Regeringen gör nytt försök att inskränka yttrande- och tryckfriheten

Regeringen gör nytt försök att inskränka yttrande- och tryckfriheten

2018 gjorde den rödgröna regeringen på initiativ av justitieminister Morgan Johansson (S) en framstöt för att genom en grundlagsändring kraftigt inskränka yttrande- och tryckfriheten i Sverige. Efter massiv kritik drogs propositionen tillbaka men nu gör regeringen ett nytt försök. Syftet är att för medborgarna dölja hur den grova brottsligheten ser ut och att ge kriminella ett starkare integritetsskydd än brottsoffren och den laglydiga allmänheten.

I sak går förslaget som regeringen vill att riksdagen ska godkänna ut på att göra det förbjudet för såväl medborgare att ta del av namn på gärningspersoner i rättshandlingar som domar och åtal och för som journalister att publicera sådana uppgifter. Den S-ledda regeringen vill stärka integritetsskyddet för mördare och våldtäktsmän på bekostnad av allmänhetens rätt att hålla sig informerade.

Offentliga handlingar ska bli svårare att ta del av

Två faktorer har varit avgörande för regeringens förslag. Det ena är den ökade lättillgänglighet med vilken medborgarna i det uppkopplade Sverige idag kan få åtkomst till domstolarnas offentliga handlingar. Tanken är att ¨åter göra det svårt för allmänheten att utnyttja sina rättigheter.

Det har också etablerats ett antal nya medier på nätet med delvis andra pressetiska principer som i mindre utsträckning än de gamla pappersmedierna är benägna att skydda grovt kriminellas integritet och i motsvarande högre grad anser att det publicistiska uppdraget är att hålla allmänheten informerad, inte i okunnighet. Dessa medier har också visat större intresse för att granska migrationsdomstolarna arbete, något som väckt stor irritation i vissa politiska läger.

Läs mer https://samnytt.se/regeringen-gor-nytt-forsok-att-inskranka-yttrande-och-tryckfriheten/