AVSLÖJAR: Arnstads vän våldtog småbarn i flera år – föreläste om nordisk våldtäktskultur