Skadestånd

Uppdrag granskning – Våldtäktsmannen och skadeståndet | SVT Play

Malmö 20-1-2022

Till Mari Heidenborg, jk

Om det finns någon som ännu inte insett att Sverige inte är något annat än ett veritabelt  dårhus så har nog vederbörande efter gårdagens Uppdrag granskning nu insett det.

Likväl gäller detsamma hela JK med Mari Heidenborg i spetsen.

Utan att gå in på detaljer som många redan känner till i fallet med skadeståndet på 840 000 kr till en syriansk våldtäktsman och hans f ö digra brottsregister som innefattar princip allt som har med grov kriminalitet

att göra så kan man med fog fråga sig om du är vid dina sinnens fulla bruk Mari Heidenborg?

Att belöna detta avskum med  ett skadestånd på 840 000 kr görs inte av en normalt fungerande individ sedan må vederbörande ha hur hög juridisk utbildning som helst. Alla hissar måste vara ur funktion, alla knivar i lådan måste tillhöra dom mest oslipade och alla hästar i stallet kan inte vara hemma.

Troligtvis så måste dom som igår såg på Uppdrag granskning vara i upplösningstillstånd idag. Ja inte Mari Heidenborg förstås för hon såg ju mest ut vara stolt igår när hon intervjuades i programmet.

En sak som upprör i varje fall mig är något som inte togs upp i programmet igår. Och då är det medaljutnämningen som Mari Heidenborg fick vara med om den 6 juni förra året på Stockholms slott.

Då fick hon nämligen H M Konungens medalj i guld av 12:e storleken med Serafimerordens band för framstående insatser inom svenskt rättsväsen.

För framstående insatser inom svenskt rättsväsen! Smaka på den benämningen! Det är alltså en framstående insats inom svenskt rättsväsen att belöna ett kräk med 840 000 kr som våldtagit och kidnappat, rånat, misshandlat och Gud vet allt efter sin ankomst till Sverige!

Troligtvis så kommer jag aldrig att tilldelas varken Serafimerorden eller någon ann orden heller men skulle jag få den så skulle jag inte ta emot den och hade jag redan fått den så skulle jag lämna tillbaka den och det som en protest mot Mari Heidenborgs tilltag.

Även om hon bara följde gällande lagar och förordningar så hade hon all möjlighet att minska skadeståndet eller helt hålla det inne. Istället så valde hon att skämma ut sig själv och hela det svenska rättsväsendet.

Vad det gäller föräldrarna till våldtäktsmonstret så vill jag inte slösa mer än några ord på dom utan nöjer mig med att önska dom och likasinnade primitiva varelser åt helvete eller ännu bättre tillbaka till det skithålsland, i detta fallet Syrien, dom kom hit från.

Sandor Herold, invandrare av den tamare sorten

SVT viker sig: ”Gunilla von Platen” slipper frågor om klankoppling

27 oktober 2021
https://www.friatider.se/svt-viker-sig-gunilla-von-platen-slipper-fragor-om-klankoppling

I december är finanskvinnan Gunilla von Platen, född Günel Anip, gäst i SVT:s intervjuprogram ”Min Sanning”. Men några frågor om sin bror – gangster­advokaten Edip Samuelsson – får hon inte. Det har SVT nämligen lovat henne på förhand, skriver Journalisten.

Samuelsson var advokat åt en klan i Angered men uteslöts ur Advokatsamfundet i somras efter att ha läckt hemliga uppgifter till klanen. Beslutet om uteslutning fattades av Högsta domstolen.

Innan Gunilla von Platen ställde upp i SVT krävde hon att inga frågor om Edip Samuelsson fick ställas i programmet. Något som SVT gick med på.

”Då och då kommer önskemål från våra gäster och i de fall önskemålet gäller omständigheter som ligger utanför gästens ansvarsområde händer det att vi respekterar denna önskan”, skriver program­ledaren Anna Hedenmo i ett mejl till Journalisten.

Enligt Hedenmo tvekar SVT ”aldrig” att ställa svåra frågor i Min Sanning om gästens egna förehavanden, men när det gäller att mörka gästens släktband är det en helt annan sak.

Tredje gangsteradvokat får yrkesförbud

13 juli 2021
https://www.friatider.se/tredje-gangsteradvokat-far-yrkesforbud

Efter att gangsteradvokaterna ”Kungen” och ”Prinsen” uteslutits ur Advokatsamfundet utesluts nu även den syrianske gängadvokaten Edip Samuelsson, enligt ett beslut av Högsta domstolen.

Edip Samuelsson, som företrätt klanen Ali Khan i flera mål, kom undan med 50.000 i böter i Advokatsamfundets disciplinnämnd efter en rad grova överträdelser av advokatetiska regler och svensk lag.

Tre åklagare i Västsverige hade anmält honom för att ha brutit mot häktningsrestriktioner och förmedlat information mellan de häktade, bland annat så att de skulle kunna ge en samstämmig version i förhör.

Ändå uteslöts han inte av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

– Uteslutning är ett mycket starkt ingripande, det innebär yrkesförbud, förklarade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander för media i samband med att den milda påföljden presenterades.

JK överklagade Advokatsamfundets beslut till Högsta domstolen som nu alltså drar in mannens advokattitel och utesluter honom ur samfundet.

Springare: Jerzy Sarnecki är politikens fikonlöv

Jerzy Sarnecki är professor i kriminologi. Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT / Privat

9 okt 2021
Peter Springare
https://bulletin.nu/springare-jerzy-sarnecki-ar-politikens-fikonlov

Det handlar inte om snällism eller tro på heliga socioekonomiska faktorer. Sarneckis forskning och många Brå-rapporter fungerar som fikonlöv, designade för att polis och politiker ska slippa agera i politiskt känsliga frågor.

Många skribenter inom olika medier har redan hunnit kommentera Jerzy Sarneckis totala tondövhet när det gäller att förstå och se sambandet mellan ökad invandring, importerad krigsinspirerad kriminalitet och den eskalerande grova våldsbrottslighet vi ser i dag. Men fenomenet Jerzy Sarnecki är mer sofistikerat och komplext än så. Är den kände kriminologiprofessorn bara en harmlös och förvirrad gammal forskare, en som fastnat i sin egen unkna och inskränkta filosofi om att det är social misär och fattigdom som påverkar och driver på kriminaliteten? Det vanliga vänstermantrat som medborgarna för länge sedan tappat tålamodet med? Nej, det är han definitivt inte. Hans uppdrag är ett annat.

Att han ohämmat och år efter år får verka som en taltratt och aktivist för Brottsförebyggande rådet (Brå), när det kommer till frågor om kriminalitet, är en stor skandal. Jag skulle vilja påstå att Jerzy Sarneckis mångåriga och korkade utspel och konklusioner om kriminalitetens orsaker och verkan, är och har varit till uppenbart förfång för vår demokrati och brottsbekämpning, liksom för medborgarnas känsla av samhällelig trygghet.

Brå är den främsta inspirationskällan för våra högre polischefer och verksamhetsarkitekter inom rättsväsendet. Även våra ledande politiker generellt är okritiskt hänförda över varje liten ”hostning” i ”rättsforskning” som kommer från just Brå, och inte så sällan via Jerzy Sarnecki. Anledningen är mycket enkel. Staten kan beställa olika rapporter utifrån ett visst specifikt syfte. En väl inpackad rapport levereras sedan, som många gånger tjänar som alibi i vissa jobbiga frågor, vilka inte anses politiskt korrekt att ta tag i. Hög ohämmad invandring och dess påverkan på eskalerande grov våldsbrottslighet är ett exempel på en sådan fråga. Med en Brå-rapport signerad Jerzy Sarnecki kan exempelvis staten eller polismakten bygga kulisser och stötta med alibin för att skydda polisens varumärke – och staten slipper hantera politiskt känsliga frågor.

Jerzy Sarnecki har i flera årtionden tillåtits politisera kriminologiska frågor som rör invandring och kriminalitet. Han har inte haft viljan att förhålla sig till uppenbara fakta kring just kriminella invandrares påverkan på den alltmer utbredda och eskalerande grova våldsbrottsligheten. I stället problematiserar han och omvandlar förhållandevis enkla slutsatser, utefter ett slags pragmatisk empiri, till något stort och komplext i stället. Därefter via ett akademiskt härskarmönster, förminskas både själva frågan, trots att den gjorts komplex, och den som framfört frågan. Inte sällan placeras den personen in i ett rasistiskt eller främlingsfientligt fack. Allt för att narrativet om invandrare och kriminalitet måste kunna följa en för tillfället rådande politisk linje. Sarnecki har genom detta vilselett rättsväsendet i åratal och därför har hans agerande under många år undergrävt och allvarligt rubbat rättstryggheten och demokratin i landet.

Läs även: Springare: Det är Polismyndigheten, dumskalle!

Som exempel på Jerzy Sarneckis korkade slutsatser och beteenden kan nämnas hans argumentation kring invandrad kriminalitet och grova våldsbrott i samband med intervjun i SVT i programmet 30 minuter med Anders Holmberg. Sarnecki ville själv i en specifik fråga ta ett exempel. Trots allt prat om den eskalerande våldsbrottsligheten, ville Jerzy S nämna det dödliga våldet och att detta låg på lägre nivåer än 1990 men att en viss uppgång kunde ses de senaste åren. Här ville han uppenbarligen använda antalet avlidna inom ramen för ”det dödliga våldet”, för att insinuera att den dödliga kriminaliteten inte kunde härledas till invandringen, när den konstant visat en nedåtgående trend sedan 1990. Exemplet visar hur man uppenbarligen inom kriminologin (i vart fall Jerzy Sarnecki), sofistikerat trixar med siffror för att manifestera och bevisa en tes inom ramen för ”forskning”.

Läs även: Lindberg: Jerzy ”Bagdad-Bob” Sarnecki gör det igen

Vi som jobbar och har jobbat med den grova våldsbrottsligheten under en lång följd av år, har naturligtvis sett att det ”dödliga våldet” kraftigt har eskalerat, främst när det gäller skjutningar och då näst intill alltid med invandrade kriminella som gärningsmän. Faktum är dock att över tid så framgår med all önskvärd tydlighet att sjukvården (ambulans, akutvård och kirurger) blir bättre och bättre och mer effektiva att rädda livet på påskjutna eller nerstuckna offer.

Flera gånger per år, de senaste åren jag jobbade med grova våldsbrott, hade jag kontakter med bland annat kirurger och akutpersonal i olika ärenden där offer för ”dödligt våld” räddats till livet. Fler än en gång per år berättade sjukhuspersonal också att hade detta hänt för 15–20 år sedan, skulle inte patienten överlevt. Därför finns ett stort antal ärenden gömda i kategorin försök till mord eller dråp, inte i kategorin avlidna som Jerzy Sarnecki hänvisar till i sina slutsatser. Därför går det inte att slå fast att en konstant minskning av ”det dödliga våldet” stadigt minskat sedan 1990.

Högsta Domstolen dömer tidigare lagman för tjänstefel

Publicerad: 2021-03-04
WILLIAM ERIKSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/straffratt/hd-domer-tidigare-lagman-for-tjanstefel/

En tidigare lagman vid en tingsrätt döms även i Högsta domstolen för tjänstefel.
Bakgrunden är att tre tvistemål, som handlades vid tingsrätten, hade blivit liggande i flera år – utan att avgöras.

Den tidigare lagmannen åtalades för tjänstefel mot bakgrund av att han inte vidtagit de åtgärder som var påkallade i syfte att avgöra tre tvistemål inom skälig tid. Samtidigt åtalades även den rådman som ansvarat för ärendena för tjänstefel.

Bakgrunden var att Justitieombudsmannen, JO, under 2018 inspekterat tingsrätten och uppmärksammat bristerna i handläggningen av de aktuella ärendena. Ett förtalsmål hade exempelvis blivit liggande utan åtgärd i nästan åtta år och ett krav mot en ledamot i styrelsen i en samfällighetsförening hade inte åtgärdats på över sex år.

Hovrätten dömde både lagmannen och rådmannen för tjänstefel 40 respektive 80 dagsböter. Lagmannen överklagade dock domen till Högsta domstolen, som nu har prövat frågan om ”vilket ansvar och möjligheter som en domstolschef har för att utöva erforderlig tillsyn över handläggningen av enskilda mål vid domstolen”.

Läs mer>>>

Här är rättegångsprotokollet i nämnda mål: