Lundin-åklagaren vädjar: brådskande med vittnesförhör

Kammaråklagare Henrik Attorps

2022-04-11
SARA JOHANSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lundin-aklagaren-vadjar-bradskande-med-vittnesforhor/?utm_campaign=220412&utm_medium=email&utm_source=apsis

Det kan ta lång tid innan huvudförhandling mot Ian Lundin och Alexandre Schneiter äger rum. Det befarar kammaråklagaren Henrik Attorps som nu försöker säkra den bevisning som han har i målet. Målsäganden och vittnen börjar nämligen bli för gamla – en del har redan avlidit.

Målet mot Lundin-topparna Ian Lundin och Alexandre Schneiter rörande medhjälp till folkrättsbrott ligger vilande i Stockholms tingsrätt i väntan på besked från Högsta domstolen. Men åklagarsidan har bråttom att säkra bevisningen, det vill säga förhör från vittnen som ska ha sett krigsbrotten ägt rum i Sudan. Vittnena börjar nämligen bli gamla och en del är sjuka andra har redan avlidit.

Kammaråklagare Henrik Attorps yrkar nu att tingsrätten håller bevisupptagning utom huvudförhandling med ett målsägande och två vittnen.

Ingen HUF under 2022

Anledningen att tingsrätten har vilandeförklarat målet  är för att Alexandre Schneiter, Lundin Energys tidigare vd, har yrkat att domstolen ska avvisa åtalet grund av bristande jurisdiktion.

Kammaråklagare Henrik Attorps konstaterar att tingsgrättens beslut att vilandeförklara målet fram till Högsta domstols beslut leder till att det är oklart när en huvudförhandling kan påbörjas.

”Det står dock klart att en huvudförhandling inte kommer att påbörjas inom den närmaste tiden, och med stor sannolikhet inte under 2022”, skriver han.

Målet är mycket omfattande och därmed kommer en eventuell huvudförhandling i framtiden att pågå under lång tid.

Kammaråklagare Attorps anser att en ordentlig planering i god tid inför huvudförhandlingens påbörjande är nödvändig, varvid flera planeringssammanträden kommer att behöva hållas. Även om tingsrätten återupptar förberedelsen av målet kommer det därför att dröja innan huvudförhandlingen kan påbörjas.

Två vittnen och två målsäganden har redan avlidit

Åklagaren uppger att de båda vittnena, kommer av naturliga skäl att höras i den senare delen av huvudförhandlingen, vilken kan förväntas bli mycket lång.

”Under dessa omständigheter är det nödvändigt att försäkra sig om att muntlig bevisning inte går förlorad. De personer som omfattas av begäran om bevisupptagning har uppnått en sådan hög ålder att det kan befaras att deras hälsotillstånd snabbt kan försämras varvid de inte kommer att kunna infinna sig vid en huvudförhandling. Det är därför lämpligt att bevisupptagning utom huvudförhandling genomförs avseende de aktuella personerna”, skriver Henrik Attorps.

Samtidigt berättar Henrik Attorps att två målsäganden och två vittnen avlidit under förundersökningen, däribland ett målsägande som åklagaren begärde under 2020 bevisupptagning med, i syfte att undvika att bevisning gick förlorad.

”Tingsrätten avslog emellertid begäran. Kort tid före åtalets väckande avled N.N, 69 år gammal, varför hans utsaga enbart kan presenteras genom uppläsning av polisförhöret under förundersökningen”, skriver Henrik Attorps.

Målsägande och vittnen

Den bevisupptagning som Henrik Attorps nu yrkar att domstolen ska hålla utom huvudförhandling rör alltså förhör med ett målsägande och två vittnen.

Målsäganden är en man i 75-årsåldern som bor i Sydsudan. Medelåldern i Sydsudan är för män 56 år Förhöret med honom beräknas pågå under fyra dagar. Av dessa är två dagar avsedda för åklagaren, en halv för målsägandebiträdena samt en och en halv för försvaret. Det yrkas att målsäganden hörs på plats i Stockholms tingsrätt. Han har förklarat sig villig att resa till Stockholm för att delta vid bevisupptagningen.

Ett vittne är en man i 80-årsåldern. Förhöret med honom beräknas pågå en dag, varav tre timmar är avsedda för åklagaren, en timme för målsägandebiträdena och två timmar för försvaret. Det yrkas att mannen hörs på plats i Stockholms tingsrätt. Vittnet har förklarat sig villig att resa till Stockholm för att delta vid bevisupptagningen, och önskar att denna genomförs den 23 maj 2022.

Ett annat vittnet fyller 90 år i höst. Förhöret beräknas pågå en dag, varav tre timmar är avsedda för åklagaren, en timme för målsägandebiträdena och två timmar för försvaret. Det yrkas att vittnet hörs via videolänk från Tyskland. Mannen har förklarat sig villig att vittna via videolänk.

I skrivande stund har högsta domstolen ännu inte fattat något beslut om prövningstillstånd.

Inget prövningstillstånd i HD för Lundin – utredningen fortsätter

Alex Schneiter, vd, och Ian Lundin, ordförande

WILLIAM ERIKSSON
2021-07-30
https://www.dagensjuridik.se/naringsliv/inget-provningstillstand-i-hd-for-lundin-utredningen-fortsatter/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210730

Högsta domstolen har beslutat att inte pröva frågan om att stoppa förundersökningen avseende folkrättsbrott som pågår mot Ian Lundin, Alexandre Schneiter samt Lundin Energy.

Förundersökningen mot Ian Lundin, Alexandre Schneiter och bolaget Lundin Energy har pågått i över tio år.
I både tings- och hovrätt har de hävdat att den långa tiden som har förflutit sedan förundersökningen inleddes har kränkt deras rätt till prövning inom skälig tid. Domstolarna har dock ansett att så inte har skett och därmed låtit åklagaren fortsätta.

Efter att Svea hovrätt fastställt tingsrättens beslut gick Lundin, Schneiter och Lundin Energy vidare till Högsta domstolen och yrkade att få prövningstillstånd.

Ombuden pekade i sina överklaganden, liksom tidigare, på att åklagaren redan i november 2018 slutfört den utredning som han ansåg vara nödvändig. Alexandre Schneiter uppgav att han väsentligt påverkats av brottsutredningen och att hans rättighet till en rättvis rättegång inom skälig tid har kränkts, även om åklagaren sedermera skulle avsluta förundersökningen.

Nu står det dock klart att det inte blir något prövningstillstånd i Högsta domstolen och att utredningen därmed kan fortgå.