Nu blir det obligatoriskt att lämna fingeravtryck för nationellt id-kort

2021-07-29
WILLIAM ERIKSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nu-blir-det-obligatoriskt-att-lamna-fingeravtryck-for-nationellt-id-kort/

Från och med den 2 augusti måste den som ansöker om ett nationellt id-kort lämna både fotografi och fingeravtryck.
Reser man inom EU med sitt kort måste man dessutom låta sig fotograferas och lämna sitt fingeravtryck vid en gränskontroll.

I dagsläget är det endast krav på fotografi när man ansöker om ett nationellt id-kort, men från och med den 2 augusti utökas kraven till att även gälla fingeravtryck.
Detta är i linje med de krav som gäller för pass och de nya kraven införs mot bakgrund av en ny EU-förordning. Kravet gäller dock inte för barn under sex år och personer som av fysiska skäl inte kan lämna fingeravtryck.

Den som reser inom EU och Shengen med sitt nationella id-kort, utfärdat efter den 2 augusti i år, är också skyldig att låta sig fotograferas och lämna sitt fingeravtryck vid en gränskontroll. Detta i syfte att myndigheterna ska kunna kontrollera att dessa överensstämmer med uppgifterna som finns sparade i id-kortets chip.

Syftet med de nya kraven är att ge myndigheterna bättre möjligheter att kontrollera äktheten på id-korten.

Riksrevisionen kritisk till bristande ID-kontroller

Migrationsverkets statistik är som gjort för att förvilla | Aftonbladet

Publicerad: 2021-04-21
William Eriksson
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/riksrevisionen-kritisk-till-bristande-id-kontroller/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210422

Riksrevisionen konstaterar ”stora brister” i arbetet med att säkerställa identiteten på personer som söker uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning.
Nu uppmanar myndigheten regeringen att ta tag i frågan och säkerställa att Migrationsverket och svenska utlandsmyndigheter vidtar rätt utvecklingsinsatser, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen har i en färsk granskning tittat närmre på om Migrationsverket och de svenska utlandsmyndigheterna säkerställer att handläggningen av anknytningsärenden ”håller hög rättslig kvalitet”.
Under förra året fattade myndigheten beslut i drygt 39 000 sådana ärenden, vilket gör det till det näst vanligaste skälet för uppehållstillstånd i Sverige.

Av granskningen framgår dock att det finns ”stora brister” i synnerhet i arbetet med kartläggningen av den sökandes identitet, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Granskningen har bland annat visat att personal på utlandsmyndigheter enbart kontrollerar att de rätta dokumenten finns – men inte om de är äkta – trots att förfalskningar är vanligt förekommande i flertalet länder.

Projektledare Anders Berg säger i ett pressmeddelande avseende granskningen att Migrationsverkets handläggare ofta utgår från att den sökandes identitet är klarlagd när ärendet hamnar där.
– När ärendet flyttas över till Migrationsverket i Sverige utgår handläggarna i regel från att den sökandes identitet är klarlagd. Därmed är det ingen som i praktiken säkerställer vem personen är.

Regeringen måste gå in

Men det är inte bara brister i identifieringen som upptäcktes vid granskningen. Riksrevisionen kan också konstatera att ”Migrationsverkets kvalitetssäkring under pågående handläggning är svag, särskilt i de fall som handläggare på egen hand fattar beslut om att bevilja uppehållstillstånd”. Dessutom har man inte lyckats säkerställa att de anställda att handläggarna, varken vid Migrationsverket eller utlandsmyndigheterna, har den kompetens som krävs.

Nu vill Riksrevisionen se att regeringen går in och säkerställer att de nödvändiga åtgärderna vidtas.

– Mot bakgrund av bristerna i Migrationsverkets arbete är det viktigt att regeringen följer utvecklingen och säkerställer att myndigheten vidtar nödvändiga utvecklingsinsatser. Det gäller inte minst arbetet med att klarlägga den sökandes identitet, säger riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.