Hur Sverige gick med i kriget i Afghanistan

2021-09-15

Lars-Gunnar Liljestrand
https://www.alliansfriheten.se/hur-sverige-gick-med-i-kriget/

Anförande på möte till stöd för Julian Assange och om det svenska deltagandet i Afghanistanskriget. Den 11 september på Odenplan i Stockholm.

Arr: Stödkommittén för Julian Assange, Nationella Kommissionen för Mänskliga rättigheter Chile-Sverige och Folket i Bild Kulturfront.

Idag, då det katastrofala kriget i Afghanistan är över och nederlaget för de USA-ledda styrkorna är ett faktum, har redan en omskrivning av historien börjat.

Försvarsministern tar inte orden USA och Nato i sin mun utan talar om att Sverige deltog i en insats av det ”internationella samfundet”.

Sverige kunde inte påverka någonting. ”Vi var bara en liten nation i koalitionen”, sade han samma dag som Kabul intogs den 15 augusti.

Annat var det då Sverige gick med i kriget och under de nästan 20 åren som vi varit med.

Då skulle Sverige ”göra skillnad”. Det handlade om skolor för barn, kvinnors rättigheter och bygga demokrati.

Det ursprungliga motivet från USA att, efter den 11 septemberattentaten, bekämpa terrorismen i form av al-Qaida föll bort när man efter några års krig kunde konstatera att landet hade högst ett par hundra al Qaida-medlemmar vilket var färre än i stater som Irak, Jemen och Somalia.

Att något var i grunden fel i den officiella förklaringen från svenska regeringar stod klart för alla som satt sig in i och följt kriget.

Inget land går i krig med ett annat för flickors rätt till skolgång.

Den tidigare tyske kanslern Gerhard Schröder bekände i en intervju för Die Zeit att man gick med av lojalitet med USA men att man var tvungen att säga att det gällde kvinnors rättigheter för att få tyska folket att acceptera kriget.

I Sverige var de ansvariga politikerna inte lika ärliga. Än idag förmår de inte tala sanning om Sveriges krig i Afghanistan.

Det dröjde till 2017 då utredningen om Sveriges deltagande i kriget 2002 – 2014 presenterades. Då kom det i svart på vitt att det enda mål som uppnåtts var att visa Sverige som en lojal militär partner till USA och Nato.

Riksdagen tog den 18 januari 2002 beslut om svenskt deltagande med trupp i Afghanistan.

Deltagandet byggde på en inbjudan från den brittiske försvarsministern Geoffry Hoon till svenska försvarsministern Björn von Sydow att gå med i den nyuppsatta styrkan Isaf.

Den svenska försvarsministern tackade direkt ja och fick beröm den 24 januari från sin brittiska kollega för det snabba beslutet.

Beslutet att gå med i kriget hade föregåtts av flera kontakter i hemlighet med USA under september till november 2001.

Redan två veckor efter 11 september 2001 skrev Försvars-departementet en PM, Svenska militära möjligheter att delta i en koalition mot terrorism?, om planering utifrån att Sverige skall delta med militär insats i en global koalition.

Den 24 oktober 2001 hade försvarsdepartementet erbjudit två enheter experter om vardera 12–13 man från FOI till den amerikanska koalitionen mot terrorism.

I november förekom fortsatt diskussion mellan försvarsmakten och USA om svensk militär närvaro i Afghanistan.

Inget av detta meddelades allmänheten.

Regeringen hade i november 2001 talat vagt om en insats med ”FN-välsignelse” och med deltagande också av muslimska stater och med uppgifter som förde tankarna till ett slags humanitär insats.

Av detta blev ingenting då USA på Bonnkonferensen den 6 december 2001 drev igenom beslutet att bilda Isaf under ledning av Storbritannien, och två år senare övertog Nato ledningen.

Inte heller i regeringens proposition den 20 december 2001 om att delta nämns förhistorien med amerikanska kontakter.

I propositionen klargörs inte att det handlade om att delta i en väpnad konflikt.

Oklarheter, sekretess och vilseledande information har sedan dess präglat hela det 20-åriga kriget.

Nato gav för ett par år sedan Sverige och Finland statusen “Enhanced Opportunities Partner” som ett erkännande för deltagandet i kriget på alliansens sida i Afghanistan.

Vid Natos toppmöte den 14 april 2021 upprepades motiveringen för det särskilda partnerskapet. Nato menade att vi delar Natos värderingar och ”bidrar till Nato-ledda operationer och uppdrag”.

Regeringen har nu talat om att tillsätta en ny utredning där ”glappet mellan bedömning och verklighet” sägs bli en central fråga.

Om det blir en någorlunda oberoende granskning kan den knappast komma fram till annan slutsats än den första: Sverige deltog för att visa lojalitet med USA.

Förhoppningsvis leder nederlaget i Afghanistan till en tillnyktring så att Sverige i framtiden inte går med i nya stormaktsledda krigsäventyr.

Det fortsatta svenska deltagandet i den franskledda Takuba-styrkan tyder dock på att krigsförespråkarna i regering och riksdag inte har lärt sig något.

Det krävs en stark folkopinion mot krig för att ändra den svenska politiken.

Den traditionella svenska säkerhetspolitiken att endast delta i fredsbevarande insatser med mandat från FN:s säkerhetsråd bör återupptas!

En vitbok om hela kriget och Sveriges deltagande gavs ut i veckan och finns nu att läsa på sajten alliansfriheten.se med förord av Sveriges tidigare försvarsminister Thage G Peterson.

Den rekommenderas för alla som vill förstå hur Sverige kom med i kriget och hur kriget genomfördes.

Sverige slösar tiotals miljarder på dåliga USA-tillverkade försvarssystemet Patriot för att behaga krigiska USA

Sverige slösar tiotals miljarder på dåliga USA-tillverkade försvarssystemet Patriot för att behaga krigiska USA

I kvälls-serien “Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…


Sverige slösar tiotals miljarder på dåliga USA-tillverkade försvarssystemet Patriot, som inte kan stoppa houthiernas drönare mot angriparen Saudiarabien.

 

Houthierna som leder försvaret av Jemen mot Saudiarabiens brutala USA-stödda anfallskrig sedan mars 2015 har nyligen lyckats slå ut halva oljeproduktionen i Saudiarabien med en attack med drönare, som man enligt egen uppgift vidareutvecklat från utländska drönare. Vad man vet har Saudiarabien köpt USA:s Patriotsystem för många miljarder dollar. Tydligen var de inte till någon nytta i sammanhanget…

Som väntat:– skyller Saudiarabien och utrikesminister Pompeo på att Iran ligger bakom attacken, vilket Iran dementerar.
– har inte Saudiarabien eller USA presenterat några belägg för detta. a-Arabiya
– påståenden utan belägg för den kritiskt tänkande.


Sverige köpte Patriot i stället för billigare och bättre vapensystem.

Sveriges Radio rapporterade 31 mars:
* “Enligt en hittills hemligstämplad rapport från Försvarets materielverk saknas både resurser, tydlig styrning och beräkningar av hur dyrt luftvärnssystemet blir för Sverige.”

* “Kritiken har bland annat handlat om att det politiska beslutet klubbades igenom av riksdagen utan att tillräckliga kostnadsanalyser gjorts.”
* “Själva anskaffningsavtalet skrevs strax efter att riksdagsbeslutet togs i augusti och i ett första steg betalar Sverige 12,1 miljarder kronor för Patriot-systemet.”
* “Enligt brittiska och amerikanska erfarenheter utgör anskaffningen ofta en tredjedel till en fjärdedel av den totala kostnaden, säger Martin Lundmark, Försvarshögskolan.”

Rapport: Risker med köpet av Patriot

Svd skriver Dyrare Patriotaffär ställer skattebetalarna i riskzonen.

Men någon debatt har det inte blivit efter vad jag kan se. Men det gäller ju bara några tiotals miljarder…

Förra sommaren diskuterades och kritiserades beslutet att köpa Patriot. Finns skäl att påminna om detta.

I. Den store USA- och Nato-vännen Carl Bildt kritiserar affären i Dagens Industri
19 juni 2018 “Carl Bildt dömer ut Patriotaffären.”

“Tyskland satsar nu på nytt system för 360 graders prestanda för att ersätta sina Patriotsystem. Borde Sverige också Sverige titta på”. Så twittrade Bildt i tisdags i förra veckan efter nyheten att Tyskland slutför förhandlingarna om ett nytt luftvärn MEADS.

Han trycker alltså på en svag punkt hos Patriot som måste riktas mot målet och har en radar som bara täcker 120 grader. MEADS/SAMP/T, David´s Sling och andra moderna luftvärnssystem av medellång räckvidd:
a) har en radar som täcker 360 grader.
b) Missilen behöver heller inte riktas mot målet utan avfyras rakt upp i luften. Detta innebär att en och samma robotlavett kan skjuta ned fler samtidigt inkommande mål från alla riktningar. […]

Carl Bildts twittrande om Patriot utmanar nu såväl Vita Huset som den amerikanska vapenjätten Raytheon. Han är det enda tunga namnet i svensk politik som vågar ifrågasätta Patriotaffären. Han utmanar samtidigt partilinjen. Moderaterna har ställt sig bakom försvarsminister Peter Hultqvist i valet av Patriot trots att affären fullt genomförd kommer att kosta cirka 28 miljarder kronor i inköpspris. (Från Dagens Industri 19 juni). Alliansfriheten.se

II. Foreign Policy som traditionellt står nära USA:s regering skriver 29/3 2018 Patriot Missiles Are Made in America and Fail Everywhere. Patriotmissilerna tillverkas i USA och misslyckas överallt.

“The evidence is in: the missile defense system that the United States and its allies rely on is a lemon.
On March 25, Houthi forces in Yemen fired seven missiles at Riyadh. Saudi Arabia confirmed the launches and asserted that it successfully intercepted all seven.
This wasn’t true. It’s not just that falling debris in Riyadh killed at least one person and sent two more to the hospital. There’s no evidence that Saudi Arabia intercepted any missiles at all. And that raises uncomfortable questions not just about the Saudis, but about the United States, which seems to have sold them — and its own public — a lemon of a missile defense system”. Foreign Policy

”Beviset finns: missilförsvarssystemet som USA och dess allierade litar på är en citron.
Den 25 mars avlossade Houthi -styrkor i Jemen sju missiler mot Riyadh. Saudiarabien bekräftade lanseringarna och hävdade att det lyckades fånga upp alla sju.
Detta var inte sant. Det är inte bara att fallande skräp i Riyadh dödade minst en person och skickade ytterligare två till sjukhuset. Det finns inga tecken på att Saudiarabien alls fångat upp några missiler. Och det väcker obehagliga frågor inte bara om saudierna, utan om USA, som verkar ha sålt dem – och sin egen allmänhet – en citron av ett missilförsvarssystem ”

Dagens Industri skriver 1/8 2018 ”Samtidigt kan Di publicera ett hemligt brev där Försvarets Materielverk lovordar alternativet Aster 30 SAMP/T. Myndigheten vädjar till fransmännen att hålla på de eldenheter som Sverige erbjudits i fall Patriotaffären faller.”

Priset för det franska systemet Aster30 SAMP/T var 8,7 miljarder, medan Patriot är avsevärt dyrare. För detta belopp skulle Sverige få 4 eldenheter SAMP/T och 100 Astermissiler. Astersystemet används av 9 andra länder. Det förordades av bl.a. FMV:s chef brigadgeneral Anders Carell. Hemliga brevet avslöjar – FMV:s toppchef hyllar Patriots konkurrent

Varför köper då Sverige Patriot? Det korta men enkla svaret är att Sveriges regering och ledande oppositionspolitiker är blinda och farliga anhängare till Nato och USA, världens i särklass mest krigiska stat, världsmästare i:
– folkrättsbrott;
– statskupper mot demokratier;
– olaglig inblandning i andra länders val.

För Sveriges säkerhet avskeda inkompetente, USA-fixerade Peter Hultqvist och lägg om till en säkrare försvarspolitik, med samarbete även med Ryssland!

De ekonomiska kostnaderna är stora – men de säkerhetspolitiska är ännu större!

Relaterat.
Nato: En olaglig organisation med allvarliga psykologiska problem.
Radovan Karadzic får livstid, Milosevic frikänd för andra gången – men när ska Nato & Co ställas inför rätta?
Möte 24/3 – 20 år efter det att USA:s/Natos kriminella bombning av Jugoslavien startade.

Ämnet har behandlats i många artiklar även på bloggen Jinge.se, bland annat:
USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder.
USA inkräktar nu i Rysslands och många andra länders val. Ny rapport!

Bör försvarsminister Hultqvist avsättas?
Varför ska man ha krigsövningen Aurora 17?
Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det