Sverige kommer inte att klara detta – vi måste ha en plan B

Posted on

De negativa följdverkningarna av Sveriges strategi att befolka landet med i hög grad bidragstagande och lågkompetenta människor ifrån tredje världen blir allt mer påträngande. Alla delar av samhället påverkas sedan ett antal år i grunden av Sveriges markant förändrade demografi. Etablissemang och politisk ledning förnekar dock fortfarande att det skulle röra sig om ett strukturellt och strategiskt jättemisstag. Istället försöker man allt mer ansträngt att upprätthålla det narrativ där problemen handlar om den klassiska avvägningen mellan samhällelig höger och vänsterorientering. Den salongsfähiga “höger”oppositionen har avancerat något längre och låter numera regelbundet meddela att de är upprörda över regeringens handfallenhet i att hantera de negativa effekter av annorlunda kultur och kroniskt lågt humankapital som massinvandringen fört med sig. Några förslag för att få Sverige tillbaka i hållbarhet har de dock inte, även ifall de själva verkar tro (eller intala sig) det. Dessutom försöker de lura i väljarna placebon.

Sammantaget är den demografiska förändringen genom storskalig introduktion av människor ifrån tredje världen så omfattande och växande att det skulle krävas extrema åtgärder av en karaktär ingen demokrati vill kännas vid för att återbalansera Sverige. Detta faktum vill det boulevardliberala etablissemanget av naturliga skäl inte kännas vid, då det skulle implicera att de kommer att vara oförmögna att leda Sverige även i framtiden. Med SD:s sannolika valvinst 2022 och därmed bildade “konservativa” regering lär saker dock röra sig i rätt riktning. Pådrivet av SD, med M och KD i mer eller mindre motvilligt och förvirrat släptåg. Vi kan dock räkna med att konstellationen inte kommer att klara av mer än att skrapa lite på ytan av det enorma problemkomplex M och S introducerat i Sverige. Till detta kommer det tämligen omfattande gardet av GAL-tyckare, mediefolk och tillhörande politiker, som kommer att upprepa talepunkten att asylmångfalden är en framgång ända fram till gravkanten, och därmed underminera varje potentiellt framsteg. Sedan har vi förstås också den allt mer aktiva asyldiasporan som tar större plats, i egenintresse framställer Sverige som en allemansrätt och blåser upp sin egen fantastiska betydelse för Sveriges fortsatta existens.

Denna diaspora är idag av betydande storlek. Den utgör runt 20% av dem som uppehåller sig i landet. Bland unga är andelen betydligt högre. Detta gör diasporan till en viktig väljargrupp för främst S, varför vi inte lär få se några åtgärder som kan uppröra gruppen från S-håll under mycket lång tid, troligen aldrig. Och den bistra sanningen är, som jag kontinuerligt påpekat i över fem år nu, att det enda som kan rädda Sverige långsiktigt som en fungerande västerländsk och skandinavisk stat, är storskalig återvandring av människor med asylbakgrund. Allt annat kommer inte att åstadkomma mer än förändringar på marginalen.

Då behöver man fundera över hur sannolikt det är att det nuvarande svenska etablissemanget och dess framtida varianter kommer att mäkta med att se till att minst 90% av dem med asylbakgrund permanent lämnar Sverige. Efter att ha spenderat flera år med frågor kring massinvandringen är min bedömning att den sannolikheten är nära noll. Det kommer helt enkelt inte att finnas någon majoritet för det statsmannaskap, mod och styrka som skulle krävas för att genomföra storskalig återvandring. För många krafter skulle sabotera, bråka och vika sig för att det skulle materialiseras.

Följden är att Sverige dessvärre kommer att fortsätta sin resa utför, långt in i framtiden. Landet kommer alltså inte att vara en dräglig plats för Sverigevänner och deras efterkommande, och vi behöver därför utvärdera vilka alternativen för ett någorlunda gott och svenskt liv är. Efter att ha ägnat detta tämligen mycket tankearbete under det senaste året eller så är min uppfattning att det minst dåliga alternativet för oss är att långsiktigt agera enligt principen “omgruppera och konsolidera”. Detta innebär att vi förflyttar fokus och mål för vårt arbete ifrån det kakafoniska Sverige som helhet, till en avgränsad geografisk yta, där vi i kraft av stort mantal kan ta den administrativa och på sikt strategiska ledningen. Ett på flera sätt lämpligt område för denna konsolidering är centrala Skåne och västra Blekinge, som har en lång tradition av skandinavisk patriotism, frisinne och handlingskraft.

Av de enskilda kommunerna i regionen är Hörby intressant som startpunkt, då den redan idag har en mycket stor representation av Sverigevänner. I kommunvalet 2018 fick SD hela 35,3%, vilket var högst i landet. Kommunen har bara drygt 12000 röstberättigade, så en inflyttning av ca 7000 Sverigevänner skulle ge SD et al. en stabil egen majoritet i kommunfullmäktige.

På samma vis kan man förfara i flera andra kommuner i regionen. Med relativt måttlig inflyttning av Sverigevänner kan regionen därefter styras politiskt av dem. Med Hörby som startpunkt och därefter grannkommuner kan man realisera ett expanderade mönster. Med detta förfarande skulle ett större antal angränsade kommuner kunna styras av Sverigevänner. Se figur 2 för hur regionen skulle kunna se ut säg runt 2040.

Den egna majoriteten regionens kommuner skulle användas för att maximera det patriotiska utfallet utefter vad det relevanta tillståndet i Sverige för tiden tillåter. Vi ser redan idag början till detta i främst Staffanstorp, Skurup och Sölvesborg. Den allmänna strategiska inriktningen skulle vara att maximera främjandet av den svenska nationen och därtill kopplad skandinavism och klassisk västerländsk kultur i stort. Företeelser som motarbetar detta skulle dämpas. Förbud mot utomeuropeisk kulturell och religiös verksamhet osv. skulle införas och för dessa aktiviteter hänvisas till det övriga Sverige. Det handlar alltså inte om att eliminera, utan om att förflytta sådan verksamhet ut ur regionen. För detta skulle man kunna arbeta med att hitta gemensamma lösningar som är någorlunda acceptabel för alla inblandade.

Givetvis kommer dylikt förfarande att stöta på hårt motstånd ifrån de inbitna mångkultursförespråkarna i Sverige, men vi kan samtidigt räkna med att motståndet emot handgripliga och extraordinära åtgärder kommer att minska vartefter tillståndet i Sverige blir alltmer desperat. M och KD lär inte göra något större motstånd om 10+ år, så i de perioder när de sitter i den svenska regeringen bör regionen kunna avancera sin policy utan dramatiskt motstånd ifrån Stockholm. Dock bör vi förvänta oss perioder med större motstånd emot regionens “separatism”, men detta får hanteras med ökade resurser, diplomati och strategi.

På längre sikt kan vi alltså räkna med att Sverige blir alltmer försvagat och kaotiskt. Det innebär att den svenska staten kommer att bli alltmer upptagen och ansträngd av att hålla landet flytande, och statens förmåga att invända emot regionen av Sverigevänliga kommuner bör successivt bli mindre. Samtidigt blir regionen starkare och mer framgångsrik efterhand, i takt med att fungerande skola, näringsliv, infrastruktur, social enighet osv. ger utdelning. På lång sikt, säg om 40+ år, är det inte osannolikt att Sverige utvecklats till en definitiv säkerhetsrisk för norra Europa, och det kan bli aktuellt med diverse säkerhetsåtgärder emot Sverige från åtminstone grannländernas sida. I det skedet kan den Sverigevänliga regionen, till skillnad ifrån Sverige, utgöra en stabil partner gentemot grannländerna, och vi kan knyta närmare kontakter på alla relevanta områden.

I det långa perspektivet skulle alltså regionen fungera som ett friskt och harmoniskt habitat för att bevara, odla och utveckla den svenska kulturen samtidigt som ett starkt nordiskt samhälle byggs och kontakter knyts. Målet är att genom kompetens och visdom bygga ett samhälle i världsklass, där vi kan mäta oss med de bästa i samtliga kategorier: kunskap, näringsliv, infrastruktur, livskvalité, styrka osv. En avgörande effekt av detta blir att när det svenska förfallit och glömts bort av de misshandlade framtida generationerna i Sverige, har det bevarats och odlats i den Sverigevänliga regionen, som då troligtvis kommer att bestå av några miljoner svenskar.

Detta ger förutsättningar för att när den dagen kommer bemöta och ta itu med det sönderfallna och kaotiska Sverige. I samarbete med exempelvis NATO eller en framtida sammanslutning av europeiska länder kan den Sverigevänliga regionen bli ledande i arbetet med att återstabilisera Sverige. Det skulle exempelvis kunna ske genom att gå in och ta över förvaltningen av Sverige ifrån den troligtvis korrupta och söndriga ledning som styr Sverige om säg 60-80 år. Alternativt kan man ge stöd till de konservativa och Sverigevänliga etablissemang som fortfarande finns i landet, så att de med regionens hjälp kan ta över styret av landet. Därifrån kan processen inledas att återbörda Sverige till den svenska nationen och att läka 100 år av vansinne. Detta skulle ske genom ett humant och generöst projekt att utvandra de människor som ankommit Sverige genom det illegitima asylmassinvandringssystemet, vilket då skulle röra sig om efterkommande i flera generationers led.

Sammanfattningsvis tror jag att vi behöver förlika oss med att det kommer att ta minst runt 100 år för att återställa Sverige till Sverige, och att ovanstående strategi är den minst dåliga för att åstadkomma det.

Öppet brev till Stefan Löfvén

2021-08-02
Olle Ljungbeck

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”RASISMGRANSKNINGEN AV VARDEN Löfven: Vidrigt att fa välja "etniskt svensk" läkare Statsminister Stefan Löfven (S) säger att han blir förbannad av nyheten om att vardgivare över hela landet läter patienter välja att enbart vardas av "etniskt svenska" läkare och tandläkare, nágot som nyligen framkom i en granskning av Dagens Nyheter. -Jag blir sả förbannad, det är vidrigt, när jag läste om det kändes det i magen. Vi fảr aldrig sluta bekämpa rasism och främlingsfientlighet, säger Stefan Löfven i en intervju med Ö–rnsköldsviks Allehanda.”

Öppet brev till Stefan Löfvén, den indirekt ansvarige för tusentals våldsdåd som mord, våldtäkter, rån, terror, skjutningar, bränder etc etc. begångna av invandrare – i hans egenskap av statsminister.

Vi är förbannat trötta på dig, men vi skall inte låta  det stanna vid ord och inte låta bli att agera eller handla som är ditt motto. En person för vilken uttalade ord och påståenden endast innebär en glappande käft och aldrig leder till handling när de lämnat munnen. Den personen har vi fått nog av. Därför kommer vi att göra allt för att du inte skall bli återvald.
När du säger dig bli förbannad  på den brottslighet av invandrare du själv är ansvarig för, eller tycker det är vidrigt att få välja ”etniskt ” svensk läkare så rör det inte oss svenskar det allra minsta. Dina ord och låtsade vrede vet vi vid det här laget endast är innehållslöst pladder.
Eftersom du tydligt med dina ständiga brösttoner visat att dina uttalanden aldrig följs av handlingar är du att betrakta som en handlingsförlamad stackare. Därför är vi medborgare alltid medvetna om, att det du säger eller påstår, kommer att stanna vid ord.
För att visa hur lite vi bryr oss om vad du säger skall jag nämna följande som rör din låtsade upprördhet om etniska läkare.
28 | juli | 2021 | ulsansblogg
Jag har en nära anhörig som drabbades av svåra besvär för en tid sedan. När hon sökte läkare på sin hälsocentral fanns endast icke etnisk svensk läkare att tillgå.  Hon fick trots sina svåra smärtor beskedet att den icke etniske läkaren tyvärr ej kunde behandla henne, varför hon ombads att komma dit om 14 dagar då den svenske läkaren troligen var åter.
Men när hon 14 dagar senare infann sig med fortfarande svåra smärtor fick hon samma besked. Den etniskt svenske läkaren var fortfarande inte på plats. En vecka senare infann hon sig åter, eftersom smärtorna var sådana att hon måste få hjälp. Men den icke etniske läkaren kunde fortfarande inte ge någon behandling. Då gick det så illa att min nära anhöriga svimmade och ambulans måste tillkallas och föra henne till sjukhus för operation. Där fick vi beskedet att hade vi väntat ytterligare två timmar hade det varit för sent!
Med detta dömer jag inte ut den icke etniske läkaren, men om vi tar in sådana i vården skall de  kunna behandla dem som söker vård.
Därmed vill jag ha sagt att denna händelsen var kanske inte i första hand den icke etniske läkarens fel. Nej, återigen var och är du den ansvarige, som kunde lett till min anhöriges död därför att du så väl som i alla andra frågor du är ansvarig för, låter käften glappa i stället för att agera. Framförallt så att alla icke etniska läkare har den kunskap och kompetens de behöver för att utföra sitt arbete.
Därför skall vi inte skall låta vårt omdöme om dig stanna vid ord som att vi är förbannat trötta på dig. Nej vi skall i stället genom ett kraftfullt agerande inför kommande val se till att den brottsligaste, mest obegåvade och  odugligaste stats- minister Sverige någonsin haft, kommer att få lämna regeringen med svansen mellan benen.  Vi skall också med all vår kraft få dig ställd inför riksrätt och där få dig dömd för de värsta brotten någonsin av en svensk statsminister.
En individ med med normalt intellekt, moral  och etik skulle självklart för länge sedan inlämnat sin avskedsansökan. Att du inte gjort detta visar i ännu högre grad på, att vi som dagligen ser din brist på goda personliga egenskaper för ledarskap, har helt rätt och att din egen självinsikt är lika med noll. Detta senare är det allvarligaste felet en ”ledare” kan ha, och leder förr eller senare till katastrof. Denna katastrof är nu ett faktum och Sverige står nu på randen till ett sammanbrott på de flesta områden av avgörande betydelse, för att ett land skall anses vara en högtstående civilisation.

Haverikommissionen påbörjar ny utredning av Estonia

PUBLICERAD 9 JULI 2021
Isac Boman
https://nyadagbladet.se/inrikes/haverikommissionen-paborjar-ny-utredning-av-estonia/

Efter alla nya uppgifter kring Estoniakatastrofen påbörjar nu haverikommissionen en förstudie kring vraket. Studien beräknas pågå under tio dagar och man ska använda sig av ekolod.

Det var den 28 september 1994 som fartyget M/S Estonia förliste på öppet hav på väg från Tallinn till Stockholm. Av de 989 personer som var ombord dog 852 i olyckan. Estoniakatastrofen räknas som den största fartygsolyckan i nordiska vatten under fredstid.

Exakt vad som hände är idag oklart.

Däremot gick den dåvarande svenska statsministern Ingvar Carlsson ut med att Estonias vrak samt de döda skulle bli kvar på havets botten. Han meddelade också att vraket skulle täckas i betong för att ”hedra de döda och att hindra plundrare”. Det arbetet avbröts dock på grund av stora protester från överlevare samt offrens anhöriga.

Estland, Sverige och Finland gick in i ett gemensamt avtal om gravfrid för platsen som trädde i kraft 1 juli 1995.

I dokumentären Estonia – Fyndet som ändrar allt som släpptes 2020 visades nya fynd som skapat stor uppståndelse i vad som egentligen hände. Där upptäckte man ett stort hål i fartygets skrov, något som Nya Dagbladet tidigare rapporterat om. Misstankar att det skulle kunna vara ett spränghål diskuteras flitigt bland experter.

Journalisten Henrik Evertsson och vrakexperten Linus Andersson som skapat dokumentärfilmen blev åtalade för att ha brutit mot gravfriden, men blev friade i tingsrätten i början av 2021.

Dokumentären medförde att Statens haverikommission på nytt ville undersöka Estonia och nu påbörjas en tio dagar lång förstudie med ekolod. Det skriver TT.

Tanken är att man ska avgöra vilka åtgärder som behövs för att kunna granska de tidigare okända hålen i skrovet.

– Vi kommer att ha utrustning som är monterad på fartygen och som släpar efter fartygen i vattnet, vi kommer att ställa ner sonarutrustning på botten runt fartyget, säger Jonas Bäckstrand, utredningsordförande och ställföreträdande generaldirektör för Statens haverikommission.

Senare kommer datan att visualiseras med hjälp av forskare från Stockholms universitet. En undervattensrobot ska också ta bilder, vilket Bäckstrand säger kommer att ske i mestadels till våren eftersom bland annat “siktförhållanden anses vara bäst då“.

Innan utredningen påbörjas kommer man att hålla en ceremoni av respekt för de döda. Tuulikki Koivunen Bylund, biskop emerita i Svenska kyrkan, kommer att delta och läsa en bibeltext samt be två böner.

– Det är ett hedersuppdrag. Jag var präst i Uppsala när olyckan inträffade och det skakade verkligen om hela stan. Flera grupper från Uppsala omkom. Det var en tung påminnelse om livets korthet, säger hon.

Rolf Sörman, som är en av de överlevande samt även anhörigrepresentant, har bjudits in som observatör. Han tycker att det känns jättebra att vara med och hoppas kunna föreslå områden som kan vara extra intressanta. Han själv och flera andra överlevare tycker att händelseförloppet som det beskrivits i den första rapporten från haverikommissionen inte stämmer överens med upplevelsen de hade.

Det är synd att det här kommer 27 år för sent menar han, men tycker att ”den nya haveriutredningens personal har agerat väldigt annorlunda, på ett positivt sätt”.

– Vad jag hoppas på är att man ska kunna hitta vrakrester, det har ju varit väldigt diskutabelt var visiret hittades och under vilka omständigheter. En del säger att det satt kvar på fören och i så fall bör man kunna hitta avtryck i botten, säger han.

Här är bilderna av det parallella rättssamhället i Sverige

2021-08-03

Nya Dagbladets grävande fotograf Freddy Mardell har under de senaste månaderna uppmärksammat framkomsten av parallella rättssamhällen i Sverige och har bland annat dokumenterat flera romska rättegångar som sker utanför och helt oberoende av svenskt rättsväsende.

Mardell pekar på att fenomenet ger uttryck för en bredare utveckling och inte bara gäller specifikt för den romska folkgruppen i Sverige utan att liknande domstolsförfaranden utanför den svenska rättsstaten förekommer även i andra sammanhang.

“Konformitetsdöden väntar den som anpassar sig till falskheten”

Om det är något som verkligen är smittsamt så är det rädsla. Virushotet är med detta en praktisk och effektiv strategi för makthavarnas kontroll över massorna som till och med överträffar terror- eller klimathotet. Vad vi samtidigt behöver förstå är att det faktiskt det går att påverka samhället och vår samtid, skriver Henrik Olsson i en insändare.

De som anpassar sig till lögnen i vårt samhälle väljer jag att kalla för konformister. Många av dessa opportunister tror att allt blir som förut om alla låter sig injiceras. Om folk gör motstånd mot denna process tror de att det kommer ta längre tid innan livet blir ”som vanligt”.

Den här uppfattningen bygger på ett starkt socialt tryck som skapats av medias skrämselfabriker. Rädslan gör att människor förlorar förmågan att tänka rationellt.

Obegränsat skrämselkapital

Ett osynligt hot har getts ett nytt namn som laddats med terrorkapital. Skrämselpotentialen i en smitta är oändlig om man räknar in de många okända faktorerna.

Förståeligt nog är människor alltid mer försiktiga än nödvändigt när det handlar om sjukdomar. Om man försöker skrämma upp dem tror de bevisligen att det är ännu farligare än man säger. Särskilt om informationen kommer från de som styr stat och massmedia.

Sjukdom betyder svaghet. Givetvis bör vi frukta det som kan orsaka svaghet, eftersom styrka är ett ideal att sträva efter. Häri ligger paradoxen när det är konformism och instinkten att skydda oss från sjukdom som idag leder till utbrett slaveri.

Människor är irrationella. Särskilt i grupp. Därför har media och makthavare ett tungt ansvar att inte skrämma upp oss i onödan. Om det är något som verkligen är smittsamt så är det rädsla.

Dagens makthavare slipper använda fysiskt våld för att säkerställa sin kontroll över massorna. Våldsamma åtgärder som genomdrevs av regimer innan det digitala informationssamhället kan idag verka överflödiga. Nutida kommunikationsmedel, som är långt mer omfattande, kan likriktas, övervakas och regleras.

Utökad kontroll av befolkningen kan genomdrivas obehindrat så länge människor låter bli att samlas fysiskt för att protestera emot det. Med virus som svepskäl var det just detta som förbjöds. Denna rökridå möjliggör att globalisternas samhällsförändringar kan genomföras friktionsfritt.

Det perfekta hotet

Virushotet är en mer praktisk och effektiv strategi än terror- eller klimathotet. Det är ett osynligt hot som ändå är så påtagligt. Det går inte att motbevisa. Det finns alltid de som drabbas värre än andra. Dessa kan sedan pekas ut för att påvisa hur farligt det är.

Åtgärder behöver ställas i proportion till faran. Den stora lögnen ligger i att förbud och restriktioner motiveras med förekomsten av ett virus. Fattigdomen breder ut sig. Ej på grund av någon smitta utan på grund av medvetna beslut ifrån makthavare.

Åtgärderna beror på politiska beslut ifrån människor som befinner sig i position till att bestämma sådant. Ingenting tyder på att dessa skulle vara felfria eller ens pålitliga. Detta har bara förtydligats ännu mer det senaste året.

Hade makthavarna brytt sig om folkets hälsa hade de försökt göra något åt det som tar flest liv och skapar mest lidande, alltså hjärt-kärlsjukdomar och cancer. De skulle behövt arbeta långsiktigt och förebyggande men livsstilen som uppmuntras i det moderna samhället går åt rakt motsatt håll.

När folk kommit in i systemet med digitalt medicin-ID kommer de troligtvis inte vilja ta sig ur. De kommer att klamra sig fast vid bekvämligheten och de kommer att vilja behålla sina privilegier oavsett vilka sprutor makten kräver att de ska ta.

Människor som invaggats i trygghet har svårt att ta sig ur detta tillstånd, särskilt om de inte har ungdomens krafter kvar. Därför tror jag att det är av högsta vikt att förmå så många som möjligt till att avstå från injektionerna.

Avhumanisering

Taktiken med maskerade poliser vid senaste tidens sammankomster leder till avhumanisering av alla inblandade. Det underlättar för ett negativt vi och dem-tänkande. Det fungerar som en slags direkt byråkrati.

Det är lättare att behandla en anonym person illa och ju mer annorlunda den verkar desto enklare blir det. Det kan tänkas att detta är en genomtänkt taktik för att öka det psykologiska avståndet mellan två grupper. Våldsmonopolet och personerna vars frihet och rättigheter de förväntas angripa.

Den falska tryggheten

Överallt får vi order och rekommendationer om hur vi ska agera och vad vi ska göra. Stå här! Kom ensam! Planera dina inköp! Undvik folksamlingar! Håll avstånd!

Det är så att man vill kräkas. Eller så blir man avtrubbad och slutar lägga märke till det. Nya beteendemönster blir till vanor. Det som sker är en standardisering av befolkningen. Människorna anpassar sig och glömmer hur det var förut. Livet går vidare.

Jag tror att alla dessa små saker är en del i hur media och politiker försöker vagga oss in i hjälplöshet. Vad vi behöver förstå är att det går att påverka samhället och vår samtid.

De flesta människor känner på sig att det är på väg åt helsike, om ingen förändring sker. Om alla gick emot konsensus skulle de här problemen försvinna. De som bestämmer skulle få lära sig att behandla folket bättre.

Konformitetsdöden

Trots att många är kapabla till självständigt tänkande blir deras sinnen som förgiftade av etablissemangets lögner. Påståenden i media förvandlas till människornas gemensamma tankevärld. Hela språket är förljuget. Det förklarar varför deras enda förklaring är de falska ord som de tvångsmatats med.

När tyranniet blir lag är det en plikt att göra motstånd. Ett system som premierar lögn och korruption förtjänar motstånd och uppror, att böja sig och buga för en överhet som är korrumperad och illasinnad är inte värdigt någon människa.

Nutidens konformitet är ett gift. Likriktning av befolkningen genom falskhet och lögn kan endast likställas med döden. Ändå väljer de flesta konformitet blott för sakens skull. De styrs av grupptryck och följer med utan att ifrågasätta, för att få vara med i majoritetsgruppen, för att bli accepterade. De drivs av obehagskänslan av att göra något okonventionellt.

En regimkritiker och ickekonformist stigmatiseras ytterligare på grund av dagens utveckling. Nu är de inte bara kontroversiella utan även potentiella smittbärare. En regimkritisk läggning blir plötsligt liktydigt med sjukdom. Så faciliterar man likriktningen av samhället. Säkerligen är det en genomtänkt psykologisk modell som använts tidigare på andra platser.

Välj Friheten

De har stängt in oss och skrämt upp folket i över ett år för att sälja sina sprutor som medel för ett utbrett kontrollsystem. Nu står folk i kö utanför så kallade ”vaccinationcentraler”. Låt mig gissa att dessa kommer att finnas kvar på obestämd framtid för regelbundna injektioner av befolkningen.

När man sedan fått dem att gå med på att injiceras på falska grunder går det nog förmå dem att göra nästan vad som helst för makthavarna. På ett lustigt sätt är det som att folket kommer i tacksamhetsskuld till sina förtryckare.

Vi kan vara säkra på att de som drivit igenom denna utveckling aldrig kommer att medge några misstag. De kommer aldrig erkänna hur mycket de ljugit. De kommer aldrig att betala tillbaka något till folket för de övergrepp som begåtts emot dem.

För att maktmissbruket ska ta slut krävs det att man vågar utmana makthavarna. Folkmassan kommer inte att sluta rösta fram sina förtryckare om inte en stark kraft träder fram som alternativ.

Ann Linde grundlurad av ryska troll – avslöjas vilja finansiera påverkanskampanjer

Nu blir det obligatoriskt att lämna fingeravtryck för nationellt id-kort

2021-07-29
WILLIAM ERIKSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nu-blir-det-obligatoriskt-att-lamna-fingeravtryck-for-nationellt-id-kort/

Från och med den 2 augusti måste den som ansöker om ett nationellt id-kort lämna både fotografi och fingeravtryck.
Reser man inom EU med sitt kort måste man dessutom låta sig fotograferas och lämna sitt fingeravtryck vid en gränskontroll.

I dagsläget är det endast krav på fotografi när man ansöker om ett nationellt id-kort, men från och med den 2 augusti utökas kraven till att även gälla fingeravtryck.
Detta är i linje med de krav som gäller för pass och de nya kraven införs mot bakgrund av en ny EU-förordning. Kravet gäller dock inte för barn under sex år och personer som av fysiska skäl inte kan lämna fingeravtryck.

Den som reser inom EU och Shengen med sitt nationella id-kort, utfärdat efter den 2 augusti i år, är också skyldig att låta sig fotograferas och lämna sitt fingeravtryck vid en gränskontroll. Detta i syfte att myndigheterna ska kunna kontrollera att dessa överensstämmer med uppgifterna som finns sparade i id-kortets chip.

Syftet med de nya kraven är att ge myndigheterna bättre möjligheter att kontrollera äktheten på id-korten.

Inget prövningstillstånd i HD för Lundin – utredningen fortsätter

Alex Schneiter, vd, och Ian Lundin, ordförande

WILLIAM ERIKSSON
2021-07-30
https://www.dagensjuridik.se/naringsliv/inget-provningstillstand-i-hd-for-lundin-utredningen-fortsatter/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210730

Högsta domstolen har beslutat att inte pröva frågan om att stoppa förundersökningen avseende folkrättsbrott som pågår mot Ian Lundin, Alexandre Schneiter samt Lundin Energy.

Förundersökningen mot Ian Lundin, Alexandre Schneiter och bolaget Lundin Energy har pågått i över tio år.
I både tings- och hovrätt har de hävdat att den långa tiden som har förflutit sedan förundersökningen inleddes har kränkt deras rätt till prövning inom skälig tid. Domstolarna har dock ansett att så inte har skett och därmed låtit åklagaren fortsätta.

Efter att Svea hovrätt fastställt tingsrättens beslut gick Lundin, Schneiter och Lundin Energy vidare till Högsta domstolen och yrkade att få prövningstillstånd.

Ombuden pekade i sina överklaganden, liksom tidigare, på att åklagaren redan i november 2018 slutfört den utredning som han ansåg vara nödvändig. Alexandre Schneiter uppgav att han väsentligt påverkats av brottsutredningen och att hans rättighet till en rättvis rättegång inom skälig tid har kränkts, även om åklagaren sedermera skulle avsluta förundersökningen.

Nu står det dock klart att det inte blir något prövningstillstånd i Högsta domstolen och att utredningen därmed kan fortgå.

En svensk tiger

  • Vittnesmål från poliser
    som vågat ryta ifrån

Av Hanne Kjöller
(2016)
Pia Hellertz – juli 2021

En svensk tiger : vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån (inbunden)”Antalet poliser har aldrig varit fler. Resurserna aldrig större. Andelen uppklarade brott aldrig färre. Så kan man kortfattat summera den svenska polisens dagsform”. 

Så inleder Hanne Kjöller sin bok ”En svensk tiger – Vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån” (2016) (s. 15). Författaren menar att alltför lång tid har ägnats åt att räkna ”antal huvuden” när det gäller polisens arbete men ”mindre intresse har ägnats åt hur myndigheten använder dessa huvuden” (s.15). Sen ägnar hon 290 sidor åt att granska detta. Trots en avsevärd resursökning löstes således inte fler brott.(2016) (s. 15).

Författaren menar att alltför lång tid har ägnats åt att räkna ”antal huvuden” när det gäller polisens arbete men ”mindre intresse har ägnats åt hur myndigheten använder dessa huvuden” (s. 15). Sen ägnar hon 290 sidor åt att granska detta. Trots en avsevärd resursökning löstes således inte fler brott.

Läs hela artikeln här: 

”Miljöpartiet: De farliga”

28 april 2021
MG

https://www.friatider.se/miljopartiet-de-farliga

Att skriva något negativt om Miljöpartiet är ett vågspel. Partiet säger sig inte vara vare sig socialistiskt eller borgerligt utan den sista utposten till ett ”hållbart samhälle”, skatteväxling, ett fossilfritt välfärdsland där jämlikheten är på millimetern rättvis. Allt ska sparas, repareras, lagas och lappas. Cykel och en hundraprocentig elbil. Och ingen ska känna sig underlägsen i lappade kläder om alla har lappade kläder.

Miljöpartiet har länge talat om grön skatteväxling där arbetsgivaravgiften sänks men skatten höjs på industrier och företag som (enligt Miljöpartiet) har stora utsläpp av klimatskadliga ämnen. Att dessa företag tvingas att höja priser och avgifter för att kompensera är ingenting Miljöpartiet bryr sig om. Det tas ut på konsumenterna som tydligen inte vet bättre än att köpa och konsumera skadliga produkter. Det gäller att ge med ena handen och ta med den andra. Miljöpartiet är i grunden ett tillväxt- och teknikfientligt parti som inte gör någon glad.

De har för övrigt inte alls medverkat till att sänka skatter utan tvärtom har man uppfunnit nya vilket riksdagen har tryckt igenom. Den absurda flygskatten, högre skatt på bensin och diesel, ny skatt på kemikalier inom elektroniksektorn, exempelvis mobiler och datorer, och några fler. Dyrare för alla som lever en normal tillvaro.

Men det är i fråga om migration som de blir riktigt extrema. Och på punkt efter punkt, från det mest vrickade och det mest kostsamma har de andra partierna bara lealöst svarat ja. Det är en skam att ett litet, försumbart parti ska tillåtas ha så mycket makt. Det luktar korruption.

Man står upp för en ”öppen och human” flyktingpolitik. Även när Sverige står paralyserat av tyngden från alla asylsökande, som under 2015, hävdar man att Sverige ska göra mer.

Strax innan Fredrik Reinfeldts regeringsperiod, 2006, drev MP igenom en amnesti för alla de som uppehöll sig illegalt i Sverige. Man gjorde det genom att utpressa Socialdemokraterna. Fick inte Mp genomdriva sin amnesti skulle man inte heller godkänna S-budgeten. Det var som i sandlådan. ”Får inte jag får inte du.”

Ännu längre gick Moderaternas uppgörelse med Miljöpartiet 2011 när man ville knäppa Sverigedemokraterna på näsan vilka kom in i riksdagen 2010. MP ville då inte ha kvar KD i Alliansen med så långt gick aldrig Reinfeldt. Istället fick han gå med på MP:s utökade krav på diverse lättnader i asylprocessen.

Så kallade papperslösa, det vill säga de som befinner sig i Sverige utan asylskäl, skulle nu få gratis vård, mediciner och tandläkare. Likaså skulle papperslösa barn ha rätt att gå i skolan och gratis tjänster inom de flesta områden och förtur i bostadskön. Antalet illegala som nappade på detta erbjudande förblir fortfarande okänt.

Ungefär samtidigt rasade kriget i Syrien och det blev snart uppmärksammat att ”svenskar” krigade för Islamska staten, högg och sköt ihjäl tusentals människor, förstörde kulturella landmärken och våldtog kvinnor och barn. En debatt följde där många, till exempel MP ville att IS-mördare skulle få komma tillbaka till vårt land och dessutom erbjudas både jobb och bostad var som helst, inklusive Stockholm där köerna är milslånga.

MP:s skadeverkningar på Sverige och Sveriges ekonomi är en sak. Men i det mänskliga, sociala och psykologiska delen av vårt lands grundläggande demokratiska statsskick, har man varit förödande.

Som nytt språkrör för MP har Märta Stenevi redan varit aktuell i sin önskan om ännu mer uppluckrade skäl till asyl. Det hela påminner nu om ett fisknät. Fullt av hål.

MP i regeringsställning och som samarbetskompanjon är och har varit en katastrof. Vad ska till för att utesluta MP från maktens köttgrytor?