”Myndigheten för Press, Radio och TV sysslar med politisk diskriminering”