Nu när Kurm snart visar omskakande Estonia-bilder kommer svenska Haverikommissionen med a..let ur vagnen

 

Monday, 27 September 2021 
Henning Witte
http://www.whitetv.se/en/the-sinking-of-ms-estonia/2729.html

Det är hårresande hur den nya Haverikommissionen i Sverige fortsätter med sitt kriminella mörkläggningsarbete mot Estonia-sanningen. Först ljög Jonas Bäckstrand om att vattnet var så oklart under sommaren att man måste vänta tills våren 2022 för att filma vraket. Sedan kommer den estniska Haverikommissionen under juli 2021 och är irriterad på den svenska p g a deras fulspel. Esterna filmar från en egen ny båt som de kör dit och bilderna blir superskarpa, förmodligen de som visas nu i radion.

För att blockera de farliga bilderna så mycket som möjligt hemligstämplas dem av Jonas Bäckstrand med svepskäl. Sedan gör privata aktörer från Estland under Margus Kurm en ny undersökning av vraket just nu sedan i onsdags och då finns risken att de kommer med ännu bättre bilder.

Då får svenska Haverikommissionen panik och går till SR, de som är minst lämpade att sprida filmer. Sedan säger Bäckstrand om sprängskador att de inte är sådana, men Lars Ångström får läxa upp honom.

Se närmare ett fint inslag från Samnytt med ref till SR och SVT. På SR:s hemsida visas en intressant filmsnutt.

Pressmeddelande från Margus Kurm-gruppen, 27.09.2021 16:34 sv tid

SA Mare Liberums expedition: djuphavsrobot gick in på bildäck i Estland.

På söndagseftermiddagen skickade SA Mare Liberum skapat på initiativ av de anhöriga till dem som dödades i katastrofen i Estland en djuphavsrobot till bildäck på den sjunkna färjan, som upptäckte att två dörrar som leder till de nedre däcken är intakta och stängda.

”Vi tror att det här är en viktig upptäckt”, säger Margus Kurm, chef för SA Mare Liberum och expeditionen. ”Vi kunde filma de två dörrarna på höger sida av bildäck, med hjälp av vilka människor kunde röra sig mellan övre och nedre däck. Det visade sig att de är intakta och stängda”, tillade Kurm.

Margus Kurm förklarade att forskargruppen ställde sju huvudfrågor innan de startade expeditionen som de hoppas få svar på. ”En av frågorna var hur exakt de olika delarna av fartyget fylldes med vatten, det vill säga hur vattnet kom till däcken nedanför bildäck. Tidigare forskning tyder på att dörrarna på bildäcket krossades av vattentryck. Eftersom det nu visar sig att dörrarna fortfarande är intakta måste vattnet ha kommit under bildäcket någon annanstans, ”förklarade Kurm vikten av upptäckten. Det var inte möjligt att undersöka alla dörrar i bildäckets centrala del, eftersom åtkomsten blockeras av skadade fordon.

På frågan om hur denna upptäckt kommer att påverka expeditionens fortsatta arbete svarade Kurm att framtida expertstudier inte längre kan anta att dörrarna till bildäckets centrala del förstördes: ”Beräkningar och simuleringar måste nu utföras på antagandet att dörrarna är intakta.”

Enligt tillgänglig information är Mare Liberum-expeditionen den första, under vilken en robot trängde så djupt in på Estonias bildäck, medan han noggrant studerade och filmade den. Roboten färdades längs bildäck i cirka 50 meter. I morse stoppades forskningen tillfälligt när roboten fastnade ett tag när skruvarna fastnade i en plastpåse. ”Eftersom inspektionen av bildäck är farlig och sikten är mycket dålig kommer vi förmodligen inte att åka dit igen”, förklarade Kurm.

Mare Liberum-expeditionen på forskningsfartyget RS SENTINEL började utreda förlisningsplatsen på Estonia på onsdagen i förra veckan. Under sex dagar undersöktes vraket och dess omgivning med hjälp av ett multibeam-ekolod och en undervattensrobot. Igår gick dykare också under vattnet, men på grund av dålig sikt fick de sluta arbeta. Dessutom tar undervattensrobotar tusentals bilder av Estonia för att skapa en detaljerad 3D-bild med fotogrammetrisk teknik.

Totalt kommer 43 personer att delta i expeditionen, inklusive 18 skeppsbesättningsmedlemmar och sex mediarepresentanter. Resten av deltagarna kommer att vara delaktiga i planeringen och genomförandet av undervattensarbetet. Fartyget har olika ekolod, två grupper undervattensrobotar och fyra dykare med nödvändig forsknings- och inspelningsutrustning. All nödvändig hjälputrustning finns också tillgänglig, till exempel en kran, en luftlyft för borttagning av lös mark och olika mätinstrument.

Dykexpeditionen kommer att genomföras med RS SENTINEL. Fartyget tillhör det tyska företaget RS OFFSHORE som förvaltas och ägs av Kurt Rohde och opererar under maltesisk flagga. RS SENTINEL är ett fartyg anpassat för undervattens- och dykning. Det byggdes grundligt om 2010 och utrustades med modern utrustning och teknik.

Material som samlats in under utredningsprojektet kommer att analyseras av dr. Andrzej Jasionowski, vars Singapore-företag SophusQuorum Pte. Ltd. specialiserat sig på expertundersökningar av sjöolyckor. Dr Jasionowski har redan behandlat ämnen som rör Estonia tidigare – 2005-2008 var han medlem i det vetenskapliga konsortiet SSPA, som genomförde ett antal olika studier om Estonia under den svenska regeringens order. Vetenskaplig analys bör vara klar till nästa vår.

Verksamheten och utredningsprojektet för SA Mare Liberum finansieras från donationer och försäljning av mediarättigheter. Den största anhängaren från Estland är Postimees Group som bland annat äger sådana mediekanaler som Postimees, Kanal 2, BNS och Radio Kuku.

SA Mare Liberum är en fond som grundades i juli i år på initiativ av nära släktingar till efterlevande. Förvaltaren av fonden är Margus Kurm. Medlemmarna i rådet är Piret Kergandberg, Raivo Hellerma och Carl Eric Laantee Reintamm.

Information, bilder och video som samlats in under expeditionen kommer att publiceras på SA Mare Liberums webbplats: www.mare-liberum.ee

Om du vill arrangera en intervju eller har ytterligare frågor, vänligen skriv till: estonia@agendapr.ee

Läs även: NEWS.POSTIMEES.EE

Frågan om kvinnors och mäns lika rättigheter ska vara universell

IS etablerar sig i Afghanistan – Strider mot både afghanska armén och  talibanerna

2021-09-22

Olle Ljungbeck

Detta borde vara den tandlösa tigerns – Förenta Nationernas – främsta mål. Alla
andra frågor får komma därefter.

Av erfarenhet vet vi att det finns ett hinder att hos USA, Ryssland, och bla Kina
nå en absolut enighet i alla frågor. Detta hinder borde rimligtvis inte finnas vad gäller kvinnors och mäns lika rättigheter när det gäller de tongivande staterna i världen. Men för att nå dit får det inte endast pratas och daltas.

Sverige är ett praktexempel på att man verbalt, tydligt markerar sin anslutning till humanistiska värderingar. Men när det kommer till de konkreta fallen händer inte mycket. I stället daltar man med förtryckarna.

Under Stefan Löfvéns regeringstid har vi tagit in fler manliga individer – någonsin -från stater som förnekar kvinnor samma rättigheter som männen. Därför har vi under hans regering fått ett våld mot svenska kvinnor som aldrig tidigare förekommit i sådan  storlek, och som tar sig uttryck i såväl mord, våldtäkter, terror och allt slags förtryck av aldrig tidigare omfattning. Detta skulle vi givetvis kunna minimera om orden följdes av handling. Innebärande hårda straff och därefter återförvisning av alla invandrade män som i sin dagliga gärning inte lever upp till att respekterar kvinnors likaberättigande.

Vi skall inte heller ta emot individer som bekänner sig till islam grundat på koranens barbari.

I stället får vi dagligen läsa politikernas – inte minst de kvinnliga politikernas och kvinnoföreningarnas tjat om kvinnors rättigheter utan att de verkligen arbetar för detta i riksdag och regering. I stället hittar de ständigt förmildrande omskrivningar om männens våld. Dessa män som från födseln indoktrinerats med kvinnohat från jordens värsta och mest barbariska religion.

Den återgång till barbarsamhället vi nu ser i Afghanistan borde inte vara möjlig om varje ”civiliserad” stat tar sitt ansvar genom att verka för att FN:s deklaration  om de mänskliga rättigheterna blir en realitet.

Självklart kommer talibanerna inte att lyssna eller rätta sig efter FN:s deklarationer. Men lika självklart är att om de sju stormakterna och ytterligare merparten av världens övriga stater konsekvent och stenhårt går in för att krossa talibanstyret, men också kvinnoförtrycket i Iran etc, så skulle dessa barbarer inte kunna fortsätta sin terror mot kvinnor. Det är självklart inte genom krig vi löser detta.

Enas de stater som jag nämnt kan dessa genom en total blockad på alla områden inom ett års tid ha krossat de barbarer etc som nu tagit över Afghanistan. Med denna eniga front mot kvinnoförtrycket skulle inte minst de tre ledande staterna visa världen att de står på humanismens grund.
Men därför krävs det att flertalet övriga stater – inte minst regeringen i Sverige – slutar med sitt daltade med dessa barbarer och behandlar dem därefter. De skall konsekvent oskadliggöras och efter avtjänat straff ovillkorligen utvisas.

Den främsta uppgiften för svenska politiker skall därför bli att som enda punkt verka för vad jag föreslagit ovan. Når man det resultat jag kräver, kan vi visserligen inte visa överseende med den hittills förda politiken rörande kvinnor de senaste ca 7 åren, men en vi kan känna en större hoppfullhet om att svenska politiker framdeles kommer att arbeta mer seriöst med kvinnors rättigheter.

Vi ska inte ha vaccinpass – skriv du också till Socialdepartementet m.fl

SISTA CHANSEN att klaga på regeringsförslag om vaccinpass är 24/9. 
Längst ner hittar du förslag till text som du kan kopiera och undertecka.

SÅ HÄR GÖR DU!

 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 24 september 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till petra.zetterberg.ferngren@regeringskansliet.se.

 

 

Dina åsikter ska bifogas i ett dokument, INTE direkt i mailet

Skriv under med ditt namn och personnummer. 

Ange diarienummer S2021/06359 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Be även om ett vändande dagboksblad.

 

Skicka kopia till dessa partiledare + pressekreterare för kännedom:

ulf.kristersson@riksdagen.se;

elisabeth.svantesson@riksdagen.se;

camilla.waltersson.gronvall@riksdagen.se;

ulf.kristersson@riksdagen.se;

johan.carlson@folkhalsomyndigheten.se;

anders.tegnell@folkhalsomyndigheten.se;

info@sd.se;

info@socialdemokraterna.se;

info@moderaterna.se;

annie.loof@riksdagen.se;

info@centerpartiet.se;

info@vansterpartiet.se;anna.starbrink@liberalerna.se

nooshi.dadgostar@riksdagen.se;

info@kristdemokraterna.se;

nooshi.dadgostar@riksdagen.se;

info@liberalerna.se

Nyamko.Sabuni@riksdagen.se;

info@mp.se;

per.bolund@riksdagen.se;

statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se;

socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se;

kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se;

elin.aarflot@regeringskansliet.se;

Slut citat

Här är förslag till bifogat brev du kan skicka med dina egna persondata och uppgifter ifyllda.

 

Arlanda och de skyddsbehövande

9 september 2021
Rebecca Weidmo Uvell

https://uvell.se/2021/09/09/arlanda-och-de-skyddsbehovande/

Efter min artikel om att dra in flyktingstatus för asylsökande som fått uppehållstillstånd och påstått sig behöva fly från sina hemländer hörde flera personer av sig. 

Bland annat en flygplatsanställd som arbetar med incheckning som jag intervjuat men anonymiserat. 

Arlanda-personen berättar följande:

“För närvarande har vi inte mindre än 5 flighter per dag till Istanbul med flygbolagen Turkish och Pegasus, som det i stort sett bara flyger så kallade flyktingar med. Personer från Turkiet, Irak, Iran, Syrien, Afghanistan etc. Istanbul är ju hub för hela Mellanöstern och Afrika. Dessutom har vi dagliga Emirates och Qatar-flighter som många även flyger med. Dagliga Ethiopian som somalierna, eritreaner etc reser med. I sommar hade vi även direktflighter till Beirut. Periodiskt har vi även haft dagliga direktflighter till kurdiska delen av Irak, dvs Erbil, Kirkuk m fl destinationer samt direktflighter till Jordanien. 

Under pandemin har i stort sett alla dessa flighter gått som vanligt och “flyktingar” rest hem som aldrig förr. Innan det blev sommar och Europa och världen öppnade sig lite mer, efter att vaccineringen kommit igång var det upp till 80-90 % bara “flyktingar” som reste från/till Arlanda. Ofta hela familjer med en massa barn som gladeligen reser hem på semester till länderna de sagt sig flytt ifrån och behöva skydd ifrån. För oss som arbetar här är det ytterst provocerande att se detta resande. Att döma av mängden bagage de har med sig reser de ofta hem för lång tid också. Många har även med sig TV-apparater och dylikt som de checkar in. 

Många kommer även “hem” till Sverige efter långa utlandsvistelser, de behöver då vård de inte kan få lite enkelt och avgiftsfritt i hemlandet. 

Vi som arbetar här har även noterat att många av dem verkar ha det gott ställt att döma av de kläder, resväskor, mobiler och prylar i övrigt de reser hem med. Att flyga hem med 3-6 småbarn som många gör lär inte heller vara billigt. Senast härom dagen såg jag en somalisk familj på 10 personer som reste hem med en massa bagage. I mina och alla kollegors ögon är det alldeles uppenbart att vi som nation blir sjukt utnyttjade av massa människor som uppenbarligen bluffat till sig asyl i Sverige. Vissa dagar kan det röra sig om tusentals som reser till sina forna hemländer. Och många som inte pratar ett ord svenska men ändå kommer med svenska pass eller permanenta uppehållstillstånd (LMA-kort) i sina händer. “

Jag fick även lite bilder personen tagit på Arlanda på just det många sett som råkat checka in när en av dessa flighter går – köer som ringlar långa med människor som med stor sannolikhet är asylsökande som fått uppehållstillstånd. Och vi har alla tänkt – kan de verkligen vara på väg hem till sina hemländer? Eftersom de ju ändå flytt därifrån? Men alla i kön ser ut att ha samma bakgrund, samma etnicitet. Ändå har åtminstone jag tänkt att så här kan det ju inte vara ofta, jag måste ha råkat se en av de få flighter som går. 

   

   

Det står utom tvivel att vi måste göra flera saker här. 

Införa en karens på säg fem år från att en person fått permanent uppehållstillstånd att resa tillbaka till de länder de påstår sig fly ifrån är det första. Och därför införa regelbundna kontroller på flygplatser av gränspolis ihop med personal från Migrationsverket för att kontrollera de som landar från sådana resor som våra grannländer gör. 

Har man brutit mot karensen ska ens skyddsbehov dras in omedelbart och man får söka uppehållstillstånd på annan grund eller lämna landet. Personer med tillfälligt uppehållstillstånd ska inte ha rätt att återvända hem om man inte har ett permanent. Det spelar ingen roll hur lång tid. Har du TUT får du inte kommer tillbaka om du lämnar landet. I USA bryter du mot visumregler om du lämnar landet, enligt en viss uppsättning regler. Då får du inte återvända. Vi känner alla folk som drabbats av det. 

Jag tycker inte det är en orimlig regel alls. 

Vi måste också införa kontroller av folk som går på bidrag men ändå åker på semester.

När du är arbetslös och lever på a-kassa får du inte hur som helst resa på semester för du ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Många på försörjningsstöd är folk som inte har a-kassa men är arbetslösa. Då är det rimligtvis emot reglerna att lämna landet ens för en helg. 

Och det är ju uppenbart att den av Moderaterna föreslagna bidragsreformen måste genomföras. Har man råd att köpa flygbiljetter till 10 personer och TV-apparater etc har man solklart för höga bidrag. Nu vet inte jag om just dessa personer lever på bidrag men det blir ju ett fall för Socialtjänsten. 

Det borde betraktas som fusk med bidrag att ta bidraget och resa hem på semester när man ska söka jobb och lever på pengar andra tjänat ihop. Den nya myndigheten sossarna vill skapa kan få uppdraget att även kontrollera att personer som lever på bidrag inte lämnar landet när de ska söka jobb.  

Fattig är man dessutom inte om man har råd att resa på flera veckolånga eller månadslånga vistelser i hemländerna. Och nej, så länge du lever på andra har du inte rätt till semester för du jobbar inte. Att dina barn kan ha rätt att åka på läger och kollo i Sverige är en annan sak, den sortens semester betalar gärna många skattebetalare åt barn i fattiga familjer som lever på bidrag. 

Inte sällan reser dessa personer på samma pass från hemlandet de sa sig tappat bort när de sökte asyl. Så gränspolis och Migrationsverket skulle också få i uppgift att kontrollera detta.

Jag tror helt ärligt många som kommer hit garvar över hur lättlurade vi svenskar är.

Jag har även fått vittnesmål från folk som arbetar på Arbetsförmedlingen som jag skriva om i ett annat inlägg. 

………….

 

Varför tillåter Sverige fattig­pensionärer?

10 mars 2021
https://www.fastighets.se/om-oss/yrkesutbildningkompetensutveckling/forbundsstyrelsen/ordforande-har-ordet/ordforande-har-ordet-2021/varfor-tillater-sverige-fattigpensionarer/?fbclid=IwAR2nwtozeqkAOnWxtDHB6mZpQFk0c5Esc2d3KSxuR1fSX5f0NdPFB5YlWm0

”Jag vill se en rejäl höjning av pensionen, minst 16 000 kronor för den som arbetat 40 år. Det behövs också fler åtgärder för ett hållbart arbetsliv så att man orkar ända fram.”

Det skriver Fastighets ordförande Magnus Pettersson i krönika nummer 2 2021.

Att vara fattigpensionär betyder att man vissa månader har mindre än 1000 kronor kvar att leva på. Det ska räcka till mat, bussbiljett, hygienartiklar, fikabröd och annat som hör livet till. Det går förstås inte.

Istället får man skicka skamliga sms, be om lån från omgivningen. Eller vara smart, vad kan säljas? Livet som fattigpensionär är att räkna, kalkylera och tänka fem varv extra för att få vardagen att gå ihop.

LO:s rapport ”Vad får en arbetare i pension?” från 2015 visar att medlemmar som har arbetat heltid i nästan 45 år får en pension som är mindre än 60 procent av den tidigare inkomsten.

Femtio års arbete i Sverige gör alltså ingen skillnad. När pensionen kommer blir det inga nöjen, inga resor, inga restaurangbesök, ingen guldkant. Går tänderna sönder får de ryckas ut, eller lagas på 24 månaders avbetalning.

Vårt pensionssystem fungerar inte. 200 000 kvinnor i Sverige räknas som fattigpensionärer. Det betyder att de har mindre än 12 000 kronor att röra sig med, före skatt. Det är lika många som bor i Lund, Karlstad och Östersund tillsammans.

EU beräknar att ytterligare 300 000 svenskar riskerar att hamna där. Ansvaret för pensionerna ligger hos våra politiker, som tillåter fattigdom i Sverige. Nu behöver de agera.

Jag vill se en rejäl höjning av pensionen, minst 16 000 kronor för den som arbetat 40 år. Det behövs också fler åtgärder för ett hållbart arbetsliv så att man orkar ända fram. Exempelvis förenklingar i sjukersättningen och förbättringar av arbetsvillkoren.

Vi måste också väga pensionsålder mot typ av yrke. Det har stor inverkan på hur länge man väntas leva. I Danmark har man infört en så kallad Arne-pension. En ventil för den som slitit ut sin kropp, men har några år kvar till pension. Nå, vad väntar våra politiker på?

”Sverige har en väldigt naiv självbild när det gäller korruption”

2021-09-17
STEFAN WAHLBERG
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sverige-har-en-valdigt-naiv-sjalvbild-nar-det-galler-korruption/

Hon tog examen från juristlinjen och ekonomlinjen samma år och utsågs till ”Supertalang” av Veckans Affärer året därpå.
Hennes uppsatsämne på universitetet var redan då givet: Korruption.
Nu har 29-åriga Hayaat Ibrahim utsetts till ny generalsekreterare för Institutet Mot Mutor – och hon är beredd att ta strid mot den svenska mutkulturen.
– Den svenska självbilden är naiv och oerhört skadlig, säger hon till DJ-Legally Yours.

Varför just korruption?

– Det är vår tids viktigaste hållbarhetsfråga. Jag hade redan tidigare intresserat mig för korruptionsfrågorna och skrivit uppsatser inom ämnet under min utbildning. Jag kände att jag ville förstå mer och vilka effekter korruptionen leder till och nu fick jag möjlighet att fördjupa mig ännu mer genom att arbeta med frågorna.

Vad har du kommit fram till?

– Att korruption är orsaken till många av de orättvisor som vi ser i samhället på individnivå, organisationsnivå och hos stater. Jag insåg ganska tidigt att korruptionen också är själva förutsättningen för att dessa orättvisor kan upprätthållas och fortgå – i världen och i Sverige. I näringslivet bidrar korruptionen till ohållbara och, i förlängningen, icke-lönsamma affärer.

Berätta om korruptionen i Sverige

– I Sverige har det till stor del varit så att vi vet att det finns korruption generellt sett – men däremot har vi haft en bild av att korruption inte finns här hemma i Sverige. inte i Sverige… Korruption är någonting som finns någon annanstans i världen, oftast i länder som ligger långt bort… Men den självbilden stämmer ju inte alls! Sverige har en väldigt naiv självbild när det gäller korruption.

Varför har det blivit så, tror du?

– Vi har ett högt förtroende för våra myndigheter och centrala samhällsinstitutioner, vi litar på varandra och detta har resulterat i att Sverige ofta kommer högt upp på korruptionsindex och nämns som ett lågkorrupt land. Därutöver har vi en snäv bild av korruptionsbegreppet och tror oftast att det handlar om klassiska mutbrott, om pengar som överlämnas dolt i kuvert och andra monetära transaktioner. Men korruptionsbegreppet är mycket vidare än så. När vår bild av vad som egentligen är korruption bygger på den snäva definitionen så blir det fel. Korruption innefattar mer än bara kriminaliserade ageranden.

Som till exempel?

– Helt enkelt utnyttjande av maktposition för att gynna sig själv eller annan. Maktmissbruk, intressekonflikter, jäv, nepotism, vänskapskorruption – typiskt svensk korruption som också lyfts fram i internationella rapporter. I Sverige ser vi inte personliga relationer som någonting som man måste vara vaksam på när det gäller korruption trots att det i praktiken är precis tvärtom. Sunda relationer kan ofta utvecklas till osunda relationer.

– Korruption handlar ju i botten om att någon får en otillbörlig förmån av något slag och behöver inte alls handla om någonting materiellt. Det kan vara att någon får gå före i en kö, att någon blir inbjuden till ett visst nätverk och andra helt immateriella förmåner.

Hur ser man internationellt på Sverige i sådana här sammanhang?

– Att Sverige och de andra nordiska länderna upplevs ha en låg grad av korruption såsom givande och tagande av muta, men att just de här andra typerna av korruption finns inom allt från näringsliv och politik till offentlig sektor. Man brukar tala om ”old boys network” som ett utbrett problem i Sverige – om att osunda relationer utgör en grogrund för korruption.

Borde vi lagstifta om ett så kallat karantänssystem så att enskilda individer inte kan hoppa mellan till exempel företag, myndigheter och politisk makt hur enkelt som helst?

– Jag har ingen bestämd uppfattning i frågan ännu. Men jag tycker att det är en väldigt viktig fråga att diskutera och utreda. Intressekonflikterna som kan uppstå kan få väldigt allvarliga konsekvenser och behöver hanteras på ett effektivt sätt.

Du säger ”Old boys network”… Handlar det mest om män?

– Enligt IMM:s rättsfallssamling är den typiska mutbrottslingen en man i åldern 48-52 år som har kommit en bit i sin karriär och sitter i en maktposition där han kan utnyttja sin ställning.

– Hög grad av korruption begränsar kvinnors möjligheter i samhället samtidigt som fler kvinnor på maktpositioner tenderar att sänka nivåerna av korruption. Det finns studier kring politiska församlingar som visar att fler kvinnor på plats leder till minskad korruption. Svågerpolitiken skapar helt enkelt rekryteringar som inte baserar sig på verkliga meriter utan på vem man känner och det leder till att kvinnor och andra personer som inte utgör en del av männens norm helt enkelt stängs ute. Jämställdhet mellan könen bidrar i sin tur till att korruption minskar.

Enligt en rapport från Transparency International uppger mindre än en procent av svenskarna att de har betalat mutor det senaste åren medan var femte svensk har utnyttjat personliga kontakter för att få olika typer av förmåner. Hur ser du på det?

– Att det ligger i människans natur att man vill hjälpa sig själv och sina närstående men att man måste se vad det innebär i ett större samhällsperspektiv. Idag kanske det råkar vara du själv som kan dra nytta av sådana samhällsstrukturer men imorgon kanske det är du som blir lidande av just sådana negativa strukturer du har varit med och befäst.

En annan internationell rapport, Global Corruption Barometer Europe Union 2021, visar att nästan var tredje svensk anser att korruptionen ökar i Sverige. Vad beror det på?

– De senaste åren har det rapporterats om ett antal korruptionshärvor. Allmänheten ser på och tar till sig detta, särskilt i de fallen offentlig sektor har varit involverad. Utifrån att det allt oftare rapporteras om tilldelning av uppdrag och försäljningsprocesser som inte bygger på saklig grund så finns det troligtvis en ökad känsla av att det inte är som det borde vara. Det här är oerhört skadligt för tilltron till våra offentliga institutioner och i längden vår demokrati, men även för näringslivet.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Du har tidigare talat om risken för svensk export av korruption på den internationella marknaden. Hur menar du?

– Det handlar om svenska bolag som går in på marknader i andra länder, oftast så kallade tillväxtmarknader, där korruption är särskilt utbrett. Sverige är ett exportberoende land och många upplever att man måste agera korrupt på dessa marknader för att kunna göra affärer och inte få en affärsmässig konkurrensnackdel.

Men är inte just den där konkurrensnackdelen ett högt pris man får betala om man vill göra affärer på dessa marknader? Att man helt enkelt inte kan göra affärer då?

– Jag skulle säga tvärt om. Det är fullt möjligt att göra bra affärer på de här marknaderna utan att betala mutor… Men det tar lite längre tid. Det är någonting man som företag måste ta tag i redan i sin riskanalys för sina affärer – att ställa sig frågan: vad är vår strategi för att vinna en upphandling på den här marknaden utan mutor? Många bolag gör aldrig den analysen.

– Det krävs ett aktivt val och ett väl fungerande antikorruptionsarbete för att kunna göra sunda affärer. Att befästa destruktiva strukturer istället för att bryta ner dem innebär att man på lång sikt inte kommer att kunna göra sunda och hållbara affärer.

Hur ser ett bra antikorruptionsarbete ut?

— När det gäller det förebyggande arbetet handlar det inledningsvis om att tonen sätts från toppen – att man från styrelsen och nedåt talar med en tydlig röst om nolltolerans mot varje form av korruption.

– Men det får inte bara bli några fina rader och en policy… Det måste finnas en gedigen riskanalys och en verklig insikt om vilka konkreta risker man är utsatt för internt och externt och att avsteg riskerar att kosta både stora pengar och ett förlorat anseende. Och att medarbetare kan förlora arbete eller till och med hamna i fängelse. Varje organisation måste se till att göra det svårt att göra fel och lätt att göra rätt.

Hur ser de bakomliggande riskerna ut som kan leda till korruption när de stora affärerna ska ”tas hem”?

– Vi brukar prata om olika riskkulturer där den så kallade effektivitetskulturen är en av de vanligaste. Det handlar om en kultur det  inte är viktigt hur man når framgång i affärer utan bara att man gör det. En sådana kultur innebär att man utsätter både sin organisation och enskilda medarbetare för extremt stora risker. Sedan att ens förebyggande åtgärder inte är baserade på faktiska risker utan visar sig vara helt verkningslösa.

Hur ser dessa risker ut ekonomiskt?

– Det har skett en höjning av företagsboten här i Sverige men vi ligger fortfarande mycket långt ifrån till exempel USA, Frankrike och UK. I USA kan det handla om böter på flertals miljarder, vilket ju också har drabbat svenska bolag. Telia tvingades att betala cirka sju miljarder kronor och Ericsson tio miljarder kronor…UK har överhuvudtaget inget tak och syftet är att det ska kunna vara kännbart även för de största aktörerna.

Foto: J. Scott Applewhite/AP/TT

Vad krävs för att till exempel USA ska kunna agera mot ett svenskt företag?

– Om USA vill ha jurisdiktion när det gäller en affär så tar de sig jurisdiktion. Faktorer som medför jurisdiktion skiljer sig åt beroende på om bolaget är utfärdare av värdepapper på den amerikanska börsen. Det kan exempelvis räcka med att representanter för det svenska bolaget har deltagit i ett möte i USA eller till och med att något mail eller telefonsamtal har studsat mot en server i USA. Andra exempel är att ett svenskt företag har använt sig av det amerikanska banksystemet.

Varför agerar USA internationellt?

Syftet är att motverka en obalans. Amerikanska bolag ansåg att de fick en konkurrensnackdel internationellt till följd av USA:s hårda korruptionslagstiftning och att ett effektivt och kännbart agerande för alla nationaliteter krävdes för att jämna ut spelplanen. Och det ska sägas att detta har varit väldigt pådrivande mot den internationella korruptionen.

– Man ska ha klart för sig att cirka 35 tusen miljarder kronor varje år årligen går förlorat till korruption internationellt men att mörkertalet är stort eftersom det normalt inte gynnar någon av parterna att träda fram.

Hur ser korruptionens framtid ut?

– På kort sikt… I höst kommer FN:s direktiv om human rights due diligence som jag tror kommer att vara banbrytande och sätta en miniminivå som kommer att leda till att företagen behöver ta tag i hållbarhetsfrågorna på ett helt annat sätt än tidigare. Förhoppningen resulterar detta i att man får en ökad förståelse för kopplingen mellan korruption och överträdelser av mänskliga rättigheter såväl som miljölagstiftning.

– På svensk nivå så träder den nya visselblåsarlagen i kraft den 17 december i år. Företag och organisationer har en viss tid på sig att anpassa sin verksamhet efter lagen men sedan gäller de nya kraven fullt ut. Det ska bli intressant om kraven på uppföljning leder till att fler misstankar om oegentligheter utreds internt.

Och på lite längre sikt, låt säga fem-tio år?

– Om fem-tio år kommer det förhoppningsvis inte att finnas några frågetecken kring vikten av antikorruption längre och att det inte längre anses vara något som faller utanför de affärskritiska frågorna. Att man har insett att affärer måste drivas på ett hållbart sätt för att kunna vara långsiktigt lönsamma.

Och hur ser framtiden ut för dig själv. Du är 29 år och har just utsetts till generalsekreterare för Institutet mot mutor.

– Som jag sa tidigare… Jag planerar varken mitt liv eller min karriär utan gör det som jag tycker är roligt och brinner för. Jag är väldigt glad över förtroendet och ser fram emot att fortsätta utveckla IMM:s verksamhet framöver.

Skulle du kunna gå tillbaka till byråvärlden – bli advokat?

– Absolut!

Åklagare?

– Det har jag faktiskt aldrig funderat över… Men jag tycker ju att åklagare har ett väldigt intressant yrke som jag har stor respekt för… Men vi får se.

Domare?

– Jamen, det är också intressant. Jag är öppen för de möjligheter som dyker upp (skratt). Du får googla mig om tio år…


Hayaat Ibrahim – nyutnämnd generalsekreterare för Institutet mot mutor

Hayaat Ibrahim

Född i Umeå 1992 men flyttade till Stockholm två år senare

Juristexamen och ekonomexamen från Stockholms universitet 2017

Bor: Kista

Familj: Gift

SSU-topp avslöjad av Exakt24 – försökte sabotera Lamottes journalistiska arbete i Lund

Avmaskerad. Personen bakom sabotageförsöket var SSU-toppen Magnus Sturm som är kampanjledare för Socialdemokraternas ungdomsförbund i hela Skåne. Han är den som har det yttersta ansvaret för Socialdemokraternas skolbesök och kampanjer riktade mot ungdomar i regionen. Förutom att han också leder partiets ungdomskampanjer är han också ordförande för SSU föreningen i Lund.

Den 8 september befann sig medborgarjournalisten Joakim Lamotte i Lund för att prata med lokalbefolkningen om den ökade otryggheten med anledning av konflikten mellan två invandrarklaner som resulterade i våldsamma storbråk dagen innan. När Lamotte pratade med vanliga människor om otryggheten i staden dök en man upp och försökte sabotera samtalet med Lundaborna med hjälp av en megafon. Nu kan nyhetskanalen Exakt24 avslöja att fridstöraren är en SSU-topp som ansvarar för samtliga ungdomskampanjer från SSU:s sida i hela Skåne.

Den 7 september skakades universitetsstaden Lund i Skåne av tre våldsamma bråk mellan två rivaliserande invandrarklaner. Dessa kravaller fick staden att nästan likna en krigszon, och såväl politiskt etablissemang och vanliga Lundabor var skakade.

Med anledning av invandrarkravallerna begav sig medborgarjournalisten Joakim Lamotte dagen efter till Lund för att sända ett livereportage om den ökade otryggheten. Lamotte har under de senaste åren sänt reportage som har fått stor spridning på både YouTube och Facebook. Han har bland annat besökt orter där kvinnor utsatts för invandrarrelaterade våldtäkter, men han har också rest till Trollhättan, Gävle och Upplands Väsby norr om Stockholm för att pejla vanligt folks åsikter och känslor kring invandrarrelaterad otrygghet, gängkriminalitet och våldsbrottslighet. Dessa livereportage har mött blandade reaktioner. Från vänsterliberalt mediaetablissemang har reportagen ömsom hånats, ömsom beskyllts för att göda så kallad ”rasism”. Hos vanliga svenskar har Lamottes besök däremot varit mer uppskattade.

https://fb.watch/7Xaeki334q/

Malmö sänker välfärden – gödslar pengar på nöjen

Av John Roslund (M)
Kommunfullmäktigeledamot i Malmö

Det är dags för Malmöborna att stanna upp och se vad de får för sina skattepengar.

Listan kan göras lång på hur kommunen använder våra skattemedel till annat än kärnverksamheten, skriver moderaten John Roslund.

 I onsdags stod det klart att även äldreomsorgen i Malmö går över till stordrift med stora institutionsliknande särskilda boenden med 74 äldre förpassade in i 32 kvm små lägenheter med en minimal utemiljö helt klädd i betong. 

Tidigare har vi sett uppförande av gigantiska förskolor där man knappast haft barnens bästa i fokus, utan enbart vinsterna med stordrift. Min egen arbetsplats, en F-6 skola som varje år ligger i den absoluta toppen avseende meritpoäng, ska nästa höst bli en F-9 skola och öka från 560 till 1200 elever. Stordrift även här. 

Socialbidragen har legat jämnt kring en miljard kronor årligen – trots att Malmö har ett 80-tal bristyrken.

Det är inte allt för länge sedan man i Malmö sa att vi skulle ha skolor med max 600 elever i. Man till och med rev halva Sofielundsskolan för att markera slutet på stora skolor, men som sagt, nu är det stordrift som gäller i alla våra kärnverksamheter. Man kan fråga sig varför? 

Fem miljarder i bidrag varje år

Det råder inte brist på skattemedel i vår stad och vi får årligen ett fem miljarder kronor stort stöd från stat och skötsamma kommuner. Hur är det då möjligt att pengarna inte räcker till? Det är knappast förskolebarnen, skoleleverna eller de äldres bästa man har i fokus när man går från småskalighet till storskalighet i kärnverksamheterna. 

Socialbidrag, som man ofta säger i dagligt tal, har legat jämnt kring en miljard kronor årligen oavsett hög- eller lågkonjunktur trots att Malmö har ett 80-tal bristyrken såsom exempelvis städare, serveringspersonal och hantverkare. Man betalar ut runt tio miljoner kronor per år till människor som vistas illegalt i riket. Man har ett stort antal kommunalt finansierade vuxennöjen årligen. En massa gratis arrangemang till barn och ungdomar trots att man varje månad i sitt socialbidrag får ett antal hundra kronor per barn till fritidsaktiviteter. 

Ja, listan kan göras lång på hur kommunen använder våra skattemedel till annat än kärnverksamheten. 

Varför inte säkra kärnverksamheten först?

Låt mig vara tydlig. Jag har ingenting emot att Malmö stad finansierar roliga saker, men det kan man göra först när man säkrat kärnverksamheterna. Det är lite som med den egna privatekonomin. Du kan inte gå på restaurang, bio, resa eller köpa ny tv förrän du först betalat din hyra, räkningar, skaffat mat på bordet, köpt kläder till dina barn eller köpt nya glasögon. Annars blir det konsekvenser. 

Dessa konsekvenser syns nu tydligt i Malmös äldreomsorg genom att man tecknar hyreskontrakt på institutionsliknande särskilda boenden, samtidigt som man lägger ned små trevliga enheter såsom Bellisgården och Fosietorp. Styret hade knappt stöd från facket när beslutet om att teckna hyresavtalet på Sjöstaden fattades. Många kritiska synpunkter kom från facket, detta i ett bygge som borde ligga i framkant av den framtida äldreomsorgen, men tyvärr inte gör det. 

Fråga dig vad du får för skatten

Det är inte rimligt att våra äldre som bidragit stort till den välfärd vi nu åtnjuter inte ska få den trygghet och kvalitet de förtjänar på ålderns höst, som de genom inbetald skatt i många decennier dyrt betalat för.

Det är dags för Malmöborna att stanna upp och se vad de får för sina skattepengar. Tror man att stordrift är bäst för sina barn och äldre anhöriga, då ska man fortsätta rösta på vänsterfalangen. Men om man vill ha fokus främst på kärnverksamheter såsom förskola, skola, vård och omsorg före aktiviteter som ligger utanför kommunens kärnuppdrag, då ska man rösta på Moderaterna. Vi har alltid haft den enskilda individen i fokus framför stordrift.