Hushåll plågas av höga elpriser – utlandsägda serverhallar slipper betala

2022-01-04

FAKTA

Dagens Industri uppmärksammar idag att svenska statens kostnader för återbetalning av elskatter till utlandsägda serverhallar i Sverige skenar, och nu är uppe i 300 miljoner per år. Detta samtidigt som regeringen säger nej till att sänka elskatterna för vanliga konsumenter.

Så här skriver Di:

Elrabatterna växer

Regeringen är fortsatt tveksam till att ge skattelättnader på elpriser till konsumenter, men vissa företag och industrier har fortsatt gräddfil. Under 2021 har återbetalningarna på elskatt för serverhallar slagit nya rekord, visar en genomgång av Dagens industri.

Den pågående vintern har varit en stor prövning för svenska elkonsumenter. Höga elpriser i Sveriges södra delar anstränger ekonomin för hushåll, näringsliv och industrier.

Högeroppositionen begär skattelättnader på el för konsumenterna, men S-regeringen har visat sig motvillig till det. Samtidigt fortsätter rabatterna på elskatt för ett antal utvalda industrier och näringar att rulla på. Rabatten gäller bland annat för serverhallar och i år når återbetalningarna från staten till bolag inom serverhallar nya höjder.

Enligt Skatteverket rör det sig mellan januari och november i år om 294 miljoner kronor. Det är 13 Mkr mer än det tidigare rekordåret 2018. Totalt är det ett femtiotal företag som får ta del av skatterabatterna på el.

Skatterabatten infördes av dåvarande näringsminister Mikael Damberg (S), som numera är finansminister, i hopp om att skapa nya jobb. Men någon större jobbmotor har datacentren hittills inte varit.

En av de största aktörerna, Facebook, är sedan ett antal år etablerat i Luleå med en större anläggning. 2020 hade bolaget, enligt årsredovisningen, 76 anställda. Hittills har bolaget tagit emot nästan 11 Mkr i rabatt på elskatt. Amazons bolag hade förra året 75 anställda och Microsoft uppger att drygt 130 personer ska arbeta med bolagets serverhallar i Sverige.

Dagens industri har sökt näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) för en intervju om elrabatten till serverhallar, men denne hänvisar till
finansministern. Mikael Damberg ställer dock inte upp på en intervju. I stället skickar finansministerns pressekreterare ett mejl med ett par kommentarer, som inte besvarar Di:s frågor om elrabatten.

”Det är viktigt för mig och den här regeringen att Sverige är med och leder digitaliseringen. Det gör oss bättre rustade för framtiden, och en del av det är att den digitala infrastrukturen ska finnas här i Sverige”, står det i kommentaren.

I takt med att skatterabatterna på el för serverhallar stiger, ökar också förbrukningen av el från aktörerna. Enligt siffror från Statistiska centralbyrån har elanvändningen för serverhallar sedan de två senaste mandatperioderna mer än fördubblats.

I november öppnade Microsoft sina tre datacenter i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. I Sandviken uppgår effektbehovet till totalt 1 220 megawatt, mer än hälften av nettoeffekten hos Ringhals kärnkraftverk, enligt Energimarknadsinspektionen.

Skatterabatten

Finansdepartementets beräkningar av nedsatt energiskatt för industrin och serverhallar för 2021 uppgår till 14,6 miljarder kronor.
För 2022 handlar det om 15,3 miljarder.

Så mycket har Skatteverket betalat tillbaka till aktörer inom serverhallar för nedsatt elskatt genom åren:

2017: 189 miljoner kronor.
2018: 281 miljoner kronor.
2019: 269 miljoner kronor.
2020: 216 miljoner kronor.
2021 (januari till november): 294 miljoner kronor.

Att vår elintensiva basindustri (stålverk, gruvor, pappersindustri, kemisk industri osv) slipper betala samma elskatter som andra är en viktig konkurrensfråga för att vi ska kunna konkurrera med omvärlden och skydda åtskilliga tiotusentals svenska jobb. Jag tror inte någon har några stora invändningar mot att dessa företag ska få rabatt på elskatten. Men när det gäller serverhallarna är läget ett helt annat. För det första kräver dessa enorma mängder el vilket försvårar möjligheten att ”flytta” el från norra till södra Sverige, och driver därmed uppelpriserna i söder. För det andra skapar dessa serverhallar väldigt få jobb, vilket definitivt inte motiverar den stora rabatten på elskatten.

Jag vet att politiken haft goda avsikter när skatterabatten för serverhallar infördes. Men det blir allt mer uppenbart att det var feltänkt.

Att fortsätta med dessa enorma elskattesubventioner till utländskt ägda serverhallar samtidigt som man från regeringen säger nej till att ge vanliga elkonsumenter rabatt på elskatterna när elpriset skenat är rent oanständigt.