Taher Mohamad Amini begärs häktad för våldtäkt och kastat ned kvinna i gruvhål

Malmö 27-4-2022

HELT NORMALT FÖFARANDE AV FÖRSMÅDD FRIARE

Hur många kvinnor som har mördats, misshandlats och våldtagits i Sverige av liknande importerade vildar som Taher Mohamad Amini kan knappast någon hålla reda på numera.

Egentligen är ju Aminis handling inte något att förvånas över. Han har ju egentligen bara utövat sin kulturs och sin religions vedertagna normer där ju stening inte är en ovanlig händelse.

Att stena kvinnor som på något sätt går emot mannens vilja är ett helt normalt förfarande i vissa s k stenålderskulturer.

Det ovanliga i det aktuella fallet är ju enbart det faktum att kvinnan i fråga innan steningen kastades ner i ett gruvhål innan stenarna började hagla över henne.

Nu kan ju Amini hävda att kvinnan hoppade ner i gruvhålet av fri vilja enbart för att undgå att ingå ett äktenskap med honom.

Stenarna som Amini kastade ner över henne var inte alls menat att döda henne genom stening utan dom var menade som en hjälp åt henne att ta sig upp. Ju fler stenar som hamnade ner i gruvhålet desto mindre blev höjden och därmed lättare att ta sig upp. Egentligen helt elementärt och ett faktum som domstolen vid en rättegång bör ta stor hänsyn till.

Likaledes så bör en domstol ta stor hänsyn till Aminis kvinnosyn och det särskilt nu när han blivit försmådd av den kvinna som han planerade att gifta sig med. Hans heder har genom kvinnans ovilja att gifta sig med honom tagit stor skada och för att minimera denna skada så gjorde Amini enbart det som hans kultur förväntade att han skulle göra.

Därför så skall vi i vårt numera mångkulturella samhälle istället för att fördöma Aminis handlande visa respekt och förståelse för det han gjorde.

I det Nya Sverige måste vi ta mer hänsyn till våra Nysvenskars syn på brott och straff samt deras kvinnosyn och inte så enögt döma enbart enligt svenska lagar enär dessa lagar blir mer och mer förlegade och otidsenliga.

Vi måste helt enkelt förstå och acceptera att Sverige inte längre är Sverige och att det aldrig mer kommer att bli Sverige igen.

Sandor Herold, Malmö

Fyra män häktas på sannolika skäl efter koranupploppen

2022-04-21

Jag måste säga att jag verkligen blev förvånad när jag läser att fyra personer på sannolika skäl är häktade för att ha deltagit i koranupploppen i påskhelgen och att alla fyra tydligen är s k ”flyktingar” som har flytt undan våld och förföljelse. Jag var helt övertygad om att samtliga skulle vara heläkta svenskar och lystra till namn som Anders, Ove, Sigurd eller Peter.
Nu heter dom tydligen följande:
Ahmed Musse, 20 år

Sadeq Tajik , född 1999 och afghansk medborgare

Moulham Abo Gamous, född 2000

Mahomed Mustaf Hussen, medborgare i Somalia

Hussein Alhelou, medborgare i Syrien

Skulle ni kunna förklara varför personer som påstår sig ha flytt undan våld och förföljelse ägnar sig åt just detta genom att man utsätter svensk polis för livsfara genom stenkastning samt förstör polisbilar och annat för miljonbelopp och anlägger bränder som ödelägger skolor och annat?

Eftersom jag själv är invandrare så undrar jag varför vi invandrare som kom hit på 50, 60 och 70 talet inte ägnade sig åt terrorverksamhet som innebar livsfara för bl a  svensk polis?

Kan det vara att den generation invandrare som bl a jag tillhör kom hit från mestadels europeiska civiliserade länder där inte våld ingick i våra kulturer på samma sätt som det tydligen gör i dom våldskulturer därifrån dagens s k flyktingar kommer?
Jag undrar även om  i känner stolthet över vad era importerade vildar uppvisade i helgen?

Tänker ni även i fortsättningen ägna er åt en politik som möjliggör för ännu fler s k flyktingar att komma in i landet och förpesta tillvaron för landets medborgare?

F ö så har jag ett förslag som i varje fall marginellt kan minska kostnaderna för vildarnas framfart och det går ut på att eftersom upploppen ägde rum främst i dom bostadsområden där vildarna bor så låt gatstenarna, dom  utbrända fordonen och alla spår efter dom anlagda bränderna vara kvar.
Om inte annat så ökar det ju trivseln för dom som bor där samt att dom känner sig mer hemma eftersom det ju mestadels ser ut så i dom länderna därifrån dom påstår sig ha flytt. Det är helt förkastligt att röja upp efter kravallerna för det kommer nya så låt skiten ligga kvar.
Vad säger ni om detta förslaget?

M V H

Sandor Herold, invandrare av den tamare sorten

UPPLOPP SKAKAR SVENSKA STÄDER – VAD SÄGER POLISEN? Vårt lexikon hjälper dig att förstå moderna polisers språk när de ska förklara vad som händer i Linköping, Örebro, Malmö och på andra håll – komplett ordlista från A som i arrestera till Ö som i övergiven

19 april 2022
https://morgonposten.se/2022/04/18/upplopp-skakar-svenska-stader-vad-sager-polisen/
  • Vad betyder ”arrestera” på modern polissvenska? Vilken funktion har en batong? Vi har svaren!
  • Vilken betydelse har totemdjur för poliser och deras chefer? Svaret är: Mycket större än du kunde ana
  • Varför har en polis jour? Och varför heter det jour? Och hur definieras ”övergiven” i polisspråket?

Det kan vara väldigt svårt att förstå polisens informatörer, presstalesmän och chefer till vardags. Än svårare blir det när de ska förklara varför polisen drar sig undan när det blir upplopp i stora svenska städer.

Vår lexikon förklarar de vanligare begreppen i polisernas värld och gör att du bättre kan begripa vad som sker.

Arrestera. Gripa person som misstänks ha begått brott. Poliser har dock inte tid med detta numera eftersom de har fullt upp med att få sina övertidsrapporter godkända. Se ”Attestera”.

Batong. Ingår i polisens utrustning. Har dock främst ett dekorativt syfte. Kan dock brukas i samband med fotbollsmatcher.

Bulle. Ingår i polisens utrustning. Ska användas så fort tillfälle ges för att skapa förtroende i förorten.

Cell. Plats för häktade personer eller dömda brottslingar. Medlemmar i gäng skryter gärna med sin tid i sådana, ju fler år, desto mer meriterande. De brukar därför ofta visa upp sin CV, en förkortning som står för CellVistelser.

Drönare. Används för polisiär övervakning av misstänkta i förorterna, för att polischefer i god tid ska hinna beordra det egna manskapet att inta defensiva positioner.

Enkelriktad. Beteckning på polisens kommunikation med oroade medborgare. Kan också åsyfta gata vars ordning polisen ser det som extra viktigt att upprätthålla, och där ingripa mot personer som cyklar åt fel håll. Förslag har väckts om att enkelrikta fler gator i förorterna för att på så sätt öka polisens närvaro där.

Fika. Viktigt inslag i polisens arbete. Krävs för återhämtning samt för att skapa starka band med personer i riskgrupper. Se ”Bulle”.

Gatsten. Användes förr som beläggning på gator i städer, används numera vid förortsgängens belägring av gator i städer.

Hund. Förr vanligt förekommande i polisarbete. Var då alltid av rasen schäfer. Inslaget av dessa har dock minskat eftersom budgeten istället går till chefer.

Ingripande. Polisiär term som betecknar situation där det är lämpligt att gripa en person. Typfall kan vara pensionär som misstänks för cykelstöld eller som odlat marijuana på sin balkong.

Informatör. Förr höll sig polisen med informatörer bland de kriminella, i dag har dessa istället ersatts av informatörer som förklarar för oss varför polisen inte gör något åt de kriminella.

Jour. Polis som ansvarar för att besvara frågor från media om läget är lugnt i en stad eller stadsdel. Benämningen på personen i fråga kommer sig av att de alltid svarar: ”Jorå”.

Kalsong. Ingår numera två extra par som medföljer polischefers uniform. De har visat sig ofta behöva byta sådana när det blir upplopp.

Koranen. Förevändning för att sätta eld på bilar och starta upplopp.

Kårandan. Förevändning för poliser att inte göra sig av med de chefer som hindrar dem från att ingripa mot individer som sätter eld på bilar och startar upplopp.

Lamm. Fromt djur. Polisens totemdjur.

Mamma. Person som gängmedlemmar alltid omnämner i nedsättande ordalag om det gäller en fiende. Deras egna mammor ägnar sig enligt tidningarna mest åt att nattvandra – något oklart varför.

Nomad. Person som ständigt förflyttar sig till platser där han får det bättre. Ett exempel på en nomad är förre rikspolischefen Dan Eliasson.

Operativ chef. Beteckning på polis som låter väldigt mycket när han framträder på melodramatiska presskonferenser – man syftar då på att det hela blir som en opera.

Pistol. Vapen som med förkärlek används av kriminella gäng i deras inre uppgörelser. Används dock inte gärna av poliser numera eftersom de är rädda för att få dem stulna. Se ”Polisbil”.

Qatar. Benämndes tidigare katarr, och var en åkomma som kunde drabba magen. Just den formen kallas numera qatar när den drabbar poliser. Detta eftersom personerna som orsakar åkomman i dessa fall ofta är finansierade av Qatar.

Rikspolisstyrelsen. Tidigare benämning på nuvarande Polismyndigheten. Denna kommer dock att byta namn till Riskpolisstyrelsen efter påtryckningar från Arbetsmiljöverket som anser att det är Polismyndighetens uppgift att minimera riskerna för de anställda, och se till att de undviker att hamna i situationer då våld måste tillgripas.

Stabsläge. Situation då högre chefer drar sig undan för att försöka förstå vad som pågår. Vissa språkforskare menar att ordet kan härledas från det dialektala ord ”stabb”, varmed kan avses trög och dum person.

Särskild. En händelse som är ”särskild” betecknar i polisens verksamhet ”en plötslig, oförutsedd eller inplanerad händelse som den ordinarie polisverksamheten inte är anpassad för”. Särskild händelse råder numera ständigt. Överallt.

Utsatt. Polisens benämning på ”ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället”.

Enligt de senaste instruktionerna ska sådana områden få vara ifred de närmaste 20 åren i väntan på att allt ska bli bra.

V-tecken. Poliser använder sällan V-tecknet eftersom de mycket sällan befinner sig i situationer där det vore rimligt att göra ett sådant tecken – segrarna är få. Eftersom poliser ofta ställs inför personer som ger dem fingret skulle kombinationen dessutom kunna ge ett alltför märkligt intryck.

X. Beteckning på okänd storhet. De flesta mördare i dag beskrivs med X i polisrapporter. Det finns de som hävdar att den rikliga förekomsten av X i polisrapporter också kan bero på polisers oförmåga att skriva.

Yttre. Beteckning på befäl inom polisen. Har som huvudsaklig uppgift att beskriva verksamheten genom inlägg i sociala media.

Zooma. Ändra avståndet till föremål som betraktas eller avbildas. Poliser har en tendens att zooma ut från utsatta områden.

Ål. Totemdjur för inrikesminister Morgan Johansson och polischefer.

Äskanden. Ansökningar om mer medel till sin verksamhet. Viktigaste uppgift för polischefer.

Övergiven. Beteckning på medborgare som utsatts för rån, inbrott eller misshandel.

VÅRBUDGET EFTER FYRA DAGARS UPPLOPP: Två miljoner kronor till polisen, 100 miljoner kronor till svensk filmindustri – och 1,2 miljarder för en fjärde covidspruta – samt en slant till pensionärer, det är ju ändå valår; 500 000 får tusenlapp mer i månaden

19 april 2022
https://morgonposten.se/2022/04/19/varbudget-efter-fyra-dagars-upplopp-tva-miljoner-kronor/
  • Högre räntor, stigande priser – men finansminister Damberg lugn när han presenterar vårändringsbudget
  • Den stora valfrågan för Socialdemokraterna blir om en femtedel av pensionärerna ska få en tusenlapp extra
  • Socialdemokraterna fruktar corona mer än följderna av kriget i Ukraina – satsar miljardbelopp på ny vaccindos

Finansminister Mikael Damberg presenterade i dag regeringens förslag till vårändringsbudget. Det blev plåster på samhällskroppens sår, men inte alla. Och en del delar av kroppen verkar ha fått plåster utan att det behövs att tidningar rapporterat om några större blödningar på området.

Damberg inledde med att notera att Sverige under påskhelgen skakats av upplopp i Linköping, Norrköping, Örebro, Malmö och Rinkeby.

Polisen kunde inte skydda den rådande ordningen, ofta inte heller sig själva, vilket gjorde att de drog sig tillbaka.

Polisen får två miljoner kronor extra i vårbudgeten.

Svensk filmindustri får ytterligare 100 miljoner kronor i ”produktionsincitament”. Med det menas att man vill att det ska bli mer tilltalande att spela in filmer i Sverige.

Pensionärer får ett garantitillägg om 1000 kronor per månad. Ungefär 500 000 av landets 2,3 miljoner pensionärer kommer att få tillägget – om det går igenom i riksdagen. Redan har företrädare för de borgerliga oppositionspartierna talat om att de vill ha en annan lösning för att stärka pensionärernas ekonomi.

Det var tydligt under presskonferensen att det är precis så Socialdemokraterna vill ha det – de vill göra pensionstillägget till den stora valfrågan. Damberg underströk att riksdagens partier brukar säga att de vill stärka pensionärernas ekonomi:

Nu är det upp till bevis om man verkligen står upp för det, sa Damberg och tillade att det annars skulle bli en fråga som fick stort utrymme i valrörelsen.

Damberg talade om hur kriget i Ukraina påverkar Sverige och vårändringsbudgeten och pekade på en satsning på 800 miljoner kronor till civilförsvaret, bland att för att bygga upp skyddsrum och förbättra varningssystem.

Hotet från covid-19 betraktas uppenbarligen av Damberg som en större fara för Sverige än krig i vår del av Europa (och inhemska upplopp). 1,2 miljarder kronor avsätts för en fjärde dos vaccin till de över 65 år, men Damberg höll öppet för att vaccineringen kan komma att utsträckas till yngre åldersgrupper.

De som oroas av att de ser innehållet på lönekontot minska allt snabbare varje månad på grund av stigande priser på energi och mat vill regeringen lugna med bidrag.

124 000 barnhushåll får upp till 1 300 kronor mer per månad.
Den tidigare beslutade elpriskompensationen ligger kvar, liksom sänkningen av skatten på bensin och diesel på totalt 1,80 kronor per liter.

Totalt uppgår vårändringsbudgeten till 35,4 miljarder kronor – 9,8 av miljarderna går till Migrationsverket för mottagande av flyktingar från Ukraina. Största delen av det beloppet vill regeringen ta från biståndet.

Kommentarerna från de andra partierna är nästan genomgående kritiska.

Miljöpartiets Bolund är mindre bekymrad än regeringen över kriget i Ukraina och covid-19, och inte alls bekymrad över upploppen – inte så det märks när det gäller budgetfrågor. Klimatet är fortsatt det största problemet:

Framförallt kommer Miljöpartiet lägga fram en egen budgetmotion där vi kommer presentera vår ekonomiska politik. Där kommer det vara tydliga satsningar på framförallt klimatet, där vi måste ta ansvar för den klimatkris vi är inne i.

Centerpartiet är mest missnöjda med pensionstillägget och tycker formen är ”krånglig”, detsamma gäller för KD.

Liberalerna vill se mer pengar till skolan.

Vänsterpartiets Ali Esbati är nöjd, eftersom en femtedel av landets pensionärer får en tusenlapp extra i månaden.

Genomgående tonade Damberg ner riskerna för Sverige med högre räntor, högre inflation och lägre tillväxt. De prognoser som presenterades pekar i fel riktning, men Damberg ansåg att:

Svensk ekonomi är motståndskraftig.

Ett exempel på det menade han var att covid-19 kostat Sverige 600 miljarder kronor.

Hittills.

Förundersökning inledd om Ericssons misstänkta Irakmutor

20 apr 2022

TT
https://www.expressen.se/dinapengar/forundersokning-inledd-om-ericssons-irakmutor/

Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning efter avslöjandet om Ericssons misstänkta mutbrott i Irak.

– Ja, det kan jag bekräfta, men närmare vad som gäller där kan jag inte gå in på eftersom den precis är inledd, säger åklagaren Leif Görts, vid Riksenheten mot korruption, till TT.

Det ska handla om brott begångna 2014, 2015 och framåt i tiden.

Ericssons misstänkta mutor till terrororganisationen IS i Irak har varit hett nyhetsstoff hela våren. Enligt Ericsson fanns en intern, hemlig rapport i huset färdig 2019 som tydligt visade på att misstänkt korruption hade skett i Irak åren innan.

Sedan har det varit locket på från bolaget, något den högsta ledningen fått hård kritik för, och som bland annat ledde till att styrelsen och vd Börje Ekholm nekades ansvarsfrihet på bolagsstämman härom veckan.

Sedan tidigare är det känt att de amerikanska rättsvårdande myndigheterna har fått viss information om Irak-härvan, oklart hur mycket. USA:s justitiedepartement delade härom året ut en jättebot mot själva bolaget Ericsson, på runt tio miljarder kronor, för tidigare korruptionsaffärer, i bland annat Djibouti och Kina. Nu finns farhågor om att mer böter väntar Ericsson efter Irak-härvan.

Rättegång i Solna

I Sverige har åklagare drivit fall relaterade till enskilda personer som jobbat för Ericsson och som misstänks för inblandning i de tidigare mutaffärerna.

Detaljer om Irak-mutorna och vad för slags misstankar det handlar om, vill Leif Görts, vid Riksenheten mot korruption, inte alls gå in på i det här läget.

På måndag inleds en rättegång i Solna tingsrätt mot fyra före detta Ericssonchefer, misstänkta för grov bestickning av höga tjänstemän i afrikanska Djibouti för att vinna kontrakt, något som ska ha skett för tio år sedan.

Dessutom pågår en förundersökning för liknande brott i Kina, enligt Leif Görts.

Att köpa sex av barn blir artbrott efter HD-avgörande

2022-04-12
ISAK BELLMAN
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/att-kopa-sex-av-barn-blir-artbrott-efter-hd-avgorande/

Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling innefattar en påtaglig kränkning av den personliga integriteten som medför en fängelsepresumtion med hänsyn till brottets art, enligt Högsta domstolen.
Vid straffmätningsvärden på tre månader eller lägre kan skyddstillsyn vara aktuell, men annars är det inte en tillräckligt ingripande påföljd.

En 20-årig man åtalades vid Göteborgs tingsrätt för våldtäkt mot barn för att i juli 2020 med våld ha tvingat en 14-årig flicka att ge honom oralsex.

14-åringen hade före händelsen inte träffat mannen tidigare, men de hade haft kontakt via nätet och stämt träff. Vid gärningstillfället utförde flickan oralsex på mannen, som i två överföringar betalade sammanlagt 700 kronor, som han swishade till en bekant till flickan som väntade på henne medan hon utförde oralsexet utomhus, bakom en byggnad. Efteråt berättade flickan för pojken som tog emot betalningen en kompis till honom att hon ”sugit av” mannen.

Drog henne i armen

Vid tingsrätten uppgav flickan att 20-åringen dragit iväg henne i armen, att hon då försökt gå mot ett annat håll men att mannen fått med sig henne och tryckt upp henne mot en husvägg.

20-åringen bekräftade att flickan hade gett honom oralsex men menade att detta skett frivilligt. Enligt mannen hade flickan dessutom i deras chattdialog skrivit att hon var 16 år.

Flickan hade pratat i telefon med en av pojkarna när hon gick i väg bakom byggnaden – och hade då inte uttryckt att något var fel. Tingsrätten ansåg inte heller att det var styrkt att 20-åringen tvingat flickan till den sexuella handlingen – eller att han varit oaktsam i förhållande till att hon inte deltagit frivilligt. Det var heller inte bevisat att flickan gjort klart att hon var 14 – eller att mannen haft anledning att misstänka det.

Tingsrätten friade

Åtalet för våldtäkt mot barn ogillades därför. Eftersom brottet utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling inte omfattades av åklagarens gärningsbeskrivning kunde 20-åringen inte heller dömas för denna gärning.

I Hovrätten för Västra Sverige justerade åklagaren dock gärningsbeskrivningen till att även omfatta utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Domstolen anslöt sig till tingsrättens bedömning att mannen inte kunde fälls för våldtäkt mot barn. Det var dock klarlagt att mannen betalat för oralsexet. Det krävs inte att ersättning ges direkt till den underåriga – ersättningen kan helt eller delvis i stället ges till någon annan, konstaterade hovrätten.

Sammantaget ansåg hovrätten att ersättningen – som delvis betalats i förväg och delvis i efterskott – hade varit en förutsättning för att flickan skulle genomföra den sexuella handlingen. Mannen dömdes därför för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling till skyddstillsyn. Han ålades även att betala 5 000 kronor i skadestånd till flickan.

RÅ överklagade

Två ledamöter var skiljaktiga beträffande påföljden och ansåg att mannen – med hänsyn till kränkningens allvar – skulle dömas till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, med ett alternativt fängelsestraff på sex månader.

Riksåklagaren, RÅ, har överklagat och krävt att Högsta domstolen, HD, i stället ska döma mannen till ett fängelsestraff som är längre än fyra månader.

HD gör nu också en ändring i påföljdsdelen, men dömer inte ut något fängelsestraff.

Den som förmår någon under 18 att mot ersättning företag eller tåla en sexuell handling döms för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling till fängelse i högst fyra år.

Straffmätningsvärdet för den gärning som mannen gjort sig skyldig till motsvarar enligt domstolen fyra månader – och det är därmed inte så högt att det bryter den grundläggande presumtionen mot att döma till fängelse. Den avgörande frågan för vilken påföljd som ska väljas blir om fängelse krävs som påföljd med hänsyn till brottslighetens art och straffvärden.

Högstra domstolen

Artbrott

Frågan om utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling är brottslighet har ett artvärde som motiverar en särbehandling vid påföljdsvalet har inte berörts vare sig i lagmotiven eller i HD:s praxis. Domstolen har också uttalat att utrymmet för att i praxis utöka skaran brott med artvärde är begränsat. Om man överväger en sådan särbehandling måste domstolen bland annat överväga om det finns ett särskilt behov av normbildning som den aktuella brottstypen kan föranleda. Det måste också göras en individualiserad bedömning där man inte bara ser till brottstypen utan avgör hur starkt brottslighetens art talar för fängelse i det enskilda fallet.

När straffskalan för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling skärptes i januari 2020 uttalade regeringen följande:

”Det är av utomordentlig vikt att skydda barn och ungdomar från att dras in i prostitution. Den tekniska utvecklingen har väsentligt ökat möjligheterna för vuxna att i sexuella syften komma i kontakt med barn. De sexuella handlingar som köpare efterfrågar av unga är generellt av ett mer hänsynslöst slag, eftersom unga som säljer sex har betydligt svårare att sätta gränser än vuxna. Barn och unga som har sålt sexuella handlingar drabbas ofta av omfattande skadeeffekter. Skyddsaspekterna för barnet är därför särskilt framträdande. Även för det samhälleliga intresset av att motverka att barn utnyttjas genom köp av sexuella handlingar är kriminaliseringen av stor betydelse. Det är därför viktigt att det av lagstiftningen tydligt framgår att brottet är oacceptabelt och att det innebär en grov kränkning av barnet.”

Presumtion för fängelse

Ett köp av en sexuell handling från ett barn får därför anses innefatta en sådan påtaglig kränkning av den personliga integriteten att brottets art bör tillmätas betydelse för påföljdsbestämningen, konstaterar HD. Det finns med andra ord en presumtion för fängelse.

En utgångspunkt kan här vara att villkorlig dom och förening med samhällstjänst kan komma i fråga vid utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling om straffmätningsvärdet inte är högre än tre månaders fängelse. Med hänsyn till straffmätningsvärdet kan dock detta inte anses som en tillräckligt ingripande påföljd i mannens fall.

HD beslutar i stället att bestämma påföljden till skyddstillsyn och samhällstjänst. Antalet timmar samhällstjänst skulle med hänsyn till straffmätningsvärdet bestämmas till 100, men mannen har övervakats i ett år och är nu inne i slutfasen av en sexualbrottsbehandling som är ett av Kriminalvårdens mest omfattande program. Antalet timmar samhällstjänst bestäms med hänsyn till detta till 80.

Ett justitieråd är dock skiljaktigt och anser att utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling bör ha en fängelsepresumtion först vid straffvärden på sex månader och högre. Det saknas därför anledning att ändra påföljden om skyddstillsyn och behandling som hovrätten dömt ut. (Blendow Lexnova)

Lundin-åklagaren vädjar: brådskande med vittnesförhör

Kammaråklagare Henrik Attorps

2022-04-11
SARA JOHANSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lundin-aklagaren-vadjar-bradskande-med-vittnesforhor/?utm_campaign=220412&utm_medium=email&utm_source=apsis

Det kan ta lång tid innan huvudförhandling mot Ian Lundin och Alexandre Schneiter äger rum. Det befarar kammaråklagaren Henrik Attorps som nu försöker säkra den bevisning som han har i målet. Målsäganden och vittnen börjar nämligen bli för gamla – en del har redan avlidit.

Målet mot Lundin-topparna Ian Lundin och Alexandre Schneiter rörande medhjälp till folkrättsbrott ligger vilande i Stockholms tingsrätt i väntan på besked från Högsta domstolen. Men åklagarsidan har bråttom att säkra bevisningen, det vill säga förhör från vittnen som ska ha sett krigsbrotten ägt rum i Sudan. Vittnena börjar nämligen bli gamla och en del är sjuka andra har redan avlidit.

Kammaråklagare Henrik Attorps yrkar nu att tingsrätten håller bevisupptagning utom huvudförhandling med ett målsägande och två vittnen.

Ingen HUF under 2022

Anledningen att tingsrätten har vilandeförklarat målet  är för att Alexandre Schneiter, Lundin Energys tidigare vd, har yrkat att domstolen ska avvisa åtalet grund av bristande jurisdiktion.

Kammaråklagare Henrik Attorps konstaterar att tingsgrättens beslut att vilandeförklara målet fram till Högsta domstols beslut leder till att det är oklart när en huvudförhandling kan påbörjas.

”Det står dock klart att en huvudförhandling inte kommer att påbörjas inom den närmaste tiden, och med stor sannolikhet inte under 2022”, skriver han.

Målet är mycket omfattande och därmed kommer en eventuell huvudförhandling i framtiden att pågå under lång tid.

Kammaråklagare Attorps anser att en ordentlig planering i god tid inför huvudförhandlingens påbörjande är nödvändig, varvid flera planeringssammanträden kommer att behöva hållas. Även om tingsrätten återupptar förberedelsen av målet kommer det därför att dröja innan huvudförhandlingen kan påbörjas.

Två vittnen och två målsäganden har redan avlidit

Åklagaren uppger att de båda vittnena, kommer av naturliga skäl att höras i den senare delen av huvudförhandlingen, vilken kan förväntas bli mycket lång.

”Under dessa omständigheter är det nödvändigt att försäkra sig om att muntlig bevisning inte går förlorad. De personer som omfattas av begäran om bevisupptagning har uppnått en sådan hög ålder att det kan befaras att deras hälsotillstånd snabbt kan försämras varvid de inte kommer att kunna infinna sig vid en huvudförhandling. Det är därför lämpligt att bevisupptagning utom huvudförhandling genomförs avseende de aktuella personerna”, skriver Henrik Attorps.

Samtidigt berättar Henrik Attorps att två målsäganden och två vittnen avlidit under förundersökningen, däribland ett målsägande som åklagaren begärde under 2020 bevisupptagning med, i syfte att undvika att bevisning gick förlorad.

”Tingsrätten avslog emellertid begäran. Kort tid före åtalets väckande avled N.N, 69 år gammal, varför hans utsaga enbart kan presenteras genom uppläsning av polisförhöret under förundersökningen”, skriver Henrik Attorps.

Målsägande och vittnen

Den bevisupptagning som Henrik Attorps nu yrkar att domstolen ska hålla utom huvudförhandling rör alltså förhör med ett målsägande och två vittnen.

Målsäganden är en man i 75-årsåldern som bor i Sydsudan. Medelåldern i Sydsudan är för män 56 år Förhöret med honom beräknas pågå under fyra dagar. Av dessa är två dagar avsedda för åklagaren, en halv för målsägandebiträdena samt en och en halv för försvaret. Det yrkas att målsäganden hörs på plats i Stockholms tingsrätt. Han har förklarat sig villig att resa till Stockholm för att delta vid bevisupptagningen.

Ett vittne är en man i 80-årsåldern. Förhöret med honom beräknas pågå en dag, varav tre timmar är avsedda för åklagaren, en timme för målsägandebiträdena och två timmar för försvaret. Det yrkas att mannen hörs på plats i Stockholms tingsrätt. Vittnet har förklarat sig villig att resa till Stockholm för att delta vid bevisupptagningen, och önskar att denna genomförs den 23 maj 2022.

Ett annat vittnet fyller 90 år i höst. Förhöret beräknas pågå en dag, varav tre timmar är avsedda för åklagaren, en timme för målsägandebiträdena och två timmar för försvaret. Det yrkas att vittnet hörs via videolänk från Tyskland. Mannen har förklarat sig villig att vittna via videolänk.

I skrivande stund har högsta domstolen ännu inte fattat något beslut om prövningstillstånd.