Korruptionen i Sverige – Den Djupa Staten finns också här

Korruptionen i Sverige – Den Djupa Staten finns också här

Andreas Swedberg
Publicerad 8/7/2020
https://nyhetsbyran.org/korruptionen-i-sverige-den-djupa-staten-finns-ocksa-har/

Medan Trump attackerar den Djupa Staten på hemmaplan, kan man fråga sig hur den Djupa Staten och korruptionen ser ut i Sverige?

Den djupa staten är ett begrepp som innefattar den informella koalitionen mellan olika grupper och organisationer inom en stat och ett land. Det kallas även för ”en stat i staten” som använder korruptionen för sin egen agenda.

Den Djupa Staten integrerar med varandra under föreställningen att det finns en koordinerad plan bland myndigheter och statsanställda att influera staten att föra en viss politik utan att ta hänsyn till demokratiska val. Ungefär så som Sverige styrs – fråga till exempel svenska folket vad de tycker om massinvandring i ett val, vilket man aldrig har gjort. Varför?

Den Djupa Staten agerar helt enkelt utifrån att man struntar i demokratiskt fattade beslut och lagar, och bortser ifrån demokratiska val.

Termen Den Djupa Staten myntades ursprungligen för att beskriva skuggregeringar i länder som Turkiet och det sovjetiska Ryssland. Trump har också börjat använda sig av termen i den politiska debatten i USA för att beskriva hur myndigheter och statliga institutioner utövar makt mot folket. Helt enkelt att det finns ett Stat i Staten med en egen agenda, än den som Trump förespråkar.

Den Djupa Staten finns inom det politiska, juridiska, militära och mediala planet. Det är högt uppsatta militärer, domare och polischefer, chefer inom underrättelsetjänsten och mediechefer men de är även högt uppsatta inom näringslivet.

Detta är grupper som har samma syn på landets politik, styre och framtida ledning, en slags tyst konsensus som agerar utifrån en gemensam agenda i det tysta, för att inte väcka allmänhetens vetskap om den annars så öppna korruptionen.

Gränserna inom Den Djupa Staten är ofta flytande och personer kan växla mellan olika positioner. Ett exempel är José Manuel Barroso som gått från att vara Portugals Premiärminister till att vara ordförande för investmentbanken Goldman Sachs International. Eller varför inte vår egen Fredrik Reinfeldt, som gick från att vara statsminister i Sverige, till att börja jobba för Bank of America. Detta efter att han uppmanat svenska folket att öppna sina hjärtan för migranter som sades vara flyktingar, vilket de inte alls var, och lämnat gränserna vidöppna för personer som lurat sig in i vårt land och i våra välfärdssystem.

Fredrik Reinfeldt har plockat ut många miljoner från sitt bolag efter att han avsade sig sitt uppdrag som svensk statsminister, vilket visade sig vara en ekonomisk språngbräda:
Fredrik Reinfeldt plockade ut 17 miljoner från sitt bolag
Fredrik Reinfeldt har skördat 37 miljoner kronor i vinst

Uttrycket ”den djupa staten” härrör från det turkiska uttrycket derin devlet som är en grupp inflytelserika antidemokratiska sammanslutningar inom det turkiska politiska systemet.

I Sverige består den Djupa Staten av dels tjänstemän inom myndigheter men även delar ur media och framför allt näringslivet där korruptionen är som mest påtaglig.

Efter valet 2018 uppkom ett upprop av 261 opolitiska tjänstemän i regeringskansliet som lämnades in till deras arbetsgivare. I uppropet undrade man hur en kommande regering kan påverka värdegrunden om ”alla människors lika värde”. Även om inget parti nämndes vid namn, var det underförstått att man oroade sig för om Sverigedemokraterna skulle få inflytande på regeringen.

Ett annat är en rapport från Linköpings universitet där man undrade om det går att lita på Brå. ”Ett flertal intervjupersoner vittnar bland annat om hur Brås ledning direkt utsatt dem för påtryckningar för att ändra rön som av politiska, ideologiska eller andra skäl inte varit önskvärda”, skriver författarna. Författarna drar slutsatsen att det går att ifrågasätta Brås tillförlitlighet och att dess ställning som myndighet under justitiedepartementet är problematisk. ”Denna studie visar att risken för snedvridning är särskilt hög för forskningsstudier som är politiskt känsliga eller som starkt går emot agenda och föreställningar hos en beställare”, skriver man.

Man menar även att Lilla Saltsjöbadsavtalet är ett exempel på när journalister försöker påverka rapporteringen om mångkultur.

I Sverige målas Wallenbergs Investor upp som kärnan bakom den Djupa Staten, i hela världen.

Axel Oxenstierna institutionaliserade korruptionen i Sverige?

Axel Oxenstierna

swedberg
– Publicerad 8/12/2020

https://nyhetsbyran.org/axel-oxenstierna-institutionaliserade-korruptionen-i-sverige/

Axel Oxenstierna var en svensk greve och statsman, som föddes den 16 juni 1583 på Fånö Gods i Löts socken, Uppland. Han dog den 28 augusti 1654 i Stockholm. Han blev medlem av riksrådet 1609 och utsågs till rikskansler 1612. Han blev även i praktiken regent 1632 eftersom drottnings Kristina var omyndig. Axel Oxenstierna var en av Sveriges mäktigaste män under stormaktstiden.

Oxenstierna betraktas som grundaren av den svenska statsapparaten, då han bildade ämbetsverk och tvingade dem att samverka, och lät indela landet i jämnstora län med fasta länsgränser som i huvudsak gäller fortfarande. Detta gjordes för att kunna kontrollera och styra mer effektivt. År 1645 blev Axel Oxenstierna greve med Södermöre i Kalmar län som grevskap.

Det är inte coolt att vara obildad. Det är farligt!

Man kan kalla detta för en institutionaliserad korruption som går under namnet Stockholmsbyråkrati. Det som kännetecknar Stockholmsbyråkratin är att överheten, de som sägs företräda folket, har lyckats få folket blinda för det faktum att korruptionen i vårt land finns i varje myndighet, inom varje politiskt parti och inom varje institution. Folket har varit lydiga hjon, fulla av tilltro till makten och lyssnat till de medier som år efter år ljugit och förvrängt fakta för att folket inte ska förstå maktens struktur och den agenda som legat till grund för densamma.

Men Internet har kommit att ändra på detta. Internet har gjort att folket har börjat förstå sakens sanna natur. Man kallar det för att ”vakna upp”, men att söka sig till sanningen handlar om att skapa medvetenhet och förståelse för samhällsutvecklingen, när allt fler känner och förstår att de blivit lurade av makten, allt för länge. Det är som sagt inte ballt att vara obildad, det är farligt. Och makten i Sverige utgår från Stockholm, där den är centrerad, därför att som alltid – för att ha kontroll och kunna styra effektivt. Så som Sverige har styrts de senaste 400 åren, sen Oxenstiernas dagar, alltså.

Vi har två svenska bolag på topp tre-listan över högst utdömda korruptionsböter i världen

Korruptionen i Sverige är flera hundra år gammal, och har kommit att bli en del av folksjälen. Två av våra svenska storföretag är på topp tre-listan av världens mest korrupta företag, Ericsson och Telia. Ändå säger man att Sverige är ett av världens minst korrupta länder. Detta trots att Sverige gör storaffärer internationellt genom mutor och korruption, utan att politiker är involverade? Det kan man tro på, men så är givetvis inte fallet. Framför allt inte när det ena företaget Ericsson, kontrollerar merparten av all världens telekominfrastruktur. Frågan kan därför ställas, vem som egentligen har mest makt i Sverige – ägaren av Ericsson eller vår statsminister, Stefan Löfven? Kanske kan man anta att den som faktiskt styr Sverige, är den som har mest att förlora på att förlora kontrollen över landet…

Donald Trump kallade Sverige för ett fantastiskt land 2018 under en presskonferens. Han sa samtidigt att vi är ett litet land, men att vi är mycket skärpta. Sen betonade han igen, att vi är mycket skärpta. Samtidigt vill regeringen få oss att tro att de handlar utifrån naivitet och inte vet vad de gör, medan Trump betonar motsatsen, att vi vet precis vad vi gör.

Kommunisten Oliver (Tucker) Carlsson som infiltrerade Hollywood var även han svensk.

Sverige har stora brister i sin demokrati

Svenska politiker är mer kända för sina bostadsaffärer, bidragsfusk och bidrag som går på export utanför landet, än för de faktiska beslut som i slutändan gynnar svenska folket.

I vårt samhälle idag, handlar det om allt annat än att ta ansvar eftersom våra politiker inte bryr sig om oss eller vad vi tycker. Svenskarna har aldrig fått rösta om invandringspolitiken, och en övervägande majoritet av svenska folket har aldrig gett sitt samtycke till att Sverige ska förändras till att bli ett mångkulturellt samhälle. Det är istället beslut som är fattade över våra huvuden. Och de vill få oss att tro att vi lever i en demokrati, i ett av världens minst korrupta länder? Det tycker jag att man starkt kan ifrågasätta.

Framför allt kan man ifrågasätta korruptionen i vårt land när till och med Donald Trumps nationella säkerhetsrådgivare, Robert O´Brien, övervakade rättegången mot Asap Rocky och sa som förklaring till varför han var på plats för att övervaka rättegången; ”det är det svenska rättssystemet”. Att Trumps nationella säkerhetsrådgivare ifrågasätter det svenska rättssystemet, borde få varje svensk att fundera både en och femtio gånger.

För att få bukt på korruptionen i vårt land behöver man gå igenom varenda myndighet och politisk institution och börja rensa bland aktivisterna som håller till där. Ännu har inget politiskt parti adresserat att man har för avsikt att göra så. Vågar man ställa sig frågan: varför?

Tystnadskultur, utpressningsmetoder och frimurerisk orden: Nya vittnesmålen inifrån beryktade sektnätverket


”Navets stormästare” David Bergqvist och sektledaren Tor Paulsson

PUBLICERAD 30 OKTOBER 2021
Isac Boman
https://nyadagbladet.se/inrikes/tystnadskultur-utpressningsmetoder-och-frimureristisk-orden-nya-vittnesmalen-inifran-beryktade-sektnatverket/?fbclid=IwAR0pV-Ph2SEOTQIJ8MWQsIz4PbVbYnIa4Azau1uIcM_T7tPBrT-uL0kjFfA

Flera av varandra oberoende källor till Nya Dagbladet vittnar nu om en inre krets inom det omfattande sektliknande nätverk som uppdagats bakom föreningen ”Education4Future” – som ska gå under beteckningen ”Navet”. Kretsen beskrivs av vittnesmålen som en hemlig inre orden, som likt frimurarna även formellt leds av en ”Stormästare”. Ta del av Nya Dagbladets stora avslöjande.

Enligt vittnesmålen ska ”Navet” samtidigt blott vara ett första skal av ytterligare inre lager av en hemlig struktur, organiserad som cirklar inom cirklar ända in till dess verklige huvudman – den våldsdömde profilen Tor Paulsson – av sina anhängare tillkallad som ”Tobbe Larsson”.

Ytterligare uppgifter till Nya Dagbladet som stärker bilden av den sekteristiska kulturen som präglar nätverket är den centrala frontorganisationen ”Education4Future:s” medlemskort – som anspelar på en dold symbolik där huvudmannen stiger ner som en bevingad konung över organisationens medlemmar.

De nya vittnesmålen stärker och fördjupar nu bilden av det förut hemliga nätverket som tidigare förmedlats av avhopparna Patrik Forsén och Jörgen Kromann, som båda varit delaktiga i att bygga upp nätverket, men som de idag offentligt fördömt och tagit avstånd ifrån.

Ett första vittne vill på grund av rädsla för familjens säkerhet vara anonym med de uppgifter han delger Nya Dagbladet om sin egen tid i ”Navet”, bland annat till följd av att dödshot riktades mot honom kort efter att han distanserade sig från det hemliga sällskapet. Nedan följer hans vittnesmål:

När blev du inbjuden?

– Jag blev inbjuden där i början av 2014, var ung och naiv, stannade inte ens ett helt år. Tor snackar extremt mycket om aktion och vikten av handling men under tiden jag var med så var det nästan bara snack och ingen verkstad. Jag har dock inte personligen bevittnat Tors våldsamma sida men vet ju att många har det.

Var du med vid någon ceremoni eller liknande?

– Ja.

Kan du beskriva dem?

– Den här frimureri-grejen är ju vida känd och även hur hans nätverk är som en slags sekt. Det var personer som klädde i ordensband och så delades det ut ordnar, man fick mottaga första graden av deras orden, den kallades ”Navet” den där sammanslutningen. Känns faktiskt pinsamt i efterhand när man tänker på det. Det är sådant jag i efterhand tagit helt avstånd ifrån men jag blev väl smickrad antar jag, man kände sig utvald men sen förstår man ju att dessa saker bara är en del av punchnationalismen, lite som den där Sveaorden.

Hur länge var du med?

– Jag var med sammanlagt på ett ordensmöte och fem nätverksmöten. Nätverksmötena bestod i princip bara av Tor som stod och snackade i två timmar. Lite ironiskt med tanke på hur han betonade vikten av ”aktion” och ”handlingskraft”. Jag märkte efter ett tag att det var mycket knasiga individer där och kändes som en sekt så jag slutade helt enkelt bara att gå. Det kändes extremt muppigt.

”Navet” är med andra ord en del av ”Nätverket”?

– Man kanske kan säga att det är en del av det, men bara en del av de i ”Nätverket” var med i ”Navet”. David Bergqvist var den som drev ”Navet”.

Märkte du om ”Navet” hade någon symbol?

– Ja, jag har kvar knappnålen.

Fick du någon förklaring till vad den symboliserar?

– Nej det fick jag inte tyvärr.

Knappnålen med ”Navets” symbol som vittnet delgivit Nya Dagbladet

Du har själv uttryckt att Tor Paulsson skadar den nationella oppositionella rörelsen, på vilket sätt?

– Det att han sysslar med det där sekteristiska och vill köra med dolda kort. Sedan att han tenderar att vilja infiltrera seriösa rörelser och därmed förstöra för dem när de blir associerade med Tor och ”torismen”. Antar att vi alla som gick ur det där, säger rätt lika saker. Det märkliga dock med Tor nu är ju att han börjar gå ut offentligt. Förut var han ju aldrig offentlig efter den grova misshandeln av sin sambo 2004. I slutändan sjunker alltid hans projekt på grund av hans eget dåliga beteende. Tor är sin egen värsta fiende.

Har det blivit några konsekvenser sedan att du lämnade ”Navet”?

– Jag har fått konstiga meddelanden i posten vid fyra tillfällen efter att jag gick ur ”Nätverket”. Det stod att jag skulle passa mig jävligt noga och att olyckor kan hända. Jag försöker undvika de dårarna så gott jag kan. Tor använder sig ofta av väldigt psykiskt instabila personer som agenter.

Framgick det från meddelandena att det var från ”Nätverket”?

– Nej, och jag kan inte bevisa att det kommer från ”Nätverket”, men dessa meddelanden började komma precis efter att jag lämnat, så jag har svårt att tänka mig vilka andra det skulle ha varit, särskilt när jag i övrigt vid denna tiden inte var offentlig med mina åsikter.

”Stormästarens” kodnamn: ”Goliat”

Ett ytterligare oberoende vittne bekräftar samma uppgifter och menar även att det så kallade ”Navet” har fokus på att vinna över mer inflytelserika personer. Han bekräftar också det att den hemliga orden letts av David Bergqvist, som ska ha titulerats som ”Stormästare” eller med sitt kodnamn ”Goliat” – efter jättekrigaren i Gamla Testamentet i Bibeln.

– ”Navet” fokuserar på att få med lite mer inflytelserika personer in till en lite mer intern krets. ”Navet” leds formellt av en ”Stormästare” som åtminstone tidigare varit David Bergqvist, numera aktiv inom Alternativ för Sveriges Stockholmsavdelning. I sammanhanget kan det nämnas att frimurarlogerna också använder beteckningen ”Stormästare” för sina ledare.

Navet uppges ha några hundra medlemmar, fördelade i en omfattande hierarki av ordensgrader.

–  ”Navet” har 30 ordensgrader och man har uppskattningsvis några hundra medlemmar. ”Navet” skickar ut brev med inbjudningar till möten där deras symbol framgår, vilka punkter som ska diskuteras och att ”Stormästaren håller tal”, med mera. ”Navet” är dock inte den innersta inre kretsen, då ”Nätverket” är organiserat som cirklar inom cirklar ända in till en enda person – Tor Paulsson själv, förklarar vittnet.

Ytterligare en person som uppges vara med i Navet vid sidan av Bergqvist är Viktor Eriksson, som tituleras som utbildare i Education4Future och även är delaktig i Blågula Stiftelsen – en av Nätverkets mest aktiva frontorganisationer.

Viktor Eriksson, en av Tor Paulssons nära medarbetare och enligt vittnesmål medlem i den hemliga orden ”Navet”

Frontorganisationerna som omger ”Nätverket”

Vittnesmålen om ”Nätverket”, och dess inre lager som ”Navet” och dess tillställningar, anger samtidigt att dessa inte ska förväxlas med den dolda strukturens yttre frontorganisationer som ”Education4Future”, ”Blågula Korset” med flera, eller evenemang som exempelvis den ”Alternativa bokmässan” som hölls förra året, följt av årets ”Svenska Bok- & Mediemässan”. På ”Nätverkets” större officiella arrangemang har man försökt hålla en mer städat ton, menar man. Samtidigt berättar ett tredje vittne att även dessa sammanhang präglas av en sekteristisk internkultur:

Blågula korset”, den alternativa bokmässan och Education4future leds av ”Tobbe Larsson” (Tor Paulsson). De träffas i en bunker belägen i ett hyreshus på Odenplan eller hemma hos Eva Donell. ”Tobbe” är aldrig med på demonstrationerna på Odenplan på söndagar men han finns på plats hemma hos Eva Donell där alla medlemmar träffas efteråt.

”Tobbe” håller mästrande förmaningar som understundom blir hotfulla när han förmanar alla åhörare att aldrig nämna honom eller vart de träffas. Jag deltog i ett mindre möte med ett gäng andra. När vi satte oss ned började Tor domdera. Han spände ögonen i folk och i mig. Eftersom jag inte är direkt skrajsen av mig tyckte jag bara att han verkade jäkligt narcissistisk och skrikig.

Värt att nämna är att i slutet på mötet så skrek ”Tobbe” att INGEN överhuvudtaget fick andas något om vart eller vilka som varit med på träffen. Verkligen en obehaglig kille!

Jag fick uppfattningen av att de som befann sig i sällskapet antingen bestod av mycket unga människor eller folk av lite ”skörare” sort. Det är min uppfattning att Tor gömmer sig bakom individer som har politiska positioner eller bakom människor som är sköra och kanske inte mår helt bra psykiskt.

Aktivistmärken som ser ut som simborgarmärket delas ut till lojala sektmedlemmar efter prestation och finns i brons, silver och guld. Nya medlemmar får berätta allt om sig själva, det är rena förhören. ”Tobbes” lojala närmaste är de som brukar pressa nya bekantskaper på information. Själva ljuger de om allt och sina namn. Dessa ”Tobbes” närmaste är de som sköter telefonkontakten med lite nyare medlemmar för att ”Tobbe” inte ska behöva frontas.

Enligt källor ska ”Tobbe” även varit med på AFS efterfest efter kyrkovalet där han återigen informerat om att inte återge något från festen till de AFS-medlemmar som inte varit där.

Tyvärr har ”Tobbe” nästlat sig in överallt. Han skickar ju sina lojala att försöka infiltrera andra organisationer, föreningar och olika projekt. Han frågar gärna ut medlemmar om varandra. Vilka som tros vara infiltratörer och att berätta allt de vet för honom. ”Tobbe” är själv mycket rädd för så kallad infiltration inom det egna ”Nätverket”. Inget om honom får komma fram. Inget får heller komma fram om hans medverkan i alla dessa ”organisationer”.

Med mitt vittnesmål ville jag egentligen bara bekräfta att det ni skriver på Nya Dagbladet är sant och att Tor rekryterar folk genom andra människor. Människor som kanske faktiskt också har ärliga avsikter och som tror gott och som kanske känner att de blir uppskattade, inte minst när de får motta medaljer eller aktivistmärken”, avslutar personen sitt mejl.

Systematiskt användande av kodnamn

Användandet av kodnamn och förbudet att använda sina riktiga namn är något som omvittnas även av Nya Tiders skribent, historikern Sophia Eklund, som menar att Tor Paulsson själv också använt kodnamnet ”Nils” vid ett mötestillfälle.

Jag tycker inte heller om att Nya Dagbladet ägnar sig åt ”guilt by association”. Men jag tycker inte heller om E4F:s hemlighetsmakeri och kommer inte glömma Paulssons försök att få mig att tro att jag inbillade mig när jag kände igen honom som Tor Paulsson och började fråga honom om hans verkliga namn. Första gången jag mötte honom kallade han sig ”Tobbe” och andra gången kallade han sig plötsligt ”Nils”. Det var en bländande röd flagga för mig. Och vissa undrar varför jag undviker att bli medlem i föreningar, nätverk och partier”, skriver Eklund i en kommentar i Nya Dagbladet.”

Även den tidigare entreprenören Carl Lundström som samarbetar nära Tor Paulsson bland annat med det nya så kallade ”Svenska journalistförbundet” tillstår i en kommentar på Facebook att hemlighetsmakeriet som omger huvudmannen dras med ett visst löjes skimmer.

Att inte samarbeta med Tor är en mänsklig rättighet och jag förstår dem som tycker att han är jobbig. Jag tycker också Tors hemlighetsmakeri är lite fånigt”.

Reklam för ”Svenska Journalistpriset” på mässans hemsida

Hot och utpressningsmetoder – ”Jag skulle straffas”

Ett fjärde vittne som också vill vara anonym på grund av rädsla för repressalier, vittnar även han om att ha upplevt obehagliga hot från nätverkets huvudman.

– Jag fick en tillsägelse av Tor när jag hejade på en bekant med dennes riktiga namn vid ett av ”Nätverkets” möten då jag inte visste att man använde särskilda kodnamn. Jag blev själv tilldelad ett kodnamn som Tor tilltalade mig som. Det är såklart förståeligt att man tänker på säkerheten men jag upplevde detta som väldigt udda och jag har inte hört talas om något liknande i andra nationalistiska sammanhang.

Det som verkligen fick mig att dra öronen åt mig var när han berättade om hur ”Nätverket” fungerade och att man arbetade som frimurarna gör. Han sade även att det skulle bli ”konsekvenser” för mig om jag berättade för andra om ”Nätverket”. En vanlig person hade kanske sagt att det råder en sekretess kring mötet och att information inte får spridas till utomstående, men han gick på om att jag skulle straffas om jag berättade, vilket kändes väldigt olustigt, berättar vittnet.

Ett femte vittne som delger sina vittnesmål för Nya Dagbladet berättar också om en utbredd praxis där man skall fås att berätta graverande saker om sig själv för huvudmannen i syfte att användas för utpressning.

– Tor Paulsson ville veta allt om varje person. Tor använde som metod att utpressa nära medarbetare att berätta graverande och negativa saker om sig själv, ens laster och annat som var till ens nackdel, i syfte att skapa hållhakar på varandra. Han motiverade det med att det skulle skapa en god lojalitet, men för mig kändes det bara sjukt och främmande, säger vittnet.

Dolda symboliken på medlemskorten: Den verklige huvudmannens familjesköld

Ytterligare uppgifter som delgivits Nya Dagbladet som stärker bilden av den sekteristiska prägeln hos nätverket är symbolen för föreningen ”Education4Future”, som är hämtad från Tor Paulssons ”familjesköld” – familjen ”Änglasjö”.

”Education4Future” lanserades i början på 2020, men symboliken man använder sig av finns även att se på Tor Paulssons familjesida på Facebook där de kallas ”Familjen Änglasjö”, där den laddades upp år 2017. Samma symbol laddades senare även upp på Paulssons egna Facebooksida den 24 juli 2020, där han kallar sig för ”Änglavinge” i efternamn.

En nästintill identisk symbol kom sedan att användas på ”Education4Futures” olika medlemskort.

Medlemskort med ”Education4Future:s” vapensköld

”Änglasjös” familjesköld har i medlemskorten för ”Education4Future” fått vingar – som i ”Änglavinge” – och ovanifrån nedstiger en konungakrona över familjen ”Änglasjö” eller personen ”Änglavinge”. Den ockulta symboliken tycks med andra ord tydligt kommunicera vem som är ”Education4Future:s” verklige huvudman och vem medlemmarna är symboliskt förbundna till som deras änglabevingade konung.

Huvudmannens sms: Granskningarna av nätverket hotar ”Sveriges överlevnad som nation”

Enligt uppgift finns en fortlöpande kommunikation från Paulsson till nätverkets olika medlemmar och andra kontakter för att koordinera en yttre bild att projicera bland annat till svar på Nya Dagbladets publiceringar. I eftermälet av en publicering har bland annat ett meddelande gått ut där huvudmannen menar att tidningens granskningar utgör ett hot mot hela landets framtid.

Det handlar dock alltså om att enskilda marginaliserade individer i den nationella rörelsen som låter sina egna värderingar offras för att tillfredsställa sitt ego. Detta på bekostnad av den Sverigevänliga rörelsens utveckling och i förlängningen av Sveriges överlevnad som nation”, lyder ett sms från Paulsson som kommit tidningen till del.

Nätverket har enligt tidigare uppgifter framgångsrikt infiltrerat flera alternativmediaprojekt och arrangerar under dagen ”Svenska bok- och mediamässan”. Man har även lyckats få representanter för Frihetsrörelsen, som varit drivande i protester mot coronapolitiken under våren, att göra reklam för och medverka på mässan och dessutom samköra arrangemanget med ett gemensamt fackeltåg och efterfest under kvällen.

STOPPA FLERBARNSTILLÄGGET

Nästan hälften av flerbarnstillägget går till invandrarfamiljer » Samnytt

Malmö 22-12-2021

För ett par veckor sedan så kunde man ta del av barnmorskornas varningar och protester angående deras arbetssituation som berodde på det ökande barnafödandet. Naturligtvis så nämndes inte denna orsak och inte heller vilka det var som till stor del stod för det ökande födandet vilket en normalbegåvad  person kunde räkna ut.

Under Aktuella frågor, se här under, i Sydsvenskan den 20 – 12 så klargörs orsaken till detta av en professor i religionsvetenskap samt en hälsocoach för invandrarkvinnor och en barnskötare. Dom två sistnämnda är tydligen muslimer eftersom dom båda bär huvudduk och har arabiska namn.

Orsaken enligt dom är flerbarnstillägget.

Ericson i Ubbhult

Dom skriver bl a att dom sett hur invandrarkvinnor som fått sitt första barn blir uppmuntrade av andra kvinnor att fortsätta att föda barn för att slippa jobba. Huvudargumentet är att flera barn ger mera bidrag och att dom på detta sättet kan stanna hemma. På så sätt stimulerar flerbarnstillägget dem till att inte integrera sig i det svenska samhället.

Dom har observerat att många kvinnor med barnrika familjer inte kan tala svenska trots att dom har bott i Sverige i flera årtionden och att deras barn är födda i Sverige.

Själv så hörde jag en intervju med en somalisk kvinna i radio  för ett par år sedan som hölls med tolk fastän kvinnan befunnit sig i landet i femton år.

Orsaken till förlossningskrisen är många men viktigt är att Sveriges befolkning sedan år 2000 ökat med 1,5 miljoner individer och här spelar flerbarnstillägget en roll genom att det innebär ett ökat barnafödande.

Flerbarnstillägget är ytterligare en reform som är klippt och skuren för att gynna invandrare. Svenska kvinnor skall ut och jobba och inte föda barn medan invandrarkvinnor kan gå hemma och plocka bidrag genom att föda unge efter unge. Bidrag som man i vanlig ordning inte själva bidragit till med en enda skattekrona för att finansiera och troligtvis aldrig heller kommer att göra det i framtiden.

Det som stör mig allra värst i detta sammanhanget är att kärringarna trots att dom kanske inte tillbringar en enda timme på en arbetsplats utan går hemma inte ens bryr sig om  att uppfostrar sina söner till att bli normala samhälls-medborgare utan dom blir s k gängkriminella gangsters.

Det värsta exemplet på detta är ju den somaliske 17-åringen som sköt ihjäl en polisman i Göteborg.

Sedan satt hans mor i massmedia och beklagade sig över att myndigheterna inte ställde upp när hon anmälde att sonen rörde sig i kriminella kretsar. Den här kärringen kan troligtvis inte heller uppvisa en enda arbetsplats under dom åren hon befunnit sig här.

Maken till fräckhet får man leta efter, tydligen så räckte det inte med att vi skattebetalare troligtvis betalade både hyra och försörjningsstöd samt barnbidrag åt hennes familj nu var det också vårat ansvar att uppfostra hennes son också.

För knappt en vecka var det en annan somalisk kvinna med tio barn som beklagade sig över att dom var trångbodda och hon ville att det skulle byggas större lägenheter som var anpassade för dylika barnaskaror.

Tydligen så har fräckheten inga gränser för dom stackars ”utsatta och segregerade”.

Stoppa allt vad flerbarnstillägg heter eftersom detta tydligen bara uppmuntrar till mer barnafödande vilket är det sista vi behöver. Särskilt när dom här invandrarbarnen i brist på normal uppfostran tydligen till stor del blir förhärdade brottslingar som inte ens tvekar att skjuta ihjäl svenska poliser.

Sandor Herold, enda barnet till invandrade föräldrar

Svenska banker stoppar biståndspengar

Svenska banker är allt mer restriktiva med överföringar av biståndspengar till Mellanöstern eftersom de oroas för USA:s terrorlagstiftning.

Hårda terrorlagar har lett till att biståndsorganisationer har problem att föra över pengar till partners, visar en granskning av OmVärlden.  En stiftelse tvingas nu lägga ned och svenska biståndsorganisationer måste anlita utländska banker. Nu växer kritiken mot bankernas tuffa regeltolkningar. 

Publicerad: 

I 24 års tid gick det bra. 1997 påbörjades ett samarbete mellan dåvarande Dramatiska Institutet och Sida för kulturbistånd. Först till Palestina och efter hand till ett nätverk av elva dans- och teatergrupper i Egypten, Jordanien, Libanon och Palestina.

2012 övergick samarbetet till Stiftelsen Tamasi Foundation.  Mottagaren av medlen var Tamasi Collective  en organisation som utvärderats av Sida och revisionsbolaget KPMG utan att man hade något att anmärka.

Men våren 2020 meddelade Handelsbanken, där stiftelsen hade sitt konto, att de skulle sluta föra över pengar till grupperna i Mellanöstern.

Skälet man angav i ett mejl var att ”banken är enligt Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism skyldig att ha god kundkännedom om sina kunder”.

”Trots att vi hade mycket dokumentation ville Handelsbanken och Nordea inte skicka våra pengar”, säger Ninni Rydsjö, före detta styrelseordförande för Stiftelsen Tamasi Foundation

Tamasi Foundation hade då lämnat över underlag till banken; om samarbetet med Sida, ansökningar och beslut, redovisningar, revisionsrapporter, samtliga gruppers redovisningar och kontaktuppgifter till handläggare.

Men inget hjälpte. Kontot i Handelsbanken stängdes ner.

– Då vände vi oss till Nordea men i februari 2021 fick vi samma besked, att kontot stängs, trots att vi lagt ner ett stort arbete med redovisningar och dokument. Vi lyckades inte heller övertyga Nordea om att vi inte sysslade med pengatvätt eller främjande av terrorism. I maj 2021 fick vi iväg de sista pengarna innan kontot stängdes för gott, säger Ninni Rydsjö, före detta styrelseordförande för Stiftelsen Tamasi Foundation.

Utan ett bankkonto kan stiftelsen inte söka medel vare sig från Sida, EU eller andra källor.

– Det går helt enkelt inte att fortsätta det samarbete och kulturstöd vi byggt upp under många år. Styrelsen ser ingen möjlighet att bedriva den verksamhet som stiftelsen skapats för och vi kommer att stänga ner stiftelsen, säger Ninni Rydsjö.

El Mastaba Center for Egyptian Folk Music är en av grupperna i Tamasi Collective som tidigare fick stöd av stiftelsen Tamasi Foundation i Sverige. Medel till civilsamhällsorganisationer i Mena-regionen stoppas av svenska banker.

USA satte press på bankerna

Det som hände Tamasi Foundation är inget unikt. Efter terrorattackerna mot USA i september 2001 har framför allt USA:s myndigheter satt press på bankväsendet för att komma åt terrorfinansieringen.

Det har resulterat i en uppsjö av regler och sanktioner som successivt skärpts. Det har gjort det svårare för såväl privatpersoner som organisationer att förmedla pengar till framför allt länderna i Mellanöstern men även en del länder i Latinamerika och Asien.

Sanktionerna försvårar internationella banköverföringar för ett flertal av Sidas utvecklingspartners och humanitära samarbetspartner. Det är en problematik som Kim Zander, regional programhandläggare på svenska ambassaden i Jordanien, brottats med under flera år.

 – Från 2018 har vi i våra avtal med civilsamhällsorganisationer, en artikel om ”Respect for Restrictive Measures”, som är baserad på EU:s sanktionslista med individer och organisationer dit inga pengar får gå. Vårt krav är att våra partners måste säkerställa att de som är på listan inte får ta del av biståndspengarna, säger Kim Zander.

Han berättar att en del lokala kultur- och människorättsorganisationer i Palestina tyckte det var för problematiskt med alla dessa krav och ville avsluta stöden vilket också gjordes.

– Jag förde långa samtal med organisationerna för att förklara varför dessa regler finns. Min bild är att flera banker övertolkar de olika sanktionerna angående terrorism och penningtvätt – för sin egen säkerhets skull. Banker är ju vinstdrivande företag och när det gäller så relativt små belopp som det är i dessa fall anser flera banker att det inte är värt att ta risken eftersom de kan få kraftiga böter om misstag görs, säger Kim Zander.

Finns det då sätt att komma runt problematiken? Att skicka pengar genom andra kanaler än banker? 

 – Vi kan inte återgå till kontanthantering som det var en gång i tiden. Dels innebär det en stor risk för personal att åka runt med en påse pengar, dels leder kontanthantering till sämre kontroll och transparens vilket ökar risken för korruption, säger Kim Zander.

Flyttade till bank i England

Biståndsorganisationen ForumCiv med verksamhet i 70 länder var tvungen att hitta en annan lösning när Handelsbanken 2020 stängde ner deras konton för överföringar till ForumCivs landskontor i bland annat Kenya och Colombia och Kambodja.

– Handelsbanken har en hård policy. Innan dess hade vi bytt från Nordea som också är restriktiva. Vi sonderade möjligheterna att använda annan svensk bank men även Swedbank signalerade att man inte godtar betalningar till Somalia, säger finanschefen Marie Karsberg, Head of Finance på ForumCiv

Lösningen hittade man i England där finansinstitutet StoneX Financial Ltd nu sköter ForumCivs transfereringar till utlandet.

– Helst vill vi ha en svensk bank som kan erbjuda alla tjänster som vi behöver för att hantera svenskt bistånd. Sverige har gjort ett stort åtagande när det gäller bistånd och de svenska bankerna har ett ansvar att hjälpa oss att leverera, säger Marie Karsberg.

Även Kvinna till Kvinna, som arbetar med 150 partnerorganisationer i 20 länder, har problem med att få över pengar till sina kontor i Libanon och Irak.

– Pengar som vi skickar fastnar då och då i mellanled, ofta en amerikansk bank, som inte vill vidarebefordra pengarna. Allt skickas då tillbaka och det tar lång tid att få betalningar genomförda, säger Charina Hallberg, ekonomichef Kvinna till Kvinna.

För att få fram pengar till verksamheten har en del partnerorganisationer med bas i Mellanösternländerna öppnat kontor i Europa dit biståndspengar kan skickas, de kanalerna använder även Kvinna till Kvinna.

Man kan anta att dessa organisationer sedan måste flytta pengar fysiskt ner till sina hemländer.

Bankerna bestämmer själva

Det pågår enligt Sida en dialog med Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, andra givare och samarbetsorganisationer i frågan. UD i sin tur driver frågan i EU och för dialog med Finansinspektionen och banker.

Erik Blommé, biträdande chef på avdelningen operativa risker på Finansinspektionen säger till OmVärlden att regelverket för penningtvätt inte per automatik innebär att banker ska avstå från risk.

– Vad regelverket kräver är att bankerna gör vad de ska för att identifiera och hantera de risker för penningtvätt som är förknippade med i deras verksamhet. Om en bank av affärsmässiga skäl väljer att begränsa sitt utbud av produkter och tjänster är det svårt för oss på Finansinspektionen att anmärka på utifrån gällande regelverk. Men det är en utveckling som i förlängningen skulle kunna medföra oönskade effekter. Vi kommer fortsätta följa detta i vår tillsyn.

Bankerna avböjer intervju

OmVärlden har sökt ansvariga på Handelsbanken och Nordea för en intervju om konton de stängt ner. Båda bankerna avböjer intervju. Pressansvarig Mikaela Grönlund på Nordea skickade denna skriftliga kommentar:

” I allmänna termer, utan att kommentera det enskilda fallet, har vi som bank lagar som vi måste förhålla oss till och följa som bank. Lagen kräver att vi har information om våra kunder och hur de använder våra banktjänster (KYC). Vi måste säkerställa att vi förstår vilken verksamhet kunden har, hur de har bedömt sina risker vad gäller att nyttjas för penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott samt vilka rutiner de har. Vi kan inte kommentera enskilda kunder på grund av banksekretessen”.

Anna Possne, Head of Payments Handelsbanken svarar även hon i mejl:

”Vi kommenterar aldrig kundrelationer, av hänsyn till banksekretessen och av omsorg om våra kunder.
Vi ser ständigt över våra erbjudanden, produkter och tjänster, geografiska marknader etc. på basis av affärsmässiga bedömningar. Under de senaste åren har vi allt mer fokuserat bankens erbjudande inom flera områden och marknader, däribland betalningar till utlandet. Absolut vanligast är att volymerna är för låga för att vi ska kunna erbjuda långsiktigt bra tjänster. Också ökade regelkrav ställer krav på affärsmässiga volymer för att vi ska kunna ha ett ekonomiskt hållbart erbjudande för kunderna. Vi har förstås förståelse för att de förändringar vi gör kan påverka kunderna och beklagar detta”.

Flera C-politiker kopplas till pedofili

2021-12-20

UPPGIFTER: Federley fortsätter träffa barnvåldtäktsmannen

Vid sidan om Federleys samröre med barnvåldtäktsmannen har flera andra politiker i Centerpartiet kopplats till pedofili.

I mitten av juni i år dömdes småländska centertoppen Erik Paulsson till fängelse för systematiska barnvåldtäkter mot en flicka. Övergreppen ska enligt rättshandlingarna ha pågått under flera år när flickan gick i mellanstadiet.

I slutet av förra året kunde Samnytt avslöja hur den skånska kommuntoppen Christer Yrjas huserade två dömda pedofiler på sin gård i Tomelilla. Yrjas lämnade sina politiska uppdrag efter våra artiklar.

Vi har även uppmärksammat att centerpartisten Niklas Wellholt i slutet på oktober förra året dömdes för två fall av sexuellt ofredande mot barn nio och elva år gamla som åkte rullskridskor i Kungsbacka. Detta efter att ha blottat och klämt på sitt könsorgan framför barnen.

I april förra året rapporterade vi om 63-årige Denny Olofsson i Lindome som vid sidan om sitt uppdrag som centerpartistisk nämndeman och värdegrundsexpert våldtog en minderårig flicka flera gånger.

År 2018 kunde vi rapportera att 44-årige Bo Gunnar Hedlund, bosatt i Grythyttan och invald i kommunfullmäktige i Hällefors sedan flera mandatperioder tillbaka, sexuellt utnyttjat en minderårig flicka som var inneboende i familjen som fosterhemsplacerad, ett brott som han dömdes till fängelse för.

Kakabavehs pris betalas nu

16 december 2021
Rebecca Weidmo Uvell
https://uvell.se/2021/12/16/kakabavehs-pris-betalas-nu/?fbclid=IwAR3qYbsQrWhIDt7IxDL9q9ORxx7C0BfX4PXEsQ5fus5In7TQz5jXgU5O

Jag råkade när jag gjorde research för en annan grej snubbla över en nyhet på Middle East Monitor.com.

Amineh Kakabavehs krav för att stötta Magdalena Andersson som ny statsminister var att regeringen lovade att stödja hennes kommunistkompisar YPG, som är en väpnad kommunistisk milis i Syrien. I grunden vill de upprätta en självständig stat i Kurdistan men just nu har IS stått i vägen i Syrien och de har förtjänstfullt krigat mot svinen i Islamiska Staten. 

Men det gör inte att de är rimliga i allt de gör. De är nära kopplade till terrorgruppen PKK, också en kurdisk grupp. YPG är den militära grenen av PYD.

Dagen för omröstningen publicerade Socialdemokraterna överenskommelsen på sin sida och Amineh Kakabaveh, som själv aktivt deltagit i militära strider för kurderna och kommunismen, stod i plenisalen och berättade om vad Socialdemokraterna lovat henne.

Nu infrias löftet. Regeringen skänker bort en stor summa pengar av landets skattebetalare till YPG, med förevändningen att de ska gå till kriget i Syrien.

Artikeln publicerades den 13 december men jag kan inte hitta något om det i svenska medier. Socialdemokraterna köpte Kakabaveh röst för 376 miljoner dollar fram till 2023. Vi har hittills gett 210 miljoner dollar och detta höjs nu en totalsumma fram till 2023 på 376 miljoner dollar.

Så ska man sammanfatta den korrekta summan för just Kakabavehs röst den där dagen 24 november explicit drygt en miljard fem hundra tusen skattekronor (166 miljoner dollar) då detta är höjningen av anslaget efter den 24 november. Men varför det redan anslagits 210 miljoner dollar har jag svårt att se att Kakabaveh inte haft något med att göra innan, hon har suttit som vilde sedan 2018.

Kommunistiska YPG jublar garanterat över den generösa gåvan sossarna köpte en (1) röst för i statsministeromröstningen. Själv tycker jag att det är tragiskt att de inte ens skäms, att det här angränsar till korruption att öppet köpa röster men så kommer jag på att det är ju så här politik fungerar……. I praktiken har Magdalena Andersson rent tekniskt inte gjort något fel. Men personligen ställer jag ju frågan om sossarna gjort så här förut? Att med enskilda donationer till etniska grupper med egna miliser köpa politikers röster?

Sedan kommer jag på att Margot Wallström skänkt miljarder till terrorklassade Hamas och vi fortfarande gör det. Och att sossarna har massa både politiker och stöd bland just palestinierna så never mind.

Det är helt enkelt så här de brukar göra.

Öystein Rönne # 226 – MSM Censur

December 18, 2021 Öysten Rönne https://rumble.com/vr0371-ystein-rnne-226-msm-censur.html?fbclid=IwAR0yIuxeeQkssp6IgWMW4Sl1k4rXYEwh1CZV0tNrm6zgP0sFI3E1bvFe38I Jag ringer upp några redaktioner för att få svar på varför de inte rapporterar om upproren mot restriktioner i Europa, inklusive Sverige. Censuren är total. Dessutom några olika klipp från olika lände5rs demonstrationer.

Lena Hallengrinch – Carl Norberg 2021-12-17

Socialministern Lena Hallengren: Var beredd att ställa in julfirandet!

Smittotalen stiger och belastningen på vården har ökat den senaste tiden, säger socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff. ”Fler åtgärder behöver vidtas”, säger Hallengren.

Socialministern säger även att alla måste vara beredda att ställa in sina julfiranden om de får symtom.

Regeringen anser därför att man behöver införa nya åtgärder för att dämpa smittspridningen av covid-19 i samhället. Ytterligare åtgärder kan väntas inom den närmaste tiden. ”Det kan exempelvis bli aktuellt med vaccinationsbevis även på restauranger”, upprepar hon. Folkhälsomyndighetens generalsekreterare Karin Tegmark Wisell säger att nya restriktioner kan komma nästa vecka.

Angående julen säger Lena Hallengren: ”Var beredd på att ställa in om du får symtom”, säger hon. ”Ovaccinerade bör enbart fira med sina närmaste.” Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, om läget just nu: ”Vi behöver förbereda oss på en förvärrad situation”, säger hon. Myndigheten kommer nästa vecka att presentera nya virusscenarier.

”Det kan komma besked i nästa vecka om åtgärder”, säger hon. Hon säger att man ser en snabb spridning av omikronvarianten. Det enda skarpa besked som gavs på regeringens presskonferens var att det kommer att krävas vaccinpass från och med tisdag för resenärer från Norden.

”Vi ser att läget försämras i pandemin”, säger Lena Hallengren.

#CarlNorberg #DeFria #RealNews

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

Stöd oss: SWISH: 070 – 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se

HEMSIDA: https://defria.se
FACEBOOK:
https://facebook.com/defria.se