Risk för ökad korruption i Sverige

Två tredjedelar av länderna har ett index under 50, vilket är en signal på allvarliga korruptionsproblem.

Publicerad: 

https://omvarlden.se/nyheter/allt-varre-korruption-i-pandemins-spar

Två tredjedelar av världens länder har allvarliga korruptionsproblem visar korruptionsindex för 2021. Sverige, ett land med låg korruption, halkar nu efter våra nordiska grannländer. 

Korruption är ett av de största hindren för all typ av utveckling i ett samhälle. Det korruptionsindex som Transparency Internationals årligen sammanställer, Corruption Perceptions Index (CPI)  visar tydligt att länderna i botten, som Somalia, Syrien och Sydsudan är länder mer eller mindre i förfall.

Om ansträngningarna mot korruption stagnerar i ett land blir oftast resultatet att mänskliga rättigheter och demokrati angrips och monteras ner.

Danmark och Finland i topp
Det senaste korruptionsindex för 2021, ett år mitt i pandemin, visar att det globala genomsnittet för alla länder var oförändrat för tionde året i rad med ett snitt på 43 poäng av 100 möjliga.

Inget land har dock index 100, våra nordiska grannländer Danmark och Finland som är i topp ligger på 88, medan Sverige har 85.

Två tredjedelar av länderna har ett index under 50, vilket är en signal på allvarliga korruptionsproblem. I 27 länder redovisas det lägsta betyget någonsin. Samma metod för indexet har använts i tio år och trenden är tydlig, högstanivån blir lägre.

– Även om snittet är oförändrat ser vi att många länder som tidigare låg högt, några till och med på index 90, har fallit tillbaka. Det tror vi till stor del beror på pandemin. Vi har sett hur myndigheter mer eller mindre missbrukat pandemin med nedstängningar, försvårat för journalister och därmed minskat insynen för allmänheten. Allt detta sker under en tid då vi snarare behövt ökad transparens som motpol till alla rykten som sprids – helt enkelt för att ge trovärdighet och skapa tillit till offentliga funktioner, säger Ulrik Åshuvud, ordförande i Transparency International Sverige.

Sverige tappat mark
Senaste exemplet på minskad öppenhet är den kritik som riktats från coronakommissionen som menar att de inte fått tillgång till alla anteckningar som ska finnas på Regeringskansliet.

Att Sverige tappat mark gentemot våra nordiska grannar vad gäller korruption är en trend som pågått en tid. Ulrik Åshuvud ser flera skäl till att så skett.

– Regeringen tog fram en handlingsplan mot korruption, men som vi ser det saknas det konkreta handlingar i den och den är endast kopplad till offentlig sektor. När det kommer till offentliga upphandlingar ligger vi efter Finland som har öppna register där alla kan se vilka som fått kontrakt. I Sverige saknas det och det blir därför svårt att bedöma om ett och samma bolag får många kontrakt av en kommun vilket kan vara en signal om vänskapskorruption och jäv, säger Ulrik Åshuvud.

Mutor och bestickningar är den vanligaste formen av korruption i länderna långt ner på korruptionsindex. Det förekommer rätt sällan i Sverige. Däremot finns det ofta tecken på att affärsuppgörelser, tillsättningar av tjänster och affärskritisk information skett genom kontakter som gynnat en part framför en annan.

Vid upphandlingar i små kommuner är risken extra stor att tjänstepersoner har personliga kontakter med en byggare, en rörmokarfirma eller cateringbolag.

– I en enkätundersökning vi gjorde för cirka ett år  sedan svarade 20 procent av allmänheten att de har utnyttjat personliga kontakter för att få tillgång eller förtur till olika tjänster, som till exempel att komma snabbare till en läkare. Inga pengar var inblandade men bevisligen ett tecken på att det finns en utbredd vänskapskorruption hos oss, säger Ulrik Åshuvud.

FAKTA

Länder med minst korruption
Danmark
Finland
Nya Zeeland
Norge
Singapore
Sverige
Schweiz
Nederländerna
Luxemburg
Tyskland

Länder med mest korruption
Turkmenistan
Ekvatorialguinea
Libyen
Afghanistan
Nordkorea
Jemen
Venezuela
Somalia
Syrien
Sydsudan

Transparency Internationals korruptionsindex, Corruption Perceptions Index, CPI, mäter upplevd korruption i offentlig sektor i 180 länder sedan 1995. Indexet baseras på en sammanvägning av upp till 13 källor med data från oberoende institutioner som specialiserat sig på analys av samhällsstyrning, affärsklimat och landrisker. Några av källorna är Världsbanken,  World Economic Forum, Bertelsmann Stiftung, Economist Intelligence Unit och Global Insight Country Risk Ratings. 

Axel Oxenstierna institutionaliserade korruptionen i Sverige?

Axel Oxenstierna

swedberg
– Publicerad 8/12/2020

https://nyhetsbyran.org/axel-oxenstierna-institutionaliserade-korruptionen-i-sverige/

Axel Oxenstierna var en svensk greve och statsman, som föddes den 16 juni 1583 på Fånö Gods i Löts socken, Uppland. Han dog den 28 augusti 1654 i Stockholm. Han blev medlem av riksrådet 1609 och utsågs till rikskansler 1612. Han blev även i praktiken regent 1632 eftersom drottnings Kristina var omyndig. Axel Oxenstierna var en av Sveriges mäktigaste män under stormaktstiden.

Oxenstierna betraktas som grundaren av den svenska statsapparaten, då han bildade ämbetsverk och tvingade dem att samverka, och lät indela landet i jämnstora län med fasta länsgränser som i huvudsak gäller fortfarande. Detta gjordes för att kunna kontrollera och styra mer effektivt. År 1645 blev Axel Oxenstierna greve med Södermöre i Kalmar län som grevskap.

Det är inte coolt att vara obildad. Det är farligt!

Man kan kalla detta för en institutionaliserad korruption som går under namnet Stockholmsbyråkrati. Det som kännetecknar Stockholmsbyråkratin är att överheten, de som sägs företräda folket, har lyckats få folket blinda för det faktum att korruptionen i vårt land finns i varje myndighet, inom varje politiskt parti och inom varje institution. Folket har varit lydiga hjon, fulla av tilltro till makten och lyssnat till de medier som år efter år ljugit och förvrängt fakta för att folket inte ska förstå maktens struktur och den agenda som legat till grund för densamma.

Men Internet har kommit att ändra på detta. Internet har gjort att folket har börjat förstå sakens sanna natur. Man kallar det för att ”vakna upp”, men att söka sig till sanningen handlar om att skapa medvetenhet och förståelse för samhällsutvecklingen, när allt fler känner och förstår att de blivit lurade av makten, allt för länge. Det är som sagt inte ballt att vara obildad, det är farligt. Och makten i Sverige utgår från Stockholm, där den är centrerad, därför att som alltid – för att ha kontroll och kunna styra effektivt. Så som Sverige har styrts de senaste 400 åren, sen Oxenstiernas dagar, alltså.

Vi har två svenska bolag på topp tre-listan över högst utdömda korruptionsböter i världen

Korruptionen i Sverige är flera hundra år gammal, och har kommit att bli en del av folksjälen. Två av våra svenska storföretag är på topp tre-listan av världens mest korrupta företag, Ericsson och Telia. Ändå säger man att Sverige är ett av världens minst korrupta länder. Detta trots att Sverige gör storaffärer internationellt genom mutor och korruption, utan att politiker är involverade? Det kan man tro på, men så är givetvis inte fallet. Framför allt inte när det ena företaget Ericsson, kontrollerar merparten av all världens telekominfrastruktur. Frågan kan därför ställas, vem som egentligen har mest makt i Sverige – ägaren av Ericsson eller vår statsminister, Stefan Löfven? Kanske kan man anta att den som faktiskt styr Sverige, är den som har mest att förlora på att förlora kontrollen över landet…

Donald Trump kallade Sverige för ett fantastiskt land 2018 under en presskonferens. Han sa samtidigt att vi är ett litet land, men att vi är mycket skärpta. Sen betonade han igen, att vi är mycket skärpta. Samtidigt vill regeringen få oss att tro att de handlar utifrån naivitet och inte vet vad de gör, medan Trump betonar motsatsen, att vi vet precis vad vi gör.

Kommunisten Oliver (Tucker) Carlsson som infiltrerade Hollywood var även han svensk.

Sverige har stora brister i sin demokrati

Svenska politiker är mer kända för sina bostadsaffärer, bidragsfusk och bidrag som går på export utanför landet, än för de faktiska beslut som i slutändan gynnar svenska folket.

I vårt samhälle idag, handlar det om allt annat än att ta ansvar eftersom våra politiker inte bryr sig om oss eller vad vi tycker. Svenskarna har aldrig fått rösta om invandringspolitiken, och en övervägande majoritet av svenska folket har aldrig gett sitt samtycke till att Sverige ska förändras till att bli ett mångkulturellt samhälle. Det är istället beslut som är fattade över våra huvuden. Och de vill få oss att tro att vi lever i en demokrati, i ett av världens minst korrupta länder? Det tycker jag att man starkt kan ifrågasätta.

Framför allt kan man ifrågasätta korruptionen i vårt land när till och med Donald Trumps nationella säkerhetsrådgivare, Robert O´Brien, övervakade rättegången mot Asap Rocky och sa som förklaring till varför han var på plats för att övervaka rättegången; ”det är det svenska rättssystemet”. Att Trumps nationella säkerhetsrådgivare ifrågasätter det svenska rättssystemet, borde få varje svensk att fundera både en och femtio gånger.

För att få bukt på korruptionen i vårt land behöver man gå igenom varenda myndighet och politisk institution och börja rensa bland aktivisterna som håller till där. Ännu har inget politiskt parti adresserat att man har för avsikt att göra så. Vågar man ställa sig frågan: varför?