Så har SD förändrats: ”Borde satt ner foten mot vaccinpass”

Så har SD förändrats: "Borde satt ner foten mot vaccinpass"
 
 
 
Riksdagsledamoten Roger Richthoff, som nyligen lämnade Sverigedemokraterna, anser att partiet har gjort en rad positionsförflyttningar på sistone i frågor som han tycker är viktiga. Däribland vaccinpass och EU.
Bland annat i frågan om vaccinering. Man har sagt att det är en partilinje, men det anser inte jag. Jag anser att man bestämmer själv. Man har inte ens rätt att fråga mig om jag är vaccinerad. Jag tycker det är ett grundlagsskydd jag har. Och man ska inte stänga ute någon från detta.
 
Och när det gällde vaccinpassen borde partiet ha ”satt ner foten direkt”, enligt Richthoff.
 
Han berättar också att han gick med i den stora demonstrationen mot vaccinpass, vilket inte heller sågs med blida ögon.
 
Enligt Richthoff har han inte heller fått vara med och resonera i frågor som Nato, trots att han arbetat som FN-officer i många år och har stor kunskap i ämnet.
 
– Vilka för- och nackdelar finns det med Nato? Anses inte intressant. Så uppfattar jag det. Man diskuterar inte. Och jag har ju varit rätt väl insatt i försvarsfrågan, men jag är inte ens med och diskuterar en eventuell positionsförändring.
En annan fråga är EU, där Sverigedemokraterna tidigare var väldigt kritiska. Men även i EU-frågan har det skett vissa positionsförflyttningar, säger Roger Richthoff.
 
Enligt Richthoff har Sverigedemokraterna också blivit alldeles för otydliga. Folk vet inte längre var partiet egentligen står i olika frågor. Var står SD till exempel när det gäller regeringens eventuella grundlagsändringar?, undrar han. Jag vet var jag står: blankt nej till den här förändringen.
 
Vidare förklarar han att det även blev trubbel när han medverkade i Swebbtv. Han fick en direkt uppmaning att inte medverka, eftersom det inte ansågs vara en ”lämplig plats”. Och då kände jag: vart är vi på väg?
 

PATRIK ENGELLAU: Naturlig misstänksamhet eller paranoia?


https://detgodasamhallet.com/2022/02/28/patrik-engellau-naturlig-misstanksamhet-eller-paranoia/

Coronakommissionens slutrapport kom häromdagen. Regeringen får kritik för att ha gett Folkhälsomyndigheten alltför stort inflytande i början av pandemin. Regeringen skulle ha bestämt mer själv. Ha! Hallengren?

Men det är inte detta som särskilt stör mig. Det som stör mig är att man återigen ser exempel på bristande kompetens från myndigheters sida. En del av inkompetensen beror nog på politiskt korrekt inställsamhet och fjäsk för politiker men jag blir alltmer övertygad om att det till största delen handlar om slarv, hafs, sjabbel och vårdslöshet. Svenska ämbetsmän består av naturliga skäl alltmer av människor som i skolor och på universitet vant sig att det är större att tänka fritt än att tänka rätt, folk som inte lärt sig att respektera ens elementa som det sunda förnuftet och språkläran.

Coronakommissionen anser att myndigheterna borde ha handlat snabbare i början av pandemin. Bland annat borde Socialstyrelsen ha säkerställt tillgången på skyddsutrustning. Men Socialstyrelsen hade redan tidigt, efter en enkät, bedömt att landstingsregionernas tillgång på skyddsutrustning var ”begränsad men god”, något som kommissionen anser vara uppenbart fel med tanke på den kommande smittspridningen. Hur kunde Socialstyrelsen ha gjort en sådan felbedömning? frågar kommissionen.

Jo, Socialstyrelsen säger sig ha litat på en smittspridningsprognos från Folkhälsomyndigheten. Nja, svarar Folkhälsomyndigheten, det var väl inte riktigt en ”prognos” utan snarare en ”ögonblicksbild”. Vad jag kan förstå betyder det att Folkhälsomyndigheten trodde sig ha fått frågan ”Hur ser det ut idag?” medan Socialstyrelsen menade sig ha undrat ”Hur kommer det att bli om en månad?”

Det gav mig myror i huvudet. Det råder en avgörande skillnad mellan de två uppfattningarna. Det går knappt att tänka sig att två personer som behärskar svenska språket skulle kunna missförstå varandra på den här punkten. Det krävs mycket fantasi för att konstruera en situation där en sådan missuppfattning hade kunnat uppstå, till exempel att en byrådirektör på Socialstyrelsen får i uppdrag att ringa Folkhälsomyndigheten för att fråga och då säger hureremesmittspridningen? och får svaret vikanteselängreänttillimorron och därav drar slutsatsen att Folkhälsomyndighetens prognos är att det framöver blir ungefär som nu, typ.

När jag tänkt så långt beslöt jag mig för att detta slags misstag är omöjligt i ett modernt land. Jag måste därför gå till källorna och studera basfakta.

Observera att detta inte är strunt. Kommissionen utreder stora saker avseende det svenska samhällets organisation, om de normala beslutsfattarna i krissituationer ska behålla sina funktioner som det bestämdes efter tsunamiutredningen eller om det i stället borde inrättas ett särskilt krissekretariat som tar över kommandot just i krissituationer eller om någon annan ordning vore bättre. Sådant är statskonst i den högre skolan för vars utövande det tillsätts mäktiga kommissioner. Ska man bestämma i sådana frågor är det nödvändigt att veta vad som gått fel i den kris man är i färd med att utreda, i detta fall coronapolitiken. Om det då visar sig att problemen beror på att två högutbildade ämbetsmän inte förstår varandra på telefon vore det kanske bättre att lägga ned Skolinspektionen och Universitetskanslerämbetet än att ge mer makt till Lena Hallengren.

Jag tror att skälet bakom den svenska statens obegripliga tafflighet och oföretagsamhet visserligen till en del har med inställsamhet och politisk korrekthet att göra men alltmer handlar om sådant som tidigare kallades nonchalans eller till och med bristande karaktär.

Källan jag sökte är Coronakommissionens slutbetänkande. Här finns en statlig länk till rapporten. Jag har i ett dygn utan framgång försökt ladda ned rapporten via den länken. Jag har bett kompisar försökt ladda ned den men kompisarna har inte heller lyckats. Detta handlar om teknik som är så enkel att det krävs en synnerligen slarvig webbredaktör för att undanhålla den önskade informationen från en svensk webbsurfare.

Detta är ingen internationell konspiration med säte i Davos. Detta är hemmagjort schabbel. Ett schabbel är inget schabbel men tänk dig en hel statsapparat som slarvar.

HITTAT PÅ NÄTET: Kritikstorm mot SVT – bröt Coronakommissionens presskonferens


https://detgodasamhallet.com/2022/02/27/hittat-pa-natet-kritikstorm-mot-svt-brot-coronakommissionens-presskonferens/

När Coronakommissionen höll presskonferens om regeringens pandemihantering bröt Sveriges Television sändningen innan den var slut. Istället gjorde man en egen sammanfattning, med argumentet att det var för mycket information under presskonferensen. Det har orsakat kritikstorm mot SVT på sociala medier.

”Detta är en praktskandal! Hanteringen av pandemin mörkas av Public Service”, skriver användaren InteSosse.

”Om de nu är ‘public service’ får de ge allmänheten service genom transparens och dialog. Detta luktar bara inlåst propagandaorgan”, menar en annan användare.

En röst från verkligheten

2022-02-18

Från Petterssons blogg:

En tidigare lärare på SFI, Svenska För Invandrare, berättar om deras låga – obefintliga kunskaper från hemländerna, samt att den exceptionella belastningen av svenska sjukvården, kravlösheten, våldsbenägenheten, mm!

Tidigare SFI-läraren: Annie Lööf har fel – invandringen blir inte en samhällsresurs

”Under en lång följd av år har vi från politiska makthavare i Sverige fått höra att vi behöver mer arbetskraft eftersom det råder personalbrist inom en rad samhällsfunktioner. Väldigt ofta har vi hört politiker som Annie Lööf, Stefan Löfven, Magdalena Andersson och ett stort antal andra representanter för riksdagens partier idogt hävda att den omfattande invandringen till landet kommer att bli en viktig framtida samhällsresurs.” skriver SFI-läraren Gunnar Bergström.


Denna video skulle naturligtvis spelas upp på bästa sändningstid i statstelevisionen istället för program som t ex Renees brygga där hela Sveriges lille afrosvenske Tusse sitter och målar naglarna på dåvarande statsministern.

Detta kommer naturligtvis inte att hända för denna sanning om i princip helt obildbara invandrare som inte kommer att tillföra landet något annat än kostnader, sociala problem och kriminalitet  i alla dess former skall naturligtvis inte få komma fram.

Han som fick sina naglar målade har ju med en papegojas envishet fört fram att många av nysvenskarna är högutbildade advokater, ingenjörer, läkare och annat som vårt land kommer att få stor nytta av längre fram.

Det finns säkert några sådana men lyssna till vad som sägs av personen som varit ute i verkligheten och kommit i närkontakt med dessa som i framtiden enligt Steffe skall bli en otrolig tillgång för oss.

Kan inte heller annat än tänka på programmet Uppdrag granskning från Tjärna ängar i Borlänge där en medverkande rent ut sa att många av dom invandrare som bodde där hade den inställningen att dom inte behövde lära sig det svenska språket och inte heller behövde anstränga sig med att arbeta.

I programmet gavs också exempel på personer som gått på SFI i 5000 timmar utan att nå upp till grundläggande kunskaper i svenska språket. Troligtvis så har detta i vissa fall gjorts med den avsikten att på detta sätt eliminera risken för att behöva ställa sig till arbetsmarknadens förfogande och på så sätt kunna fortsätta att leva ett  bekvämt och bekymmerslöst bidragsfinansierat leverne på svenska skattebetalares bekostnad. För det kan väl inte vara så illa att det beror på låg intelligensnivå?

Till sist så skulle det inte förvåna mig om personen som avslöjar dessa fakta i filmen åtalas för hets mot folkgrupp eller hatbrott vilket ju numera är standardvapnet från PK – etablissemanget för att tysta svenskar som vågar yppa obekväma sanningar som har med invandringen att göra.

Det klagas nu högljutt på att Polen och Ungern skall bestraffas med indragna EU – bidrag för att dom inte lever upp till kraven på att vara en rättsstat. Frågan är bara huruvida Sverige är en rättsstat när man här döms för hets mot folkgrupp och hatbrott när man framför rena fakta och sanningar som har med invandringen att göra. Det kan enligt min menig inte vara olagligt att argumentera eller debattera med sanningar och fakta som underlag och sedan må detta vara hur obekvämt som helst för makthavarna. Ett samhälle som dömer någon för detta är inte ett rättssamhälle.

Sandor Herold

Cirkusen bara fortsätter….

Thu, 3 Feb 2022
Kalle Hellberg

Kort video. Återblick på de senaste två årens galenskaper! OBS! Mycket våld mot allmänheten. De skyldiga måste dömas hårt!

https://odysee.com/@TruthVault:0/It’s-Time—Oracle-Films—The-Journey-into-2021–DareToThink:1

…………………………………………………………………………..

Framgångspodden (pratvideo på svenska)!

“Nu kommer ett väldigt speciellt avsnitt, och detta tillsammans med läkaren och hjärnforskaren Katarina Gospic. Med sina inte mindre än tre akademiska examina och sina åtta skrivna böcker är hon väl bevandrad i forskarvärlden när vi nu satte oss ner för att diskutera pandemin – och vad som hänt med oss de senaste två åren.

Vi pratar om starten på pandemin och det fusk som Pfizer ägnade sig åt för att få ut sitt vaccin. Vi går in på varför man ska vara kritisk även mot forskning, hur regeringar världen över byggt ett narrativ för att öka vaccinationerna och varför det idag är värre att säga att man är anti-vaxxare än att säga vad man röstar på. Dessutom går vi in på biverkningarna det inte pratas om, polariseringens effekter och öppnar upp för att allt kanske inte är så svartvitt som vi faktiskt trott.”

https://rumble.com/vtx6ol-framgngspodden-555.-katarina-gospic-den-censurerade-pandemin-original.html

………………………………………………………………………..

Framgångspodden ovan med Alexander Pärleros ifrågasätter injektionerna och det får man ju inte…

Här är SR:s reaktion på ovanstående program. Givetvis har man ”vaccinforskaren” Matti Sällberg med som expert, ni vet han som är vaccinförsäljare, om trovärdigheten i ovanstående program, vad tror ni att hans svar blir?

https://sverigesradio.se/artikel/framgangspodden-ifragasatter-vaccinet-och-anklagar-regering-for-att-morka

………………………………………………………………………………..

Mer om Framgångspodden och dess motståndare (pillerindustrins medlöpare)

https://nyadagbladet.se/inrikes/efter-kritiken-mot-pfizer-nu-gar-mainstreammedia-till-attack-mot-framgangspodden/

…………………………………………………………………………………..

Stoppar vi inte galenskaperna nu, då är det kört…..

Cristian Terhes är en av de få EU-parlamentariker som vågar stå upp för dina fri- och rättigheter. Han kommer från Rumänien, ett land som vet vad det innebär att lyda under totalitär kontroll. Låt det inte hända igen, säger han. Hans budskap till oss i Sverige är att vi måste kämpa för våra liv mot den mycket obehagliga utveckling som nu sker i hela Europa.

https://newsvoice.se/2022/01/christian-terhes-eu-byrakraterna/

 

S-politiker vill ”spika igen bostaden” för ovaccinerade

26 JANUARI 2022

– AV JAN SUNDSTEDT

https://nyadagbladet.se/inrikes/s-politiker-vill-spika-igen-bostaden-for-ovaccinerade/

Anita Hedqvist, socialdemokratisk politiker och huvudman i Södra Dalarnas Sparbank, skriver i ett uppmärksammat inlägg på Facebook att ovaccinerade borde behandlas som pestsmittade och skickas till en öde ö eller få sina bostäder igenspikade.

– Det har väl brunnit i huvudet på henne, säger partikollegan Göran Hoffman.

I den hårdföra diktaturen Kina började myndigheterna låsa in människor i sina lägenheter och svetsa igen lägenhetsportar i områden där man bedömde att det fanns stor risk för smittspridning – ett agerande som väckte bestörtning globalt och som sågs som ett tydligt exempel där statsmakten visar obefintlig hänsyn till mänskliga fri- och rättigheter.

Det finns dock även svenska politiker som förespråkar denna typ av extrema totalitära åtgärder – exempelvis Anna Hedqvist (S) som är ledamot i kommunfullmäktige i Hedemora, ersättare i Bildningsnämnden och huvudman i Södra Dalarnas Sparbank.

Socialdemokraten menar att svenskar som inte vaccinerat sig ska behandlas som pestsmittade och att dessa antingen borde skickas till en öde ö eller stängas in i sina hem och få bostäderna igenspikade.

På 17-hundratalet spikade folk igen hus med pestsmittade av rädsla för att de skulle sprida smittan. De fick ligga och svälta ihjäl. Borde vara likadant för ovaccinerade. Idag har alla människor vatten inne och kör dit nödproviant och spika igen deras bostad”, skriver hon i ett uppmärksammat inlägg på Facebook.

Det hätska utspelet har dock blivit föremål för skarp kritik även inom det egna partiet. Göran Hoffman (S), ordförande för Hedemora Arbetarekommun, tar i Dalarnas Tidningar avstånd från sin partikollega, kallar inlägget för ”jättedumt”, och berättar också att han sagt till henne att radera delar av inlägget.

– Det har väl brunnit i huvudet på henne över dem som inte vaccinerar sig mot covid, kommenterar han och medger samtidigt att han inte vet om Hedqvist faktiskt är av uppfattningen att ovaccinerade ska få sina bostäder igenspikade.

– Det har ingenting med sossarna att göra utan det är hennes privata Facebooksida. Jag har också en personlig åsikt kring de som inte vaccinerar sig och tycker inte att det är bra, men att vi ska spika igen deras hus kanske är att ta i lite, fortsätter han.

Anita Hedqvist själv påstår att inlägget ska ses som ett svar till en person som var kritisk till att vårdpersonal måste ta injektionerna och att hon ”retat sig” på dem som anser att det är en rättighet för vårdpersonal att bestämma själva om de ska vaccinera sig eller inte.

– Det var mer ett svar till en människa som jag tyckte var oförskämd och då var väl jag oförskämd tillbaka. Det är väl ingen som tror att man kan spika igen något hus, utan avsikten var väl att de ska hålla sig hemma i sitt eget hus om de inte vill vaccinera sig. De behöver inte vara ute bland folk, hävdar Anita Hedqvist.

Vänsterextrem dominans på Sahlgrenska

PUBLICERAD 4 JULI 2021

– AV PER NORDIN

https://nyadagbladet.se/inrikes/vansterextrem-dominans-pa-sahlgrenska/

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har hela 16 kommunikatörer som kostar skattebetalarna mångmiljonbelopp varje år. En granskning visar att majoriteten av kommunikatörerna också har tydliga kopplingar till vänsterextremism.

Nya Riks har nyligen avslöjat hur vänsterextremister ägnat sig åt omfattande infiltration av Sahlgrenska Universitetssjukhusets pressavdelning och hur anställda där bland annat hållit tal för Revolutionär Kommunistisk Ungdom och uttryckt sitt stöd för vänsterextrema organisationer samt det våldsbejakande Black Lives Matters.

Granskningarna inleddes med att en av sjukhusets sjuksköterskor, Tor Alsén, avslöjades som drivande i den våldsamma grupperingen AFA och kunde kopplas till attentat och vandalism mot politiskt oliktänkande.

Istället för att ta avstånd från extremisten gick Sahlgrenska in i ”stabsläge” för att skydda sin våldsbejakande anställde. Nya Riks skriver att det snabbt visade sig att det var fler än Alsén på sjukhuset som hyste våldsbejakande och vänsterextrema åsikter.

Bland annat började företrädare för sjukhuset efter alla avslöjanden om hur sjukhusets personal kopplats till vänsterextrema attentat, istället för att faktiskt agera, gråta ut och beklaga sig över att sjukhuset var utsatt för en ”påverkningsoperation” och att man polisanmält avslöjandena och har kontakt med säkerhetspolisen.

Nya Riks menar att syftet med sjukhusets anklagelser om ”påverkansoperationer” i själva verket var att stoppa och försvåra fortsätta granskningar av Sahlgrenska.

Granskningarna fortsatte dock och det framkom att även kommunikationschefen för Sahlgrenska var kopplad till radikalfeministiska Feministiskt Initiativ och Socialdemokraternas ungdomsförbund samt förespråkar fortsatt massinvandring.

När Nya Riks beställde ut anställningskontrakten för alla sjukhusets kommunikatörer framgår det att det handlar om hela 16 personer och att samtliga som identifierats har kopplingar till vänsterextremism av olika slag.

Det framkommer också att inklusive arbetsgivaravgifter, administration och kostnader för kommunikationsdirektör och kommunikationschef så landar den årliga kostnaden enbart för dessa kommunikatörer på över tolv miljoner kronor årligen – löner som finansieras helt av skattebetalarna.

Anne-Charlotte Horgby, som själv har ett tydligt vänsterengagemang, har anställt minst nio av kommunikatörerna och tycks vara ansvarig för för att hela sjukhusets kommunikationsavdelning i praktiken utgörs av vänsterextremister.

Det är oklart varför Sahlgrenska överhuvudtaget är i behov av en sådan stor mängd kommunikatörer och vilken uppgift de faktiskt fyller.

Magdalena Andersson bär ett tungt ansvar för fusk-Sverige

Statsminister Magdalena Andersson har fått covid-19 - Radio Sweden på lätt  svenska | Sveriges Radio

Publicerad 1 feb 2022
Ledarredaktionen
https://www.expressen.se/ledare/magdalena-andersson-bar-ett-tungt-ansvar-for-fusk-sverige/

Nu larmar Skatteverkets generaldirektör öppet om att allt för lite görs för att bekämpa organiserad brottslighet. Det är djupt generande för Magdalena Andersson. 

Få politiker borde ha större insikt i problemen med bidragsfusk, penningtvätt och illegal arbetskraft än Magdalena Andersson. När hon klev in i politiken 2012 som ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna kom hon direkt från en tjänst som överdirektör på Skatteverket.

Men om hon under sju år som finansminister i Löfvens regeringar låg på för att ge myndigheterna bättre verktyg för att bekämpa gängen och arbetslivskriminaliteten, är det inget som märkts i den praktiska politiken.

Vädjanden från Skatteverket och andra tunga myndigheter om åtgärder som att slopa sekretessen och införa säkrare ID-handlingar har i princip förblivit ohörda. Regeringen har visserligen tillsatt den ena utredningen efter den andra, men utan att egentligen komma till skott, vilket Expressens ledarsida påtalat otaliga gånger.

Sekretessreglerna är fortfarande så strikta att om det skulle varit Skatteverkets inspektörer som upptäckt den papperslösa städerskan i anknytning till Anderssons bostad strax före jul hade de varken fått lov att ringa polisen eller Migrationsverket.

Statsminister Magdalena Anderssons återkommande löften om att vända på varje sten i kampen mot kriminaliteten framstår därför närmast som ett skämt. Hon kan väl börja med att dra ut skrivsbordslådorna på regeringskansliet.

I väntan på skarpa åtgärder fortsätter den organiserade brottsligheten att växa sig stark.

På tisdagen tog Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm bladet från munnen och berättade vad denna handlingsförlamning har fått för effekter i verkligheten.

”Sveriges bristande kontroll av identitet och omfattande sekretess, som hindrar informationsutbyte mellan myndigheter, är källan till att grov brottslighet, arbetslivskriminalitet och bidragsfusk kan pågå år efter år”, säger hon till DN.

Det är ett fusk-Sverige som har vuxit fram där det är svårt för hederliga företagare att konkurrera i många branscher och där organiserad brottslighet rentav infiltrerar företag och myndigheter.

För att mildra problemen vill Westling Palm slopa sekretessen mellan myndigheter, men också ändra registerlagstiftningen så att kontroller kan ske automatiskt i myndigheternas system. Generaldirektören vill även använda sådant som fingeravtryck och ansiktsigenkänning vid id-kontroller, något som ligger i linje med förslagen i en av alla de utredningar som fastnat i regeringskansliet.

Även oppositionen har tappat tålamodet. Moderaterna tycks ha samlat en riksdagsmajoritet för att bland annat slopa sekretessen mellan myndigheter och införa en skyldighet för tjänstemän att informera polis och Migrationsverket när de påträffar papperslösa.

Men i väntan på skarpa åtgärder fortsätter den organiserade brottsligheten att växa sig stark. 

För detta bär Magdalena Andersson ett tungt ansvar.