Kommissionen leds av kanslichefen Bettina Kashefi, som senast var chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Mats Bergstrand, partner på Priority går in som redaktör.

Lars Jagrén, senior rådgivare på Svenskt Näringsliv, ska jobba som analytiker.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på Far, blir kommissionens skatteexpert.

Mattias Lundbäck, analytiker på Svenskt Näringsliv får ansvar för analys och sociala medier.

Även konceptdesignern Claudia Suraga ska kliva på kommissionen.

Kommissionen ska verka över valåret till årsskiftet 2022/2023 och rivstartar med ett inlägg på DN Debatt samtidigt som hemsidan Skattenytta.se drar i gång.

Leif Östling står för grundfinansieringen men organisationen hoppas att fler intressenter ska gå in och finansiera den, berättar Bettina Kashefi. Hon tycker att det saknas en diskussion om hur skattepengarna används effektivt och kommissionens yttersta mål är att få politikerna att diskutera frågan.

– Idag vinner den politiker som sprätter ut många miljarder utan att man frågar vad kan får för pengarna. Jag säger som Magdalena Andersson (s), vi ska vända på varje sten och säkerställa att vi får nytta för skattepengarna.

Bettina Kashefi lägger till:

– Det finns inget samband mellan hur mycket pengar man lägger på en verksamhet och på den kvalitet man får för pengarna.

Kommissionen för skattenytta kommer att göra jämförelser med andra länder och ta fram goda exempel från myndigheter, regioner och kommuner.

– Vilka som presterar bra kvalitet med låga kostnader, brukar koka ner i ledarskapet, säger hon.

Men det finns ju andra organisationer som Skattebetalarna?
 – De pratar mycket om att sänka skatten. Men att bara prata om att sänka skatten är lika dumt som säga att mer pengar till välfärden är lösningen.

Vad blir nästa steg?
 – I januari kommer vi att presentera en årsrapport, med Sveriges plats i välfärdsligan som utgångspunkt. Där har vi tappat ordentligt. Då ställer vi frågan varför och utvärderar och granskar konkurrensfrågor och effektiviteten i offentliga sektorn. I ett antal rapporter kommer vi att titta på hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och skolan och specifikt på upphandling. Jag tror att vi ska titta på det här med tillståndsprövning, företagens möjligheter att verka försvåras mycket att den långa handläggningen.