Ingen inhibiton i Cementamålet – regeringens beslut gäller fortsatt

Publicerad: 2022-02-15
WILLIAM ERIKSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ingen-inhibiton-i-cementamalet-regeringens-beslut-galler-fortsatt/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=220215

Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit ett yrkande om att regeringens Cementabeslut inte ska gälla i avvaktan på slutligt avgörande. Det meddelar domstolen i ett pressmeddelande under tisdagseftermiddagen.

Det var i slutet av förra året som regeringen gav Cementa tillstånd till fortsatt täktverksamhet vid täkterna i Slite på Gotland. Tillståndet gäller till och med den sista december i år och fattades i syfte att undvika ”allvarliga samhällskonsekvenser”.

Sedan dess har Högsta förvaltningsdomstolen fått flertalet ansökningar om rättsprövning av regeringsbeslutet – och i en av dessa yrkas att regeringens beslut inte ska gälla i avvaktan på målets slutliga avgörande.

Nu står det klart att HFD avslagit yrkandet och regeringens beslut gäller fortsatt. När målet kommer att avgöras kan Högsta förvaltningsdomstolen inte svara på.