Sanningen om dödsskjutningarna i Sverige

2921-05-26
 
 
Alla förnekande politiker i riket måste nu tvingas att ta del av den vetenskapligt underbyggda sanningen om dödsskjutningarna i Sverige.
 
Så lyder den viktigaste och mest skrämmande nyheten i Sverige i dag som borde spikas på de yttre dörrarna till Riksdagshuset och Rosenbad. Nu är det ett vetenskapligt och statistiskt faktum att Sverige haft näst flest dödsskjutningar av alla länder i hela Europa. Blott Kroatien överträffar Sverige i denna skrämmande och fasansväckande verklighet. Statistiken gäller från år 2014 till och med år 2017. Efter år 2017 har myndigheten jämfört färre länder och då ligger Sverige i topp.
 
Denna sanning släpps nu från Brottsförebyggande Rådet som är en statlig myndighet vilken lyder under justitiedepartementet. Därmed kan inte statsministern Stefan Löfven eller Morgan Johansson bestrida detta faktum.
Martin Luther spikade sina nittiofem teser på kyrkporten i Wittenberg och nu borde ovan nämnda sanning fästas på Riksdagshusets yttre dörr. Dröj vid den skrämmande nyheten och begrunda densamma, ty den sätter en röntgenstråle på alla lögner och försök från regeringen att förneka en nationell tragedi.
 
Två okunniga och falska journalister i Sydsvenska Dagbladet och Göteborgs-Posten skrev långa öppna brev till mig i tidningarna när jag hade formulerat sanningen i min första artikel med rubriken ”Sverige befinner sig i krig”.
Många människor hörde av sig till mig och ville att jag skulle bemöta de nämnda journalisterna, men jag avstod. Jag gjorde rätt, eftersom tiden och sanningen står på min sida och inte deras.
 
Jag hämnas aldrig på oförrätter och lögner från journalister som skrivs om mig. Min avsikt är att vänta ut deras nederlag och det har skett i dag genom nyheten från Brottsförebyggande rådet.
 
Härmed bör förnekarna i Sveriges regering ställa sig vid skampålen och de har förverkat all rätt och möjlighet att bestrida en vetenskapligt underbyggd sanning.
 
Denna artikel borde spridas bland alla läskunniga människor i Sverige.
 
Vänligen och ödmjukt från
Björn Ranelid,
onsdagen den tjugosjätte maj år 2021.