Hur länge ska Lorentz Tovatt få hålla på?

2022-01-08

Lorentz Tovatt är riksdagsledamot, klimat- och energipolitisk talesperson för Miljöpartiet, det är inte första gången han utmärker sig på nätet.

-Pettersson undrar hur länge herr Tovatt ska klara sig undan journalisternas drev. Nedanstående uttalande kom i en diskussion om kärnkraft.

Lorentz Tovatt har sagt att han ska lämna politiken efter valet i höst och det tackar vi för och hoppas att hela MP tar samma väg.

Till Lorentz Tovatt, riksdagsledamot för Mp samt språkröret Märta Stenevi

 

Jag är mycket imponerad av den höga debattnivå du som riksdagsledamot för Mp håller i ditt svar till Fredric Morenius.

Ditt korta inlägg består av ”käft ditt rassesvin”.

Av viken anledning kallar du honom rassesvin? Tycker du att detta är vad en medborgare skall förvänta sig av en riksdagsledamot?

Jag undrar också om du Märta Stenevi tycker att Tovatts svar är ok och representativt för ditt partis riksdagsledamöter?

Väntar spänt på svar från er båda på mina frågor. Ett svar som jag dock inte räknar med att få.

Möjligtvis så kommer Tovatt efter svåra ansträngningar återigen att ge ett exempel på sin intelligensnivå genom att svara med ännu ett ”käft ditt rassesvin”.

Sandor Herold, Malmö

Ekofascism i Sverige

Ekofascism i Sverige

21 oktober 2021
Jan Tullberg
https://samnytt.se/ekofascism-i-sverige/

I den politiska debatten anklagas ofta Miljöpartiet för populism. Detta är dock helt fel – partiet tror att miljöfrågor är populära, men det gör dem inte till populister. Det är istället så att de blivit frälsta på sina egna predikningar – de vill rädda världen och de har en god vision som inte behöver stöd av folkets röst.

Miljöpartiet ser sig inte heller som folkets röst utan som Gaias. Man är inte heller en del av den populistiska kritiken av statsmakten. MP drivs istället av en vilja att använda samhällets institutioner mot det folkliga konsumtionssamhället.

MP:s roll som vågmästare gör att de fått en politisk betydelse som vida överskrider deras väljarstöd. På vänster–högerskalan är de ett mittenparti, men i alla andra bemärkelser är det ett extremistparti.

Många andra partier, främst Socialdemokraterna och Moderaterna, är primärt maktpartier som synbarligen vill bestämma. Miljöpartiet driver sina politiska krav hårt och får igenom mycket mer än som noterats. ”Störst bestämmer mest”, gäller inte alltid.

MP har varit förvånansvärt skickliga i att lura Socialdemokraterna i regeringen med en tvåstegsstrategi. Först ändrar man någon miljöregel för att sedan plocka fram den nya regeln och kräva rättelse.

Åsa Romson fick igenom ändringar i naturskyddet på Gotland 2018. Sent omsider uppdagas att Cementa får slut på brytbar råvara till sin fabrik från 31 oktober. Först i augusti undviker man ett nödstopp genom en diskutabel speciell utvinningsrätt i 8 månader till. Men pressen fortsätter efter denna dispenslösning.

Samma modell används också mot kärnkraften. Det svenska slutförvaringsbeslutet skjuts på framtiden, vilket skapar osäkerhet för investeringar i kärnkraft. Här har man tagit ett beslut mot ett panikstopp genom att ta ett annat halvbeslut. Mellanlagringen i Oxelösund blir snart fullt, men får nu bygga ut kapaciteten från 8 000 ton till 11 000 ton.

Det är ingen riktig lösning utan en pseudo-lösning och denna osäkerhet leder till ett investeringsstopp för nya kärnkraftsanläggningar som Sverige behöver. Industrin är svag och passiv; de tar den politiska osäkerheten och omvandlar den underdånigt till osäkra företagsekonomiska kalkyler.

De borgerliga i Stockholms stadshus har också låtit MP få igenom sin vilja och på så sätt styra hela staden i sina prioriterade frågor. Om samarbetspartierna till Miljöpartiet får positioner med makt och status kan de svälja förtreten att genomföra en annan politik än den de egentligen vill föra. Många borgerliga politiker måste hålla sig för näsan och undra över hur de blev praoelever hos MP. Det blir många cykelbanor.

Om MP får igenom sin vilja tar man och lägger ner Bomma flygplats. Stegvis förstås. Enligt Per Bolund är steg ett att plocka bort Bromma som flygplats ur den långsiktiga översiktsplanen. Efter detta förberedande steg blir det mindre dramatiskt att senare lägga ner flygplatsen.

Den temporära nedgången i flygandet under pandemin växer till centralt argument. Utifrån rådande situation anser MP att Bromma kan läggas ner, utan att Arlanda byggs ut. Cykelbanorna är byggda för att komma till användning.

Näringslivet går fot till Miljöpartiet och tror på alla potentiella miljösatsningar. De antar optimistiskt att kundföretagen kommer att bli tvingade att betala de högre kostnaderna för fossilfritt stål. På något slugt sätt kommer de att försöka skaffa statliga garantier så att företagen inte går omkull på grund av riskfulla investeringar.

Till denna väsentliga ökning i energibehov kommer förändringar i fordonsflottan. Nya bilar skall gå på el från 2025, och 2030 kommer försäljning av bensin och diesel att fasas ut.

På en lägre nivå i företagen jobbar reklambyråer på under premissen att konsumenterna brinner för klimatsmart mångkultur. Men hur smart är det att öka efterfrågan på el, medan man lägger ner befintlig kärnkraft och motsätter sig ny kärnkraft och försvårar omställning genom cementbrist?

Miljöpartiet har en komplicerad relation till miljön. Partiets existens bygger inte på en problemfri miljö, utan att väljaren upplever sig leva mitt i en akut klimatkris. Det är inte ologiskt att partiintresset är att Sverige får miljöproblem som partiet först skapar, för att därefter söka en lösning.

Miljöpartiet uppfattas nog av väljarna som odugliga idealister som snarare har ett gott hjärta än är duktiga verkställare. Det är socialdemokratins och näringslivets räknenissar som anses ha såväl det operationella ansvaret som den framtida skammen.

En anledning till denna teflonkapacitet är medias positiva syn på Miljöpartiet. Att vilja väl räcker, som för små barn, till en friande dom. MP:s lista över märkliga beslut är lång, men partiet bedöms som Greta. Lite masochistiskt kan man ta emot en utskällning för en resa till Thailand som man gjort fast man, innerst inne, anser att man inte borde ha rest. Att bli överens med sitt överjag är ingen lätt process.

Man bör notera att det helt saknas en populistisk koppling till folkviljan. Allt hänger på att se det ljus som de frälsta ser och sedan blommar godheten ut. Det är ingen revolt mot överheten utan snarare överhetens revolt mot demokratiska värderingar och hänsyn.

Det som kan ge Miljöpartiet en air av demokrati är att partipiskan inte viner över menigheten i partiet. Men draget till demokrati inom själva partiet följs inte upp med en demokratisk syn på förpliktelser till folkviljan. Det är snarare så att folket behöver lyssna mer uppmärksamt på det miljöpartistiska prästerskapet.

Den destruktiva miljöpolitiken kombineras med en del identitetspolitik för att skapa det käbbel som trots allt är politiska partiers livsluft.  Åsa Romson skall inte bara minnas för sitt krokben mot Cementa eller sina tårar i riksdagens talarstol för miljöpartistiska kommunalråd utan för sitt framträdande i Almedalen 2014: ”För de allra flesta av oss är faktiskt inte vita heterosexuella medelålders män, utan människor”.

Dikotomin är inte glasklar, men man förstår vartåt hon är på väg. Efterträdaren Märta Stenevi vill ta ett ytterligare steg i globalistisk anpassning: ”Ska utlandsfödda kvinnor få makt kommer vita, inrikes födda kvinnor att behöva flytta på sig.” Det här nämndes inte förrän efter det att Stenevi blivit språkrör.

Svensk politik lider av en rad missförhållanden som gör att den miljöpartistiska svansen viftar med hela riksdagshunden. Vi befinner oss i en sörja som i stor utsträckning är skapad eller i alla fall förvärrad av Miljöpartiet.

Det finns säkert många som önskar MP ut ur riksdagen, men det finns inte mycket av effektivt motarbetande. Det är mer en post på önskelistan till Tomten än något man tacklar själv.

MP hade tidigare två fraktioner, realos och fundis, vilka nu tycks ha fusionerat. På ett realpolitiskt högst kraftfullt sätt agerar partiet med framgång för sina fundamentalistiska idéer, som dessvärre är synnerligen destruktiva för Sverige.

Miljöpartiet vill införa ett tredje juridiskt kön – Samnytt

Malmö 23-8-2-2021

Till Märta och Alice, båda Mp

Ända sedan jag hörde talas om det tredje könet så har jag alltid undrat hur ett sådant kön ser ut rent anatomiskt.

Det kanske är på det sättet att någon av er tillhör just det tredje könet och då undrar jag om inte någon av er kunde skicka en bild på just ert eventuella tredje kön.

Är det så att ni ändock har ett normalt kvinnligt könsorgan så vet jag hur ett sådant ser ut så det behöver ni inte skicka en bild på.

Eftersom det är just ert parti som med jämna mellanrum drar fram det tredje könet så finns det troligtvis flera sådana inom partiet som tillhör just det könet och då kunde ni kanske be vederbörande att skicka en bild.

Hur är det med partiets andra språkrör Per Bolund, vilket kön tillhör han?

Han kanske rentav tillhör det fjärde könet?

M V H
Sandor Herold, innehavare av ett normalt manligt organ

Ministern: Försöker spåra tolkarna i Afghanistan

Miljöpartiets migrationspolitiske talesperson, Rasmus Ling. Arkivbild.Miljöpartiets migrationspolitiske talespersonen, Rasmus Ling

https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/ministern-f%c3%b6rs%c3%b6ker-sp%c3%a5ra-tolkarna-i-afghanistan/ar-AAN9lzo?ocid=se

2021-08-09

MP och M kräver att regeringen agerar för att skydda de tolkar som bistått den svenska Afghanistanstyrkan, rapporterar Expressen.

S har påbörjat ett arbete med att identifiera personer som kan bli aktuella för vidarebosättning i Sverige, enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Redan i måndags krävde Moderaterna att tolkar och lokalanställda som hjälpt den svenska styrkan i Afghanistan ska kunna få skydd i Sverige.

Miljöpartiet anser att oppositionspartiets krav är fullt rimligt och passar därför bollen vidare till Socialdemokraterna.

– Jag förutsätter att regeringen vänder på alla stenar, säger partiets migrationspolitiske talesperson Rasmus Ling till tidningen.

– Sverige har en moralisk skyldighet att lösa det här – att erbjuda skydd till de personer som hjälpt det svenska försvaret på plats, tillägger han.


Vadå moralisk skyldighet att ta hit tolkarna till Sverige?

Mig veterligen ingicks det inte några avtal om att Sverige har en skyldighet att ta hit tolkar vid ett eventuellt övertagande av talibanerna så någon skyldighet finns det inte.

F ö så har vi tillräckligt med afghaner  i Sverige och tar vi t ex emot 100 f d tolkar så kan jag ge mig f-n på att

det dyker upp flera tusen som alla påstår sig  varit tolkar eller något annat hos svenskarna.

Ryktet om att svenskar är världens mest korkade och lättlurade folk har cementerats över hela världen och en sådan här chans att bli försörjd ända in i döden försitter man inte.

En tolk blir med familj och far och morföräldrar, kusiner och nästkusiner, sysslingar och pysslingar, grannar och grannarna i nästa by, fåren och getterna som absolut  måste med en brokig skara upp till ett antal som ingen kan överskåda.

Tolkarna har enligt afghanska villkor säkerligen fått bra betalt för sina tjänster hos svenskarna och där har vi redan fullföljt våra skyldigheter. Fler sådana har vi inte!

Det svenska folkets givmildhet är inte gränslös liksom våra ekonomiska resurser inte heller är det.

Sandor Herold

Att fika med Jimmie är att fika med homofober

Att fika med Jimmie är att fika med homofober

Malmö 8-8-2021

Till Alice Bah-Kuhnke, Mp

Att fika med Alice Bah-Kuhnke är att fika med en mentalpatient!

Efter att ha läst ditt tal som du har hållit under Prideinvigningen i Stockholm är jag ännu mer övertygad om att Mp beteckningen efter ditt namn antagligen står för Mentalpatient.

Och inte bara efter ditt namn  utan detta står antagligen för dom flesta Miljöpartister, också inkluderat hon som skall invigningstala i Malmö.

Du skriver om Orban i Ungern och kallar honom för att vara odemokratiskt vald.

Och detta skall komma från en vars parti med sina 4,3 % i det senaste valet sitter i den svenska regeringen.

Hur odemokratiskt är inte detta? Anser du att svenska folket röstade för att Mp skall sitta i en regering?

Det gjorde dom definitivt inte så kasta inte sten när du och ditt parti sitter i glashus och kallar er för demokratiskt valda.

Att Mp sitter i en regering är inget annat än motsatsen till demokrati.

Sandor Herold, Malmö

”Miljöpartiet: De farliga”

28 april 2021
MG

https://www.friatider.se/miljopartiet-de-farliga

Att skriva något negativt om Miljöpartiet är ett vågspel. Partiet säger sig inte vara vare sig socialistiskt eller borgerligt utan den sista utposten till ett ”hållbart samhälle”, skatteväxling, ett fossilfritt välfärdsland där jämlikheten är på millimetern rättvis. Allt ska sparas, repareras, lagas och lappas. Cykel och en hundraprocentig elbil. Och ingen ska känna sig underlägsen i lappade kläder om alla har lappade kläder.

Miljöpartiet har länge talat om grön skatteväxling där arbetsgivaravgiften sänks men skatten höjs på industrier och företag som (enligt Miljöpartiet) har stora utsläpp av klimatskadliga ämnen. Att dessa företag tvingas att höja priser och avgifter för att kompensera är ingenting Miljöpartiet bryr sig om. Det tas ut på konsumenterna som tydligen inte vet bättre än att köpa och konsumera skadliga produkter. Det gäller att ge med ena handen och ta med den andra. Miljöpartiet är i grunden ett tillväxt- och teknikfientligt parti som inte gör någon glad.

De har för övrigt inte alls medverkat till att sänka skatter utan tvärtom har man uppfunnit nya vilket riksdagen har tryckt igenom. Den absurda flygskatten, högre skatt på bensin och diesel, ny skatt på kemikalier inom elektroniksektorn, exempelvis mobiler och datorer, och några fler. Dyrare för alla som lever en normal tillvaro.

Men det är i fråga om migration som de blir riktigt extrema. Och på punkt efter punkt, från det mest vrickade och det mest kostsamma har de andra partierna bara lealöst svarat ja. Det är en skam att ett litet, försumbart parti ska tillåtas ha så mycket makt. Det luktar korruption.

Man står upp för en ”öppen och human” flyktingpolitik. Även när Sverige står paralyserat av tyngden från alla asylsökande, som under 2015, hävdar man att Sverige ska göra mer.

Strax innan Fredrik Reinfeldts regeringsperiod, 2006, drev MP igenom en amnesti för alla de som uppehöll sig illegalt i Sverige. Man gjorde det genom att utpressa Socialdemokraterna. Fick inte Mp genomdriva sin amnesti skulle man inte heller godkänna S-budgeten. Det var som i sandlådan. ”Får inte jag får inte du.”

Ännu längre gick Moderaternas uppgörelse med Miljöpartiet 2011 när man ville knäppa Sverigedemokraterna på näsan vilka kom in i riksdagen 2010. MP ville då inte ha kvar KD i Alliansen med så långt gick aldrig Reinfeldt. Istället fick han gå med på MP:s utökade krav på diverse lättnader i asylprocessen.

Så kallade papperslösa, det vill säga de som befinner sig i Sverige utan asylskäl, skulle nu få gratis vård, mediciner och tandläkare. Likaså skulle papperslösa barn ha rätt att gå i skolan och gratis tjänster inom de flesta områden och förtur i bostadskön. Antalet illegala som nappade på detta erbjudande förblir fortfarande okänt.

Ungefär samtidigt rasade kriget i Syrien och det blev snart uppmärksammat att ”svenskar” krigade för Islamska staten, högg och sköt ihjäl tusentals människor, förstörde kulturella landmärken och våldtog kvinnor och barn. En debatt följde där många, till exempel MP ville att IS-mördare skulle få komma tillbaka till vårt land och dessutom erbjudas både jobb och bostad var som helst, inklusive Stockholm där köerna är milslånga.

MP:s skadeverkningar på Sverige och Sveriges ekonomi är en sak. Men i det mänskliga, sociala och psykologiska delen av vårt lands grundläggande demokratiska statsskick, har man varit förödande.

Som nytt språkrör för MP har Märta Stenevi redan varit aktuell i sin önskan om ännu mer uppluckrade skäl till asyl. Det hela påminner nu om ett fisknät. Fullt av hål.

MP i regeringsställning och som samarbetskompanjon är och har varit en katastrof. Vad ska till för att utesluta MP från maktens köttgrytor?

De röda tjuter i falsett om SD – för att själva få behålla makten

1 feb 2021 12:04

Om det bildas en borgerlig regering med stöd av SD är de rödgrönas tid vid makten förbi. Därför gör de nu sitt yttersta för att svartmåla SD med både ljug och överord, skrän och skrik.

KRÖNIKA. ”Jimmie Åkesson ville ge Donald Trump Nobels fredspris”, sa Anders Ygeman (S) i Agenda nyligen, trots att det var enskilda personer i partiet som ville det – inte Åkesson (SD) själv. Inte heller stämde Ygemans yviga påstående om att SD vill lägga ner public service och radion.

Men sanning och sans är tydligen inte något för Socialdemokraterna. De öser i stället på med spökhistorier om SD för att skrämma väljarna – naturligtvis i syfte att få behålla makten och statsministerpositionen. Strunt i vad som stämmer, tycks de resonera. Spela på myter och spinn tills det blir ”sant”.

Snyggt är det inte.

Läs mer>>>