Juridik för alla är här – ”Tidernas största juridiska kunskapslyft”

2021-06-03
WILLIAM ERIKSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/juridik-for-alla-ar-har-tidernas-storsta-juridiska-kunskapslyft/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210603

Idag lanserar Blendow Group ”Juridik för alla” och bjuder in hela svenska folket till nio kostnadsfria introduktionskurser inom de mest grundläggande rättsområdena – ledda av några av Sveriges främsta experter.
– Oavsett hur mycket juridisk kunskap vi sprider till personer som jobbar, eller kommer i kontinuerlig kontakt med,  så har jag länge känt att någon borde försöka sprida ut juridiken till alla oss vanliga medborgare som bor eller vistas i Sverige. Nu gör vi det med Juridik för alla, säger Thomas Blendow, VD och grundare av Blendow Group.

Som Sveriges ledande företag inom juridisk kompetensförsörjning har Blendow Group spridit kunskap om lagar och regler i snart trettio år. Nu bjuder man in hela Sverige till Juridik för alla – en gratis juridisk översiktskurs bestående av nio olika kursavsnitt, framtagna i samråd med några av Sveriges främsta juridiska experter.

– I Sverige lever vi i en demokrati – en förmån som vi alla tar för givet. Men demokratin är skör och för att den ska upprätthållas måste vi följa de lagar, förordningar och regler som gäller och visa respekt för varandra, säger Thomas Blendow, VD och grundare av Blendow Group.

– Oavsett hur mycket juridisk kunskap vi inom Blendow Group sprider till personer som jobbar, eller kommer i kontinuerlig kontakt med, i juridiken så har jag länge känt att någon borde försöka sprida ut juridiken till alla oss vanliga medborgare som bor eller vistas i Sverige.

”Tidernas största kunskapslyft”

De digitala kurserna behandlar nio grundläggande rättsområden och gästas av några av Sveriges mest meriterade jurister på varje enskilt område. Bland experterna återfinns bland annat den tidigare justitieministern Thomas Bodström, advokaten Åsa Erlandsson, juridikprofessorn Mårten Schultz och brottmålsadvokaten Johan Eriksson.

– Responsen från samtliga av de tillfrågade experterna har varit oerhört positiv och alla tycker precis som vi att det är viktigt att sprida kunskap om lagen. Vi är otroligt glada och tacksamma att de medverkande experterna tagit sig tid och engagemang för att hjälpa oss med Juridik för alla som troligtvis är Sveriges genom tidernas största juridiska Kunskapslyft ut till hela svenska folket, säger Thomas Blendow.

”Juridik är samhällets monopolregler”

Flertalet av experterna som medverkar belyser också vikten av att sprida juridisk kunskap.

– Juridiken är samhällets monopolregler. Kunskap om reglerna är därför nödvändiga för att kunna förstå samhället, säger Johan Eriksson.

– Kunskap är makt! Det är viktigt att veta; inte bara tro och tycka. Dessutom är det roligt att veta! Det gäller också kunskap om våra grundläggande lagar. Därför behövs en utbildning i grundläggande juridik som riktar sig till den breda allmänheten, säger Åsa Erlandsson.

Marie Wessel, som är advokat specialiserad på familjerätt, säger att hon tror att ökad kunskap om lagar och regler kan leda till färre missförstånd och konflikter.

– Min uppfattning är att vi alla behöver en grundläggande förståelse för de familjerättsliga reglerna, då vi alla kommer träffas av dessa regler och det finns så många missuppfattningar som leder till konflikter och svåra situationer att hantera.

Hoppas bidra till minskad psykisk ohälsa

Thomas Blendows förhoppning och vision är att Juridik för alla inte bara ska bidra till ökad kunskap om juridik, utan på sikt även kunna bidra till mindre psykisk ohälsa i samhället.

– Min förhoppning är att Juridik för alla ska leda till större insikt och förståelse för de lagar och förordningar som gäller i Sverige. Ytterst hoppas jag att all denna kunskap och respekt för lagen skall hjälpa den enskilde att undvika onödigt bråk och tjafs gällande relationer, anställningar, bostadsköp och andra stora beslut, för att i slutändan bidra till mindre psykisk ohälsa inom hela det svenska samhället.

Kurserna är cirka 60 minuter långa och efter varje avslutad kurs ges tittare möjlighet att testa sina kunskaper inom det valda rättsområdet. Programleder gör juristen och författaren Dona Hariri samt Dagens Juridiks tidigare chefredaktör Stefan Wahlberg.

Klicka här för att komma till Juridik för alla