Hemligheten från Normandie vilar under värmeverkets kaj i Hässelby

Betongfundament som användes vid invasionen i Normandie i juni 1944 är idag en del av kajen vid värmekraftverket i Hässelby. Följ med ner under ytan.

Den 6 juni 1944 påbörjade de allierade styrkorna invasionen i Normandie i Frankrike. I samband med invasionen användes stora betongkassuner som tillsammans fungerade som provisoriska hamnar. Men inte många känner till att två av kassunerna från Normandie idag finns i Hässelby i västra Stockholm.

– Det är ganska okänt, säger Henrik Henrikson, som växte upp i Hässelby och som skrivit om kassunerna på sin webbsida om Hässelbys historia.

Följ med ner i djupet under värmeverkets kaj i klippet ovan och hör mer om hur betongkassunerna från Normandie hamnade i Hässelby.

När Ulla blir arg…

Detta är ett urklipp på Facebook…

Kan vara en bild av 4 personer, personer som står, träd, utomhus och text där det står ”Ulla om kritiken mot Stefan Löfven: "Blir upprörd och arg" Idag 10:22 1 min 53 sek”

NÄR FRU LÖFVEN BLIR ARG STÅR TIDEN STILLA
(Gammalt sosseordspråk)
 
Ulla har inga problem med att maken förstör landet, ljuger för folket och kallar sina politiska motståndare för allehanda epitet.
 
Hon har heller inga problem med att maken utnyttjar en ung skolkande skolflicka för sin förljugna miljöpropaganda.
 
Ulla har inte några problem med att makens ungdomsförbund anordnar rasistiska föreläsningar där hudfärgen avgör om du får delta eller inte. Ironiskt nog har inte Ulla heller några problem med den utbredda antisemitismen inom makens parti, framförallt då i Malmö.
 
Ulla har inte heller några problem med att makens partikamrat Margot fick en mutlägenhet, inte heller att Margot valde att inte betala skatt på EU arvodet.
Att en annan god partikamrat, Mona Sahlin, skrev falska intyg och kallade pensionärerna i Folkets Demonstration för våldsbejakande extremister som hatar kvinnor…ja, inte ens det upprörde Ulla.
 
När den illegala invandraren Ardalan Shekarabi, som inte bara höll sig gömd i Sverige i två år efter avslag på asylansökan, utan senare även stal pengar av SSU. Inte ens när han gjorde karriär i makens parti och sedan blev minister så blev Ulla upprörd och arg.
 
Ulla blev tydligen inte heller upprörd och arg när folk blev knivhuggna och miste liven på Ikea, Drottninggatan eller i Vetlanda trots att det är maken som är ansvarig för att det kunde ske.
 
Listan över saker man kan tycka att Ulla borde vara upprörd och arg över är så lång att den skulle krascha Facebooks servrar om man försökte skriva allt.
Däremot, när man kritiserar maken och all den sorg, död och tragedi han orsakat och fortfarande orsakar…..
 
då jäklar….
 
Då brinner det för Ulla!
 
”Go Ulla, Go Ulla”

Regeringen får kritik för återstartsplanen

2021-06-01
Nicolina Söderqvist

Regeringen får kritik för återstartsplanen

När EU-kommissionen satsar stort på en klimatsmart återstart efter pandemin väljer Sverige att enbart söka finansiering för redan tidigare beslutade reformer. Det är oacceptabelt, säger kritiker till Dagens Industri.

Nu är den svenska återhämtningsplanen klar för bedömning av EU-kommissionen. Den svenska planen planen innehåller inga nya satsningar på klimatområdet, rapporterar Dagens Industri. Nu höjs kritiska röster.

– Det är väldigt olyckligt att man inte använder detta nya momentum som post-corona-fönstret ändå erbjuder, säger Svante Axelsson, regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige, till DI.

Jakob Lagercrantz, vd på 2030-sekretariatet, hade velat se mer nytänkande.

– Det svenska förslaget framstår som om Sverige snyltar på EU:s återställningsfond utan att vara med i gemensamma europeiska satsningar på ett innovativt klimatarbete. Det gynnar inte Sveriges klimatprofil, och går tvärs emot vad som skulle behövts under 2020-talet, säger han till DI.

KU: Sex brister i regeringens pandemihantering

2021-06-03

Owe Nilsson/TT
Lars Larsson/TT

KU: Sex brister i regeringens pandemihantering

Konstitutionsutskottet anser i sex ärenden att det har förekommit brister i regeringens hantering av pandemin.

– Utskottet anser att regeringen brustit i hanteringen av pandemin. Det är allvarligt, säger KU:s ordförande Karin Enström (M).

Enligt KU är det tydligt att oklarheterna i ansvarsfrågan och i frågan om ersättning för utökad testverksamhet bidrog till att testningen inte ökade i förväntad takt. KU menar att regeringen hade kunnat ingå en överenskommelse tidigare och att det sannolikt hade medfört att testningen utökades i snabbare takt än vad som skedde.

KU konstaterar vidare att ändringen av förordningen om statsbidrag till regioner och kommuner, samt av uppdraget till Folkhälsomyndigheten om att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka testningen, inte bereddes tillräckligt skyndsamt.

Oklar ansvarsfördelning

Kritik riktas även mot att regeringen väntade för länge med att lägga fram ett förslag på pandemilag. Det gjorde att riksdagens utskott fick lite tid på sig för att behandla lagförslaget.

– Behandlingen blev extremt kort, säger Karin Enström.

Ett annat ärende gäller regeringens åtgärder för att säkra tillgången på skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel inom hälso- och sjukvården.

Här finner KU att det var oklart vem som skulle köpa in produkter till kommuner och regioner. Flera leverantörer av sjukvårdsmateriel uppfattade det som att de endast skulle sälja till Socialstyrelsen.

Uppdrag kom sent

”KU betonar vikten av att uppdrag till myndigheter utformas i dialog med berörda aktörer, kommuniceras tydligt och att nödvändiga synpunkter inhämtas”, skriver utskottet.

KU anser vidare att uppdraget till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att göra en behovsanalys kom för sent.

”Enligt KU skulle regeringen ha genomfört åtgärder tidigare än vad som skedde för att säkra tillgången på skyddsutrustning och annan materiel inom samhällsviktig verksamhet vid sidan av hälso- och sjukvården”, skriver KU.

Såhär rapporterar polisen…

Sex poliser skadade vid coronademonstration

2021-03-06

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/mars/demonstration-i-centrala-stockholm-den-6-mars/

I dag lördag den 6 mars har det varit en större icke-tillståndsgiven allmän sammankomst i centrala Stockholm. Polis har arbetat på plats utifrån de begränsningar som finns i rätten att samlas i för stora grupper med anledning av pandemin.

Polisen om succéserien: ”Jag känner igen mig”

– Polisens uppdrag är att se till att de som vill uttrycka sin åsikt får möjlighet till det. I dagsläget finns det dock begränsningar i hur det kan gå till. Idag var vi tvungna att upplösa en sammankomst. Detta efter att vi gjort flera försöka att ha dialog med både arrangör och deltagare vilket inte gav önskat resultat, säger Anna Nilsson, kommenderingschef för polisens insats.

Summeringen av polisens insats är preliminär men i nuläget har en anmälan upprättas gällande brott mot ordningslagen då en person har arrangerat en icke tillståndsgiven allmän sammankomst. I det fallet finns en skäligen misstänkt.

En anmälan om blåljussabotage har upprättats och det handlar om att ha stört polisen och den brottsbekämpande verksamheten. I nuläget är en person gripen som misstänkt för blåljussabotage.

En anmälan om våldsamt upplopp är också upprättad och detta skedde på Guldbron på Södermalm. I nuläget är en person gripen för detta brott.

Totalt har 50 personer under lördagen avlägsnats med stöd av covid-19-lagen.

I samband med arbetet med den icke-tillståndsgivna demonstrationen har sex polisen skadats, fem av dem lindrigt och en polis fick föras till sjukhus för vård.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Bejerstrand, Bittner och Dammegård: Vad är det egentligen som händer?

Bejerstrand, Bittner och Dammegård: Vad är det egentligen som händer?

Tag dig tid att lyssna till dessa herrar som på svenska beskriver om mycket fördolt i vår galna värld, händelser som planeras bakom ”draperiet” och som sedan drabbar oss alla (som inte tillhör eliten på vår Jord). För den oinvigde kanske denna video blir en ögonöppnare, för den som rotat lite mer i maktens korridorer blir videon en bekräftelse på det man länge misstänkt. Mycket intressant information, med en hel del höjdpunkter lite då och då, så missa inget i denna 1,5 tim video!

Tag aldrig, aldrig, aldrig en andra spruta av ”vaccinet”! Dr. Judi Mikovits varnar alla för att ta denna häxbrygd, som inte är ett vaccin! Det är ett dödligt gift och ingår i den planerade avfolkningen på vår Jord.

https://forbiddenknowledgetv.net/dr-judy-mikovits-warns-spike-protein-injections-may-kill-50-million-americans/

Klart för dykningar vid Estonia

3 juni 2021
https://www.friatider.se/klart-dykningar-vid-estonia

Riksdagen sade idag ja till regeringens förslag som ska möjliggöra nya utredningar i Estonias gravfridsområde.

Dykning och annan undervattensverksamhet ska kunna tillåtas i syfte att undersöka orsaken till förlisningen av Estonia.

Det beslutade riksdagen på torsdagen.

Lagändringen gäller skyddet för gravfriden vid vraket efter Estonia. Ett nytt undantag införs från förbudet att bedriva dykning eller annan undervattensverksamhet i vraket eller dess närhet. Det nya undantaget ska gälla verksamhet som avser att utreda förlisningen.

Syftet är att möjliggöra för Statens haverikommission att genomföra fortsatta utredningar för att bedöma nya uppgifter, offentliggjorda i den uppmärksammade dokumentärserien i september 2020, om ett hål i skrovet på fartygets styrbordssida.

Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2021.

Palme hotades av många stater – UD:s Bo Theutenberg i SwebbTV Vetenskap nr 30.

Samtal om Palmemordet. I studion finns Mikael Willgert och Bo Theutenberg.

Bo arbetade på UD som folkrättssakkunnig och ambassadör, och samarbetade med Olof Palme från 1976 fram till hans död 1986.
Han lärde känna Palme och fick en bild av honom som mannen han var då han inte stod i talarstolen och var mer konfrontativ.
Han såg hur Palme företrädde Sveriges intressen, samtidigt som han blev påverkad av de personer som hade intresserade åt vänster.

Bo berättar om en händelserik som kommer att forma Palmes politiska framtoning. Entouraget runt honom hade dock inte fullständig makt, det fanns händelser där Palme agerade åt ett annat håll.
Han var en USA-vän av stora mått berättar Bo.

Sedan mordet har Palme lyfts fram som en radikal politiker som stod för anti-kärnvapen och nedrustning, men den bilden motsvarar hela bilden av den verklige Palme, säger Bo.
Han kunde titta på olika håll, och var inte snabb i någon ideologi.

Bo har skrivit flera böcker om tiden på UD. Han beskriver där hur situationen såg ut.
Palme stod inför dilemmat att å ena sidan skydda Sveriges nationella intressen eller att befrämja de idéer om ”Gemensam säkerhet” som Palme-kommissionen hade lagt fram. I detta koncept ingick det kommunistiska Sovjetunionen som en viktig samarbetspartner – samtidigt som Sverige alltså skulle protestera mot de sovjetiska ubåtsintrången i Stockholms skärgård.

Det fanns flera hotbilder mot Palme tiden före mordet. Detta finns beskrivning i böckerna. Ett möte med Nato och flera svenska officerare påstås ha handlat om att mörda Palme, men detta är felaktigt säger Bo. Men han går inte in på det närmare.

Socialdemokraterna stödde bland annat ANC med enorma mängder pengar, trots att inga beslut fanns på detta. Det är som det svenska biståndet är säger Bo, man kan inte spåra eller följa det. Och mycket av det gick till krig och krigsförberedelser. Alla som råkat motta sk bistånd har blivit miljardärer.

Säkerhetstjänster i de stater som kände sig utsatta för sin konstitution var rädda, det var ju helt klart att Sverige ville störta den sydafrikanska regeringen, och högerregeringar runt om i Latinamerika.
De var lika rädda för Sverige som de var för KGB och CIA.

Sedan har vi Boforsaffären och Iran / Irak-affären där Palme spelade två roller.

Det blir sedan en komplicerad härva av händelser, som leder fram till ett stort missnöje mot Palme. Han ansågs ha arbetat emot Sovjetunionens intressen och han har inte hjälpt till med en kärnvapenfri zoon.
Sovjetunionen befann sig i en allvarlig situation i slutet av 1985, och några år senare faller sovjetunionen totalt. De fick inte den hjälp de hade räknat med.

Bo Theutenberg kommer in på hemliga källor och buggning bland annat, och det står ganska klart att hans böcker där finner med, beskriver och förklarar långt ifrån våra egna vardagliga liv med dagishämtning och matlagning.

Allt landar i att Palme är hotad från alla håll.
Att det skulle vara ett ”teatermord” är dock inte sannolikt säger Bo.
Allt har med den inre underrättelsevärlden att göra, och viljan att skydda partiet.

Kan det ha funnits personer inom partiet som på olika sätt hjälpt till för att alla skulle sluta på det här sättet frågar Mikael.
”Nu ställer du farliga frågor här”, svarar Bo.

Trav alla påtagliga hot så valde Olof Palme att gå utan vakter den aktuella kvällen. Varför får vi aldrig veta.

Juridik för alla är här – ”Tidernas största juridiska kunskapslyft”

2021-06-03
WILLIAM ERIKSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/juridik-for-alla-ar-har-tidernas-storsta-juridiska-kunskapslyft/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210603

Idag lanserar Blendow Group ”Juridik för alla” och bjuder in hela svenska folket till nio kostnadsfria introduktionskurser inom de mest grundläggande rättsområdena – ledda av några av Sveriges främsta experter.
– Oavsett hur mycket juridisk kunskap vi sprider till personer som jobbar, eller kommer i kontinuerlig kontakt med,  så har jag länge känt att någon borde försöka sprida ut juridiken till alla oss vanliga medborgare som bor eller vistas i Sverige. Nu gör vi det med Juridik för alla, säger Thomas Blendow, VD och grundare av Blendow Group.

Som Sveriges ledande företag inom juridisk kompetensförsörjning har Blendow Group spridit kunskap om lagar och regler i snart trettio år. Nu bjuder man in hela Sverige till Juridik för alla – en gratis juridisk översiktskurs bestående av nio olika kursavsnitt, framtagna i samråd med några av Sveriges främsta juridiska experter.

– I Sverige lever vi i en demokrati – en förmån som vi alla tar för givet. Men demokratin är skör och för att den ska upprätthållas måste vi följa de lagar, förordningar och regler som gäller och visa respekt för varandra, säger Thomas Blendow, VD och grundare av Blendow Group.

– Oavsett hur mycket juridisk kunskap vi inom Blendow Group sprider till personer som jobbar, eller kommer i kontinuerlig kontakt med, i juridiken så har jag länge känt att någon borde försöka sprida ut juridiken till alla oss vanliga medborgare som bor eller vistas i Sverige.

”Tidernas största kunskapslyft”

De digitala kurserna behandlar nio grundläggande rättsområden och gästas av några av Sveriges mest meriterade jurister på varje enskilt område. Bland experterna återfinns bland annat den tidigare justitieministern Thomas Bodström, advokaten Åsa Erlandsson, juridikprofessorn Mårten Schultz och brottmålsadvokaten Johan Eriksson.

– Responsen från samtliga av de tillfrågade experterna har varit oerhört positiv och alla tycker precis som vi att det är viktigt att sprida kunskap om lagen. Vi är otroligt glada och tacksamma att de medverkande experterna tagit sig tid och engagemang för att hjälpa oss med Juridik för alla som troligtvis är Sveriges genom tidernas största juridiska Kunskapslyft ut till hela svenska folket, säger Thomas Blendow.

”Juridik är samhällets monopolregler”

Flertalet av experterna som medverkar belyser också vikten av att sprida juridisk kunskap.

– Juridiken är samhällets monopolregler. Kunskap om reglerna är därför nödvändiga för att kunna förstå samhället, säger Johan Eriksson.

– Kunskap är makt! Det är viktigt att veta; inte bara tro och tycka. Dessutom är det roligt att veta! Det gäller också kunskap om våra grundläggande lagar. Därför behövs en utbildning i grundläggande juridik som riktar sig till den breda allmänheten, säger Åsa Erlandsson.

Marie Wessel, som är advokat specialiserad på familjerätt, säger att hon tror att ökad kunskap om lagar och regler kan leda till färre missförstånd och konflikter.

– Min uppfattning är att vi alla behöver en grundläggande förståelse för de familjerättsliga reglerna, då vi alla kommer träffas av dessa regler och det finns så många missuppfattningar som leder till konflikter och svåra situationer att hantera.

Hoppas bidra till minskad psykisk ohälsa

Thomas Blendows förhoppning och vision är att Juridik för alla inte bara ska bidra till ökad kunskap om juridik, utan på sikt även kunna bidra till mindre psykisk ohälsa i samhället.

– Min förhoppning är att Juridik för alla ska leda till större insikt och förståelse för de lagar och förordningar som gäller i Sverige. Ytterst hoppas jag att all denna kunskap och respekt för lagen skall hjälpa den enskilde att undvika onödigt bråk och tjafs gällande relationer, anställningar, bostadsköp och andra stora beslut, för att i slutändan bidra till mindre psykisk ohälsa inom hela det svenska samhället.

Kurserna är cirka 60 minuter långa och efter varje avslutad kurs ges tittare möjlighet att testa sina kunskaper inom det valda rättsområdet. Programleder gör juristen och författaren Dona Hariri samt Dagens Juridiks tidigare chefredaktör Stefan Wahlberg.

Klicka här för att komma till Juridik för alla