Sovjet-kartan visar: Sverige ett kärnvapenslagfält om tredje världskriget brutit ut

10 juni 2020

https://www.friatider.se/sovjet-kartan-visar-sverige-mitt-i-karnvapenslagfalt-om-tredje-varldskriget-brutit-ut

Sverige hade hamnat mitt på slagfältet om ett krig, mellan USA och dess Nato-allierade och Sovjetunionen med övriga Warszawapakten, brutit ut. Åtminstone om man ska tro kartor som togs fram av polska militärstrateger under kalla kriget.

Det är den polska Facebooksidan Zimna Wojna, vilket betyder Kalla kriget på polska, som laddat upp en karta över södra Skandinavien och Östersjön som togs fram på 1980-talet.

Kartan visar hur polska strateger bedömde att en Nato-attack, via Östersjön, mot Warszawapakten skulle kunna se ut. I kartan delas Östersjön upp i olika sektorer där anfallsstyrkans olika delar skulle grupperas.

Av kartan med tillhörande bildtext att döma skulle Nato, vid en attack mot Sovjetunionen och dess allierade, hålla hangarfartygen utanför Östersjön, någonstans vid den svenska västkusten. I Östersjön, nordost och söder om Gotland, skulle två frontstyrkor med torpedubåtar försvåra en sovjetisk motoffensiv.

Runt de danska öarna skulle reservstyrkor beståendes av danska, norska och tyska trupper med bland annat torpedbåtar finnas till hands, om attacken mot Sovjet inte gick som planerat.

Det som kan tyckas mest iögonenfallande är att de polska strategerna tycks ha räknat med att Sverige skulle få fungera som bas för flygplansburna kärnvapen, med amerikanska bombflygplan av typen B-52. Uppemot hundra atombomber skulle stationeras i Östersjöområdet, siade de polska strategerna.

Zimna Wojna konstaterar att Sovjetblocket och Nato-ländernas prognoser och analyser av hur motståndarsidan skulle kunna tänkas agera under ett krig tillhör de mindre kända detaljerna av kalla kriget.

Bild: