Regeringslögnen avslöjad: Marknadshyra förbereds i hela beståndet

2021-06-20
Magnus Karlsson
https://aktuelltfokus.se/regeringslognen-avslojad-marknadshyra-forbereds-i-hela-bestandet/?fbclid=IwAR36OhyPs6hgJ2yb3YRxpJWHnxfJkU0ArGNiWo3Bf4QZD3MynA65btrhTE8

Regeringsdokumentet visar att Stefan Löfven och Annie Ljuger om fri hyressättning. Den kommer gälla hela hyresmarkanden och inte bara nyproduktion, som Januaripartierna påstår.

Under hela veckan har regeringen med stödpartier upprepat att utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion endast kommer gälla nyproducerade lägenheter. Både Stefan Löfven och Annie Lööf har påstått att endast en procent av dagens hyresbestånd berörs. Så sent som i fredags gick statsminister Stefan Löfven dessutom ut med att Socialdemokraterna aldrig kommer acceptera marknadshyror.

– Vi kommer aldrig att acceptera marknads-hyror. Det har aldrig varit aktuellt. Jag har samma uppfattning om marknadshyror som Vänsterpartiet. Det finns heller inget regeringsförslag utan det som finns är ett utredningsbetänkande om hyressättningen i nyproduktion, sa Stefan Löfven.

Men vid en närmare titt på regeringens eget dokument visar det sig att Stefan Löfven inte berättar sanningen för svenska folket. I Statens offentliga utredning 2021:50 kan man bland annat läsa att fri hyressättning även ska gälla lägenheter som har genomgått omfattande renoveringar.

Under punkten 3.6 på sidan 79-80 i SOU 2021:50 står det bland annat följande:

”I det befintliga bostadsbeståndet kan den lägenhet som utgör resultatet av konvertering av lägenhet som använts för annat ändamål eller sammanslagning eller uppdelning av olika lägenheter utgöra en ny lägenhet. Även en lägenhet som genomgått omfattande renoveringar kan betraktas som en ny lägenhet när ombyggnaden är tillräckligt genomgripande.”, står det i SOU:n.

Bild

Sverige – världsmästare i godtrogenhet – har gjort det igen

15 jun 2021
Mattias Lindberg
https://bulletin.nu/sverige-varldsmastare-i-godtrogenhet-har-gjort-det-igen

“Elin, 16, våldtogs – mannens övervakare var med vid övergrepp”. Betänk den rubriken. Man får en känsla av surrealism. Lite samma känsla som när man läste rubriken “Iraks försvarsminister får bidrag från Försäkringskassan”, i Aftonbladet ,“SKL: Vuxna män placeras på högstadiet” och i SVT “Malmö betalade miljonbelopp – gängkriminella fick lyxlägenhet”. Misstanken är att rubriker liknande dessa inte finns att läsa i andra länder.

Somalisk kulturförening!?

2021-06-13

Rajo kulturförening har alltså fått statliga bidrag på över 1 miljon kronor för att bistå med bl a läxhjälp.

Det är alltså personer som knappt kan svenska som skall utöva läxhjälpen
Titta på inslaget som på ett mycket bra sätt visar vart våra skattepengar går till. Åter en somalisk förening som svindlar bort skattepengar.

Eftersom jag troligtvis kommer att hamna i domstol p g a att jag skrivit ett kritiskt mail till den somaliske ordföranden i kultur och fritidsnämnden i Borlänge för att man stängt Jussi Björling museet för  att det är för dyrt att driva detta så reagerar jag på att det tydligen finns pengar till ett antal somaliska föreningar. Ett svenskt kulturarv finns det tydligen inga pengar till. Och när man betänker hur många miljoner som troligtvis betalas ut i försörjningsstöd och andra bidrag till medlemmarna i dessa föreningar så blir man ännu mer förbannad att man inte anser sig ha råd med Jussi Björling museet.

I Borlänge finns tydligen minst åtta somaliska föreningar som antagligen får miljonbidrag från kommunen för att driva verksamheter.

Dessa föreningar är följande som jag känner till och det finns kanske flera:

Somaliska föräldrar och barn föreningen i Borlänge
Somaliska kultur och utveckling i Borlänge
Somaliska kvinnor för utveckling i Dalarna
Somaliska pensionärsföreningen i Dalarna
Somali Youth for education
Somaliland förening i Dalarna
Somaliska freds och framtidshopp
Somaliska föreningen i Borlänge

Är det fel att misstänka att det går likadant till i andra somaliska föreningar eller föreningar vars medlemmar kommer från andra länder?

Vad det gäller somaliska pensionärsföreningen så undrar jag hur mång år dessa pensionärer jobbat i Sverige för att få pension?

Titta på videon och bli övertygade om att våra skattepengar går till nyttiga och välbehövliga ändamål.

Tid och plats när jag skall dömas för mitt otroligt grova brott mot den somaliska befolkningen i Sverige som består i att jag har begått ett hatbrott eller hets mot folkgrupp, alltså standard benämningen när en svensk vågar yttra sig negativt om det som pågår i landet mot den egna urbefolkningen kommer att delges er i god tid. Redan nu hälsar jag er välkomna att beskåda spektaklet som kallas för rättvisa och likhet iför lagen.

Sandor Herold,
invandrare som aldrig varit medlem i någon invandrarförening

Regeringen får kritik för återstartsplanen

2021-06-01
Nicolina Söderqvist

Regeringen får kritik för återstartsplanen

När EU-kommissionen satsar stort på en klimatsmart återstart efter pandemin väljer Sverige att enbart söka finansiering för redan tidigare beslutade reformer. Det är oacceptabelt, säger kritiker till Dagens Industri.

Nu är den svenska återhämtningsplanen klar för bedömning av EU-kommissionen. Den svenska planen planen innehåller inga nya satsningar på klimatområdet, rapporterar Dagens Industri. Nu höjs kritiska röster.

– Det är väldigt olyckligt att man inte använder detta nya momentum som post-corona-fönstret ändå erbjuder, säger Svante Axelsson, regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige, till DI.

Jakob Lagercrantz, vd på 2030-sekretariatet, hade velat se mer nytänkande.

– Det svenska förslaget framstår som om Sverige snyltar på EU:s återställningsfond utan att vara med i gemensamma europeiska satsningar på ett innovativt klimatarbete. Det gynnar inte Sveriges klimatprofil, och går tvärs emot vad som skulle behövts under 2020-talet, säger han till DI.

KU: Sex brister i regeringens pandemihantering

2021-06-03

Owe Nilsson/TT
Lars Larsson/TT

KU: Sex brister i regeringens pandemihantering

Konstitutionsutskottet anser i sex ärenden att det har förekommit brister i regeringens hantering av pandemin.

– Utskottet anser att regeringen brustit i hanteringen av pandemin. Det är allvarligt, säger KU:s ordförande Karin Enström (M).

Enligt KU är det tydligt att oklarheterna i ansvarsfrågan och i frågan om ersättning för utökad testverksamhet bidrog till att testningen inte ökade i förväntad takt. KU menar att regeringen hade kunnat ingå en överenskommelse tidigare och att det sannolikt hade medfört att testningen utökades i snabbare takt än vad som skedde.

KU konstaterar vidare att ändringen av förordningen om statsbidrag till regioner och kommuner, samt av uppdraget till Folkhälsomyndigheten om att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka testningen, inte bereddes tillräckligt skyndsamt.

Oklar ansvarsfördelning

Kritik riktas även mot att regeringen väntade för länge med att lägga fram ett förslag på pandemilag. Det gjorde att riksdagens utskott fick lite tid på sig för att behandla lagförslaget.

– Behandlingen blev extremt kort, säger Karin Enström.

Ett annat ärende gäller regeringens åtgärder för att säkra tillgången på skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel inom hälso- och sjukvården.

Här finner KU att det var oklart vem som skulle köpa in produkter till kommuner och regioner. Flera leverantörer av sjukvårdsmateriel uppfattade det som att de endast skulle sälja till Socialstyrelsen.

Uppdrag kom sent

”KU betonar vikten av att uppdrag till myndigheter utformas i dialog med berörda aktörer, kommuniceras tydligt och att nödvändiga synpunkter inhämtas”, skriver utskottet.

KU anser vidare att uppdraget till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att göra en behovsanalys kom för sent.

”Enligt KU skulle regeringen ha genomfört åtgärder tidigare än vad som skedde för att säkra tillgången på skyddsutrustning och annan materiel inom samhällsviktig verksamhet vid sidan av hälso- och sjukvården”, skriver KU.

Såhär rapporterar polisen…

Sex poliser skadade vid coronademonstration

2021-03-06

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/mars/demonstration-i-centrala-stockholm-den-6-mars/

I dag lördag den 6 mars har det varit en större icke-tillståndsgiven allmän sammankomst i centrala Stockholm. Polis har arbetat på plats utifrån de begränsningar som finns i rätten att samlas i för stora grupper med anledning av pandemin.

Polisen om succéserien: ”Jag känner igen mig”

– Polisens uppdrag är att se till att de som vill uttrycka sin åsikt får möjlighet till det. I dagsläget finns det dock begränsningar i hur det kan gå till. Idag var vi tvungna att upplösa en sammankomst. Detta efter att vi gjort flera försöka att ha dialog med både arrangör och deltagare vilket inte gav önskat resultat, säger Anna Nilsson, kommenderingschef för polisens insats.

Summeringen av polisens insats är preliminär men i nuläget har en anmälan upprättas gällande brott mot ordningslagen då en person har arrangerat en icke tillståndsgiven allmän sammankomst. I det fallet finns en skäligen misstänkt.

En anmälan om blåljussabotage har upprättats och det handlar om att ha stört polisen och den brottsbekämpande verksamheten. I nuläget är en person gripen som misstänkt för blåljussabotage.

En anmälan om våldsamt upplopp är också upprättad och detta skedde på Guldbron på Södermalm. I nuläget är en person gripen för detta brott.

Totalt har 50 personer under lördagen avlägsnats med stöd av covid-19-lagen.

I samband med arbetet med den icke-tillståndsgivna demonstrationen har sex polisen skadats, fem av dem lindrigt och en polis fick föras till sjukhus för vård.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Bejerstrand, Bittner och Dammegård: Vad är det egentligen som händer?

Bejerstrand, Bittner och Dammegård: Vad är det egentligen som händer?

Tag dig tid att lyssna till dessa herrar som på svenska beskriver om mycket fördolt i vår galna värld, händelser som planeras bakom ”draperiet” och som sedan drabbar oss alla (som inte tillhör eliten på vår Jord). För den oinvigde kanske denna video blir en ögonöppnare, för den som rotat lite mer i maktens korridorer blir videon en bekräftelse på det man länge misstänkt. Mycket intressant information, med en hel del höjdpunkter lite då och då, så missa inget i denna 1,5 tim video!

Tag aldrig, aldrig, aldrig en andra spruta av ”vaccinet”! Dr. Judi Mikovits varnar alla för att ta denna häxbrygd, som inte är ett vaccin! Det är ett dödligt gift och ingår i den planerade avfolkningen på vår Jord.

https://forbiddenknowledgetv.net/dr-judy-mikovits-warns-spike-protein-injections-may-kill-50-million-americans/

Klart för dykningar vid Estonia

3 juni 2021
https://www.friatider.se/klart-dykningar-vid-estonia

Riksdagen sade idag ja till regeringens förslag som ska möjliggöra nya utredningar i Estonias gravfridsområde.

Dykning och annan undervattensverksamhet ska kunna tillåtas i syfte att undersöka orsaken till förlisningen av Estonia.

Det beslutade riksdagen på torsdagen.

Lagändringen gäller skyddet för gravfriden vid vraket efter Estonia. Ett nytt undantag införs från förbudet att bedriva dykning eller annan undervattensverksamhet i vraket eller dess närhet. Det nya undantaget ska gälla verksamhet som avser att utreda förlisningen.

Syftet är att möjliggöra för Statens haverikommission att genomföra fortsatta utredningar för att bedöma nya uppgifter, offentliggjorda i den uppmärksammade dokumentärserien i september 2020, om ett hål i skrovet på fartygets styrbordssida.

Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2021.

Palme hotades av många stater – UD:s Bo Theutenberg i SwebbTV Vetenskap nr 30.

Samtal om Palmemordet. I studion finns Mikael Willgert och Bo Theutenberg.

Bo arbetade på UD som folkrättssakkunnig och ambassadör, och samarbetade med Olof Palme från 1976 fram till hans död 1986.
Han lärde känna Palme och fick en bild av honom som mannen han var då han inte stod i talarstolen och var mer konfrontativ.
Han såg hur Palme företrädde Sveriges intressen, samtidigt som han blev påverkad av de personer som hade intresserade åt vänster.

Bo berättar om en händelserik som kommer att forma Palmes politiska framtoning. Entouraget runt honom hade dock inte fullständig makt, det fanns händelser där Palme agerade åt ett annat håll.
Han var en USA-vän av stora mått berättar Bo.

Sedan mordet har Palme lyfts fram som en radikal politiker som stod för anti-kärnvapen och nedrustning, men den bilden motsvarar hela bilden av den verklige Palme, säger Bo.
Han kunde titta på olika håll, och var inte snabb i någon ideologi.

Bo har skrivit flera böcker om tiden på UD. Han beskriver där hur situationen såg ut.
Palme stod inför dilemmat att å ena sidan skydda Sveriges nationella intressen eller att befrämja de idéer om ”Gemensam säkerhet” som Palme-kommissionen hade lagt fram. I detta koncept ingick det kommunistiska Sovjetunionen som en viktig samarbetspartner – samtidigt som Sverige alltså skulle protestera mot de sovjetiska ubåtsintrången i Stockholms skärgård.

Det fanns flera hotbilder mot Palme tiden före mordet. Detta finns beskrivning i böckerna. Ett möte med Nato och flera svenska officerare påstås ha handlat om att mörda Palme, men detta är felaktigt säger Bo. Men han går inte in på det närmare.

Socialdemokraterna stödde bland annat ANC med enorma mängder pengar, trots att inga beslut fanns på detta. Det är som det svenska biståndet är säger Bo, man kan inte spåra eller följa det. Och mycket av det gick till krig och krigsförberedelser. Alla som råkat motta sk bistånd har blivit miljardärer.

Säkerhetstjänster i de stater som kände sig utsatta för sin konstitution var rädda, det var ju helt klart att Sverige ville störta den sydafrikanska regeringen, och högerregeringar runt om i Latinamerika.
De var lika rädda för Sverige som de var för KGB och CIA.

Sedan har vi Boforsaffären och Iran / Irak-affären där Palme spelade två roller.

Det blir sedan en komplicerad härva av händelser, som leder fram till ett stort missnöje mot Palme. Han ansågs ha arbetat emot Sovjetunionens intressen och han har inte hjälpt till med en kärnvapenfri zoon.
Sovjetunionen befann sig i en allvarlig situation i slutet av 1985, och några år senare faller sovjetunionen totalt. De fick inte den hjälp de hade räknat med.

Bo Theutenberg kommer in på hemliga källor och buggning bland annat, och det står ganska klart att hans böcker där finner med, beskriver och förklarar långt ifrån våra egna vardagliga liv med dagishämtning och matlagning.

Allt landar i att Palme är hotad från alla håll.
Att det skulle vara ett ”teatermord” är dock inte sannolikt säger Bo.
Allt har med den inre underrättelsevärlden att göra, och viljan att skydda partiet.

Kan det ha funnits personer inom partiet som på olika sätt hjälpt till för att alla skulle sluta på det här sättet frågar Mikael.
”Nu ställer du farliga frågor här”, svarar Bo.

Trav alla påtagliga hot så valde Olof Palme att gå utan vakter den aktuella kvällen. Varför får vi aldrig veta.