STOPPA FLERBARNSTILLÄGGET

Nästan hälften av flerbarnstillägget går till invandrarfamiljer » Samnytt

Malmö 22-12-2021

För ett par veckor sedan så kunde man ta del av barnmorskornas varningar och protester angående deras arbetssituation som berodde på det ökande barnafödandet. Naturligtvis så nämndes inte denna orsak och inte heller vilka det var som till stor del stod för det ökande födandet vilket en normalbegåvad  person kunde räkna ut.

Under Aktuella frågor, se här under, i Sydsvenskan den 20 – 12 så klargörs orsaken till detta av en professor i religionsvetenskap samt en hälsocoach för invandrarkvinnor och en barnskötare. Dom två sistnämnda är tydligen muslimer eftersom dom båda bär huvudduk och har arabiska namn.

Orsaken enligt dom är flerbarnstillägget.

Ericson i Ubbhult

Dom skriver bl a att dom sett hur invandrarkvinnor som fått sitt första barn blir uppmuntrade av andra kvinnor att fortsätta att föda barn för att slippa jobba. Huvudargumentet är att flera barn ger mera bidrag och att dom på detta sättet kan stanna hemma. På så sätt stimulerar flerbarnstillägget dem till att inte integrera sig i det svenska samhället.

Dom har observerat att många kvinnor med barnrika familjer inte kan tala svenska trots att dom har bott i Sverige i flera årtionden och att deras barn är födda i Sverige.

Själv så hörde jag en intervju med en somalisk kvinna i radio  för ett par år sedan som hölls med tolk fastän kvinnan befunnit sig i landet i femton år.

Orsaken till förlossningskrisen är många men viktigt är att Sveriges befolkning sedan år 2000 ökat med 1,5 miljoner individer och här spelar flerbarnstillägget en roll genom att det innebär ett ökat barnafödande.

Flerbarnstillägget är ytterligare en reform som är klippt och skuren för att gynna invandrare. Svenska kvinnor skall ut och jobba och inte föda barn medan invandrarkvinnor kan gå hemma och plocka bidrag genom att föda unge efter unge. Bidrag som man i vanlig ordning inte själva bidragit till med en enda skattekrona för att finansiera och troligtvis aldrig heller kommer att göra det i framtiden.

Det som stör mig allra värst i detta sammanhanget är att kärringarna trots att dom kanske inte tillbringar en enda timme på en arbetsplats utan går hemma inte ens bryr sig om  att uppfostrar sina söner till att bli normala samhälls-medborgare utan dom blir s k gängkriminella gangsters.

Det värsta exemplet på detta är ju den somaliske 17-åringen som sköt ihjäl en polisman i Göteborg.

Sedan satt hans mor i massmedia och beklagade sig över att myndigheterna inte ställde upp när hon anmälde att sonen rörde sig i kriminella kretsar. Den här kärringen kan troligtvis inte heller uppvisa en enda arbetsplats under dom åren hon befunnit sig här.

Maken till fräckhet får man leta efter, tydligen så räckte det inte med att vi skattebetalare troligtvis betalade både hyra och försörjningsstöd samt barnbidrag åt hennes familj nu var det också vårat ansvar att uppfostra hennes son också.

För knappt en vecka var det en annan somalisk kvinna med tio barn som beklagade sig över att dom var trångbodda och hon ville att det skulle byggas större lägenheter som var anpassade för dylika barnaskaror.

Tydligen så har fräckheten inga gränser för dom stackars ”utsatta och segregerade”.

Stoppa allt vad flerbarnstillägg heter eftersom detta tydligen bara uppmuntrar till mer barnafödande vilket är det sista vi behöver. Särskilt när dom här invandrarbarnen i brist på normal uppfostran tydligen till stor del blir förhärdade brottslingar som inte ens tvekar att skjuta ihjäl svenska poliser.

Sandor Herold, enda barnet till invandrade föräldrar

Lena Hallengrinch – Carl Norberg 2021-12-17

Socialministern Lena Hallengren: Var beredd att ställa in julfirandet!

Smittotalen stiger och belastningen på vården har ökat den senaste tiden, säger socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff. ”Fler åtgärder behöver vidtas”, säger Hallengren.

Socialministern säger även att alla måste vara beredda att ställa in sina julfiranden om de får symtom.

Regeringen anser därför att man behöver införa nya åtgärder för att dämpa smittspridningen av covid-19 i samhället. Ytterligare åtgärder kan väntas inom den närmaste tiden. ”Det kan exempelvis bli aktuellt med vaccinationsbevis även på restauranger”, upprepar hon. Folkhälsomyndighetens generalsekreterare Karin Tegmark Wisell säger att nya restriktioner kan komma nästa vecka.

Angående julen säger Lena Hallengren: ”Var beredd på att ställa in om du får symtom”, säger hon. ”Ovaccinerade bör enbart fira med sina närmaste.” Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, om läget just nu: ”Vi behöver förbereda oss på en förvärrad situation”, säger hon. Myndigheten kommer nästa vecka att presentera nya virusscenarier.

”Det kan komma besked i nästa vecka om åtgärder”, säger hon. Hon säger att man ser en snabb spridning av omikronvarianten. Det enda skarpa besked som gavs på regeringens presskonferens var att det kommer att krävas vaccinpass från och med tisdag för resenärer från Norden.

”Vi ser att läget försämras i pandemin”, säger Lena Hallengren.

#CarlNorberg #DeFria #RealNews

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

Stöd oss: SWISH: 070 – 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se

HEMSIDA: https://defria.se
FACEBOOK:
https://facebook.com/defria.se

Afs: Nej till vaccinpass!

Vaccinpass och corona: Så fungerar vaccinationsbevis - DN.SE

2021-11-22

En mycket aktuell fråga är de vaccinpass som regeringen nu planerar att införa den 1 december. Vi får dagligen frågor av oroade medborgare om vad vi anser om detta. Vår linje har varit klar från första början: ett starkt nej till vaccinpass. Människor ska inte få sin frihet graderad utifrån vaccinationsstatus. Man ska inte tvingas leva som andra klassens medborgare i sitt eget land för att man inte tagit vaccin mot covid-19 eller någon annan sjukdom.

Vårt motstånd mot vaccinpass innebär inte att vi är emot vacciner i sig. För mig är detta en frihetsfråga, och inte en fråga om vaccinernas egenskaper. Det är inte min uppgift som partiledare att rekommendera människor att vaccinera sig, eller att inte vaccinera sig. Vaccinerade och ovaccinerade bör respektera varandras personliga val, utan att gå till hätska angrepp mot varandra.

Min uppgift som partiledare är däremot att stämma i bäcken när allvarliga ingrepp i den personliga friheten drivs igenom och när den frivillighet som svensk vaccinpolitik vilar på hotas genom indirekta tvång. Därför är det en självklarhet att jag tar ställning mot de vaccinpass som nu står för dörren. Jag hoppas att både vaccinerade och ovaccinerade inser att det framväxande kontroll- och övervakningssamhället – där vaccinpass bara är en av flera åtgärder – är ett stort hot mot allas frihet och därför måste bekämpas.


Gustav Kasselstrand
Partiledare
Alternativ för Sverige

SVERIGE GRANSKAS NU I FOKUS MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

2021-10-27

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, utsedd handläggare och BESLUTS fattare biträdande tillsynschef Sofie Lundin och ifrågasätter rättsordning, rättssäkerheten, opartiskheten, sakligheten och objektiviteten med mera i ett som synes fullständig orättssäkert BESLUT utan stöd alls i gällande svenska grundlag Regeringsformen. Grunden till det inspelade samtalet finner DU i det sk BESLUT som bifogas som bifogad pdf filen Riksåklagare Petra Lundh…… 2021 10 20

Därtill finner DU fakta och BEVIS, som redogöres för i det inspelade samtalet med Sofie Lundin, i den bifogade pdf filen EURS……..

EURS…./Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget, en EU-rättsakt som gälla som direktverkande svensk lag, som äga företräde(företrädesprincipen) över all annan svensk lag(sedan 2009-12-01), men undanhålls nationen Sveriges medborgare/invånare och barn generellt och systematiskt av det SUPER KORRUPTA makt- och myndighetsmissbrukande Sveriges myndigheter och domstolar, se i dessa delar Regeringsformen 11:14 och 12:10, som Du finner här https://lagen.nu/1974:152

Alltså som synes aktivt planerat grundlagsbrott som därtill får effekten av beskyddande av mycket allvarliga brottsmisstankar, bl.a. då beskyddande av den synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken om systematiska och generella bedrägerier mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Som synes säkerställer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda ett POLITISKT BESLUT för att beskydda KRIMINELL VERKSAMHET inom Region Jämtland Härjedalen, då utifrån tidigare anmälan som du läser mer om här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/17/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-ytterligare-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-nu-i-fokus-region-jamtland-harjedalen-2021-10-17/

Som synes säkerställer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda ett POLITISKT BESLUT för att beskydda KRIMINELL VERKSAMHET inom Umeå Universitets ledning och professor Niklas Arnberg som du läser mer om här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/13/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-2021-10-13/

Noteras särskilt om PCR TEST BEDRÄGERIET att inom EU finns sedan tidigare fastställande domar som bevisligen fullständigt rättssäkert bevisar att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga

Citat

Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga. Den officiella siffran är 17000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

Slut citat, källa till ovan citerat

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/

Dessa fastställande domar, ovan angiven artikel, har delgivits myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lund Åklagarmyndigheten i Sverige, och därmed erkänt sakförhållande

 • att myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och övriga anställda har
 • att rätta in sig i ledet utifrån dessa fastställande domar som bevisar grunden till brottsmisstankarna i anmälningarna emot professor Niklas Arnell och Umeå Universitets ledning och därtill till grunden i brottsmisstankarna  i anmälningarna emot Region Jämtland Härjedalen och där ansvarig arbetsgivare och anställda, därmed konstateras
 • att således är erkänt sakförhållande utifrån rättssäker grund inom EU fastställt i domstol att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga

Alltså som synes förmodligen kommer få effekten(om Sverige är en demokrati och rättsstat som åtföljer avtalat med EU)

 • att som synes ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh m.fl. uppfyller kriterier om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar och som synes kommer leda till
 • att beskyddande av dessa synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankarna därmed får effekten
 • att myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh med flera ska entledigas från deras tjänster/uppdrag med omedelbar verkan och som synes rannsakas inför domstol utifrån synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar, du åter hör det inspelade samtalet  genom
 • att ladda ner mp4 fil alt mp3 fil via denna länk

 • Mp 4 filen laddar du ner via denna länk

  https://www.jottacloud.com/s/2713dd1450a4f35455a9d4028f97c0e5c70

   Mp3 filen laddar du ner via denna länk

  https://www.jottacloud.com/s/2713d073bdef31f482bb0543f5975a34a11

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/28/petra-lundh-myndighetschef-och-riksaklagare-aklagarmyndigheten-i-sverige-och-fullstandigt-rattssosakert-beslut-av-2021-10-21/

Journalist filmade i sin bil – blev oprovocerat misshandlad av polisman

2021-09-30

Noteras särskilt; i samband med pågående vaccinering på Hahrska gymnasiet i Västerås.

BÖRJE PERATT; GÖR ETT UPPROR BEHÖVS I SVERIGE OCH I RESTEN AV VÄRLDEN FÖR ATT STOPPA UTVECKLINGEN MOT ETT ALLTMER MÄNNISKOFIENTLIGT SAMHÄLLE

 • EN FRÄMMANDE FIENTLIG MAKT HAR TAGIT ÖVER…..
 • DOM SOM BEDRIVER DET HÄR ÄR LANDSFÖRRÄDARE….

Börje Peratt är journalist sedan tidigt sjuttiotal och har arbetat som fotograf och gjort uppdrag för flera större dagstidningar. Han blev under hösten kontaktad av kvinnor som ville anlita honom i syfte att dokumentera samtal om för- och nackdelar med läkemedel. Dessa samtal skulle ske i samband med pågående vaccinering på Hahrska gymnasiet i Västerås.

Den 23 september på förmiddagen anlände man till gymnasieskolan men fick inte tillgång till skolans rektor eller den klinik där eleverna fick sina doser. Efter att man nekats åtkomst till skolans personal beslutade Peratt att sätta sig i sin bil, men blev då konfronterad av två poliser som av oklar anledning beordrade honom att sluta filma. När detta inte skedde inledde en polisman ett övergrepp mot Peratt och började att dra och rycka i hans arm då han satt i sin bil. Efter överfallet uppges journalisten ha svåra smärtor i sin arm, axel och nacke.

Han uppger för Perspektiv att han anser att ett uppror behövs i Sverige och i resten av världen för att stoppa utvecklingen mot ett alltmer människofientligt samhälle.

LYSSNA PÅ INTERVJUN MED BÖRJE PERATT OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Vi ska inte ha vaccinpass – skriv du också till Socialdepartementet m.fl

SISTA CHANSEN att klaga på regeringsförslag om vaccinpass är 24/9. 
Längst ner hittar du förslag till text som du kan kopiera och undertecka.

SÅ HÄR GÖR DU!

 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 24 september 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till petra.zetterberg.ferngren@regeringskansliet.se.

 

 

Dina åsikter ska bifogas i ett dokument, INTE direkt i mailet

Skriv under med ditt namn och personnummer. 

Ange diarienummer S2021/06359 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Be även om ett vändande dagboksblad.

 

Skicka kopia till dessa partiledare + pressekreterare för kännedom:

ulf.kristersson@riksdagen.se;

elisabeth.svantesson@riksdagen.se;

camilla.waltersson.gronvall@riksdagen.se;

ulf.kristersson@riksdagen.se;

johan.carlson@folkhalsomyndigheten.se;

anders.tegnell@folkhalsomyndigheten.se;

info@sd.se;

info@socialdemokraterna.se;

info@moderaterna.se;

annie.loof@riksdagen.se;

info@centerpartiet.se;

info@vansterpartiet.se;anna.starbrink@liberalerna.se

nooshi.dadgostar@riksdagen.se;

info@kristdemokraterna.se;

nooshi.dadgostar@riksdagen.se;

info@liberalerna.se

Nyamko.Sabuni@riksdagen.se;

info@mp.se;

per.bolund@riksdagen.se;

statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se;

socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se;

kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se;

elin.aarflot@regeringskansliet.se;

Slut citat

Här är förslag till bifogat brev du kan skicka med dina egna persondata och uppgifter ifyllda.

 

Ledaren nr 84 – Trumps livläkare: enda skäl att ge vaccinet till barn är om man tror på barnoffer

2021-08-24
Magnus Stenlund

Nu går även Trumps livläkare ut och varnar för vaccinerna. Han har behandlat
6 000 patienter förutom Trump och Brasiliens president Bolsanoro även Israels hälsominister. Han citeras i över 200 forskningsrapporter om corona avseende sin framgångsrika behandlingsmetod som minskar risken att dö med 85% även för högriskgrupper.

Informationen han har om hur CDC, amerikanska folkhälsomyndigheten valde att stoppa verksamma mediciner som Ivermektin är ett obehagligt bevis för att myndigheten är korrupt.

https://odysee.com/@handersson:8/v-z-samtal-aug-2021:b?fbclid=IwAR3Tu-3aOZGmuQe377hbnMPXTuHulkAab0cTwl1GckUMCdl3A-U0R7FsqEQ