Kvinna spred sanna anklagelser om barnporr – döms för grovt förtal

2021-04-08
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-spred-sanna-anklagelser-om-barnporr-doms-for-grovt-fortal/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210408

En kvinna döms för grovt förtal för att ha utpekat sin exmake som pedofil genom att länka en artikel på en Facebook-sida och namngett honom under denna samt för att ha lagt kopior av artikeln i grannars brevlådor.
Även om mannen senare dömdes för barnpornografibrott har uppgiften varit ägnad att medföra allvarlig skada på ett oförsvarligt sätt.

Enligt åklagaren hade den 31-åriga kvinnan i oktober 2017 lagt upp en länk på en Facebook-sida till en artikel om att en person var misstänkt för barnporrbrott.

31-åringen skrev även ut den anställdes namn – som även var hennes exman som hon har ett barn tillsammans med – i texten under länken.

Dömd för barnporr

Mannen dömdes för barnpornografibrott i november 2017, vilket senare fastställdes av hovrätten och vann laga kraft. 

Det aktuella inlägget hade publicerats den 3 oktober 2017 klockan 22:06 och tagits bort dagen därpå senast klockan 13:46. Inlägget publicerades från ett Facebook-konto som tillhörde kvinnans pojkvän som hon också sedan tidigare hade barn tillsammans med.

Enligt tingsrätten fanns en rad omständigheter som talade mot att det var pojkvännen som publicerat inlägget om mannen. Enligt vittnesmål behärskar pojkvännen inte svenska och kan därför inte ensam ha utformat texten i inlägget. Utredningen gav heller inget stöd för att pojkvännen kände till att mannen var misstänkt för barnpornografibrott.

Vårdnadstvist

Därtill ansåg tingsrätten att ingen av de personer som kände till Facebook-kontot kunde sägas ha något intresse av att utpeka mannen som brottslig – förutom 31-åringen. Parterna befann sig nämligen, vid tiden för publiceringen, i en vårdnadstvist om det gemensamma barnet.

Sammantaget fann tingsrätten det styrkt att 31-åringen uppsåtligen utpekat mannen som pedofil vilket var en uppgift som kunde förväntas utsätta honom för andra missaktning. Kvinnan var inte skyldig att handla som hon gjorde och uppgifter var inte heller av allmänt intresse.

Grovt förtal

Med hänsyn till anklagelsens allvar samt då uppgiften spreds till mannens arbetsplats och i hans bostadsområde dömdes den 31-åriga kvinnan därför till grovt förtal villkorlig dom och 40 dagsböter om 50 kronor. Hon ålades även betala skadestånd med 10 000 kronor jämte ränta till mannen.

Hovrätten för Västra Sverige delar inledningsvis underinstansens bedömning att det i objektiv mening rör sig om förtal. Den 31-åriga kvinnan har gjort ett inlägg på Facebook-sidan samt lagt kopior av artikeln, med mannens namn, i mannens grannars brevlådor.

Vidare har det inte varit försvarligt av 31-åringen att lämna uppgifter på det sätt som skedde även om syftet varit att varna andra för mannen, anser hovrätten.

Hovrätten instämmer sammanfattningsvis med tingsrättens bedömning att uppgiften var ägnad att medföra allvarlig skada för mannen och att förtalsbrottet därför ska bedömas som ’grovt’.

Domen fastställs därmed i sin helhet. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Läs domen här: