Aldrig en konsekvensanalys!

2022-03-30

Olle Ljungbeck

Generaldirektörerna vid de stora och betydelsefulla myndigheternas klagade alltsedan den Löfvénska regeringens tillträde på att denna aldrig gjorde några konsekvensanalyser. Grundlagen säger nämligen att regeringen var gång den sänder ett förslag till ny lag för granskning till myndigheterna (det är man skyldig till) så skall man ha gjort en konsekvensanalys. Tyvärr skedde detta aldrig under Löfvéns tid och inte nu heller.

När man i dagarna hör vad som händer om och hur Sverige är rustat för ett eventuellt krig blir frågan om konsekvensanalys åter aktuell.
Då visar det sig att regeringen med Miljöpartiet som regeringspartner fortfarande

inte gjort/gör några konsekvensanalyser. För hade man gjort detta kunde man självklart inte beslutat om den s k reduktionsplikten som snart gör det omöjligt att ha bil eller annat fordon. I ett eventuellt krig måste alla fordon vara möjliga att använda. Inför ett sådant kan man självklart inte knäcka jordbrukare, åkare etc etc som behövs i händelse av ett sådant.

Redan nu har många jordbrukare lagt ner sina jordbruk för att inte klara drivmedelskostnaderna etc. Hur går det då med självförsörjningen på en rad områden som är nödvändiga eftersom vi inte kan importera det vi tidigare gjort utan i stället måste odla själva. Men när jordbruken är nedlagda är detta försent!

Att det sedan skulle vara människan som orsakat klimatförändringar genom höga koldioxidutsläpp är inte skilt som SAP och MP m fl sig om eftersom politikerna i dessa är fanatiker och inte realister.