen mot varandra. Många svek det löftet.

Det var länge okänt för mig att de som bekostade Lenins hemresa var Deutsche Bank, liksom att samma bank också gav krediter för att finansiera trycksaker till de upproriska i Petersburg. Där tryckte man exempelvis tidningen Pravda, som betyder Sanning.

Hur stor påverkan Deutsche Banks krediter hade för den ryska revolutionen ska vi låta vara osagt, men så snart Lenins röda bolsjeviker vunnit revolutionen så avslutades kriget på östfronten. Tyskland slapp en fiende. Men Deutsche Bank har figurerat mer i världshistorien. Det var via Deutsche Bank som nazisterna i Tyskland kunde finansiera sina krigsansträngningar och utveckla kemi- och läkemedelsindustrin med centralort i Auschwitz. Men Deutsche Banks historia slutar inte där. De har tillsammans med en del läkemedelsindustrier också delfinansierat det stora biolaboratoriet i Wuhan. Det är när man följer pengarnas spår som man finner sambanden.

Coronan används som ursäkt för nerstängningar                                                 Genom att följa utvecklingen visar det sig att alltfler människor, såsom läkare, advokater, ekonomer börjar inse att själva Coronaviruset används som ursäkt för att i skymundan genomföra total nedsläckning av stora delar av samhället. Med pandemilagen har man inskränkt demokratin; Genom att sätta sig i miljardskulder har man överlåtit mycket av besluten till bankernas styrelserum istället för de folkvalda församlingarna; Man har redan fördelat skattebetalarnas pengar över till vaccinindustrin; Och i skymundan har det monterats upp tusentals 5G-antenner runt om i världen.

Susanne Björkholm, med en bakgrund inom svensk militär, var en av talarna

Ljuset bland talarna 
Det fanns en liten spröd röst bland talarna i Vasaparken och det var Susanne Björklund. Men sprödheten i hennes röst bar helt fascinerande starkt fram det budskap hon hade. Hon redogjorde för sin tidigare arbetsuppgift där hon faktiskt kommit inpå livet, de analytiker och strateger som bakom kulisserna – kalla dem gärna den djupa statens företrädare – och hur hon då genomskådade dem både som människor och deras verkliga agenda. Då rör det sig om empatibefriade individer som med kall beräkning lägger fram strategin för hur man ska genomföra “The Great Reset”. Deras största fiende är just de ljusbärare, som Susann själv, och därför ingår det i deras strategi att oskadliggöra oss.

Önnerfors och MSB
De tidigare frihetsmarscherna har klart visat att den första metoden – att minimera och försöka tiga ihjäl sanningen och frihetens förkämpar inte är tillräckligt. Nästa steg är att klistra på frihetskämparna etiketter som foliehattar och konspirationsteoretiker. Här har man exempelvis fått draghjälp av “frimurareprofessorn” Andreas Önnerfors som via Bonniers nyhetsmedia fått breda ut sig om hur farligt det kan vara att söka sanningen bakom olika händelser, det vill säga om det överhuvudtaget förekommit en planering – en konspiration bakom. I april 2021 fick han också MSB:s uppdrag att göra jobbet åt dem. Det blev en studie på mer än 75 sidor med titeln: Konspirationsteorier och Covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning.

Har man tagit del av den studien så kan man gott säga att den helt går på tvärs med det vetenskapliga begreppet som vi ser det: Att vara nyfiken och samtidigt kritisk och försöka förklara olika fenomen i vår verklighet.

Enligt Önnerfors ska ett sådant sanningssökande istället ses som farligt och det har han väl rätt i. Sanningen är farlig för makten – när den ljuger. Jag ville testa Önnerfors lite mer så jag ringde sonika upp honom. Eftersom han var upptagen just då så sa han jag kunde återkomma klockan 14. Men se då hade han markerat ut mitt telefonnummer och klarade sig undan en dialog. Han var onåbar.

Cantwell i Aftonbladet
Redan samma dag hade Oisin Cantwell i Aftonbladet en krönika om Frihetsmanifestationen den Första maj: Tänk om knäppgökarna får rätt? Det är lätt att förstå att Cantwell var med och bevakade hela tåget och vi ser att hans rubrik kan innebära en öppning för ett nytt synsätt. För två veckor sedan hade han inte ens fått publicera en sådan rubrik i Schibsteds husorgan. Visst spred han vidare många myter, men han fick ställa frågan. Men för oss som bryter mot den viktigaste lagen i detta avseende, dvs Jantelagen, så bryr vi oss inte så mycket i etablissemangets skriverier. Däremot vill vi gärna hålla fram de som hela tiden sökt sanningen och dit hör AlmaNova.eu, vaken.se, education4future och allra mest folketsradio.se. Idag är det hundra gånger viktigare att vi visar vägen på de bra alternativen än att ondgöra oss över de som kommer med agendor. Det är ett brott mot Jantelagen. Hade inte den haft så stort inflytande hade pandemilagen varit en omöjlighet i Sverige.

Därmed blir det ännu mer tyngd i orden från Max Winter och Filip Sjöströms inledning. Visionen om Enighet och Kampen för att alla ska kunna känna sig Fria blir därmed ännu viktigare.

Ulf Bejerstrand tar pulsen på myndigheterna

Har ni inte tidigare stiftat bekantskap med Ulf Beijerstrand när han ringer upp olika myndigheter, så måste ni göra det nu!


Vad gäller nu i sifferväg och avstånd? Hur många besökare får det vara på en restaurang? Får en trubadur spela eller karaoke, …

Detta blir en utmaning och en kreativ happening, som kan öppna ögonen på många… ”Kölapparna” på Facebook! Klicka in dig där!

Om världen skulle drabbas av en ny, lika skrämmande pandemi som covid om tio år, kan vi vara rökta – även om forskarna skulle få fram ett lika snabbt vaccin som nu. Vid den tiden, runt år 2030, tror forskare att vaccinationsmotståndet i världen har vuxit sig större än stödet för vaccinationer.

Är ministrarna dom vassaste knivarna i lådan, eller är dom grindvakter för att inte släppa in andra politiska åsikter i samhället?

Om man har en båt som har flera små hål i skrovet men ett hål som är gigantiskt, då kan man ju lätt jämföra detta med att stänga ner restauranger, kultur och idrott men sen ha kvar kollektivtrafiken!

Vad rättfärdigar dessa nya höjda löner med 3-4000 kr per minister, har dom fått fler timmar på dygnet än oss andra? Vart kan vi låna pengar för att betala mat och hyra mm, för när man är ansatt av statens långa arm, då kan man ju inte låna pengar på banken längre, så vad menar Regeringen med detta?

Jag ringde upp Skatteverket om en fråga som berör ”förseningsavgiften”, men det slutade med att vi hade ett fantastiskt trevligt prat, jag och skattetjejen! Att så frön, det är väl det bästa inför framtiden… i min värld i alla fall!

TILLVÄXTVERKET 08-681 91 00 Enligt 5a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är en av förutsättningarna för godkännande att arbetsgivaren drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.

Man har ju 1000 frågor, men svaren är få och rätt luddiga, då alla tänker och fundera och hämtar sin info från alla möjliga håll. Det blir svårt att förstå att PCR kan vara så säkert, när en massa forskare och läkare säger tvärt om.

Tänk att jag trodde att Lagrådet skulle ta sina beslut imorgon, den 6:e januari… jag skäms! Men som sagt var, det är inte lätt att hålla isär alla datum och alla beslut och alla deras instanser… detta är ett nätverk som borde kallas för ”nätvärk” för hela grejen grejen ger ju huvudvärk…

Björn Ulvaeus säljer av aktier i Alm Equity för 625 miljoner kronor

Björn Ulvaeus: Jag lever med en inre konflikt | Allas

2021-04-22

Sara Johansson
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/bjorn-ulvaeus-saljer-av-
aktier-i-alm-equity-for-625-miljoner-kronor/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210422

Björn Ulveus säljer av aktier i Alm Equity för att frisätta kapital och ”skyffla” ner pengar nöjesbranschen som lider efter pandemin.

Aeternum Capital, ODIN Fonder och Alcur Fonder har tillsammans med en liten grupp av family offices samt privata investerare förvärvat aktier till ett värde av cirka 625 miljoner kronor i Alm Equity. Säljare av posten är Björn Ulveus genom sitt bolag Kopparnäset som efter transaktionen kommer kvarstå som långsiktig ägare med en aktiepost om 200 000 aktier, motsvarande ca 1,8 procent röstandelar. Det uppger Alm Equity i ett pressmeddelande.

– Vi som är verksamma i “live Entertainment”-industrin skyfflar just nu ner pengar i svarta hål på grund av pandemin. Jag är extremt involverad i nöjesbranschen både i Sverige och utomlands och jag har en orubblig tro på att vi ska komma i gång igen.  De här pengarna ska användas till att hålla ut, släcka bränder och till investeringar i anläggningar och projekt. Mitt förtroende för Joakim Alm och ALM Equity är orubbat, vilket visas av att jag ligger kvar med en stor aktiepost, säger Björn Ulvaeus.

Vegard Søraunet, som är investeringschef i det nystartade Aeternum Capital, finansierat av Fredriksen-familjens stiftelser uppger att de är väldigt positiv till den resa som Joakim Alm och Alm Equity har gjort de senaste 15 åren.

– Vi ser stora dolda värden i Alm Equity och önskar att vara den långsiktiga aktiva ägaren som stöttar bolaget på resan vidare, ønsker å være den langsiktige aktive eieren som støtter bolaget på reisen videre. Vi är positiva till synligheten av värden i Alm Equity, som började med börsnoteringen av Svenska Nyttobostäder, och vi tror att många har missat detta företag på Stockholmsbörsen.

Muminpark i Karlstad inte kommunal angelägenhet

Publicerad: 2021-04-12 
FREDRIKA LAGERYD
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/muminpark-i-karlstad-inte-kommunal-angelagenhet/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210412

Förvaltningsrätten stoppar anläggandet av en temapark då kommunens kostnader för att upplåta mark och vidta åtgärder inte står i rimlig proportion till den förväntade nyttan. Kostnaderna skulle nämligen betalas tillbaka genom en tomträttsavgäld som inte var fastställd.
Beslutet innebär även ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare.

Kommunfullmäktige i Karlstads kommun beslutade att godkänna ett genomförandeavtal med ett bolag i form av ett markupplåtelse angående byggnation av en Mumintemapark. Enligt avtalet ska en större del av ett område i kommunen styckas av till två skilda fastigheter som ska upplåtas till kommunen genom tomträtt. Giltigheten av upplåtelseavtalet är att den aktuella detaljplanen vinner laga kraft.

”Inte kommunal angelägenhet”

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Karlstad av flera enskilda som bland annat gjorde gällande att beslutet inte rör en kommunal angelägenhet och att det har inneburit ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare.

Rätten anger dock att temaparken är av allmänintresse för kommunmedlemmarna i enlighet med 2 kap. 1 § kommunallagen, KL, bland annat med hänvisning till att kommunerna har ett utrymme att vara aktiva på kultur och fritidsområdet och att det i plan- och bygglagstiftningen anses vara en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av kommunens mark. 

Däremot föreligger det inte någon rimlig proportion mellan de totala kostnaderna för parken och den förvärvade nyttan, på det sätt som behövs för att kravet på allmänintresse ska vara uppfyllt. I flera rättsfall på området har de förväntade kostnaderna och intäkterna av etableringen haft stor betydelse för bedömningen, liksom de turistekonomiska effekterna av den. 

73 miljoner

I det här fallet är drygt 73 miljoner kronor av kostnaderna för kommunens åtgärder kopplade till upplåtelseavtalet med bolaget. Av dem utgör runt 42 miljoner kronor kostnader för kompensatoriska åtgärder eller ersättningsinvesteringar i form av flytt och iordningställande av bland annat badplats och grillplatser för befintliga anläggningar i området, som inte längre kommer att kunna användas av allmänheten. 

Kommunen hade uppgett att de totala kostnaderna ska finansieras genom intäkter från bolaget, minst 57,7 miljoner kronor genom tomträttsavgäld och resterande belopp genom särskilda avtal. Tomträttsavgälden är dock inte fastställd, utan det ska ske först senare genom tomträttsavtal, och någon beroende markvärdering eller utredning om temaparkens bärighet har inte gjorts.

Klagandena hade anfört att tomträttsavgälden inte både kan utgöra en marknadsmässig markhyra och återbetalning av särskilt investerade medel. Om avgälden ska täcka återbetalningen av kommunens investeringar innebär det dessutom att själva markupplåtelsen blir vederlagsfri och att nettobehållningen av markupplåtelsen blir väsentligt lägre än själva marknadsvärdet.

Inte bemött argumenten

Rätten håller med om detta och betonar att kommunen inte bemött argumenten med någon aktiv motbevisning och inte heller klargjort för hur tomträttsavgälden kan komma att täcka både hyran för marken och avbetalning på kostnaderna för åtgärderna. 

Den enda möjligheten som domstolen ser för kommunen att, åtminstone delvis kunna få tillbaka sina investerade medel, är att markpriset för upplåtelseområdet avsevärt övervärderas. Detta är dock inte möjligt eftersom avgälden ska vara marknadsmässig.

Inte heller de turistekonomiska effekterna gör att etableringen är proportionerlig och till ekonomisk nytta för kommunen. Det saknas som nämnt en utredning om temaparkens bärighet och de effekter som en etablering kan innebära för kommunen, och det har inte heller gjorts någon närmare analys av hur många som skulle kunna tänkas besöka parken.

Upphäver beslutet

Domstolen väljer därför att upphäva nämndens beslut och konstaterar avslutningsvis att belsutet dessutom innebär ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare. Detta då de av kommunen finansierade åtgärderna utgör en ekonomisk fördel för bolaget som det inte skulle ha fått under normala marknadsmässiga förhållanden. 

En särskild ledamot i rätten är dock skiljaktig, och anser att det är för tidigt att fastställa om markupplåtelseavtalet strider mot 2 kap. 1 eller 8 §§ KL. Han hänvisar till att tomträttsavgälden ännu inte är bestämd och att det innan detaljplanen har vunnit laga kraft inte är möjligt att fastställa avgälden eller bedöma om den framtida tomträttsavgälden är marknadsmässig. Enligt honom borde överklagandena därför ha avslagits. (Blendow Lexnova)

KRÖNIKA: ”Advokatsamfundet daltar med gangsteradvokaterna”

Publicerad: 2021-01-28
https://www.dagensjuridik.se/kronikor/advokatsamfundet-maste-vara-tuffare-mot/

KRÖNIKA – av Dana Pourkomeylian, biträdande jurist på Vernia advokatbyrå, ledarskribent samt ambassadör för organisationen GAPF – glöm aldrig Pela och Fadime.

Under de senaste åren har flera fall där advokater brutit mot häktningsrestriktioner till förmån för sina klienter uppmärksammats i media. I många av fallen har advokaterna i fråga anmälts av åklagarmyndigheten, och tonen mellan åklagare och advokater har till följd av detta hårdnat mellan lägren. Åklagaren som å sin sida menar att advokater som försöker – och lyckas med att – kringgå lagstadgade restriktioner försvårar och i vissa fall helt underminerar utredningen, och advokaten som menar att åtgärden i fråga varit för att tillgodose klientens behov och inte inneburit att utredningen undergrävs.

Advokatsamfundet har en unik position i samhället, då det i lag getts privilegiet att granska sin egen verksamhet och förordna påföljder mot den som bryter mot god advokatsed eller lagen i övrigt. Då en av samfundets hårdast hållna principer är den om jävsöverträdelser kan upplägget ses som något egendomligt i milda ordalag och hycklande i hårda. Ändock är det såväl den lagstiftande makten som Advokatsamfundets uppfattning att systemet är det bästa för att säkerställa att rätten till ett fullgott försvar efterlevs och erbjuds den enskilde. Det centrala för denna uppfattning är då givetvis att systemet upprätthåller sin legitimitet genom att ge kännbara påföljder till den mindre skara advokater som genom sina handlingar bryter mot rådande regelverk.

En central del av samhällsdebatten har under denna mandatperiod kretsat kring den organiserade brottsligheten och hur den ska stävjas. Och med goda skäl. Alltför många liv har krävts, däribland från medborgare som befunnit sig vid fel plats vid fel tillfälle. Det är av allas intresse, inkluderat advokater, att dessa brott blir tillfredsställt utredda. Om inte annat står det i samfundets etiska regler att en advokat inte får medverka till lagöverträdelser. Att en advokat själv då tar till åtgärder som innebär just en reell lagöverträdelse måste då ses som särskilt allvarligt av samfundet, inte bara för att saken innebär skada för rättssamhället och dess kedja – men för advokatsamfundet och advokatyrket.

När Advokatsamfundet inte utesluter medlemmar som uppenbarligen förmedlat information till häktade klienter med restriktioner, smugglar in brev till häktade utan att de först går via åklagare, läcker ut hemlig information och kontaktar vittnen för att skapa alibin skapas en fri marknad för dessa advokater att – utan kännbara konsekvenser – erbjuda brottsåtalade klienter ”privilegier” som inte finns i resterande advokatkårs verktygslåda. Det skapar en otillbörlig konkurrens mellan advokater, en misstro från det allmänna mot samfundet i allmänhet och advokatyrket i synnerhet. Det blir ett indirekt straff för den stora skaran advokater som sköter sin verksamhet ytterst föredömligt.

Då samfundet lagt nästan 100 år på att tvätta bort bilden av ”skurkadvokaten” ter det sig näst intill självskadande att denna lilla skara som bevisligen bryter mot rättskedjans uppsatta regelverk tillåts att vara kvar. Också är det blint inför det faktum att Advokatsamfundets privilegium att själva granska sin egen verksamhet inte är självklar, och kan tas bort om lagstiftaren – den allmänna opinionen – inte anser att samfundet är kapabelt att fullgöra sin självrannsakande uppgift eller på ett förtjänstfullt sätt kan motivera sina bedömningar. Inte minst skillnaden i sina bedömningar, där att skriva testamenten där man själv berörs, ha orimligt långa dröjsmål med att inkomma med yttrande eller fakturera företag istället för enskild givit varning med straffavgift om 15 000 – 30 000 kronor, medans advokater som äventyrar rättskedjan i grova brottmål med risk för rättsskipningen och samfundets legitimitet givits mellan 10 0000 – 50 000 kronor.

Advokatsamfundet behöver ta ett hårdare grepp om de få advokater som missbrukar titeln, inte bara för rättssamhällets skull, men för samfundets egen och för alla yrkesverksamma advokater som sköter sitt ämbete. Milda konsekvenser för de som inte sköter sig innebär hårda konsekvenser för de som gör det. Detta måste advokatsamfundets disciplinnämnd inse.

DN och Bonnierkoncernens nätverk som hotar Sverige

JANUARI 27, 2012

Om någon har noterat hur miljöpartisten Gustav Fridolin lanserats de sista åren av Bonnierpressen så har de kanske förstått hur Bonnier arbetar. De lobbar för sina politiska favoriter och hjälper dem att få framträda mer i TV och i andra sammanhang. Bonniers porträtterar sina favoriter på ett utstuderat positivt sätt, ger dem utbildning och stöttar dem maximalt. Samtidigt motarbetar Bonnier politiker de inte gillar. Bonnier gillar alltid politiker som försvarar mångkultur och massinvandring och motarbetar alltid politiker som värnar om det svenska Sverige.

Dagens Nyheter är på många sätt en ganska komisk tidning. Ofta raljerar tidningen över hur illa ställt det är med demokrati och yttrandefrihet i andra länder. Som den 19 december 2011 i en artikel av Linnea Johansson där hon kunde berätta att släkten Kim har haft Nordkorea i ett järngrepp i över 60 år. ”Ändå är det mycket som vi inte vet om personerna i diktatorn Kim Jong-Ils familj och närhet” skriver Linnea och berättar sedan en del mindre smickrande detaljer om släkten Kim.

Det var inte så många år sedan som en Nordkoreansk delegation besökte Sverige för att lära sig lite om Sverige. Undrar just om de gjorde ett studiebesök på Dagens Nyheter eller lärde sig något om hur en privat familj har kunnat ha svensk opinionsbildning i ett järngrepp över 60 år, längre tid än familjen Kim styrt Nordkorea.

Nordkoreanerna är nog avundsjuka på hur Bonnierkoncernen har kunna bygga upp sitt imperium, göra stora vinster och påverka hela det politiska klimatet i ett land som har ett flerpartisystem och kallar sig demokratiskt.

Bonniers kommer till Sverige

Så sent som i början av 1800-talet förbjöds judar att komma till Sverige. Det fanns tydliga direktiv om att de inte fick släppas in. Innan dess hade ett mindre antal judar kommit till Sverige, men den invandringen var inte särskilt uppskattad av någon grupp i samhället. De ville inte assimilera sig utan arbetade för att gynna sin egen folkgrupp och än idag finns det judar som är besläktade med judar som invandrade för 200 år sedan och fortfarande ser sig mer som judar än som svenskar. De arbetar också huvudsakligen för Israel, inte för Sverige, trots att deras släkt bott här i flera generationer.

När Bonniers förfader Gutkind Hirschel flyttade från Tyskland till Danmark 1801 hade det svenska samhället inget till övers för denna främmande stam. År 1806 införde vi ett förbud mot att släppa in judar i landet eftersom de fåtaliga som redan fanns här hade blivit en påfrestning som ytterst få medborgare uppskattade. Gutkund bytte namn till Gerhard Bonnier och etablerade sig som bokhandlare i Köpenhamn.

Förbudet mot invandring av judar tycks ha upphävts senare då Gerhards äldste son Adolf flyttade till Göteborg för att bilda en filial i familjeföretaget. Han öppnade ett bibliotek först i Göteborg och sedan även i Stockholm där han också startade ett förlag. Adolf fick sedan sällskap av bröderna David Felix och Albert som flyttade till Stockholm för att hjälpa till att bygga upp företaget.

På ytan såg det helt oförargligt ut. Någon invandrar och startar ett företag. Men bakom denna företagskonstellation fanns redan från början ett etniskt nätverk av askenazijudar som var lojala enbart till sin egen stam, inte till svenskarna. Fransmän, holländare eller andra vita invandrare uppgår i regel i det nya värdlandets befolkning eftersom de är så kulturellt och etniskt lika, men den judiska bakgrunden är mer avvikande. Judarna är ofta så etnocentriska att slitningar ofta uppstår när de försöker påverka värdlandets politik till sin fördel. De är judar och arbetar för judiska intressen i första hand. Deras etniska medvetenhet är större än hos något annat folk. Om andra folk visar samma medvetenhet kallas det rasism.

Bonniers är en mardröm för Sverige

Läs mer här>>>

Exakt24

 

Käre medborgare,

Som du säkert har märkt så har det svenska debattklimatet och politiken varit turbulenta slagfält under ett tag nu. Det pågår vad man skulle kunna kalla för ett ”mediakrig” och detta är också anledningen till varför jag stör Dig nu.

Exakt24 är en läsarfinansierad ny nättidning med ambition att utmana etablissemangets kolosser till medier. Till skillnad från tidigare så kallade ”alternativa medier” så ligger vårt fokus på filmformatet och tyngpunkten på reportage, analys, nyheter och debatt.

Under det dryga år som har gått sedan lanseringen av Exakt24 har våra filmer och artiklar setts över 15 miljoner gånger! Vi hoppas kunna fortsätta publicera merparten av vårt material tillgängligt för alla så att vi kan påverka den allmänna debatten och utmana etablissemanget. Men för att detta ska vara möjligt behöver vi Ditt stöd. Genom att bli prenumerant möjliggör du att vi kan fortsätta och även expandera vår verksamhet. Som tack får du också tillgång till vårt plus-material.

Bli prenumerant och på så vis en del av vårt team, så att vi tillsammans kan göra slut på etablissemangets grepp om debatten och politiken!

Stöd Exakt24

Erik Almqvist
Chefredaktör Exakt24
www.exakt24.se

PERSONLIGT. Alexander Bard: ”Systemkollaps senast 2029”


NYHETER. Dagliga nyhetssändningar från Exakt24:s studio.

GRANSKNING. ”Alla människors lika värde” styr SVT – men ingen vet vad det betyder

KORTFATTAT MED LUAI. Sossarna ett lögnaktigt parti

När är det rätt att ljuga? PS, frågar åt Anders Ygeman (S)

21 feb 2021
Per Gudmundsson

Ska man vara ärlig har den rödgröna regeringen orsakat ett pärlband av praktskandaler. Nu senast elkrisen. Men kanske är det rätt att tumma på sanningen ibland?

Miljardbelopp avsedda för långsiktig beredskap slussas i stället till ett privat elbolag för att lösa problemet med elbrist i Stockholm. Infrastrukturdepartementet under energiminister Anders Ygeman (S) har i hemlighet tryckt på för en överenskommelse där Svenska kraftnät lägger beredskapsmedel på att renovera ett uttjänt oljevärmeverk. Det berättade Dagens Nyheter i veckan.

Läs mer>>>