Därför bör slöseri bli valfråga 2022

PUBLICERAD: 

Om drygt ett år är det val i Sverige och dragkampen om allas våra skattepengar har redan börjat. Mer och fler satsningar behövs på olika områden, säger de politiska partierna. Vissa pratar om att skatter måste återinföras eller höjas, för att det finns så mycket viktigt som behöver finansiering. Med tanke på Sveriges redan höga skattenivåer borde alla partier snarare vända blicken åt de offentliga utgifter som finns idag. Det sker tyvärr ett omfattande slöseri med våra skattepengar.

Här är tre exempel: Stora mängder pengar läcker ut ur våra välfärdssystem i form av fusk och felaktigheter. En utredning beräknade mängden fusk och felaktigheter i 41 olika välfärdssystem kan ligga på totalt 18 miljarder kronor, kanske ända upp till 27 miljarder kronor, per år. Att täta dessa läckor borde vara högprioriterat.

Bakomliggande problem, så som att personer kan ha flera identiteter, måste åtgärdas. Ett annat omfattande slöseri är onödig administration. Enligt det som kallas ”Parkinsons lag” har byråkrati en inneboende tendens att hela tiden expandera. Offentlig verksamhet är inget undantag.

Snarare är risken större att det sker där, då nya pengar rullar in varje år, oavsett hur verksamheten presterar. Sjukvården är ett drabbat område. Där skulle det behöva städas bort onödig administration och andra aktiviteter som inte gör nytta, för att få resurserna att räcka till kärnverksamheten.

Ytterligare en sorts slöseri är att antalet offentliganställda som arbetar med kommunikation har ökat snabbt de senaste åren. Kommuner, regioner och statliga myndigheter har fått för sig att de måste ”berätta vad de gör” och ”bygga relationer” med invånarna. Men det måste de inte alls.

De bästa myndigheterna är inte de som syns och hörs mest, utan snarare de som märks minst eftersom de gör sitt jobb väl och ger smidig service till invånarna när de väl behöver den. När våra politiker gör sina utspel i den offentliga debatten om satsningar som behövs i framtiden,borde varken journalister eller väljare svälja dessa beten.

I stället borde de ställa partierna mot väggen om de satsningar som redan har gjorts: Hur gick det med inrättandet av den nya myndigheten? Gör den inrättade samordnaren den nytta som det var tänkt?

Hur väl fungerar tilldelningen av de nya bidragen? Varför räcker inte de utgifter som staten har? Större press behövs på våra politiker för att de ska ta väl hand om den stora mängd pengar som de redan förfogar över. Att minska skatteslöseriet borde bli den främsta valfrågan.

Somalisk kulturförening!?

2021-06-13

Rajo kulturförening har alltså fått statliga bidrag på över 1 miljon kronor för att bistå med bl a läxhjälp.

Det är alltså personer som knappt kan svenska som skall utöva läxhjälpen
Titta på inslaget som på ett mycket bra sätt visar vart våra skattepengar går till. Åter en somalisk förening som svindlar bort skattepengar.

Eftersom jag troligtvis kommer att hamna i domstol p g a att jag skrivit ett kritiskt mail till den somaliske ordföranden i kultur och fritidsnämnden i Borlänge för att man stängt Jussi Björling museet för  att det är för dyrt att driva detta så reagerar jag på att det tydligen finns pengar till ett antal somaliska föreningar. Ett svenskt kulturarv finns det tydligen inga pengar till. Och när man betänker hur många miljoner som troligtvis betalas ut i försörjningsstöd och andra bidrag till medlemmarna i dessa föreningar så blir man ännu mer förbannad att man inte anser sig ha råd med Jussi Björling museet.

I Borlänge finns tydligen minst åtta somaliska föreningar som antagligen får miljonbidrag från kommunen för att driva verksamheter.

Dessa föreningar är följande som jag känner till och det finns kanske flera:

Somaliska föräldrar och barn föreningen i Borlänge
Somaliska kultur och utveckling i Borlänge
Somaliska kvinnor för utveckling i Dalarna
Somaliska pensionärsföreningen i Dalarna
Somali Youth for education
Somaliland förening i Dalarna
Somaliska freds och framtidshopp
Somaliska föreningen i Borlänge

Är det fel att misstänka att det går likadant till i andra somaliska föreningar eller föreningar vars medlemmar kommer från andra länder?

Vad det gäller somaliska pensionärsföreningen så undrar jag hur mång år dessa pensionärer jobbat i Sverige för att få pension?

Titta på videon och bli övertygade om att våra skattepengar går till nyttiga och välbehövliga ändamål.

Tid och plats när jag skall dömas för mitt otroligt grova brott mot den somaliska befolkningen i Sverige som består i att jag har begått ett hatbrott eller hets mot folkgrupp, alltså standard benämningen när en svensk vågar yttra sig negativt om det som pågår i landet mot den egna urbefolkningen kommer att delges er i god tid. Redan nu hälsar jag er välkomna att beskåda spektaklet som kallas för rättvisa och likhet iför lagen.

Sandor Herold,
invandrare som aldrig varit medlem i någon invandrarförening