Regeringen gör nytt försök att inskränka yttrande- och tryckfriheten

Regeringen gör nytt försök att inskränka yttrande- och tryckfriheten

2018 gjorde den rödgröna regeringen på initiativ av justitieminister Morgan Johansson (S) en framstöt för att genom en grundlagsändring kraftigt inskränka yttrande- och tryckfriheten i Sverige. Efter massiv kritik drogs propositionen tillbaka men nu gör regeringen ett nytt försök. Syftet är att för medborgarna dölja hur den grova brottsligheten ser ut och att ge kriminella ett starkare integritetsskydd än brottsoffren och den laglydiga allmänheten.

I sak går förslaget som regeringen vill att riksdagen ska godkänna ut på att göra det förbjudet för såväl medborgare att ta del av namn på gärningspersoner i rättshandlingar som domar och åtal och för som journalister att publicera sådana uppgifter. Den S-ledda regeringen vill stärka integritetsskyddet för mördare och våldtäktsmän på bekostnad av allmänhetens rätt att hålla sig informerade.

Offentliga handlingar ska bli svårare att ta del av

Två faktorer har varit avgörande för regeringens förslag. Det ena är den ökade lättillgänglighet med vilken medborgarna i det uppkopplade Sverige idag kan få åtkomst till domstolarnas offentliga handlingar. Tanken är att ¨åter göra det svårt för allmänheten att utnyttja sina rättigheter.

Det har också etablerats ett antal nya medier på nätet med delvis andra pressetiska principer som i mindre utsträckning än de gamla pappersmedierna är benägna att skydda grovt kriminellas integritet och i motsvarande högre grad anser att det publicistiska uppdraget är att hålla allmänheten informerad, inte i okunnighet. Dessa medier har också visat större intresse för att granska migrationsdomstolarna arbete, något som väckt stor irritation i vissa politiska läger.

Läs mer https://samnytt.se/regeringen-gor-nytt-forsok-att-inskranka-yttrande-och-tryckfriheten/

Vem skjuter vem?

Damberg i SVT Agenda: Så ska skjutningarna stoppas | SvD

Till Mikael Damberg och Morgan Johansson

TV-apparaten hann inte ens svalna efter att jag stängt den efter att ha tittat på  senaste Agenda som helt och hållet handlade om den  s k gängkriminaliteten då ytterligare två skjutningar skedde i Stockholm.

Man vet faktiskt inte om man skall skratta eller gråta efter att ha sett detta program. För det första så är det inte frågan om gängkriminalitet i första hand utan det är frågan om invandrarkriminalitet.

I studion satt det nästan bara invandrarkvinnor varav de flesta såg ut att komma från Somalia eller något annat land i norra Afrika.

Framme i talarstolen stod inrikesminister Mikael Damberg som fick höra från dessa kvinnor att dom var ledsna och att deras hjärtan blöder när dom som mammor får uppleva att deras ungdomar dör varje dag.

En kvinna sa till Damberg att ”vi vill jättegärna att du delar med oss idag och kunna göra någonting och vi vill bilda en föräldragrupp där du vara med”.

Nu svarade inte Damberg på om han ville vara med i denna föräldragruppen eller inte, men vad han skulle ha sagt till dom samlade mammorna var enligt min mening följande :

Men kära mammor, vilka är det som skjuter och mördar? Det är ju era ungdomar som i princip står för allt skjutande och mördande. Det är väl ni som har uppfostrat dom och som har allt ansvar för att era ungdomar  har blivit hänsynslösa mördare som inte ens drar sig för att skjuta barn och poliser. Är det inte så eller vems ansvar är det?

Ni har kommit till Sverige och ni påstår er ha flytt hit undan våld och förföljelse och så håller era ungdomar på med precis detta och förpestar bostadsområden så till den milda grad att boende där knappt vågar sig ut.

Hur har det kunnat bli så här? Tycker ni att det är på detta sätt man skall visa sin tacksamhet mot det folk och det land som har gett er en fristad med allt vad det innebär av bostad, ekonomiskt stöd, fri sjukvård, fri tandvård, skola och utbildning både till er och era barn, fri språkundervisning i det svenska språket mm.

Säkerligen har dom flesta av er som sitter i den här lokalen inte jobbat en enda dag utan gått hemma i åratal sedan ni kom hit och man tycker i varje fall att ni hade kunnat uppfostra era ungdomar till att bli normala medborgare i Sverige och inte kallblodiga mördare som ägnar sig åt allsköns grov kriminalitet. Vad har ni sysslat med under alla dom åren ni varit i landet? Vad är det som gör att det är just barn till ”flyktingar” komna från s k MENA-länder som nästan uteslutande håller på med detta skjutande och mördande?

Eftersom allting tyder på att detta kommer att pågå i fortsättningen och det bara eskalerar så måste vi nog ta till ganska drastiska metoder för att förhindra detta och dom metoderna kommer att bli följande, nämligen att vi kommer att sända tillbaka dom ungdomar som i fortsättningen håller på med dessa skjutningarna till dom länder därifrån dom en gång kom. Och det gäller inte bara ungdomarna utan samtliga familjemedlemmar också.

Vi och det svenska folket har fått nog och vi kommer inte att tolerera att vårt en gång så fridfulla land förvandlas till ett helvete där våld och konflikter förpestar tillvaron här. Är det förstått eller skall jag ta det en gång till?

Det ni nu skall göra är att informera era landsmän att det nu kommer att råda andra villkor för den som ägnar sig åt grov kriminalitet och skjutande.

Jo en sak till, ovanstående kommer att ske oavsett om man är svensk medborgare eller inte.

Ovanstående kommer naturligtvis inte att ske i Sverige och absolut inte så länge vi har mesar som Mikael Damberg och  Morgan Johansson som ministrar.

F ö så har nog Damberg redan gått med i den nybildade föräldragruppen i Järva som naturligtvis kommer att drivas med stöd av både kommunala och statliga bidrag. Ännu ett totalt onödig utgift som inte kommer att leda till någonting av värde.

Och kanske redan i kväll får vi i TV ta del av ännu några skjutningar.

Sandor Herold, invandrare av den tamare sorten