Namninsamlingen för en folkomröstning om EU medlemskapet 

Unknown

8 april 2021

Hej,
Skickar dig det här informationsbrevet för att du stöttat namninsamlingen för en folkomröstning om EU medlemskapet eller visat intresse för en sådan omröstning eller intresse för Swexitpartiet.
Om du inte önskar detta nyhetsbrev framöver är det bara att klicka på ”unsubcribe” längst ner i det här meddelandet eller skicka ett separat meddelande till info@swexitpartiet.se.

DEMONSTRATIONEN UTANFÖR RIKSDAGSHUSET DEN 24 MARS

Den 24 mars arrangerade vi en demonstration utanför Riksdagshuset samtidigt som EU’s framtida budget och återhämtningsfond debatterades. Här ett videoklipp liksom ett reportage i Epoch Times från demonstrationen:

Videoklipp
Reportage(vrid moturs i artikelns övre menyrad)

HUR GÅR VI VIDARE?
Riksdagens påföljande beslut var inte oväntat. Trots att en majoritet i Riksdagen var emot, röstades det likväl igenom. Ett svek mot de svenska väljarna och den svenska folkviljan av gigantiska proportioner. Något som nu öppnar upp för en federal EU-skatt (på toppen av vår kommunal-, landstings och statsskatt) liksom en ytterligare svensk skuld på i runda slängar 150 miljarder kronor som till stora delar ska delas ut till företagare och projekt i framför allt Syd- och Östeuropa. Något som nu våra barn och barnbarn kommer vara tvungna att betala av och reda upp i fram till år 2058 (!).

Detta för att rädda deras sedan årtionden krisande och misskötta ekonomier liksom EURO’n. En valuta som vi valt att stå utanför.

Och det här är förmodligen bara början. Det här paketet löser inte systemfelen inom EU i allmänhet och inte heller de här ländernas misskötta ekonomier i synnerhet. Således är risken stor att det här gigantiska ”stödpaketet” snart kommer att följas av fler.

Den journalistiska granskningen liksom Public Service’ täckning har varit obefintligt, både före och efter det här Riksdagsbeslutet. Vi kommer därför göra allt som står i vår makt för att det här inte ska falla i glömska.

Som ett nästa steg kommer vi nu ta kontakt med ett antal partier som idag står utanför Riksdagen, för att se hur vi gemensamt kan samarbeta kring att skapa kraft i opinionen för en folkomröstning.

BIDRAGSREDOVISNING
Stort tack till er som skickat bidrag till Swexitpartiet, som är en förutsättning för att vi skall kunna driva verksamheten framåt. Vi har hittills mottagit 32 bidrag på totalt 6 657 kr, vilket gjorde att vi kunde genomföra demonstrationen den 24 mars liksom trycka upp de flygblad som delades ut:
Bidragsredovisning
Flygblad
Vi har valt att inte ta ut någon medlemsavgift för att alla ska kunna vara med, oavsett ekonomiska resurser. Därför är vi beroende av frivilliga insatser. För stunden har vi ett underskott på 3 825 kr i kassan (se bidragsredovisningen) och kommer få problem med att driva det här vidare om vi inte får något ytterligare ekonomiskt stöd framöver. Således, om du känner för att bidra till vår opinionsbildning för en folkomröstning, så har vi Swish-nummer:
123 673 3448

För den som inte har Swish, finns också möjlighet att överföre bidrag till:
BG 5631-8413

Vi kommer framöver att regelbundet redovisa inkomna bidrag liksom till vad som bidragen använts till på vår websajt ( www.swexitpartiet.se). Varje bidragsgivare kommer att anges med sina initialer intill inskickat belopp om inte ordet ”Anonym” angetts i meddelandefältet på inbetalningen. Detta av två skäl. Dels för att respektive givare skall kunna känna trygghet i att pengarna kommit fram och används som de ska, men också för att vara helt transparanta inför den granskning som vi vet att vi kommer att ställas inför.

MEDLEMSKAP
Om du är intresserad att följa Swexitpartiet, går det bra att anmäla sig som medlem här:
Medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och är helt oberoende av om du är medlem i något annat parti.

Swexitpartiet är ett ”enfrågeparti” som driver som sin huvudfråga att Sverige får till en folkomröstning om EU-medlemskapet. I andra politiska frågor stöds samtliga övriga riksdagspartier. Genom att rösta på Swexitpartiet stödjer väljaren således två partier med en valsedel – Swexitpartiet i EU-frågan och det parti som väljaren normalt röstar på i alla andra frågor. Partiet som man normalt sett röstar på markeras med ett kryss på valsedeln. En helt ny och världsunik modell för parlamentarisk samverkan.

WWW.SAMVERKAN.EU
För att försöka spegla hur EU-motståndet i Sverige utvecklar sig, har vi lagt upp den organisations-neutrala web-sidan www.samverkan.eu där vi har listat 20-talet åsiktsgrupper och organisationer (dock ej politiska partier) som i skrivande stund har 63 134 anhängare, en ökning med 1062 sedan i mars.

WEB- OCH FACEBOOKSIDA
Gå gärna in på vår web- och Facebooksida för mer information:
▪ Web: www.swexitpartiet.se

▪ Facebook: www.swexitpartiet.se
Länka gärna!

NAMNINSAMLINGEN
Namninsamlingen för en folkomröstning om EU-medlemskapet är helt separat från Swexitpartiet. Icke desto mindre är den här namninsamlingen ett kritiskt verktyg för att kvantifiera det nuvarande EU-motståndet i Sverige:
namninsamlingen för en folkomröstning om EU medlemskapet

Således – om du inte redan gjort det – fyll i den! Be gärna din familj och dina vänner att skriva på den! Sprid länken när helst du kan!

Vi hörs!
Vänliga hälsningar,
Ulf Ström
PS: Om någon undrar vem jag är, så finns mer information på www.ulfstrom.se